Privaatsuspoliitika

See Privaatsuspoliitika kirjeldab lähemalt, kuidas ERPLY kogub, kasutab ja avaldab Sinu isiklikke ning ettevõtte andmeid. Ühtlasi kajastab see samuti muudatusi seoses uue Andmekaitse üldmäärusega (GDPR). Selles Privaatsuspoliitikas mõeldakse “ERPLY” all sellist ERPLY osapoolt, kes on sinu andmete vastutavaks või volitatud töötleja.

 

Privaatsuspoliitika kohaldatavus

See Privaatsuspoliitika kehtib nii ERPLY müügitarkvarale, kaasates samuti ERPLY kassat (kollektiivselt “Teenused”), Erply.com ja teistele ERPLY veebilehtedele (kollektiivselt “Veebilehed”) ning teistele  suhtlustele ERPLY-ga. Kui Sa ei nõustu järgnevate tingimustega, siis palun ära kasuta Teenuseid, Veebilehti ega ühtegi teist ERPLY-ga seonduvat teenust või toodet.

See Privaatsuspoliitika ei rakendu kolmandate osapoolte teenustele ega tarkvarale, mis võivad olla integreeritud ERPLY platvormiga (“Kolmanda Osapoole Teenused”), või muud kolmanda osapoole tooted, teenused või ettevõtted. Lisaks reguleerib eraldi leping Teenuste tarnet, ligipääsu ja kasutust (“Kasutaja Leping”) või muud sisu, mida sisestatakse Teenusesse läbi kasutajate (“Kliendi Andmed”). Ettevõte (näiteks sinu töötaja või muu osapool või isik), kes on sõlminud Kliendi Lepingu (“Klient”) kontrollib enda töökeskkonda ERPLYs (“Töökeskkond”) ja seotud Kliendi Andmeid. Kui Sul on mingeid küsimusi Töökeskkonna seadistamisest või privaatsuse praktikast antud Töökoeskkonnas, palun kontakteeru Kliendiga, kelle Töökeskkonda kasutad.

 

Teabe kogumine ja saamine

ERPLY võib koguda ja saada Kliendi Andmeid, muud teavet ja andmeid (“Muu Informatsioon”) erinevatel viisidel. Kui sa külastad või kasutad Veebilehti või Teenuseid, siis me kogume ja töötleme Sinu kohta erinevat tüüpi informatsiooni:

 • Kliendi Andmed. Kliendid või isikutele, kellele on antud ligipääs Töökeskkonda Kliendi poolt (“Volitatud Kasutajad”), sisestavad regulaarselt Kliendi Andmeid ERPLY-sse, kui kasutavad Teenuseid. Sellise informatsiooni sisu võib sõltuda ja erineda Veebilehe või Teenuste kasutusel. Selline informatsioon võib sisaldada Sinu klientide või töötajate isikuandmeid nagu näiteks:
  • Identiteedi Andmed sisaldavad ees- ja perenime, sugu, sünnipäeva, kasutajatunnust, positsioone või muid sarnaseid identifikaatoreid.
  • Identifikaatorite Andmed sisaldavad lojaalsusprogrammi numbrit või riikliku ID kaardi tunnust.
  • Kontaktandmed sisaldavad arvelduse aadressi, saadetiste aadressi, E-maili aadressi, kodulehte, sotsiaalmeedia identifikaatoreid, faksi või telefoni numbrit. Selline informatsioon võib samuti sisaldada kontaktisikuid ja esindajate andmeid.
  • Erialased Andmed sisaldavad ligipääsu volituste taset, ametit, firma informatsiooni, töökoha asukohta ja muid halduse ja müügi kohast informatsiooni ja eesmärke.
  • Finantsandmed sisaldavad panga, panga konto, maksja, tähtaegade, sanktsioonide ja krediidi detaile. Muu finantsinfo võib sisaldada boonuspunkte, kuponge ja kinkekaarte.
  • Tehingute Andmed sisaldavad detaile maksetest ja müügi dokumentidest ja muid detaile toodetest ja teenustest, mida oled meilt soetanud.
  • Turundamise ja kommunikatsiooni Andmed sisaldavad Sinu soove seoses meilt ja kolmandatelt osapooltelt reklaami ja suhtluse saamisega.
  • Kohandatud Informatsioon sisaldab sisu, mida Volitatud Kasutajad saavad isikuanmdetena Teenusesse lisada läbi atribuutide, parameetrite ja seotud failidega.
 • Muu Informatsioon. ERPLY samuti kogub, genereerib ja/või saab Muud Informatsiooni:
  • Logide Andmed võivad sisaldada IP aadressi, kasutuse kuupäeva ja aega, Kasutaja identifikaatorit ja mis tegevust võidi teha. Meie serverid koguvad sellist informatsiooni automaatselt, kui kasutad meie Veebilehti või Teenuseid.
  • Teenuste Metaandmed võivad sisaldada logisi funktsionaalsusest, sisust või linkidest, millega oled suhelnud, ja milliseid kolmandate osapoolte Teenuseid võite kasutada. Kui Volitatud Kasutaja kasutab Teenuseid, siis genereeritud metaandmed annavad edasi konteksti sellest, kuidas kasutaja kasutab Teenust.
  • Tehnilised Andmed sisaldavad IP aasressi, ajatsooni ja asukoha eelistusi, Teenuste laienduste tüüpe ja versioone ning muid tehnoloogiaid, mida kasutaja kasutab.
  • Profiili Andmed sisaldavad konto oste ja tellimusi, Sinu eelistusi, tagasisidet, suhtluse ja küsitluste vastuseid ning kasutajatunnust ja parooli.
  • Kohandatud Informatsioon, mis võib sisaldada lisaks arendatud funktsionaalsustest tulenevaid andmeid, aktiivseid laiendusi ja muid kliendi enda poolt loodud laiendusi ja funktsionaalsusi.
 • Küpsiste informatsioon. ERPLY kasutab küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid enda Veebilehtedel ja Teenustes, mis aitavad meil koguda Muud Informatsiooni. Veebilehed ja Teenused võivad samuti sisaldada sellist informatsiooni kolmandate osapoolte poolt, mis võivad koguda Muud Informatsiooni sinu kohta läbi Veebilehe või Teenuste ja muudel veebilehtedel ja veebiteenustes.
 • Kolmandate Osapoolte Teenused. Klient saab valida kas lubada või piirata Kolmandate Osapoolte Teenuseid. Tavaliselt, Kolmandate Osapoolte Teenused on tarkvaralahendused, mis ühilduvad meie Teenustega ja mida saavad aktiveerida Volitatud Kasutajad enda Töökeskkonnas. Kui sellised Kolmandate Osapoolte Teenused on lubatud, siis võib kolmas osapool jagada ERPLY-ga. Volitatud Kasutajad peavad kontrollima selliste osapoolte privaatsuspoliitikat ja sätteid, et mõista kuidas toimub teenuste-vaheline andmevahetus. Kui Kolmanda Osapoole Teenus on aktiivne, siis ERPLY-l on õigus ühenduda ja pääseda ligi Muule Informatsioonile, mis on ERPLY-le avaldatud kolmanda osapoole poolt.  
 • Kolmanda Osapoole Andmed. ERPLY võib saada andmeid, mis võivad sisaldada sisu organisatsioonidest, tööstustest, Veebilehe külastajatest, reklaami kampaaniatest  või muud infot seoses meie äriga. Selliseid Andmeid võivad väljastada emaettevõte, sidusettevõtted, tütarettevõtted, meie partnerid või teised, keda kasutame, et muuta meie andmed paremaks ja kasulikumaks. Võime neid andmeid kombineerida Muu Informatsioonida.
 • Lisainformatsioon, mida esitatakse ERPLY-le. Me saame Muud Informatsiooni, kui seda sisestatakse meie Veebilehte või kui osaled huvigrupis, võistlustel, üritustel, kandideerid tööle, taotled abi, suhtled sotsiaalmeedia kontodega või muul viisil ERPLY-ga.

Üldiselt ei ole keegi seadusega või lepinguliselt kohustatud esitama Kliendi Andmeid või Muus Informatsiooni (kollektiivselt “Informatsioon”). Kuid siiski, osa Informatsiooni kogutakse automaatselt ja kui mõnda Informatsiooni, näiteks Töökeskkonna andmeid, ei võimaldata, siis me ei pruugi olla võimelised Teenuseid pakkuma. Veel enam, osa Informatsiooni võib erineda tulenevalt ERPLY ja Kliendi vahelisest lepingutest ja lisalahendustest ning seega antud töötlusega seotud nimekiri võib olla erinev. ERPLY ei ole kohustatud teadma, mis andmeid Klient Teenustesse ja Veebilehtedesse sisestad ning Klient on 100% enda andmete omanik, seega Vastutav Töötleja enda andmetele ja on kohustatud jälgima kehtivat Andmekaitse seadust.

 

Lingid teistele veebilehtedele

Meie Veebilehed ja Teenused võivad aeg-ajalt sisaldada linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Kui sa järgid  selliseid linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, siis palun märgi, et nendel veebilehtedel on enda privaatsuspoliitika ja meie ei võta vastutust nende praktikate eest. Palun kontrolli nende poliitikaid enne, kui sisestad enda isikuandmeid sellistel veebilehtedel.

Vanusepiirangud

Kuni kehtiva seaduse ulatuses ei luba ERPLY kasutada oma Teenuseid ja Veebilehti kellelgil, kellel on vanust vähem kui 16 eluaastat. Kui sa saad teada, et keegi noorem kui 16-aastane on ebaseaduslikult jaganud meile isikuandmeid, palun kontakteeru meiega ja me rakendame vastavaid samme sellise informatsiooni kustutamiseks. Kliendi Andmete sisestamisel, kus andmesubjektid on nooremad kui 16 eluaastat, on keelatud sisestada andmeid ilma lapsevanema või hooldaja seadusliku loata.

 

Kuidas me kasutame Informatsiooni?

Kliendi Andmeid kasutatakse ERPLY poolt vastavalt Kliendi juhistele, kaasa arvatud Kliendi Lepingus kirjeldatud tingimustel ja Kliendi-poolsel Teenuse kasutamisel, ja vastavalt kehtivale Andmekaitse seadusele. ERPLY on Kliendi Andmete volitatud tööltja ja Klient on vastutav töötleja.

ERPLY kasutab meie Teenuste, Veebilehtede ja äritegevuse raames meie seaduslike huvide edendamiseks Muud Informatsiooni. Täpsemalt kasutab ERPLY muud teavet:

 • Et pakkuda, uuendada, hallata ja kaitsta meie Teenuseid, Veebilehti ja Äritegevust. See hõlmab Muu Informatsiooni kasutamist Teenuste osutamiseks vastavalt Kliendi Lepingule, Teenuste tuvalisuse või tehniliste vigade tuvastamiseks ja likvideerimiseks, turvalisuse või tehniliste probleemide vältimiseks või nende kõrvaldamiseks, nende kasutamise, trendide ja muude tegevuste analüüsimiseks ja jälgimiseks või teostada muid tegevusi Volitatud Kasutaja soovil.
 • Vastavalt kohaldatavale seadusele, kohtuprotsessile või määrusele.
  • Teiega suheldes vastates Teie nõudmistele, kommentaaridele ja küsimustele. Kui võtad meiega ühendust, võime Teile vastamiseks kasutada Muud Informatsiooni.
  • Arendada ja pakkuda täiendavaid funktsioone. ERPLY üritab muuta Teenused paremaks konkreetsetele Töökeskkondadele ja Volitatud Kasutajatele võimalikult lihtsaks. Näiteks võime tuvastada organisatsioonilisi trende ja arusaamasid, et kohandada Teenuste kasutamisel kasutaja kogemust või luua uusi funktsioone ja tooteid.
  • E-kirjad ja muu suhtlus. Me võime saata Teile Teenuse, tehnilisi ja muid administratiivseid e-kirju, sõnumeid ja muud vajaliku informatsiooni. Samuti võime võtta Teiega ühendust, et teavitada Teid muudatustest meie Teenustes, Teenusega seotud pakkumistest ja olulistest Teenustega seotud teadaannetest, nagu turva- ja pettuse märguanded. Need teated loetakse Teenuste osaks ja te ei tohi neist loobuda. Lisaks saadame mõnikord e-kirju uute tootefunktsioonide, reklaami kommunikeerimiseks või muude uudiste edastamiseks ERPLY kohta. Need on turundussõnumid, mille saamist saate ise kontrollida.
  • Arvelduse, kontohalduse ja muude halduslikeks küsimusteks. Vajadusel võib ERPLY võtta Teiega ühendust arvete, kontohalduse ja muudel samalaadsetel põhjustel ning me kasutame kontode andmeid kontode haldamiseks ja arvete ning maksete jälgimiseks.
 • Et uurida ja aidata peatada turvalisuse probleeme ja kuritarvitust.

Kui teave on agregeeritud või anonümiseeritud, nii et seda ei saa enam mõistlikult seostada identifitseeritava või tuvastatud füüsilise isikuga, võib ERPLY seda kasutada mis tahes eesmärgil. Kui informatsioon on seotud kindlaksmääratud või tuvastatava füüsilise isikuga ja seda kaitstakse vastavalt kohaldatavale andmekaitseseadusele, käsitletakse seda käesolevas privaatsuspoliitikas kui “Isikuandmeid“.

 

Andmete säilitamine

ERPLY säilitab Kliendi Andmeid vastavalt Kliendi juhistele, Kliendi Lepingule, Kliendi-poolsele Teenuse kasutusele ja vastavalt kehtiva andmekaitseseaduse nõuetele. Kliendi Andmete kustutamine või muu Teenuse kasutamine Kliendi poolt võib lõppeda Muu Informatsiooni kustutamisega või anonümiseerimisega. Paremaks ülevaateks palun kontakteeru Kliendiga või ERPLY klienditoega. ERPLY võib hoiustada Muud Informatsiooni Sinu kohta nii pikalt kui on vajalik siin dokumendis kirjeldatud eesmärkide täitmiseks. See võib tähendada Muu Informatsiooni hoiustamist kindlaks perioodiks pärast konto deaktiveerimist, et täita õigustatud ärihuvidest tulenevaid eesmärke, viia läbi auditeid, kohustuse täitmiseks, lahendada vaidlusi või jõustada muid lepingust tulenevat sisu.

 

Kuidas me jagame ja avalikustame teavet?

Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas ERPLY võib jagada ja avalikustada Informatsiooni. Kliendid määravad oma Informatsiooni jagamise ja avalikustamise poliitikad ja tavad ning ERPLY ei kontrolli seda, kuidas nemad või teised kolmandad osapooled otsustavad Informatsiooni jagamist või avalikustamist.

 • Kliendi Juhised. ERPLY jagab ja avaldab Kliendi Andmeid ainult seoses Kliendi juhistega, Kliendi Lepingu tingimuste kohaselt, Kliendi-poolsel Teenuste kasutamisel ja vastavalt kohalduvale seadusele ning kohtuprotsessidele.
 • Teenustes Kuvamine. Kui Volitatud Kasutaja esitab Muud Informatsiooni, võidakse seda kuvada teistele Volitatud Kasutajatele.
 • Kliendi Ligipääs. Omanikud, administraatorid, Volitatud Kasutajad ja muud Kliendi esindajad ja töötajad võivad pääseda ligi Muule Informatsioonile, seda muuta või piirata.
 • Kolmanda Osapoole Teenusepakkujad ja Partnerid. Me võime kaasata kolmanda osapoole ettevõtteid või üksikisikutest teenusepakkujaid või äripartnereid, et töödelda Muud Informatsiooni ja toetada meie äritegevust.
 • Kolmanda Osapoole Teenused. Klient võib võimaldada või lubada volitatud kasutajatel lubada Kolmandate Osapoolte Teenuseid. Kui see on lubatud, võib ERPLY Kolmandate Osapoolte Teenustega jagada Muud Informatsiooni. Kolmandate Osapoolte Teenused ei kuulu ERPLY-sse ega kontrolli neid ning kolmandatel osapooltel, kellele on antud juurdepääs Muule Informatsioonile, võib nende kogumise ja kasutamise kohta omada enda poliitikaid ja tavasid. Kontrollige nende Kolmandate Osapoolte Teenuste privaatsusseadeid ja teatisi või võtke mis tahes küsimustega ühendust teenusepakkujaga.
 • Ettevõtte Sidusettevõtted. ERPLY võib jagada Muud Informatsiooni oma ettevõtte sidusettevõtete, vanemate ja/või tütarettevõtetega.
 • ERPLY-i Ettevõtte Muutmise Ajal. Kui ERPLY tegeleb mõne või kogu ERPLY vara ühinemise, omandamise, pankroti, likvideerimise, ümberkorraldamise, müügi, rahastamise, väärtpaberite avaliku pakkumise, kogu ettevõtte või selle osa omandamise, sarnase tehingu või menetlusega või muude sarnaste tegevustega, osa või kogu Muud Informatsiooni võidakse jagada või üle anda vastavalt standardsetele konfidentsiaalsusnõuetele.
 • Agregeeritud või Anonümiseeritud Andmed. Võime avalikustada või kasutada agregeeritud või anonümiseeritud Muud Informatsiooni mis tahes eesmärgil.
 • Seaduste Täitmiseks. Kui me saame teabenõude, siis võime avaldada Muud Informatsiooni, kui usume, et avalikustamine on kooskõlas või nõutav mis tahes kohaldatava seaduse, regulatsiooni või kohtumenetluse osas.
 • Meie Õiguste Rakendamiseks, Pettuse Vältimise ja Ohutuse Tagamiseks. Et kaitsta ERPLY või kolmandate isikute õigusi, vara või turvalisust, sealhulgas lepingute või poliitikate rakendamist või pettuse või turvaküsimuste uurimiseks ja ennetamiseks.
 • Nõusolekuga. ERPLY võib jagada Muud Informatsiooni kolmandate isikutega, kui selleks on nõusolek.

 

 

Turvalisus

ERPLY võtab andmete tuvalisust väga tõsiselt. Me teeme kõvasti tööd, et kaitsta Sinu poolt antavat Muud Informatsiooni hävimise, väärkasutuse ja volitamata ligipääsu või avaldamise eest. Need meetmed võtavad arvesse Muu Informatsiooni sensitiivsust ja turvalahenduste iseärasusi. ERPLY on allkirjastanud konfidentsiaalsuslepped meie personaliga ja neile pakutakse pidevalt koolitusi nii värbamisel kui ka jooksvalt edaspidi. ERPLY rakendab Teie andmete liigutamisel ainult turvalisi andme protokolle ja andmeid hoiustatakse serverites, mis kuuluvad täielikult ERPLY-le. Serveripark, mis hoiustab meie servereid, omab mitmeid sertifikaate, sealhulgas samuti ISO 27001  standardile vastavust. Et õppida rohkem meie meetmetest ja poliitikast seoses turvalisuse ja konfidentsiaalsusega, palun vaata meie Turvalisuspoliitikat. Tulenevalt suhtluse laadist ja tehnoloogiatest, ei saa ERPLY garanteerida, et liikuvuses Informatsioon läbi Interneti või mil ta on hoiustatud meie süsteemides või muul viisil meie käes, oleks täielikult turvatud teiste osapoolte sekkumisel.

 

Kui kaua me hoiame Sinu Andmeid?

Me hoiustame sinu isikuandmeid seni kuni Sa oled ERPLY Teenuste Klient, ja kuni kümme (10) aastat peale Kliendiks või Kasutajaks olemise lõpetamist. Kui Sa ei ole kunagi olnud Klient või registreeritud Kasutaja ERPLY-s, kuid oled andnud nõusoleku otseturundusele või muule sarnasele ERPLY eesmärgile, siis me võime hoiustada Sinu andmeid seni, kuni meil on Sinu aktiivne nõusolek. Me jätame endale õiguse hoiustada ja kustutada Sinu andmeid varem või hiljem võrreldes siin kirjeldatule, kui see on nõutud kohaldatava seaduse või määruse kohaselt ning juhul, kui tekib vajadus enda kaitseks või muuks juriidiliseks nõudeks.

 

Sinu õigused

ERPLY on pühendunud tagama Sinu andmetele Sinu kontrolli ja töötlemise läbinähtavust. All on kokkuvõte Sinu õigustest ja lisanduvatest pühendumustest ERPLY poolt. Sa võid rakendada enda selliseid õigusi kontakteerudes e-kirja teel aadressil dpo(@)erply.com. ERPLY töötleb ainult nõudeid isikutelt, kes on otse seotud ERPLY Teenustega ehk töötleb ainult nõudeid isikutelt, kelle osas on ERPLY Vastutav Töötleja. See on Sinu kohustus tagada enda andmete ajakohasus.

Juurdepääsuõigus. Võite taotleda koopiat isikuandmetest, mida me Teie kohta hoiame.

 

Õigus Kustutamisele (“Õigus olla Unustatud”). Teil on õigus taotleda Teie isikuandmete kustutamist teatud tingimustel, sealhulgas:

 • Teie isikuandmeid ei ole enam vaja hoiustada eesmärgi jaoks, milleks neid esialgu koguti;
 • Sa võtad tagasi oma nõusoleku töötlemisele (Ainult rakenduv juhul, kui andmetöötlus põhineb nõusolekul);
 • Sa esitad vastuväiteid töötlusele ja selle puhul ei ole ühtegi kõrgemalt rakenduvat seadusliku alust edasiseks töötluseks;
 • Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; või
 • Et täita seadusest tulenevat kohustust.

Õigus Piirata Töötlemist. Sa võid paluda meil piirata isikuandmete töötlemist kui:

 • Isikuandmete täpsust vaidlustatakse;
 • Isikuandmete töötlus on ebaseaduslik, kuid Te ei soovi nende kustutamist;
 • Me edaspidi ei vaja Sinu isikuandmeid, kuid Sul on vajalik nende säilitamine, et täita ja esitada juriidilisi nõudeid; või
 • Sa oled vaidlustanud meie töötlust ja toimub nõude täitmise protsess seoses kahtlusega, kas meil on kõrgemaid juriidilisi õigusi andmetöötluse suhtes.

Me võime jätkata Sinu andmete kasutamist:

 • Meil on sellekohane nõusolek olemas;
 • Juriidiliste ja muude õiguslike nõuete täitmiseks;
 • Et kaitsta teiste õigusi; või
 • Avaliku huvi eesmärgil.

Õigus andmete koopiale. Kui Sa oled andnud meile enda isikuandmeid, siis Sul on õigus nõuda neid andmeid tagasi struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis ning nõuda nende andmete edastamist kolmanda osapoole vastutavale töötlejale kui:

 • Töötlemine viidakse läbi automatiseeritud vahendite abil; ja
 • Töötlemine põhineb Sinu nõusolekul või Sinuga sõlmitud lepingu põhjal.

Õigus Esitada Vastuväiteid. Sul on õigus esitada meie töötlemisele vastuväiteid nendel juhtudel, kus me töötleme Sinu andmeid õigustatud huvi järgi. Sellisel juhul me lõpetame Sinu andmete töötlemise, kui me ei suuda näidata, et meie õigustatud huvi on kaalukam ja Sinu huvisid ületavad. Sul on samuti õigus esitada vastuväiteid otseturunduslikele töötluse eesmärkidele.

Kui sa ei soovi saada infokirju, teavitusi või muud kommunikatsiooni ja/või teenuseid ERPLY-lt, siis ära nõustu registreerimisel ühegi sellise suhtluse viisi või teenusega. ERPLY kasutab ainult kahte tüüpi töötlemise eesmärke, millest esimene on nõutud, et saaksime pakkuda Kliendile Teenuseid ja sellisest nõusolekust saab lahti öelda ainult juhul, kui Kliendi ja ERPLY vaheline Leping kaotab kehtivuse või lõpetatakse. Kui Klient on andnud nõusoleku otseturunduslikule eesmärgile, siis Kliendile on antud võimalus lõpetada tulevase suhtluse saamist ERPLY-lt e-kirja teel. Selleks peab järgima protsessi või juhiseid, mis on kaasatud selliste e-kirjade lõpus.

Automatiseeritud Otsuste Tegemine. ERPLY-s ei ole meie standardsetes Teenustes sellist funktsionaalsust ja me ei kasuta meie äris ega teistes protsessides automatiseeritud otsuste tegemist. Kui ükskõik milline meie Klient sooritab sellist otsuse tegemist, peaks Andmesubjekt sellisel juhul kontakteeruma Kliendiga.

Õigus Kaevata. Sul on õigus esitada kaebus Järelevalveasutusele Sinuga elukohaga, töökohaga või kaebusega seitud liikmesriigis, kui Sulle ei meeldi kuidas me töötleme Sinu isikuandmeid. Me vastame sellistele nõuetele kirjalikult või suuliselt, kui sellekohaselt on palutud, niipea kui võimalik ja igal juhul kunagi mitte kauem kui 1 kuu. Antud taotluse täitmise periood võib pikeneda järgmise 2 kuu võrra tulenevalt taotluse laadist ja asjaoludest. Sellisel juhul me informeerime Sind 1 kuu jooksul alates taotluse kätte saamisest. Me võime nõuda isikut tõendavaid materjale, et töödelda selliseid taotlusi. Kõik sellised nõuded tuleks saata aadressile dpo(@)erply.com.

 

 

Rahvusvahelised andmeedastused

ERPLY hoiab kõikide Euroopa Klientide andmeid ainult EU serveriparkides. ERPLY võib edastada Sinu Isikuandmeid teistesse riikidesse, mis ei pruugi olla sama Sinu elukoha riigiga. Me rakendame järgmisi turvameetmeid, kui ERPLY edastab EL-ist või Šveitsist pärit Isikuandmeid kolmandatesse riikidesse, mis ise ei taga nõutavat andmekaitse standardit andmekaitse seaduse kohaselt:

 • E.U.-U.S. Privaatsuskilp and Swiss-U.S. Privaatsuskilp. Et tagada Euroopa Liidu ja Šveitsi andmekaitse seadusi, siis ERPLY avaldab Sinu andmeid ainult partneritele, kellel on vastavad sertifikaadid olemas. Need sertifikaadid on loodud eesmärgiga, et võimaldada ettevõtetel täita andmeedastamisel andmekaitsega seotud nõudeid, mille andmed pärinevad Euroopa Liidust või Šveitsist. Et saada rohkem teada Privaatsuskilpide programmidest, palun külasta lehte: http://www.privacyshield.gov/welcome.
 • Euroopa Liidu Mudel Klauslid. ERPLY rakendab Euroopa Mudel Klausleid, samuti tuntud kui Standard Mudel Klauslid, et täita sobivuse ja turvalisuse nõudeid, kui edastatakse andmeid kolmandatesse riikidesse, kus puuduvad sobivad andmekaitse nõuded Euroopa Klientide andmete jaoks.

 

 

Vastutava Töötleja ja Volitatud Töötleja identifitseerimine

Teatud jurisdiktsioonides kehtivad andmekaitseseadused, milles võivad erineda “vastutava töötleja” ja “volitatud töötleja” tähendused. Üldiselt on Klient enda andmete vastutav töötleja. Üldiselt on ERPLY Kliendi andmete volitatud töötleja ja Muu Informatsiooni vastutav töötleja. Erinevad ERPLY osapooled pakuvad Teenuseid erinevates maailma paikades.

 

Küpsised

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille me saadame Teie arvutisse või mobiilseadmesse. Need on Teie konto või brauseri jaoks unikaalsed. Sessioonipõhised küpsised kestavad ainult siis, kui teie brauser on avatud ja kustutatakse brauseri sulgemisel automaatselt. Püsivad küpsised kestavad Teie seadmes või brauseris kustutamiseni või kuni need aeguvad. ERPLY kasutab nii sessioonipõhiseid kui ka püsivaid küpsiseid, millest mõned võivad olla kolmandate osapoolte küpsised.

Et saada teada rohkem küpsistest, palun külasta seda lehte.

Kuidas ERPLY kasutab küpsiseid?

Mõned küpsised on seotud Teie kontoga ja isikuandmetega, et meeles pidada, et olete sisse loginud ja teised küpsised ei ole Teie kontoga seotud, kuid need on ainulaadsed ja võimaldavad meil analüüse ja kohandamist läbi viia, sealhulgas teisteks sarnasteks asjadeks. Küpsiseid saab kasutada, et Teid ära tunda, kui külastad Veebilehte või kasutad meie Teenuseid, mäletada teie eelistusi ja anda kohandatud kogemust, mis vastavad Teie seadistusele. Küpsised muudavad üldiselt Teenuste kasutuse kiiremaks ja turvalisemaks.

Kasutuse kategooria

Kirjeldus

Autentimine

Need küpsised aitavad meil näidata teile õiget teavet ja teie kogemust isikupärastada.

Turvalisus

Mõned küpsised võimaldavad ja toetavad turvafunktsioone ja pahatahtlikku tegevuse avastamist.

Eelistused, funktsioonid ja teenused

Küpsised võivad meile öelda, millist keet eelistatakse, suhtluse eeldusi, funktsioone, teadmisi ja muud kohandatud sisu.

Kvaliteet, Analüüs ja Uuringud

Mõned küpsised ütlevad meile, kuidas meie Veebilehed ja Teenused toimivad. Samuti kasutame küpsiseid, et mõista, täiustada ja uurida tooteid, funktsioone ja teenuseid, sh logide ja märkmete loomist, kui kasutate meie Veebilehti ja Teenustelid.

Turundus

Me võime kasutada küpsiseid, et viia läbi meie turunduskampaaniaid, jälgida nende toimivust ja aidata meil tõhusamalt kasutajatele turustada, millest meie ja meie partnerid usuvad, et võiksite olla huvitatud. Samamoodi võivad meie partnerid kasutada küpsiseid, et anda meile teavet nende suhtlemise kohta nende Teenustega, kuid nende kolmandate osapoolte küpsiste kasutamine sõltub teenusepakkuja poliitikast.

Erply küpsised

Küpsise nimi

Küpsise eesmärk

Aegub

Cookie preferences:

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Küpsise eelistused on varutud talletamaks külastaja valikuid peamise küpsise bänneris. See tähendab, et küpsise bännerit on võimalik tulevikus veebilehekülge uuesti külastades väiksemaks teha.

Üks aasta

Cloudflare:

_cfduid, _cfduid

Määratud Cloudflare teenuse poolt. Teenust kasutatakse, et parandada veebilehekülje kiirust ja tõhusat toimimist. See teenus ei salvesta ühtegi personaalset informatsiooni.

6 kuud

Google reCAPTCHA

CONSENT

Google poolt kasutatav, et seadistada küpsiste nõusolekut.

20 aastat

NID

Unikaalne ID, mida kasutatakse, et mäletada teie eelistusi.

6 kuud

SIDCC

Turvalisuse küpsis kaitsmaks kasutajate andmeid volitamata ligipääsu eest.

3 kuud

SSID

Google poolt kasutatav, et talletada kasutaja eelistusi ja informatsiooni.

2 aastat

1P_JAR

Google poolt kasutatav, et talletada kasutaja eelistusi ja informatsiooni.

1 kuu

1P_JAR

Google poolt kasutatav, et talletada kasutaja eelistusi ja informatsiooni.

1 kuu

APISID

Google poolt kasutatav, et talletada kasutaja eelistusi ja informatsiooni.

2 aastat

HSID

Google poolt kasutatav, et talletada kasutaja eelistusi ja informatsiooni.

2 aastat

SAPISID

Google poolt kasutatav, et talletada kasutaja eelistusi ja informatsiooni.

2 aastat

Google Analytics:

Google’s privaatsuspoliitika

_gat_gtag, _gat, _gid, _ga

Loobu Google Analytics-ist

Google Analytics on veebilehekülje analüütika teenus, mida pakub Google, Inc. (“Google”), aitamaks meil näha, kuidas meie veebilehekülge kasutatakse. Andmed, mida Google Analytics kogub kasutatakse Erply veebilehekülje külastamise tiheduse ja ülesleidmise analüüsimiseks. Lisaks ka selleks, milliseid lehekülgi kõige tihedamalt külastatakse. Informatsiooni kasutatakse, et luua üldpilt veebilehekülje kasutusest ning see anonümiseeritakse enne töötlemist. Lisaks ei ole see seotud ühegi teise informatsiooniga, mida talletame teie kohta.

Kõige kauemini säiliv küpsis aegub pärast 2 aastat sinu viimasest veebilehekülje külastus korrast.

Chatlio:

Chatlio Privaatsuspoliitika

chatlio_at, chatlio_rt, chatlio_uuid

Chatlio küpsis kasutajatoe vestlustoa jaoks.

 
Kuidas loobuda küpsistest?

Mõnes brauseris on võimalik Teil seadistada küpsistele eraldi reegleid ja neid hallata. See tähendab, et võite keelata küpsised Veebisaitidelt, mida te ei usalda. Kui piirate Veebisaitide ja rakenduste suutlikkust küpsiste salvestamisel, võite halvendada oma kasutajakogemust, piirata kohandatud kogemuse saamist ja kaotada Teenuste kättesaadavus täielikult. Brauseri tootjad pakuvad oma toodetes küpsiste haldamisega seotud abi. Selline teave on kättesaadav aadressitel:

Teiste brauserite kohta leiate vajaliku informatsiooni brauseri tootja poolt pakutavatest dokumentidest. Mõningate küpsiste puhul on võimalik loobuda neist ainult läbi kolmandate osapoolte veebilehtede, näiteks Google Analytics. Mobiilplatvormide puhul saate muuta sätteid seadmes endas, et kontrollida, kas näete huvipõhiseid reklaame.

 

Muutused Sellele Privaatsuspoliitikale

ERPLY võib seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Seadused, eeskirjad ja tööstusharu standardid on arenevad, mis võivad muuta neid muutuseid vajalikuks või võib muutuda meie äritegevus. Me avaldame muudatused sellele lehele ja soovitame Teil privaatsuspoliitikat aeg-ajalt üle vaadata, et olla sellest kursis. Kui te ei nõustu käesoleva privaatsuspoliitika muudatustega, peate lõpetama meie Teenuste kasutamise. Võtke ühendust Kliendiga, kui soovite tema konrolli all olevaid isikuandmeid eemaldama.

 

Ühenduse võtmine ERPLY-ga

Samuti võite vabalt võtta ühendustERPLY-ga, kui Teil on selle privaatsuspoliitika või ERPLY tavade kohta küsimusi. Võite meiega ühendust võtta aadressil support(@)erply.com inglise keeles, abi(@)erply.com eesti või tuki(@)erply.com Soome klienditoe saamiseks.