ERPLY Classic Back Office versioon 4.18.1

Parandused

 1. Parandatud: aruandegeneraatoris oli ostuarvete ridade veerg „Summa laohinnas” tühi.
 2. Parandatud: kliendiregistriga integreeritud kontodel olid kinkekaardi vormil väljad „Kaardi ostja“ ja „Kaardi lunastaja“ tühjad.

ERPLY Classic Back Office versioon 4.18.0

Uued võimalused

 1. Tooted ja tootegrupid saab nüüd märkida lipukestega, et keelata arvepõhise müügikampaania allahindluse (nt „Allahindlus kogu tehingult 10% ” või „Allahindlus kogu tehingult 5€ ”) rakendumine valitud üksikutele toodetele.

        Tootekaardile ja tootegrupi kaardile on lisatud märkevõimalus “Müügikampaania soodustusi ei rakendata”.

        Antud märkevõimaluse tugi on võimaldatud API versioonis 1.33.

Täiendused

 1. Erply halduris kuvatakse nüüd teade, kui mitmest ostusaatelehest on koostatud ostuarve, kuid ostusaatelehtedel on erinevad hankijad. 

Parandused

 1. Parandatud: klikkides inventuuriaktil nupule “Sisesta ülejäänud toodetele koguseks 0” ei värskendunud veerg “Vahe”.

 2. Parandatud: viga FIFO laoarvestuses, kui kustutati ostuarve, millel üks toode esines mitmel korral.


ERPLY Berlin Back Office versioon 5.17.1

Parandused

 1. Parandatud: Toote ja hankija otsing aruandegeneraatoris ei töötanud. 

ERPLY Berlin Back Office versioon 5.17.0

Täiendused

 1. Nüüd on võimalik lahtri “Märkused” järgi müügidokumentide otsimine.

 2. Arve summad ja tasumata summad on nüüd aruandes “Maksemeenutus” kuvatud koos valuuta sümboliga. (Kõik andmed kuvatakse alati vaikimisi valuutas; valuuta sümbol on lisatud selguse mõttes.)

 3. Konfiguratsiooni säte "touchpos_allow_customers_to_redeem_regular_giftcards_with_tax" rakendatakse nüüd kõigile uutele EU kontodele. 

 4. Zambia kwacha (ZMW) on valuutade nimekirja lisatud.

 5. Väli “GLN” on ettevõtte kaardile lisatud. 

 6. Actual Reports’i müügidokumentide väljade nimistusse on lisatud väli "customerNotes" (kliendi kaardil lahter “Märkused”).

Parandused

 1. Parandatud: Tootekaardil vahelehel “Hinnakirjad”  kuvati informatsiooni hinnakirjadest, mis olid juba kustutatud. 

 2. Parandatud: Aruandes Müük – müügikäive ei kuvatud käibemaksu veerus negatiivseid väärtuseid.

 3. Parandatud: Klikkides arvete nimekirjas dokumendile, millel kasutajal ligipääsu õigust ei olnud, avanes teine dokument (tegevusetuse asemel).

 4. Parandatud: Dokumentide moodulis polnud võimalik dokumendi külge lisatud faile kustutada või ümber paigutada.

 5. Parandatud: Mõndadel juhtudel käsitleti kauba saajat Hansa ekspordifailis ebakorrektselt.

 6. Parandatud: Mõndadel juhtudel toote laohinda esimesel ostuarve real ei kuvatud. 

 7. Parandatud: Põhimenüü paigutuse probleem Chrome 76’s.

 8. Parandatud: Javascript veateade “Uncaught ReferenceError: code is not defined at HTMLDocument.func” veebilehitseja konsoolis.


ERPLY Classic Back Office versioon 4.17.0

Uued võimalused

 1. E-mailiga saadetavate saldoteatiste ja maksemeenutuste pealkirja ja sisutekst saab nüüd seadistada Seaded → Üldseadistused all.

Täiendused

 1. Actual Reports’i müügidokumentide väljade nimistusse on lisatud väli "customerNotes" (kliendi kaardil lahter “Märkused”).

Parandused

 1. Parandatud: Aruanne “Kassade koond” peab näitama sularaha sisse- ja väljamakseid ka siis, kui kassas pole veel päev lõpetatud.

ERPLY Classic Back Office versioon 4.16.2

Täiendused

 1. Müügidokumentide otsing märkuste järgi töötab nüüd ka väljaga “Märkused”.
 2. Konfiguratsioonisäte "touchpos_allow_customers_to_redeem_regular_giftcards_with_tax" on nüüd kõigile EL kontodele vaikimisi rakendatud.
 3. Aruanne “Kassade koond” nüüd arvestab ka valuuta filtri valikuga ning kuvab andmeid ainult valitud valuuta kohta.
 4. Aruandesse “Kassade koond” on lisatud veerud “Raha kassas päeva alguses”, “Päeva laekumised”, “Raha sisse- ja väljamaksed” ning “Päeva laekumised + raha sisse- ja väljamaksed”. Summad kuvatakse aruandesse alles peale kassa päeva lõpetamist.
 5. Staatuse filter on nüüd käibemaksumäärade loendisse lisatud.

Parandused

 1. Parandatud: teatud juhtudel käsitleti kauba saajat Hansa ekspordifailis ebakorrektselt.
 2. Parandatud: teatud juhtudel ei kuvatud laohinda esimesel ostuarve real. 
 3. Parandatud: konfiguratsioonisäte "Arvesta ostu- ja müügiarvetel kaupade kaalu" ei töötanud ostudokumentide väljatrükkidel. 
 4. Parandatud: töökäskude väljatrüki viga.
 5. Parandatud: vale filtri nimetus toote eksportimisel. Nimetuseks oli “Näita ainult laos olevaid tooteid”, kuigi õige nimetus oleks pidanud olema “Ekspordi ainult tooted, mille laoseis ei ole 0”.

ERPLY Classic Back Office versioon 4.16.0

Uued võimalused

 1. Actual Reportsi müügidokumentide alla on lisatud uus väli – selectedBatch. See väli on kasutatav ainult kui moodul Alcohol Wholesale moodul on kontole installitud ja see sisaldab hetkel arvereale valitud partii numbrit. 

Täiendused

 1. Turvalisuse parandused. 

 2. Tootekirjeldused inglise (kui inglise keel pole vaikimisi keel), vene ja soome keeles on nüüd kergemini installitavad. Nende installimiseks palume võtta ühendust klienditoega.

 3. Paroolinõuded on tehtud rangemaks. Nüüd peab iga uus parool sisaldama ühte väiketähte, ühte suurt tähte ja ühte numbrit.

 4. Kliendiregistri URL on nüüd lisatud kui globaalne JavaScript muutuja. See parandus mõjutab ainult kliente, kes kasutavad kliendiregistri mikroteenust.

Parandused

 1. Parandatud: Töökäsule uue toote lisamisel on nüüd vaikimisi kogus 1 senise koguse 0 asemel.

 2. Parandatud: Tootenime väli vaikekeeles kadus, kui Erply halduris (back office) ilmnes valideerimisviga. See on regressioon Classic back office versioonist 4.4.19.

 3. Parandatud: Kui kaubaaluste loetlemine intventuuris oli lubatud, siis veergudele, mis pidid olema tühjad, lisati 0.

 4. Parandatud: “Kohandatud kaardimakse meetodid” toimis valesti “Päeva alustamine,lõpetamine” vormil.


Berlin POS versioon 3.32.1-3.32.3

Uued võimalused

 • Seotud toodete vaatamise hüpikaken on nüüd seadistatav konfiguratsioonide alt -> “keela seotud toodete kuvamine”. Kui see on määratud, siis toodete lisamisel ei avane vastav vaade automaatselt.

Täiendused

 • Tõlked uuendatud ja täiendatud.

Parandused

 • Käibemaksudega kinkekaardid toimivad nüüd ka siis, kui lokaalse andmebaasi tugi on lubatud, mis tähendab, et õiged kinkekaardid filtreeritakse läbi kassa kohaliku andmebaasi.

 • Päeva sulgemisel ei kuvatud eeldatavat summat.


ERPLY Classic Back Office versioon 4.15.0

Täiendused

 1. Tehtud mõningad muudatused maksustatud kinkekaartide toetamiseks (tutvustatud versioonis 4.14). 

  Selleks, et maksustatud kinkekaartide funktsionaalsus töötaks õigesti (oleks võimalik neid müüa ja lunastada kassas ning vaadata aruandeid Erply halduris), peab API teie serveris olema uuendatud versioonile 1.31, ning teie konto versioon peab olema vähemalt Classic back office 4.15 või Berlin back office 5.16.

 2. Kui teie kontole on lisatud parameeter "show_all_products_in_central_purchasing" = 1, siis ostu koondplaneerimise aruande valikul tekivad filtrivalikud: “Kuva kõiki tooteid” ja “Kuva tooteid, mille laoseis põhilaos on suurem kui 0”.

  Märkus: see konfiguratsiooni parameeter muudab ostu koondplaneerimise aruande toimimisviisi. Vaikeseadetega analüüsib ostu koondplaneerimise aruanne teie tootekataloogi ning lisab vaid tooted, mida ta soovitab juurde tellida. Konfiguratsiooni parameetriga "show_all_products_in_central_purchasing" = 1 analüüsi ei toimu ning aruanne kuvab tervet tootekataloogi (uue filtrivalikuga kuvab vaid põhilaos olevaid laoseisuga tooteid), ning te saate tellitavad kogused sisestada käsitsi.

  “Põhiladu” saab määrata Seaded → Üldseadistused lehel. 

 3. “Minu eelistused” alla on lisatud rippmenüü “Kasutajaliides”. Tulevikus loetleb see rippmenüü kättesaadavaid kasutajaliidese valikuid ja võimaldab Erply haldurit isikupärastada.

Parandused

 1. Parandatud: Müük – müügikäive aruandes ei kuvatud müügi käibemaksu veerus väärtuseid ridadel, mis olid negatiivsed. 

ERPLY Berlin Back Office versioon 5.16.0

Uued võimalused

 1. Lisatud on maksustatud kinkekaartide tugi. See on seotud Euroopa Liidu Nõukogu direktiiviga 2016/1065, mis määratleb mõiste „üheotstarbelised vautšerid” ja nõuab võimaluse korral käibemaksuga kinkekaartide müümist.
  Üksikasjalikuma juhendmaterjali saamiseks ja meie poolt soovitatavate töövoogude saamiseks võtke ühendust Erply kasutajatoega.
 2. Lisatud on konfiguratsiooniparameeter "unsuccessful_login_lockout_duration", millega saab seadistada, mitmeks minutiks kasutaja peale korduvaid sisselogimiskatseid blokeeritakse. Vaikimisi on blokeeringu aeg 10 minutit. 

Täiendused

 1. Parooli nõudeid on uuendatud. Parooli loomisel või muutmisel peab uus salasõna sisaldama vähemalt ühte suurt tähte, väikest tähte ja numbrit.
 2. Parooli muutmine “Muuda parooli” lehel nõuab nüüd ka praeguse parooli sisestamist.
 3. Kui loote korduvaid müügiarved Müük-> Arvelduskäsud alt, valitakse loodud arved automaatselt linnukestega.
 4. Töökäskude väljatrükk kuvab nüüd ettevõtte üldise telefoninumbri asemel lao telefoninumbrit.

Parandused

 1. Parandatud: Jaekett → Kinkekaardid all ei töötanud otsing kinkekaardi staatuse järgi.
 2. Parandatud: Väärtust “Ettemaks” ei näidatud teatud juhtudel müügidokumentide väljatrükil.
 3. Parandatud: Maatriksi variatsioone müügidokumendile lisades lähtestati nende toodete sisestatud kogused tagasi koguseks 1.
 4. Parandatud: Töötaja kustutamisel ei kustutatud korralikult selle töötajaga seotud kasutajat.

Berlin POS versioon 3.32.0

Uued võimalused

 • Kohandatud makseviisid, mis on seadistatud parameetriga "Pos_custom_extra_card_payment_types", on võimalik nüüd liigiti loendada ka päeva lõpetamisel.
 • Maksustatud kinkekaartide tugi. (Euroopa nõue)
 • Rootsi maksuseaduse täitmiseks on lisatud tugi fiskaalseadme seerianumbri logimiseks. 
 • Kassa konfiguratsioonide alla on lisatud uus seadistusvõimalus “Tellimusest arve koostamisel kasuta käesolevat ladu”.  Seadistus võimaldab tellimust arveks pöörata lattu, mille alt parasjagu kassas sees ollakse, isegi siis, kui tellimus oli esialgselt koostatud teisest laost. 
 • Kaalutoodetele manuaalselt hinna sisestamise hüpikakna kuvamine salvestatud müükide avamise puhul. (Back Office’s peab olema tootekaardil aktiveeritud “Kassiir peab kassas hinna sisestama”)

Parandused

 • Mõne krediitkaardiga tagastuse puhul oli tagastamisele kuuluv summa kahekordne.
 • Nüüd saab kassas päeva lõpetada ka siis, kui päeva lõpu “selgitus nõutav”  on konfiguratsioonide alt välja lülitatud. 
 • Verifone Finland makse integratsiooni tühistuste parendus.

ERPLY Berlin Back Office versioon 5.15.3

Täiendused

 1. Ostu koondplaneerimise aruanne: tellitavat kogust saab nüüd täpsustada pakenditena.
 2. Ostu koondplaneerimise aruande optimiseerimine.

Parandused

 1. Parandatud: toote valimisel müügidokumendile ei liikunud kursor väljale kogus.
 2. Parandatud: ostu koondplaneerimise aruandes veerg „Laos“ ei sisalda enam hankija ostutellimusel olevat kogust.

ERPLY Classic Back Office versioon 4.14.9

Uued võimalused

 1. Maatriksi variatsioonikaardil kuvatakse nüüd selle variatsiooni suurus ja värv ning kuvatakse ka viite peatootele.

Täiendused

 1. Väli “Kinkekaardi maksumäär” on nüüd lisatud aruandegeneraatori laekumiste tabeli alla.

Parandused

 1. Parandatud: kui kasutatakse moodulit “Alkoholi hulgimüük”, siis pakkeleht trükitakse kõikide tootel määratud partii numbritega. (Muudatus, mis tehti versiooniga 4.14.6, on nüüd tagasi pööratud)

ERPLY Classic Back Office versioon 4.14.6-4.14.7

Täiendused

1.Täiendatud topeltklientide kontrolli. Kontrollitakse nüüd ka e-posti aadressi.

Parandused

1. Parandatud: Teatud juhtudel ei näidatud müügidokumendi väljatrükil väärtust väljal „Ettemaks”.
2. Parandatud: Kasutades lisamoodulit „Alkoholi hulgimüük”, näitab väljatrükk nüüd ainult valitud partiisid.
3. Parandatud: Saksakeelsete arvete väljatrükki.
4. Parandatud: Pluginad ei töötanud, kui konto keeleks oli prantsuse keel.


ERPLY Classic Back Office versioon 4.14.5

Parandused

1. Parandatud: eksportimine raamatupidamisse → Ekspordi Verpi → Müügiandmete fail oli tühi.


ERPLY Classic Back Office versioon 4.14.0-4.14.4

Uued võimalused

 1. Lisatud on maksustatud kinkekaartide tugi. See on seotud Euroopa Liidu Nõukogu direktiiviga 2016/1065, mis määratleb mõiste „üheotstarbelised vautšerid” ja nõuab võimaluse korral käibemaksuga kinkekaartide müümist. Üksikasjalikuma juhendmaterjali saamiseks ja meie poolt soovitatavate töövoogude saamiseks võtke ühendust Erply kasutajatoega.
 2. Eemaldatud on võimalus muuta kasutajanimed e-posti aadressideks (mis võeti kasutusele Classic back office’i versioonis 4.13) ning Erply enam ei soovita kasutajatel oma kasutajanime muuta e-posti aadressiks.
 3. Lisaks kliendi-ja dokumendiliikidele „Kodumaine“, „EL” ja „EL-väline” on lisatud veel ka neljas liik “EL, käibemaksuga”. Seda liiki saab kasutada ka teistes ELi riikides asuvatele klientidele, kes ei ole käibemaksukohustuslased (ja seega ei ole neil õigust saada 0% käibemaksu), kuid keda tuleb aruannetes siiski eraldi filtreerida.
 4. Müügidokumentide väljatrükid näitavad nüüd “kohandatud viitenumbreid”. Täiendus selle tarbeks lisati API versiooniga 1.28.
 5. Rootsi ja Leedu kontodel on võimalik iga kassa jaoks seadistada “Fiskaalseadme number”. Väärtus kuvatakse kviitungite väljatrükkides vastavalt seadusele.

Täiendused

 1. Parooli muutmine lehel “Minu eelistused” nõuab nüüd ka olemasoleva parooli sisestamist.
 2. Töökäskude väljatrükid kuvavad nüüd ettevõtte üldise telefoninumbri asemel kaupluse telefoninumbrit.
 3. Täiendatud on vene keele tõlkeid.
 4. Täiendatud on leedu keele tõlkeid.

Parandused

 1. Parandatud: tööaja registreerimised ei töötanud pikema kasutajanimega kasutajatele.
 2. Parandatud: käibemaksumäärale atribuudi lisamisel väärtus ei salvestunud.
 3. Parandatud: toote etiketid ei võimaldanud piltide kuvamist.
 4. Parandatud: aruanne “Müük ja laekumised päevade kaupa” kuvas toote ostuhinda isegi siis, kui kasutajal ei olnud õigust seda näha.
 5. Parandatud: müügitellimusest koostatud arve ei kuvanud kliendi ettemaksu.
 6. Parandatud: müügidokumendile mitte-laotoote valimisel ei kuvata enam hoiatust “Toodet ei ole laos”.
 7. Parandatud: mitut meili saatmise akent ei olnud võimalik üheaegselt lahti hoida (uue akna avamine asendas eelmise akna sisu).
 8. Parandatud: kasutajatele, kellel ei olnud õigust dokumenti muuta, kuvati “Kinnita” nuppu.
 9. Parandatud: arvet, mille tasumata summa oli $0.01, ei olnud kuvatud aruannetes “Maksemeenutused”, “Üle tähtaja arved, laekumata arved” ning muudes sarnastes aruannetes.
 10. Parandatud: lao koondaruanne kuvas filtri “Ladu” rakendamisel vale summa.
 11. Parandatud: kui laotoode muudeti mitte-laotooteks, siis aruannetes oli erisusi toote eelnevate müükide kuvamisel laohindades. Nüüd kuvavad aruanded laohinda nulliga.
 12. Parandatud: teavituskiri “Ostuhinnad on muutunud” sisaldas katkist linki ostudokumendile.
 13. Parandatud: Tai klientidele oli vale link rakendusele “Inventuur andmekogujaga”.
 14. Parandatud: EEK-i summa on ostudokumendi väljatrükkidest eemaldatud.

ERPLY Berlin Back Office versioon 5.15.2

Parandused

 
1. Parandatud: kui konto keel oli seadistatud soome keelde, ilmus Seaded → Üldseadistused all olev alajaotus “Vaikimisi mallid AR väljatrüki puhul” teiste seadete vahele, mitte lõppu.
2. Parandatud: “dokumendipõhised kohandatud viitenumbrid” ei ilmunud väljatrükkidele.
3. Parandatud: paigutusprobleem Saksa arvete väljatrükkidel.

Berlin POS versioon 3.31.0

Uued võimalused

 • Uus konfiguratsiooniparameeter “luba raha sisse/välja kviitungi printimist” ("touchpos_print_cash_in_out_receipt"), mis prindib kviitungi sularaha sisse- ja väljamaksel. 
 • Lisatud araabia keel.
 • Kõik kasutajad pääsevad nüüd ligi kassa väliste seadmete (EPSI) seadistustele (makseterminali IP-aadressi, printeri jm valikud).

Täiendused

 • Konfiguratsiooni parameetrid on nüüd loogilisemalt grupeeritud.
 • Asendatud on päring, mis kontrollib API ühendust.
 • Uuendatud Kreeka fiskaal tüüp A.
 • Maatrikstoodete dimensioonid kuvatakse kassas vastavalt Erply halduris sisestatud järjekorrale.
 • Täiendatud on teavitust, mis esineb klienti ID-kaardi abil tuvastades. 
 • Kui lubatud erinevus kassa päeva lõpetamisel on tühi, siis erinevus kassapäeva lõpetamisel ei ole lubatud.

Parandused

 • Seadme kuupäeva ja kellaaja kasutamine kassatšeki loomisel vaid ühenduseta režiimi puhul.
 • Töötaja nime näitamine Google Chrome brauseris.
 • Kampaaniate rakendamine, kui tootekogust muudetakse käsitsi.
 • Seadistus “Kassiir peab kassas hinna sisestama” küsis brutohinna asemel netohinda.
 • Kassa ei kasuta enam sõnumivahendajat kassa ja kliendinäidiku vahel, kui see valik on välja lülitatud.
 • Maatrikstooted toetavad nüüd asendustooteid.
 • Arvelduskrediidile tagastus, kui see pole lubatud tagastuse maksemeetod. 

ERPLY Berlin Back Office versioon 5.14.4

Parandused

 

 1. Parandatud: Pärast konto uuendamist versioonile 5.14.0 olid mõned kasutajagrupi õiguste valikud tühjad.
 2. Parandatud: Rippmenüü oli Firefox brauseris valesti kuvatud.

ERPLY Classic Back Office versioon 4.13.6

Parandused

 1. Toote ekspordi optimeerimine


ERPLY Classic Back Office versioon 4.13.5

Parandused

 1. Parandatud: mõnedel kasutajatel puudus kasutajavormil nupp “Muuda kasutajanime”.
 2. Teavituse “Muuda oma kasutajanime e-posti aadressiks” intervall on muudetud 1 päevast 30 päevaks.

ERPLY Berlin Back Office versioon 5.14.3

Parandused

 1. Parandatud: Tootekaart näitas arhiveeritud toodet aktiivsena.
 2. Parandatud: Müügidokumendil ladu muutes ei pakutud arveridade hindade uuendamist.  

ERPLY Berlin Back Office versioon 5.14.1, 5.14.2

Uued võimalused

 1. Lisaks klientide ja müügidokumentide liikidele “Kodumaine”, “EL” ja “EL-väline” on lisatud neljas kategooria: “EL, käibemaksuga”.
  Seda tüüpi saab rakendada ka teistes ELi riikides asuvatele klientidele, kes ei ole käibemaksukohustuslasena registreeritud (ja kellel ei ole seega õigust 0% käibemaksule), kuid kes peavad olema aruannetes eraldi filtreeritavad.
 2. Lisatud on uuema Kreeka A-tüüpi fiskaali kontrollsumma toetus. Seda vormingut saab aktiveerida konfiguratsiooniparameetriga “fiscal_print_streamline” = “typeA2”.

Täiendused

 1. Lisatud on seadistus: Seaded → Üldseadistused → Arved ja müük → „Tellimusest / saatelehest arve tegemisel või arve kopeerimisel kopeeritakse ka väli “Komplekteerija”.
  Komplekteerija välja kopeerimine lisati juba versiooni 5.14.0, kuid nüüd on see seadistatav ja vaikimisi välja lülitatud.
 2. Müügidokumendil ei ole enam võimalik uut ladu lisada.
 3. Hispaania (Hispaania) ja Hispaania (Argentiina) tõlkeid on uuendatud.
 4. Laoaruandeid on optimiseeritud.

Parandused

 1. Parandati üks frantsiisilahendusega seotud viga.

ERPLY Classic Back Office versioon 4.13.4

Täiendused

 1. Täiendatud seletused funktsioonile “Muuda kasutajanimi e-maili aadressiks”.

Parandused

 1. Parandatud: Tootekaart näitas arhiveeritud toodet aktiivsena.
 2. Parandatud: Kohtades, kus Erply pidanuks valima 0% käibemaksumäära või näitama nimekirja 0% käibemaksumääradest, pöördkäibemaksumäärasid nüüd ei kuvata.

Berlin POS versioon 3.30.5

Baasversion: 3.30.1

Uued Võimalused

 • Lisatud on uus Kreeka fiskaali versioon
 • Lisatud on uus võimalus, millega saab keelata tasutud tellimuse pööramist Sularahaarveks
 • Rootsi z-aruandele rakendatud väljatrüki loendamine
 • Lisatud tugi Tai valuutale (THB)

Parandatud

 • Tagastatav summa on nüüd korrektne ka nendel juhtudel, kui müük on tehtud koos jootrahaga.

ERPLY Classic Back Office versioon 4.13.3

Täiendused

 1. Lisatud on uus seadistusvõimalus: “Seaded” -> “Üldseadistused” -> “Arved ja müük” -> “Tellimustest/saatelehest arve tegemisel või arve kopeerimisel kopeeritakse ka väli “Komplekteerija”.
  “Komplekteerija” välja kopeerimine sai lisatud versiooniga 4.13.0, nüüd aga saab seda ka seadistada (vaikimisi on seadistus mitte-aktiivne).

ERPLY Berlin Back Office versioon 5.14.0

Uued võimalused

 1. Kohandatud väljatrükiga loodud müügidokumente saab nüüd saata e-postiga.
 2. Parendused kasutajaõigustes. Igale järgmisele moodulile on nüüd eraldi kasutajaõigused:
  • Nopi tooteid tellimusele
  • Laod/kauplused
  • Kassad
  • Tootegrupid
  • Tooteseeriad
  • Kaubamärgid
  • Parameetrite grupid
  • Tarnetingimused
 3. Nüüd on võimalik luua uus frantsiisikett nii, et peakonto näeks kõiki müügikohti (ladusid), kuid iga frantsiisikonto ainult oma müügikohta (ladu).
 4. Müügi koondaruandes kuvatakse erinevate maksude paremaks eristamiseks lisaks maksumäärade protsendimääradele ka maksumäärade nimesid.

Täiendused

 1. Ühest müügidokumendist teise loomisel kopeeritakse nüüd ka väljad “Komplekteerija” ja “Projekt”.
 2. Hispaaniakeelseid tõlkeid on uuendatud.
 3. Turvalisuse parandused.

Parandused

 1. Parandatud: hinnaspetsiifiline maks, mille baasmäär on 0% (nt “Üldine maksumäär on 0%, kuid üle 150 $ maksustatavad kaubad ületavad künnist 5%”) oli müügiaruannetest ebaõigesti välja jäetud.
 2. Parandatud: avades müügiaruannet klientide lõikes ja klõpsates “Loo CRM-aruanne” → “Laadi alla CSV-vormingus“, saadi fail, mis sisaldas kõiki kliente, mitte ainult neid, mis ilmusid aruandes.
 3. Parandatud: isegi kui kasutajal ei olnud õigust arveid luua, said nad luua müügitellimuse ja seejärel muuta selle tüüpi.
 4. Parandatud: vajutades müügidokumendil “Trüki / Saada” → “Trüki HTML” avanes PDF-dokument, mitte HTML-leht.
 5. Parandatud: Seaded → Kustutatud kirjete logi lehel kuvatavate kirjete arvu ei olnud võimalik muuta.
 6. Parandatud: müügidokumendil rippmenüüs “Kassad” kuvati kassasid, mis ei kuulunud valitud lao alla.
 7. Parandatud: teatud otsingudialoogid (nt tooteotsing komplektide retseptides) ei suutnud allapoole kerides rohkem otsingutulemusi laadida.
 8. Parandatud: Taani ja Fääri saarte nimevormide väljad olid valesti märgistatud.

ERPLY Classic Back Office versioon 4.13.0-4.13.2

Uued võimalused

 1. Võimalus muuta kasutajanimed e-posti aadressideks. Antud versiooniuuendusega hakkab Erply BO soovitama kasutajanimede muutmist e-posti aadressideks. (See on esmane samm edaspidiste funktsioonide ja täiustuste jaoks, mida kavatseme tulevikus pakkuda.)
  1. Kasutajanime muutmine ei ole kohustuslik, kuid kasutajad saavad aeg-ajalt meeldetuletusi, kui sisselogimisnimi ei ole e-posti aadress.
  2. Selleks, et kasutajanime muuta, tuleb töötajal pöörduda oma juhataja poole. Kasutajanime saab muuta moodulis Seaded → Kasutajad.
  3. Pärast e-posti aadressi sisestamist saadetakse kasutajale kinnituskiri. Kasutajanime muutus jõustub pärast kinnituse lingil klõpsamist.
  4. Kõigil uutel kasutajatel võib kasutajanimeks olla eranditult e-posti aadress ja enne kui kasutaja saab Erplysse sisse logida, tuleb klõpsata e-postiga saadetud kinnituslingile. On üks erand: kui uus kasutajakonto luuakse API integratsiooni jaoks, on võimalik sobiv kasutajanimi sisestada ja sel juhul kinnituskirja ei saadeta.
 2. Võimalus iga müügieesmärgi jaoks määrata eraldi 0% käibemaksumäärad. Lisatud on neli uut sätet Seaded → Üldseadistused → Maksumäärad alla:
  1. Vaikimisi 0% käibemaksumäär müügiks Euroopa Liidus
  2. Vaikimisi 0% käibemaksumäär müügiks väljaspool Euroopa Liitu
  3. Vaikimisi 0% käibemaksumäär maksuvabastusega toodetele
  4. Vaikimisi 0% käibemaksumäär maksuvabastusega klientidele

  Esimesed kaks välja kuvatakse ainult Euroopa Liidu kontodel.

 3. Täiendused Püsikliendipunktide saldo aruandes. Püsikliendipunktide saldo aruande (Kliendid → Püsikliendipunktide saldo) kohta on nüüd kaks variatsiooni:
  1. Püsikliendipunktide saldo
  2. Püsikliendipunktide saldo ja hiljutised tehingud

  Eelnevalt me pakkusime ainult viimast varianti aruandest. Suure andmemahu puhul avanes aruanne aeglaselt ning suuremahuliste (üle 200 000 kliendibaasiga) kontode puhul oli seetõttu keelatud.

  Uus ja lihtsam vaade on alternatiiv, mis peaks töötama ka suuremate andmekogumite korral. Samuti on aruanne “Püsikliendipunktide saldo ja hiljutised tehingud” nüüd lubatud ka suuremahulistel kontodel. Juhul, kui aruanne võtab laadimiseks liiga kaua aega, kaaluge selle asemel esimese aruande kasutamist.

 4. Täiendused Vietnamile.
  1. Konfiguratsiooni parameeter “overwrite_money_decimals” on lisatud. Väärtus peaks olema täisarv, mis näitab, mitu kümnendkohta võib kasutada rahasummade jaoks (nt arve kogusummad, jaehinnad).Vietnami kontod võivad soovida määrata parameetri väärtuseks 0 (Vietnam ei kasuta valuuta allühikuid). Väärtused, mis on suuremad kui 2, pole soovitatavad; arve arvutusalgoritm ei paku suuremat täpsust igaljuhul.
  2. Vietnami kontodel ei ole netohindadel enam vaikimisi kümnendkohti. (Kui vaja, taasta kümnendkohad koos konfiguratsiooniparameetriga “overwrite_price_decimals”.)
  3. Konfiguratsiooni parameetri “overwrite_price_decimals” (mis määrab, kui palju kümnendkohti peaks netohinnas olema) väärtuseks saab nüüd määrata “0”, et kümnendkohad välistada.
 5. Müügidokumentide ümardamise väli on nüüd redigeeritav.

Täiendused

 1. Aruanded → Üle tähtaja arved → Üle tähtaja arvete aruande kommentaaride lahtrit on nüüd laiendatud.
 2. Aruandegeneraatori tabel “Toode” sisaldab nüüd tootenime valikuid kõigis keeltes.
 3. Seaded → Üldseadistused → Arvete saatmine e-postiga saab nüüd määrata e-kirjaga saadetavat teksti kõigis keeltes.
 4. Ühest müügidokumendist teise loomisel kopeeritakse nüüd ka väljad “Komplekteerija” ja “Projekt”.
 5. Müük → Arvelduskäsud võimaldab nüüd mitmel lehel ridu linnukestega valida ning jätab need valikud meelde.
 6. Müük → Arvelduskäsud all hulgi arvelduskäskudest arveid luues märgitakse automaatselt loodud arved linnukestega.
 7. Arvelduskäsk ei soovita enam uue aastaarve loomist kolm kuud enne käesoleva arveldusperioodi lõppu.
 8. Pakkematerjalide aruanne on tõlgitud inglise keelde. (Käesolev aruanne on osa lisamoodulist “Package fields and old package report”, mille saab vajadusel klienditugi aktiveerida.)
 9. Pakendiaruannet pole enam vaja iga pakendimaterjalide rühma jaoks eraldi hankida. (Aruanded → Müük-müügikäive all oli rippmenüü “Pakendi grupp” ja täielike andmete saamiseks oli vaja avada aruanne kolm korda iga rühma kohta üks kord. See rippmenüü on eemaldatud.) Lisaks sellele ilmub aruandesse müük ka siis, kui toodet ei ole pakenditüübiti “liigitatud”.
 10. Üks leedu tõlge on parandatud.
 11. Turvalisuse parandused.

Parandused

 1. Parandatud: Isegi kui kasutajal ei olnud õigust arveid luua, sai luua müügitellimuse ja seejärel selle tüüpi muuta.
 2. Parandatud: Aeg-ajalt genereeriti aruanne valede kasutajaõigustega. (Näiteks võis kasutaja näha GDPR-iga seotud veateadet keelatud juurdepääsu kohta, kuid õigused olid tegelikult antud.)
 3. Parandatud: Kasutajagrupi piirang “Iga kasutaja näeb ainult oma kliente ja nendega seotud dokumente (vt. “Kliendihalduri” väli kliendikaardil)” ei töötanud alati ootuspäraselt.
 4. Parandatud: Rippmenüü “Kassa” müügidokumendil kuvas kassasid, mis ei kuulunud valitud lao alla.
 5. Parandatud: Ettevõtte postiaadress e-posti jaluses ei sisalda enam tarbetuid tühikuid rea alguses.

Berlin Back Office versioon 5.13.3

Täiendused

 1. Nüüd on olemas kaks erinevat püsikliendipunktide aruannet (Kliendid – Püsikliendipunktide saldo all):
  • “Püsikliendipunktide saldod”
  • “Püsikliendipunktide saldod ja viimased tehingud”
 2. Varasemalt oli võimalus kasutada vaid viimast (b) varianti püsikliendipunktide aruandest. Kuna aruandes kuvati ka lisainformatsiooni, avanes aruanne aeglaselt ning oli suuremahulistel kontodel (kontodel, kus üle 200 000 kliendi) piiratud.
 3. Uus, lihtsam aruanne on alternatiiv, mis peaks hästi töötama ka suurema andmemahu puhul. Lisaks ei ole “Püsikliendipunktide saldod ja viimased tehingud” enam suurema andmemahuga kontodel piiratud – kuid juhul, kui aruanne avaneb aeglaselt, on võimalus avada ka lihtsustatud variant aruandest.
 4. Seaded → Üldseadistused → Arvete saatmine e-postiga all saab nüüd seadistada e-postiga saadetava dokumendi kaaskirja kõigis konto keeltes.
 5. Aruandegeneraatori tabel “Toode” sisaldab nüüd tootenimetuse välju kõigis konto keeltes.

 Parandused

 1. Parandatud: CSV formaadis allalaetavad müügiaruanded sisaldasid eksitavat failiformaadi laiendit “.xls”.

Berlin POS versioon 3.30.1

Baasversion: 3.30.0

Parandused

 • Parandatud kõik-ühes printimine (kassatšekile prinditakse ka kaardimakseinfo detailselt või lühendatult) tšekiprinteri kaudu. Kaardimaksete info trükiti tšekile topelt.
 • Tooteotsingu käigus klahvi F2 (“Maksa”) vajutades võidi aeglase internetiühenduse korral vormistada mittetäieliku laekumisega müügidokument.
 • TriPOS integratsiooni tühistus peale ebaõnnestunud mitme kaardiga makset ja makseakna sulgemisel.
 • Parandatud on kliendituvastus ID-kaardi alusel isikukoodi järgi.

Berlin POS versioon 3.30.0

Baasversioon: 3.29.7

Uued võimalused

 • Lisatud on tai keele tugi.
 • EPSI allalaadimise URL ja installeerimise juhend vastavad kliendi operatsioonisüsteemile.


 • Kaalutoote hinna saab tellimuse avamisel üle kirjutada.
 • Cayan Mini integratsiooni saab “Maksete konfiguratsiooni” alt sisse/välja lülitada.

 • Lisatud on tugi Rootsi fiskaali integratsioonile (PosPlus).

 • Lisatud pistikprogrammi sündmus "after_plugins_loaded", mis teavitab lisade edukast laadimisest.

Täiendused

 • Peale mitme maksekaardiga tehingu ebaõnnestumist, eemaldatakse automaatne tehingu tühistamine kõigilt integratsioonidelt. Õnnestunud makse tühistatakse kasutajapoolsel makseakna sulgemisel.
 • GDPR’i veakäsitlus (korrektsed API veateated GDPR-iga seotud vigade puhul).
 • Kindlaksmääratud kassatšekid (seadistus rakendub Erply halduri poolel).
 • Luba kasutada kassat veebilehitsejatega, milles rakenduse vahemälu pole toetatud.

Parandused

 • PAX iPadi on lisatud summa kontroll makse õnnestumise järele kindlustamaks, et osaliselt täidetud maksed ei läheks läbi.
 • Kassa küsib tagastamise põhjuskoodi uuesti, kui tšekita tagastusele on rakendatud käsitsi allahindlus (tagastamise põhjuskood on allahindluse põhjuskoodist alati mõjusam).
 • Korrektne järgmine arvenumber müügikoha valimisel.
 • Parandatud on kassas tootekirjelduse kuvamine.
 • Taastada tellimuse ettemakse summa juhul, kui dokumendi koostaja valitakse käsitsi.
 • Parandatud allahindluse ja tagastuse põhjuskoodi esinemist dokumendiülese allahindluse korral.
 • Parandatud ID-kaardi alusel isikukoodi järgi kliendi tuvastamine.

Berlin Back Office versioon 5.13.0

Uued võimalused

 1. Meiliaadressi peitmine on nüüd seadistatav.
  Kontodel, mis kuuluvad andmekaitse üldmääruse reguleerimisalasse, on meiliaadressi peitmine tärnidega (“E-postiga saatmise logi” ja Kalender → Tegevused all) nüüd seadistatav. Lisatud on uus seadistusvõimalus: Seaded → Üldseadistused → Arvete saatmine e-mailiga → “Anonümiseeri aadressid logides”. Seadistus on vaikimisi peal, kuid seda saab maha võtta. Soovitame selle välja lülitada ainult juhul, kui e-kirjad edastatakse valdavalt äriklientidele ja e-posti aadresside talletamine tegevuste all on teie ettevõtte andmete säilitamise eeskirjaga kooskõlas.
 2. Ostudokumendi printimine erinevates keeltes.
  Ostudokumentidele on “Trüki / Saada” dialoogiaknasse lisatud rippmenüü “Keel”. Ostutellimuse või -arve printimisel ja/või meiliga saatmisel, on nüüd võimalik valida kas “Hetkel valitud keel” või valida mõni muu keel valikutest. “Hetkel valitud keel” prindib dokumendi selles keeles, mida parajasti kasutate ning tooteread prinditakse kujul, mil need olid dokumendile sisestatud. See võib olla kasulik juhul, kui tootenimesid on dokumendil üle kirjutatud või lisatud täiendavaid detaile. Teise keele valimisel prinditakse täielikult tõlgitud dokument, kus tootenimed võetakse tootekaardilt.
 3. Müügidokumentide väljatrükil käibemaksuga hindade kuvamine (bruto).
  Kontodel, kus kõik müügidokumendid on seadistatud “Jaemüügi algoritmile” (brutohinnapõhine arvutusmeetod), tekib täiendav rippmenüü Seaded → Üldseadistused → Müügidokumentide väljatrükid: “Arve ja saatelehe väljatrükil kuvatakse: netohinnad / brutohinnad”. Antud seadistusvõimalust (näidata väljatrükil brutohindasid) on palunud Soome kliendid.
 4. Toote “Laoaruanne” on ümber pööratud.
  Toote laoaruandes on muudetud info järjestust. Esimesel kohal on nüüd laoseisud, seejärel toote broneeringud. Tehingute ajalugu kuvatakse kõige viimasena, ning see on varasemaga võrreldes ümber pööratud: uuemad tehingud on nüüd eespool.
 5. Toote “Laoaruanne” on nüüd kompaktsem.
  “Laoaruanne” tootekaardil näitab nüüd vaikimisi vaid 100 viimast tehingut. Täielik tehingute ajalugu avaneb, kui vajutada lingile “Kuva kõiki”.
 6. Toote “Laoaruandes” kuvatavate ladude arv on nüüd seadistatav.
  Toote laoaruandes on igal kasutajal võimalik valida, kas ta soovib näha kõikide ladude laoseise, või ainult olulisemate ladude omasid: linkidel “Näita vähem” ja “Näita rohkem” klõpsates saab vaadet vahetada. “Olulisemate ladude” arv on vaikimisi 25; seda saab konto seadistustest muuta (Seaded → Üldseadistused → Ladu ja ost)
 7. Kassale on lisatud mitme valuuta tugi.
  Tegemist on lisamooduliga, mis võimaldab võtta Berlin POS-is sularaha vastu mitmes valuutas. Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
  Lisaks aktiveerib klienditugi konfiguratsiooni parameetri “touchpos_sale_additional_currencies”, et defineerida, milliseid valuutasid kassas vastu võetakse.
 8. Lisatud on uus aruanne: Aruanded → Müügikampaaniad → Kampaaniate aruanne arvete lõikes. Selles kuvatakse sama infot, mis Kampaaniate aruandes, kuid tehingute kaupa summeeritult.
 9. Lisatud on uus konfiguratsiooniparameeter inventory_report_exclude_archived_products” = 1. Kui parameeter on kontole lisatud, siis laoseisu aruanne välistab alati arhiveeritud tooted (mis võib olla vajalik, kui aruanne laetakse aeglaselt või saab mälu täis).
 10. Konfiguratsiooniparameeter “disable_automatic_price_from_previous_quote” on nüüd toetatud ka Erply halduri (Back office ehk BO) Berlin versioonis. Kui see parameeter on kontol aktiveeritud, siis Erply haldur ja API ei võta hindade rakendumise aluseks eelnevalt kliendile koostatud pakkumisi. Vaikimisi, kui müügidokumendile valida toode, ja samale tootele on hiljuti tehtud kliendile ka pakkumine, rakendub pakkumisel olev hind.
 11. Vormidel, kus külgriba väljad on rühmitatud (kliendikaart, müügimoodul, PIM), on võimalik rühmitusi kokku koondada selleks, et peita mittevajalikke andmevälju. Erply jätab kasutajapõhiselt meelde, millised grupid on avatud ja millised koondatud.
 12. Kasutajatoe konsultandid ei pääse enam ligi klientide moodulile nendel kontodel, mis kuuluvad andmekaitse üldmääruse (GDPR) reguleerimisalasse.
 13. Toodete eksportfaili on lisatud pakkematerjalide kogused (pakkematerjalide koguste sisestamiseks tootekaardile saab klienditugi aktiveerida vastava lisamooduli).
 14. Eesti kliendid näevad nüüd versiooniuuenduse teavituses linki eestikeelsetele märkmetele.

Täiendused

 1. Lisatud on tai keele tugi.
 2. Lisatud on fääri keele tugi.
 3. Uuendatud on hispaania keele tõlked.
 4. Töökäsul tegevuste planeerimisel nupule “Lisa” vajutades avanev kalender töötas reeglipäratult. Nüüd on seda kohandatud töötama järgmiselt:
  1. Kui töökäsul on määratletud ladu, siis hüpikaken näitab vaid antud lao kalendrit.
  2. Vastasel juhul kuvatakse kalendrit, kus on välja toodud kõik töökäskude teostajate grupid.
 5. Kohandatud väljatrükki (Actual Reports) lisandus uus väli, mis võimaldab müügidokumentide väljatrükkidel kuvada iga toote laoseisu. (Väljade nimetused on “amountInStock”, “amountReserved”, ning “amountAvailable”.)
 6. Actual Reports’i müügidokumentide väljatrükkidel on nüüd väljad “payer…” ja “shipTo…” alati täidetud, olenemata konto seadetest ja sellest, kas arvel on eraldi maksja ja kaupade vastuvõtja või mitte.
  Standardväljatrükkidel on soovituslik kasutada “payer…” ja “shipTo…” välju “customer…” väljade asemel. Erinevad kontod võivad olla seadistatud erinevalt ja “Kliendi” semantiline tähendus võib erineda; Vanematel kontodel tähendab “Klient” tavaliselt kaupade vastuvõtjat, uuemate kontode puhul tähendab see maksjat.
 7. Actual Reports’i (kohandatud väljatrükkide loomise moodul) on ostudokumentide väljatrükkidele lisatud võimalus tootepildi lisamiseks igale tootereale.
 8. Arvelduskäsu vormile on lisatud väli “Ladu”. Arvelduskäsust koostatavad arved luuakse valitud lattu.
 9. Toodete eksport annab toodete neto- ning brutokaalu ühtses numbriformaadis.
 10. Kasutajagrupi seadete all on valikud “Lisa transport” ja “Maksuvabastus” nüüd nähtavad kõigile, sõltumata konto regioonist. Varasemalt olid need väljad aktiveeritud vaid Ameerika ning Kanada kontodel.
 11. Allalaetud PDF faili nimes võivad nüüd sisalduda ka vene tähed (kirillitsa).
 12. Nii nagu Erply halduri Classic versioonis, saab nüüd ka Berlin versioonis tabelivormidele paremklikata (näiteks “Ava link uuel vahelehel”). Hetkel toetab paremklikki vaid üks veerg igas tabelis (veergu eristatakse allajoonituna, kui sellele kursoriga peale minna).
 13. Ostudokumendi vormil on dokumendiridu muudetud kompaktsemaks.
 14. Täiendused aruandegeneraatoris:
  1. Veerg “ID” (Erply sisemine kliendi id) on lisatud kõikidesse tabelitesse.
  2. Tõlgitud on veateade, mis esineb, kui soovitakse grupeerida või sorteerida summeeritud veeru järgi (Nt väli Müügidokument → Makstud).
  3. Lisatud on uued veerud: Müügidokument → Komplekteerija, Müügidokument → Aasta ja kuu, Müügidokument → Maksetähtaeg.
  4. “Müügidokument” all olevaid veergusid “Aasta number” ja “Kuu number” saab nüüd grupeerida ja sorteerida.
  5. Kui grupeerida aruannet konkreetse väärtuse järgi, siis vahesumma rida kuvatakse samas numbri või kuupäeva formaadis, nagu ülejäänud andmed.

Parandused

 1. Parandatud: Valides müügiarvele klienti, kes on “EL-klient” või “EL-väline klient”, lisatakse nüüd korrektne käibemaksumäär 0%.
 2. Parandatud: Uue kasutaja loomisel polnud võimalik koheselt valida, millistele ladudele kasutajal õigused on. Seda sai teha vaid peale kasutajakaardi salvestamist.
 3. Parandatud: Kui komplekttooteid müüdi läbi arvelduskäsu, siis ei vähenenud komponentide laoseis.
 4. Parandatud: Ostutellimuste moodulis ei kuvatud kursoriga rea peale minnes dokumendi eelvaadet.
 5. Parandatud: Ostudokumentide väljatrükkidelt on eemaldatud valuuta EEK.
 6. Parandatud: Laoseisu aruanne arvestab nüüd ka parameetriga “users_can_only_see_own_warehouse_stock”.
 7. Parandatud: Pärast kinnitamata ostutellimuse saatmist e-mailiga kuvati tellimuse staatuseks “Kinnitatud”, mis ei vastanud tõele.

 


Back Office versioon 4.12.0

Uued võimalused

 1. Meiliaadressi peitmine on nüüd seadistatav.
  Kontodel, mis kuuluvad andmekaitse üldmääruse reguleerimisalasse, on meiliaadressi peitmine tärnidega (“E-postiga saatmise logi” ja Kalender → Tegevused all) nüüd seadistatav. Lisatud on uus seadistusvõimalus: Seaded → Üldseadistused → Arvete saatmine e-mailiga → “Anonümiseeri aadressid logides”. Seadistus on vaikimisi peal, kuid seda saab maha võtta. Soovitame selle välja lülitada ainult juhul, kui e-kirjad edastatakse valdavalt äriklientidele ja e-posti aadresside talletamine tegevuste all on teie ettevõtte andmete säilitamise eeskirjaga kooskõlas.
 2. Ostudokumendi printimine erinevates keeltes.
  Ostudokumentidele on “Prindi” ja “PDF” nuppude kõrvale lisatud rippmenüü “Keel”. Ostutellimuse või -arve printimisel ja/või meiliga saatmisel, on nüüd võimalik valida kas “Hetkel valitud keel” või valida mõni muu keel valikutest. “Hetkel valitud keel” prindib dokumendi selles keeles, mida parajasti kasutate ning tooteread prinditakse kujul, mil need olid dokumendile sisestatud. See võib olla kasulik juhul, kui tootenimesid on dokumendil üle kirjutatud või lisatud täiendavaid detaile. Teise keele valimisel prinditakse täielikult tõlgitud dokument, kus tootenimed võetakse tootekaardilt.
 3. Müügidokumentide väljatrükil käibemaksuga hindade kuvamine (bruto).Kontodel, kus kõik müügidokumendid on seadistatud “Jaemüügi algoritmile” (bruto hinnapõhine arvutusmeetod), tekib täiendav rippmenüü Seaded → Üldseadistused → Müügidokumentide väljatrükid: “Arve ja saatelehe väljatrükil kuvatakse: netohinnad / brutohinnad”.Antud seadistusvõimalust (näidata brutohindasid väljatrükil) on palunud Soome kliendid.
 4. Toote “Laoaruanne” on nüüd kompaktsem.
  “Laoaruanne” tootekaardil näitab nüüd algselt vaid 100 viimast tehingut. Täielik tehingute ajalugu avaneb, kui vajutada lingile “Kuva kõiki”.

 5. Toote “Laoaruandes” kuvatavate ladude arv on nüüd seadistatav.Nüüd on võimalik kontopõhiselt seadistada toote laoaruandes lühendatud vaates kuvatavat ladude arvu. Vastavalt sellele tekib laoaruandesse ladude nimekirja alla ka link “Näita rohkem” / “Näita vähem”. Enimkasutavate ladude arvu saab määrata Seaded → Üldseadistused → Ladu ja ost all ning vaikimisi on see 25.
 6. Kasutajatoe konsultandid ei pääse enam ligi klientide moodulile nendel kontodel, mis kuuluvad andmekaitse üldmääruse (GDPR) reguleerimisalasse.
 7. Veerg “Allahindlus” on lisatud ostutellimustele. Samuti kandub nüüd allahindlus üle dokumendi kopeerimisel.(Varasemalt oli veerg “Allahindlus” kõigil ostudokumentidel, välja arvatud ostutellimustel)
 8. Tootekaardile on lisatud uus vaheleht “Seotud tooted”, mille alla saab lisada tooteid, mida kuvatakse veebipoes kui seotud tooted.
  Varasemalt oli see vaheleht aktiveeritud vaid valitud kontodel.
 9. Toodete eksport sisaldab nüüd ka toote pakendikoguseid, mida saab sisestada tootekaardile, kui vastav moodul on kontol aktiveeritud.
 10. Eesti kliendid näevad nüüd versiooniuuenduse teavituses linki eestikeelsetele märkmetele.
 11. Lisatud on tugi TriPOS maksete allkirjadele.

 

Täiendused

 1. Toodete eksport annab toodete neto- ning brutokaalu ühtses numbriformaadis.
 2. Töökäsul tegevuste planeerimisel nupule “Lisa” vajutades avanev kalender töötas reeglipäratult. Nüüd on seda kohandatud töötama järgmiselt:
  1. Kui töökäsul on määratletud ladu, siis hüpikaken näitab vaid antud lao kalendrit.
  2. Vastasel juhul kuvatakse kalendrit, kus on välja toodud kõik töökäskude teostajate grupid.
 3. Kasutajagrupi seadete all on valikud “Lisa transport” ja “Maksuvabastus” nüüd nähtavad kõigile, sõltumata konto regioonist. Varasemalt olid need väljad aktiveeritud vaid Ameerika ning Kanada kontodel.
 4. Pakkelehe väljatrükki on parendatud ning eemaldatud veergudevahelised üleliigsed tühimikud.
 5. Täiendused aruandegeneraatoris:

  1. Veerg “ID” (Erply sisemine kliendi id) on lisatud kõikidesse tabelitesse.
  2. Tõlgitud on veateade, mis esineb, kui soovitakse grupeerida või sorteerida summeeritud veeru järgi (Nt väli Müügidokument → Makstud).
  3. Lisatud on uued veerud: Müügidokument → Komplekteerija, Müügidokument → Aasta ja kuu, Müügidokument → Maksetähtaeg.
  4. “Müügidokument” all olevaid veergusid “Aasta number” ja “Kuu number” saab nüüd grupeerida ja sorteerida.
  5. Kui grupeerida aruannet konkreetse väärtuse järgi, siis vahesumma rida kuvatakse samas numbri või kuupäeva formaadis, nagu ülejäänud andmed.
 6. Actual Reports’i (kohandatud väljatrükkide loomise moodul) on ostudokumentide väljatrükkidele lisatud võimalus tootepildi lisamiseks igale tootereale.
 7. Taani tõlked on uuendatud.

Berlin Back Office versioon 5.12.6

Parandused

 1. Parandatud: Kliendikaardi muudatuste salvetamine kustutas kliendi e-poe aadress.

Back Office versioon 4.11.10

Parandused

 1. Parandatud: Kliendikaardi muudatuste salvetamine kustutas kliendi e-poe aadressi.

Berlin Back Office versioon 5.12.5

Parandused

 1. Parandatud: Tooteid staatusega “Ei ole müügiks” sai siiski müüa.
 2. Parandatud: Kliendi e-poe parooli ei salvestatud korrektselt.

Berlin POS versioon 3.29.1

Baasversioon: 3.28.2

Uued võimalused

 • Lisatud võimalus muuta kaardimakse teenusepakkuja seadme IP aadressi ka siis, kui kasutajal pole administraatoriõiguseid. (Cayan)
 • Lisatud Cayan Mini tugi iOS’ile (processTransaction, cancelTransaction).
 • Rakendatud kõik-ühes ja tavaline tšeki printimine Nets-ingenico terminalist Androidile.
 • Lisatud konfiguratsiooni parameeter “touchpos_print_receipt_duplicate_to_secondary_printer”, mis võimaldab printida kviitungi koopia teise printerisse.
 • GDPR – kliendi detailvaate logimine kassas (log customer detailed view event from POS).
 • Lisatud uus Erply halduri parameeter transactionTime meie partnerite Nixor ja VeriFone Finland tarbeks.

Täiendused

 • Kui fiskaalprinterist on trükitud tšekk ning kassa on offline režiimis, siis firma logo tšekile ei trükita (Kreeka fiskaal tüüp A).
 • Offline režiimist trükitud tšekil oleva logo asukoha ja suuruse parandus – sarnaselt online’ga (Kreeka).
 • Lisatud HTML standardpäis kõik-ühes tšekile (parandatud kirjatüübi suuruse viga offline režiimis).
 • Muudetud kupongi lunastamise reegleid.
 • Kupongi lisamise vaadet ei avata, juhul kui kupongid lisatakse automaatselt (konf.param “touchpos_use_customer_coupons_automatically”).
 • Lisatud on getStockInfo parameeter kiireks toodete sünkroniseerimiseks, et ära hoida 0 koguste hoiatusi toodete puhul, millel on laoseis olemas.

Parandused

 • Dokumendinumbri pärimine API kaudu enne dokumendi salvestamist.
 • Teise printeri kuvamine juhul, kui esmaseks printeriks on kaardimakseterminal.
 • Kreeka fiskaal tüüp A offline režiimis (korrektsed KM määrad).

Back Office versioon 4.11.9

Täiendused

 1. Seaded → Üldseadistused → “Müügidokumentide väljatrükid” all on lisatud võimalus keelata QR koodi kuvamine müügidokumendi väljatrükil.
 2. Seaded → Üldseadistused → “Kassatšekkide väljatrükid” all on lisatud võimalus keelata kontrollkoodi kuvamine kassatšeki väljatrükil.

Berlin Back Office versioon 5.12.4

Uued võimalused

 1. Seaded → Üldseadistused → “Müügidokumentide väljatrükid” all on lisatud võimalus keelata QR koodi kuvamine müügidokumendi väljatrükil.
 2. Seaded → Üldseadistused → “Kassatšekkide väljatrükid” all on lisatud võimalus keelata kontrollkoodi kuvamine kassatšeki väljatrükil.

Berlin Back Office versioon 5.12.3

Täiendused

 1. Aruandegeneraatoris kuvas “Netohind kokku” teatud pluginate koosmõjul valet infot. Väli on nüüd ümber nimetatud “Netokaal või maht (Intrastat)” ning lisatud on uus väli nimetusega “Netohind kokku”, mis annab ootuspärase kaaluinfo.

Parandused

 1. Parandatud: QR kood kattis müügidokumendi väljatrüki jaluses oleva teksti.
 2. Parandatud: Ostutellimusi ei saanud e-mailiga saata.
 3. Parandatud: Ostutellimuste all olev valik “Saada ingl. k. e-postiga” saatis PDF-i, kus nimetused ei olnud inglise keeles.
 4. Parandatud: Kui võtta aruanne “Laekumata arved ja klientide saldoteatised” mõnes teises valuutas, siis arveid kuvati siiski kontol olevas põhivaluutas.

Back Office versioon 4.11.8

Täiendused

 1. Lisatud Tai tõlked

Parandused

 1. Parandatud: QR kood kattis müügidokumendi väljatrüki jaluses oleva teksti.
 2. Parandatud: kliendi hinnakirjajärgsed hinnad ei rakendunud, kui müügitellimust koostati “Ladu” -> “Nopi tooteid tellimusele” alt.

Back Office versioon 4.11.7

Täiendused

 1. Prantsuse tõlked uuendatud

Back Office versioon 4.11.6

Täiendused

 1. Soome tõlked uuendatud

Berlin Back Office versioon 5.12.2

Täiendused

 1. Soome tõlked täiendatud

Berlin Back Office versioon 5.12.1

Parandused

 1. Parandatud: Projektide moodulis dokumentide ja hinnapakkumiste lingid ei avanenud.
 2. Parandatud: soome keeles ei kuvatud tootekaardil korrektselt, kui kauaks laoseisu jätkub.

Berlin Back Office versioon 5.12.0

Uued võimalused

 1. GDPRi vastavust saab nüüd soovi korral seadistada ka EL-i välistele kontodele, parameetriga "gdpr_features_enabled" = 1.
 2. Lisatud uus seadistus: Seaded → Üldseadistused → Ladu ja ost → “”Näita e-poes” linnuke on uutele toodetele ja tootegruppidele vaikimisi sisse lülitatud”. Kui soovite, et uutel toodetel ei oleks linnukest “Näita e-poes” automaatselt peal, võtke sellelt parameetrilt linnuke maha.
 3. Müügidokumentidele on lisatud uus võimalus “Anonüümne väljatrükk”, juhuks kui klient soovib, et teda tehingu käigus identifitseeritaks, kuid ei soovi, et väljatrükk sisaldaks isiklikke andmeid. Valiku leiab “Veel” → “Anonüümne väljatrükk (PDF)” või “Saada anonüümne väljatrükk e-postiga”.
 4. Müügidokumentide väljatrükile on lisatud “kinnituskood”, mille abil on meil võimalik tuvastada, kas antud dokument pärineb Erplyst ning kas tehingu andmed on õiged. Või on väljatrükki keegi võltsinud või muutnud (nt maksupettuse tarbeks). Müügidokumentide väljatrükil kuvatakse seda lisaks ka QR koodina.
 5. Kliendi veebipoe parooli saab nüüd kustutada, klikates “Kustuta” linki välja kõrval ning salvestades kliendikaardi.
 6. Kasutaja PIN koodi saab nüüd kustutada, klikates “Kustuta” linki välja kõrval ning salvestades kasutajakaardi.
 7. Kasutajakaardile on lisatud lingid “Vali kõik” ning “Ära vali ühtegi”, mis võimaldab kõikide ladude märkimist ühekorraga.
 8. Kasutajate nimekirjas (“Seaded” → “Kasutajad”) all kuvatakse enam kui 15 lao puhul nimede asemel ladude koguarvu (nt “20/25” tähendab, et kasutajal on ligipääs 20-le laole 25-st).
 9. Aruanded→ Laoseis all olev “Kaupade liigutamine harulattu”:
  • Arvestab nüüd kõiki filtris olevaid väljasid (tootegrupp, seeria, kaubamärk, hankija, tähtsusgrupp; toode; toote lisaväljad 1-4);
  • Lisab valitud tooted olemasolevale avatud Laoliikumise tellimusele (st ei tekita igal korral uut Laoliikumise tellimust);
  • Aruande genereerimisel (st “Kokku tarvis” ning “Lao liikumine” veerud), võtab arvesse, kui ostutellimus või laoliikumise tellimus on juba tehtud.
 10. Maatrikstoote variatsiooni tootekaardil kuvatakse nüüd välja variatsiooni dimensioonid (nt suurus ja värvus) ning ühtlasi kuvatakse ka linki peatootele.

Täiendused

 1. EL-i välistel kontodel kuvatakse nüüd taas eraklientide nimesid järgnevates aruannetes:
  • Aruanded → Müük-müügikäive
  • Aruanded → Müük-laokäive
  • Aruanded → Kassa ja laekumised
 2. Kreeka tõlked uuendatud.
 3. Prantsuse tõlge täiendatud.
 4. Ost → Ostutellimused alt eemaldati ebavajalik veerg “Maksetähtaeg” ning asendati veeruga “Tarnetähtaeg”.
 5. Laovarude täiendamise aruandes kuvatakse nüüd “tellitav kogus pakendites” rippmenüüd loomise järjekorras.
 6. Seaded → Üldseadistused → Kassaseadistused alla on lisatud parameeter “Berlin POS-is on pluginad kohustuslikud (kui pluginaid laadida ei õnnestu, siis kassat kasutada ei saa)”. Tegemist on juba olemasoleva seadistusega, mille saab sisse või välja lülitada ka kassa poolelt. Seadistusvõimalus halduri poolele on lisatud juhuks, kui kassat ei õnnestu katkise plugina tõttu isegi avada.

Parandused

 1. Parandatud: müügidokumendi kohandatud väljatrükil (Actual Reports) olid teistes keeltes trükkides toodete ühikute nimetused tõlkimata.
 2. Parandatud: müügidokumendi koostamisvormil oli arveridades teatud juhtudel nihe sees (osadel ridadel kuvati üht üleliigset lahtrit).
 3. Parandatud: Otsides ostutellimust või ostuarvet, mille number sisaldab ka tähti, tagastati vastuseks üleliigseid otsingutulemusi.

Back Office versioon 4.11.0 - 4.11.5

Uued võimalused

 1. GDPRi vastavust saab nüüd soovi korral seadistada ka EL-i välistele kontodele, parameetriga "gdpr_features_enabled" = 1.
 2. Lisatud uus seadistus: Seaded → Üldseadistused → Ladu ja ost → “”Näita e-poes” linnuke on uutele toodetele ja tootegruppidele vaikimisi sisse lülitatud”. Kui soovite, et uutel toodetel ei oleks linnukest “Näita e-poes” automaatselt peal, võtke sellelt parameetrilt linnuke maha.
 3. Müügidokumentidele on lisatud uus võimalus “Anonüümne väljatrükk”, juhuks kui klient soovib, et teda tehingu käigus identifitseeritaks, kuid ei soovi, et väljatrükk sisaldaks isiklikke andmeid. Valiku leiab “Veel” → “Anonüümne väljatrükk (PDF)” või “Saada anonüümne väljatrükk e-postiga”.
 4. Müügidokumentide väljatrükile on lisatud “kinnituskood”, mille abil on meil võimalik tuvastada, kas antud dokument pärineb Erplyst ning kas tehingu andmed on õiged. Või on väljatrükki keegi võltsinud või muutnud (nt maksupettuse tarbeks). Müügidokumentide väljatrükil kuvatakse seda lisaks ka QR koodina.
 5. Kohandatud väljatrükki (Actual Reports) lisandus uus väli, mis võimaldab müügidokumentide väljatrükkidel kuvada iga toote laoseisu. (Väljade nimetused on "amountInStock", "amountReserved", ning "amountAvailable".)

 

Täiendused

 1. EL-i välistel kontodel kuvatakse nüüd taas eraklientide nimesid järgnevates aruannetes:
  • Aruanded → Müük-müügikäive
  • Aruanded → Müük-laokäive
  • Aruanded → Kassa ja laekumised
 2. Prantsuse tõlge täiendatud.
 3. Laovarude täiendamise aruandes kuvatakse nüüd “tellitav kogus pakendites” rippmenüüd loomise järjekorras.
 4. Aruandegeneraatoris kuvas “Netohind kokku” teatud pluginate koosmõjul valet infot. Väli on nüüd ümber nimetatud “Netokaal või maht (Intrastat)” ning lisatud on uus väli nimetusega “Netohind kokku”, mis annab ootuspärase kaaluinfo.
 5. Sularahaarveid saab nüüd alla laadida PDF-na.
 6. Müügidokumentide alt on eemaldatud valik “Saada e-mailiga”. Enam ei ole võimalik saata müügidokumente HTML-na. Selle asemel soovitame saata PDF-na, kasutades valikut “Saada e-mailiga (PDF)”.
 7. Parandatud: ettevõtte aadress kuvatakse arvete jaluses nüüd mitmel real, et tagada parem asetus PDF-del.

 

Parandused

 1. Parandatud: müügitehing, kus komplekttootele tehti allahindlust, tekkis Erplysse valede andmetega (Müügidokumentide summad kuvati valesti, kui aruande filtris oli määratud “Näita komplekttoodete müüki: komponentide kaupa eraldi”).
 2. Parandatud: müügidokumendi kohandatud väljatrükil (Actual Reports) olid teistes keeltes trükkides toodete ühikute nimetused tõlkimata.
 3. Parandatud: frantsiisikontol kuvati veateadet, kui kasutaja, kellel polnud õigust näha ostuhinda, proovis kinnitada ostuarve.

Berlin Back Office versioon 5.11.1

Parandused

 1. Parandatud: API päring “getSalesReport” tagastas veateate.
 2. Parandatud: Läbi EPSI trükitud tšekkidel oli arveridade font liiga suur.

Berlin Back Office versioon 5.11.0

Uued võimalused

 1. Lisatud on uued võimalused kontrollimaks töötajate ligipääsu kliendiandmetele. Võttes arvesse isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR), on tähtis, et töötajad oleksid koolitatud õiguspäraselt isikuandmeid töötlema (Oleme ka kirjutanud blogipostituse).
  Seaded → Üldseadistused all on nüüd võimalik keelata volitamata töötajatele ligipääs kliendiandmetele. Töötajate mooduli kaudu saab töötajaid ükshaaval autoriseerida. Selleks on töötaja kaardile lisatud kaks uut nuppu:

   1. Esimene näitab töötaja kinnitust, et ta on teadlik määrusest ning klientide õigusest ning teab kuidas kaitsta isikuandmeid.
   2. Teine näitab, et juht on andnud töötajale ligipääsu klientide andmetele.

  Vorm näitab ära, millal töötaja selle kinnitas ning kes ja millal on töötajale ligipääsu andnud.
  Tegemist on lisamooduliga. Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust kasutajatoega.

 2.  Seaded → Üldseadistused alt saab nüüd valida, kuidas kuvatakse töötaja nimi  a) müügidokumentide väljatrükil, ning b) sularahaarvete väljatrükil:
  1. Ainult ID;
  2. Ainult eesnimi;
  3. Eesnimi, koos perenime initsiaaliga; või
  4. Täisnimi.
 3. “Seaded” → “Üldseadistused” → “Müügidokumentide väljatrükid” alt saab nüüd seadistada, millist kliendiinfot kuvatakse tšeki väljatrükil (Väljatrükki saab seadistada eraldi ettevõtetele ja eraklientidele):

  1. Kliendi ID
  2. Kliendikaardi kood
  3. Kliendi nimi
  4. Kliendi aadress
 4. Püsikliendi punkte saab nüüd trükkida ka tšekkidele. Seadistusvõimalus lisatud “Seaded→ “Üldseadistused” → “Müügidokumentide väljatrükid” all.
 5. Kliente saab otsida kliendi ID järgi, väli “Kliendi ID” on lisatud kliendikaardile.
 6. Töötajaid saab otsida ID järgi, väli “Töötaja ID” on lisatud töötajakaardile.

Täiendused

 1. Et eraklientide isikuandmeid liigselt mitte avaldada, ei kuvata järgmistes aruannetes enam klientide nimesid. Selle asemel kuvatakse kliendi ID ja link kliendikaardile. Ettevõtete nimed kuvatakse välja nii nagu varem.  
  • Aruanded → Müük – müügikäive
  • Aruanded → Müük – laokäive
  • Aruanded → Kassa ja laekumised
 2. Et eraklientide isikuandmeid liigselt mitte avaldada, ei kuvata järgmistes aruannetes enam klientide nimesid. Selle asemel kuvatakse kliendi ID ja link kliendikaardile.
  • Aruanded → Kupongid, kinkekaardid → Näita aruannet
  • Aruanded → Kupongid, kinkekaardid→ Aktiivsed kinkekaardid
  • Aruanded → Müügikampaaniad
  • Aruanded → Tegevused

 


Back Office versioon 4.10.0

Uued võimalused

 1. Lisatud on uued võimalused kontrollimaks töötajate ligipääsu kliendiandmetele. Võttes arvesse isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR), on tähtis, et töötajad oleksid koolitatud õiguspäraselt isikuandmeid töötlema (Oleme ka kirjutanud blogipostituse).

Seaded → Üldseadistused all on nüüd võimalik keelata volitamata töötajatele ligipääs kliendiandmetele. Töötajate mooduli kaudu saab töötajaid ükshaaval autoriseerida. Selleks on töötaja kaardile lisatud kaks uut nuppu:

  1. Esimene näitab töötaja kinnitust, et ta on teadlik määrusest ning klientide õigusest ning teab kuidas kaitsta isikuandmeid.
  2. Teine näitab, et juht on andnud töötajale ligipääsu klientide andmetele.

Vorm näitab ära, millal töötaja selle kinnitas ning kes ja millal on töötajale ligipääsu andnud.
Tegemist on lisamooduliga. Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust kasutajatoega.

 1. Seaded → Üldseadistused alt saab nüüd valida, kuidas kuvatakse töötaja nimi  a) müügidokumentide väljatrükil, ning b) sularahaarvete väljatrükil:
  1. Ainult ID;
  2. Ainult eesnimi;
  3. Eesnimi, koos perenime initsiaaliga; või
  4. Täisnimi.
 2. “Seaded” → “Üldseadistused” → “Müügidokumentide väljatrükid” alt saab nüüd seadistada, millist kliendiinfot kuvatakse tšeki väljatrükil (Väljatrükki saab seadistada eraldi ettevõtetele ja eraklientidele):
  1. Kliendi ID
  2. Kliendikaardi kood
  3. Kliendi nimi
  4. Kliendi aadress
 3. Püsikliendi punkte saab nüüd trükkida ka tšekkidele. Seadistusvõimalus lisatud “Seaded→ “Üldseadistused” → “Müügidokumentide väljatrükid” all.
 4. Kliente saab otsida kliendi ID järgi, väli “Kliendi ID” on lisatud kliendikaardile.
 5. Töötajaid saab otsida ID järgi, väli “Töötaja ID” on lisatud töötajakaardile.
 6. Kliendi e-poe parooli saab nüüd kustutada (Kliendikaardil klikake lahtri kõrval asuval “Kustuta” lingil ning seejärel salvestada kliendikaart).
 7. Kasutaja PIN-koodi saab nüüd kustutada (Kasutajakaardil klikake lahtri kõrval asuval “Kustuta” lingil ning seejärel salvestage kasutajakaart).

Täiendused

 1. Arvete saatmisega seotud tegevused ning e-postiga saatmise logi (nii müügi- kui ostudokumentidel) ei kuva enam välja saatja ning kirja saaja täielikke e-maili aadresse, vaid on osaliselt peidetud, nt “test@example.com” on muudetud “tes…@exa…”
 2. Et eraklientide isikuandmeid liigselt mitte avaldada, ei kuvata järgmistes aruannetes enam klientide nimesid. Selle asemel kuvatakse kliendi ID ja link kliendikaardile. Ettevõtete nimed kuvatakse välja nii nagu varem.  
  • Aruanded → Müük – müügikäive
  • Aruanded → Müük – laokäive
  • Aruanded → Kassa ja laekumised
 3. Et eraklientide isikuandmeid liigselt mitte avaldada, ei kuvata järgmistes aruannetes enam klientide nimesid. Selle asemel kuvatakse kliendi ID ja link kliendikaardile.
  • Aruanded → Kupongid, kinkekaardid → Näita aruannet
  • Aruanded → Kupongid, kinkekaardid→ Aktiivsed kinkekaardid
  • Aruanded → Müügikampaaniad
  • Aruanded → Tegevused
 4. Liidestades Verifone Finlandi või Nixpay (Atos Worldline terminal) makseterminali Erplyga, kuvatakse veateade, kui kontol pole aktiveeritud moodulit “Transaction Time of a Payment”. Aktiveerimiseks võtke ühendust kasutajatoega.

Parandused

 1. Kui kontol on kasutusel eraldiseisev klienditeenus, ei kuvata enam “Süsteemi uuendus” teadet, kui klienditeenuselt ei saada vastust või vastuse ootamine võtab liiga kaua aega. Vastust oodatakse senise 5 sekundi asemel nüüd 10 sekundit.

Berlin Back Office versioon 5.10.0

Uued võimalused

 1. Et tõhustada e-kirja kohaletoimetamist, saadetakse Erplyst e-kirjad nüüdsest välja saatja aadressiga noreply@erplyinfo.com.
  E-kirjade saatmine meie enda domeenilt võimaldab meil sõnumeid korrektselt allkirjastada ja tõendada, et saadetud kiri pärineb Erply-st. Paljud vastuvõtvad e-posti serverid jälgivad, kas saatja aadress vastab päritoluserverile ning erinevuse korral määravad sõnumile suurema rämpsposti skoori või loobuvad vastuvõtmisest täielikult.Muudatus oli vajalik selleks, et viia Erply vastavusse e-posti heade tavade ja standarditega.Selleks, et kirja vastuvõtja siiski näeks, kellelt kiri on tulnud, ja saaks sellele ka vastata, lisame “From” aadressireale saatja ettevõtte nime ning lisame ka saatja e-posti aadressi “Reply-To” reale.Erplyst väljasaadetavad e-kirjad hakkavad välja nägema nii:

  From: Sample Company <noreply@erplyinfo.com>
  Reply-To: Sample Company <info@samplecompany.com>
  
 2. Lisatud on pandipakendi tugi ka Erply halduris.
  Tootekaardil olevad väljad “Pandipakend” ja “Pandipakendi kogus” rakenduvad nüüd ka halduris müügidokumentidel.Teatud toodete müümisel peab kaupmees koguma tagatisraha (pandipakend või ringlustasu), mille saab Erplys eraldi mitte-laotootena ära kirjeldada. Seejärel aga ära siduda põhitootega.

  Väli “Pandipakendi kogus” võib jääda tühjaks ning ära täita vaid suuremate koguste puhul, näiteks müües komplekti, mis koosneb mitmest pudelist tuleks pandipakendi koguse lahtrisse märkida, mitme pudeli pandipakend kliendilt sisse nõuda tuleks. Pandipakend lisatakse müügidokumendile eraldi reana.Pandipakend on toetatud:

  • Berlin kassas;
  • Erply halduris müügiarvetel, -tellimustel ning -pakkumistel.  Muutes põhitoote kogust, uuendatakse automaatselt ka pandipakendi kogust. Eemaldades põhitoote, eemaldatakse ka pandipakend.
  Pandipakendit ei lisata automaatselt ostudokumentidele, arvelevõtmise-mahakandmise aktidele ning laoliikumistele.

Täiendused

 1. Kui müügidokument, ostudokument, saldoväljavõte või maksemeenutus saadetakse e-mailiga, siis salvestatakse see Erplys tegevusena. Kui vastav moodul on aktiveeritud, on tegevusi näha “Kalender” “Tegevused” alt.  Müügidokumentidel näeb saatmisajalugu ka “…” nupule klikates “E-postiga saatmise logi” alt. Et vältida üleliigse isikliku info säilitamist, ei kuva need kirjed enam saatja ja saaja täisaadresse. Aadressid peidetakse osaliselt: näiteks "test@example.com" kuvatakse "tes...@exa...".
 2. Verifone Finland või Nixpay (koos Atos Worldline terminaliga) maksete puhul kuvab kassa kasutajale veateate, kui kontole ei ole seadistatud moodulit “Transaction Time of a Payment”. Vastav moodul on vajalik Verifone Finland ja Nixpay makseteks ning vajadusel saab selle aktiveerida kasutajatugi.
 3. Kasutaja saab oma parooli muuta nüüd ka Kasutajate nimekirjas (“Seaded” “Kasutajad”). Varemalt sai seda teha vaid Töötajate nimekirjas.
 4. Mõningad Leedu tõlked uuendatud.

Parandused

 1. Parandatud: klikates tootekataloogis maatrikstoote avamiseks “M+” linki kahel korral kuvati veateadet.
 2. Parandatud: maatriksdimensioonide vormil (“PIM” → “Maatriksdimensioonid”) mõningatel juhtudel ei toiminud dimensioonide ümberpaigutamine noolte abil.
 3. Parandatud: teatud juhtudel importis süsteem SEB panga laekumiste failis esimese rea valesti, ning see võis põhjustada sama laekumise hilisema topelt-importimise.
 4. Parandatud: fraktsiisikontol kuvati kustutatud kirjete logi kuupäevalisel sortimisel veateadet.
 5. Parandatud: maatriksvariatsioonidele etiketi trükkimisel kohandatud väljatrükiga kuvati vale hinda.
 6. Parandatud: väiksema ekraani korral ei olnud tabelis “Ladu” võimalik toote hinda ja käibemaksuga hinda tervenisti näha.
 7. Parandatud: aruandegeneraatoris kahetasandilise grupeerimise korral mõningad vahesumma read puudusid
 8. Parandatud: aruandegeneraatoris laohinna lahter ostudokumentide ridadele oli tühi.

Back Office versioon 4.9.0

Uued võimalused

 1.  Et tõhustada e-kirja kohaletoimetamist, saadetakse Erplyst e-kirjad nüüdsest välja saatja aadressiga noreply@erplyinfo.com. E-kirjade saatmine meie enda domeenilt võimaldab meil sõnumeid korrektselt allkirjastada ja tõendada, et saadetud kiri pärineb Erply-st. Paljud vastuvõtvad e-posti serverid jälgivad, kas saatja aadress vastab päritoluserverile ning erinevuse korral määravad sõnumile suurema rämpsposti skoori või loobuvad vastuvõtmisest täielikult. Selleks, et kirja vastuvõtja siiski näeks, kellelt kiri on tulnud, ja saaks sellele ka vastata, lisame “From” aadressireale saatja ettevõtte nime ning lisame ka saatja e-posti aadressi “Reply-To” reale. Erplyst väljasaadetavad e-kirjad hakkavad välja nägema nii:
  From: Sample Company <noreply@erplyinfo.com>
  Reply-To: Sample Company <info@samplecompany.com>
  
 2. Lisatud on uus kampaanialiik “Ühiku erihind”. Seda tüüpi müügikampaania korral saab klient teatud tooted soodushinnaga, kui ta ostab vähemalt teatud koguse. Kampaania tuleks sel juhul luua järgmiselt:1. Kampaaniakirjelduse vasakul küljel (“Klient peab”) tuleb määrata toode (või tooterühm või -kategooria) ja minimaalne kogus, mida klient peab ostma, et kampaania rakenduks;
  2. Parempoolsel küljel (“Klient saab”) tuleb määrata uus ühikuhind, mis rakendub kampaaniatingimuste täitmisel. Välja pealkiri on “Või valitud esemed ja kõik järgnevad analoogsed tooted ühikuhinnaga…”. Kampaaniale saab määrata ka piirangu: maksimaalselt mitu soodustusega toodet klient saab osta.
 3. Kampaaniatele on lisatud valik “Lunastamise piirang”.Lunastamise piirang võimaldab määrata, mitu korda kampaania ühe müügi korral rakendub. Või, kui tegemist on kupongi kampaaniaga, siis võib klient lunastada müügil ainult teatud arvu kuponge. Näiteks kampaania korral “Osta 2 pirukat ja saad õunalt 50% alla”. Piiranguväljale märgitud 3 tähendab seda, et olenemata sellest, millises koguses klient ostab, saavad nad ainult maksimaalselt 3 soodushinnaga õuna (Ja sellisel juhul on neil tarvis osta 6 pirukat).Lunastamispiiri ei tohiks segi ajada “maksimaalse allahinnatud toodete arvuga”. Mõned kampaaniatüübid võimaldavad mõlemat võimalust; siin tuleks hoolikalt läbi mõelda, mida täpselt tarvis on. Väljund asub vormi lõpus ja on pealkirjaga “Määra, mitu korda võib ostule maksimaalselt rakenduda muud liiki kampaania: “.
 4. Müügikampaania vorm on ümber kujundatud. 
  Lisatud on informatiivne väli “Kuidas kampaania ostule rakendub”, mis annab kiirülevaate, kas tegemist on automaatse, kupongi või
  käsitsi rakendatava kampaaniaga; ning selgitab, kui mitu korda kampaania rakendub (ainult üks kord / nii palju kordi kui võimalik / jne). Igal kampaaniatüübil on erinevad reeglid ja see väli peaks kampaania algoritmi muutma läbipaistvamaks.

Täiendused

 1. Dialoogiaken “E-kirja koostamine” hoiatab, kui saatja aadress on väär või kui on määratud mitu saatjat.
 2. Lisatud on tugi API käsklusele addPromotionCountsToInvoice (kui haldurist kustutatakse müügidokument, kustub ka selle külge salvestatud lisainfo rakendunud kampaaniate kohta).
 3. Versiooniuuenduses 4.8.5 nimetatud parameetrite nimetused on täiendatud vastavalt "customer_registry_group_cache_time" ning "customer_registry_customer_cache_time".

Parandused

 1. Parandatud: aruandegeneraatoris kahetasandilise grupeerimise korral mõningad vahesumma read puudusid.
 2. Parandatud: dialoogiaken “E-kirja koostamine” ei arvestanud seadistust “Saada arveid: Kliendi meiliaadressile / Maksja meiliaadressile”.
 3. Kampaania vormil kuvatakse nüüd rippmenüüs “Kampaania rakendub ainult nendele kliendigruppidele” kliendigruppe hierarhiliselt. Kampaaniate piiramine regiooniti või kliendigrupiti vajab lisamooduli seadistust kasutajatoe poolt.

 


Back Office versioon 4.8.5

Antud versiooniuuendus mõjutab vaid neid kontosid, kus kasutatakse väliseid kliendiregistri teenuseid (hetkel vaid üks konto). Rakendatud on kaks muudatust:

 1. Mõne kliendiregistri päringu jaoks on rakendatud vahemällu salvestamine. Vahemällu salvestamist on võimalik konfigureerida parameetritega:
  • "customer_registry_group_getparents_cache_time" = (time in seconds)
  • "customer_registry_customer_getmasterrecord_cache_time" = (time in seconds)
 2. Hinnakirja algoritmi optimeerimine: kui kontol ei kasutata kliendi hinnakirju ja kliendigruppide hinnakirju, saab hinnakirjaotsinguid konfigureerida parameetriga "customer_and_group_price_lists_are_not_used" = 1.

Back Office versioon 4.8.4

 • Lisatud on veakõrvaldamise logimise featuur.

Back Office versioon 4.8.3

Täiendused

 1. “Jaekett” -> “Päeva avamised/lõpetamised” all on nüüd võimalik sisestada ka loetud sularaha kogusumma.
  • Kui muuta kogusumma välja, siis väljad “Panka” ja “Jäetud kassasse vahetusrahaks” muudetakse vastavalt sellele automaatselt, sest kogusumma peab võrduma nende kahe lahtri summaga.
  • Ja ka vastupidi – kui muuda välja “Panka” või “Jäetud kassasse vahetusrahaks”, siis ülejäänud kaks välja arvutatakse automaatselt, et klapiks kogusummaga.

Parandused

 1. Parandatud: teatud aruanded, nt “Saldoväljavõte”, kuvas kliendi vana, muudetud nime.

Back Office versioon 4.8.2

Täiendused

 1. Täiendatud Prantsuse ja Kanada prantsuse tõlkeid

Parandused

 1. Parandatud: teatud juhtudel käsitleti SEB panga laekumiste impordi faili esimest rida valesti, mistõttu sama laekumist võidi järgmisel korral importida topelt.
 2. Parandatud: kasutades eraldiseisvat kliendiregistri liidestust ei kuvata enam halduris veateadet teatud moodulites, kui kasutajal puuduvad õigused näha kliendiregistrit.

Back Office versioon 4.8.0, 4.8.1

 1. “Jaekett” -> “Päeva avamised/lõpetamised” all saab nüüd lugeda summasid ka liigiti ning erinevuse põhjuseid saab redigeerida.
  • Algne info sisestatakse kassas kassiiri poolt. Lisaks sularahale on võimalik lugeda ka teisi makseviise: tšekid, kinkekaardid ning kaardimaksed liikide lõikes (VISA, Discover, deebetkaart, American Express, MasterCard).
  • Valesti sisestatu saab muuta otse vormilt.
  • “Päeva avamised/lõpetamised” vormile on nüüd lisatud “Z-raporti” nupp. Tegemist on kiirvaliku nupuga, mis avab konkreetse kassa z-raporti.
 2. Täiendused kasutajagrupi õigustes. Järgmistele moodulitele saab nüüd eraldi õigusi seadistada:
  • Nopi tooteid tellimusele ja Tellimuse lisamine
  • Laod
  • Kassad
  • Tootegrupid
  • Tooteseeriad
  • Kaubamärgid
  • Parameetrigupid
  • Tarnetingimused

Berlin POS versioon 3.28.2

6. aprill 2018

Põhifunktsionaalsus

 • Müügitšeki ja maksekviitungi printimisel ühe dokumendina (all-in-one) kasutatakse senise kassapoolse kviitungi asemel halduri kviitungit.
  • Halduris defineeritud kviitungi väljatrükki kasutatakse nüüd ka kassas.
 • Rakendatud ID-kaardi lugemine Atos Worldline terminalidele (Nixor). • Rakendatud Verifone Finlandi maksete integratsioon (USB-seade).

Uued võimalused

 • Lisatud toodete sortimendi tugi.
 • Lisatud konfiguratsiooniparameeter "touchpos_use_customer_coupons_automatically", mis rakendab klientide kuponge ilma täiendava kinnituseta.
 • Lisatud uued valuutad: TTD (Trinidad ja Tobago dollar) ja XCD (Ida-Kariibi dollar).
 • Lisatud reklaamihalduse teenuse asukoha ja tunnuste edastus kliendinäidiku rakendusele.

Edasiarendused

 • Kassas ei saa enam olemasoleval ettemaksuarvel lõppkuupäeva muuta.
 • “saveSaleDocument” päringule on nüüd lisatud uus sisendparameeter “calculateRewardPoints”.

Parandused

 • Kliendiotsingu saab nüüd käivitada ka ekraanil olevalt klaviatuurilt.
 • Kassas ei kuvata enam tühistatud tellimusi.
 • Mobiiliseadmetega sisselogimine ei ole lubatud, kui seadme avaliku tunnuse valideerimine (public token validation) on sisse lülitatud.

Berlin Back Office versioon 5.9.4

Parandused

1.  Versiooni 5.9.0 muudatus pöörati tagasi. Kui kasutaja avab mahuka aruande, siis seni kuni aruannet genereeritakse ei saa kasutaja kontol ringi liikuda.


Berlin POS versioon 3.27.1

Uued võimalused

 • Lisatud JS-plugina poe integratsiooni tugi.
 • Lisatud Argentina valuuta peeso (ARS).
 • Lisatud käibemaksukohustuslase registreerimise numbri haldamine juriidilistele isikutele.
 • Dokumentide  võrguühenduseta režiimis sünkroonimisel on  lisatud hinnakirjade arvutuste tugi.
 • Lisatud ekstra parameeter, et toetada kiirete toodete ja otsingutoodete hinnakirjade arvutusetappe.
 • Lisatud seadistusparameeter "touchpos_search_customer_on_enter_key_only", mis võimaldab teostada kliendi otsingut ainult Enter klahvi vajutusega.
 • Lisatud mitmekeelne kampaania tugi, kui kampaaniate moodul on lubatud.

Edasiarendused

 • Tühistuse või tagastuse korral salvestakse nüüd korrektsed kaarditüübid Cayani makseintegratsioonis.
 • Eemaldati Zendeski moodul – seda enam ei kasutata.
 • Dokumendi või tootepõhiste kampaaniate korral kuvatakse nüüd käsitsi allahindlusi õigesti.
 • Lisaväljad on nüüd tõlgitavad kõikides kassas toetatud keeltes.

Parandused

 • Nüüd on lubatud kassa vaikekliendile müüa ka kassa tumeda kujunduse korral.
 • Parandatud toote ja tootegruppide esmane sünkroniseerimine, kui need on halduris mitmekeelselt kirjeldatud (mitmekeelsed tooted / tootegrupid / kampaaniad jne).
 • Võrguühenduseta režiimis pluginaprogrammides võib kasutada topelt kaldkriipse rea kommentaaris.
 • Parandatud hinna arvutusviga, mis võis esineda võrgu kehva kvaliteedi tõttu.

Parandusversioon (3.26.10).

 • Lisatud hinna ülekirjutamine võrguühenduseta režiimis. Hinda saab muuta samamoodi nagu võrguühendusega režiimis.
 • Lisatud suurte piltide (logod tšekil) skaleerimine. See väldib võimalikke tõrkeid printimisel.
 • Parandatud võrguühenduseta reziimis käibemaksude arvutamine, kus maksu korrutati rea kogusega.
 • Parandatud käsitsi soodustuse kasutamine, kui tellimuse hinnad vajavad ümberarvutamist konfiguratsiooniparameetri “touchpos_order_pickup_recalculates_prices” abil.
 • Parandatud salvestatud müügi taastatamine, kui Applied Manual Discounts moodul pole installitud.
 • Parandatud käsitsi allahindlused lõpetamata müügil (avatud arve).
 • Lisatud Vietnami valuuta dong (VND) toetus ja võimalus ümardada VND 500-le.
 • Parandatud makse ümardamine, kui mõningatel juhtudel oli arvutus vale.

Back Office versioon 4.7.9

Täiendused

 1. Halduri poolt tšekile lisatud kaardimakse infole pannakse külge tunnus, mida kassa saab kasutada halduris vaikimisi kaardimakse info asendamiseks terminalist saadud maksetšekiga  (vajalik mõningatel juhtudel Berlin POSi jaoks, nt all-in-one receipt puhul)

Parandused

 1. Parandatud: mõned aruanded võisid kuvada teadet “System update”, kui ei olnud ühtegi kirjet mida kuvada.
 2. Parandatud: frantsiisikontol kuvas “Seaded” -> Kustutatud kirjete logi” all veateadet, kui sortida kirjeid “Aeg” veeru järgi.
 3. Versiooni 4.7.0 muudatus pöörati tagasi. Kui kasutaja avab mahuka aruande, siis seni kuni aruannet genereeritakse ei saa kasutaja kontol ringi liikuda.

Berlin Back Office versioon 5.9.3

Parandused

1. Parandatud: “Ladu” → “Ladu” all olev linnuke “Näita ainult laos olevaid tooteid” funktsionaalsus oli ekslikult välja lülitatud.
2. Parandatud: Avades kustutatud müügidokumendi, ostudokumendi või kliendikaardi (dokumendi ID järgi) kuvatakse nüüd korrektselt teavet “Sellist kirjet ei eksisteeri”. Varemalt võis kustutatud müügidokumendi avamine anda teavituse süsteemi uuenduse kohta.
3. Parandatud: Tööaja registreerimised ei näidanud töötajaga mitte seotud dokumente.
4. Parandatud: Kui tööaja registreerimistel on puudu algus- või lõpuaeg, jätab nüüd “Töötundide aruanne” tundide arvestuse tühjaks, selle asemel et kuvada seal ebamääraselt suurt numbrit.
5. Parandatud: Komplekti või komplekteeritava toote tootekaardil olevas retseptis kuvatakse nüüd toote kõik komponendid, mitte ainult esimesed 20.
6. Parandatud: “Retseptid” aknas on kasutajal võimalik ise veergude suurust muuta.

Berlin Back Office versioon 5.9.2

 1. “Kliendid” → “Ekspordi kliendid” ning “PIM” → “Ekspordi tooted” all on nüüd uus kujundus.
 2. Ka Berlin toetab nüüd konfiguratsiooniparameeterit "overwrite_price_decimals" (varaemalt eksisteeris see ainult Classic versioonis). See parameeter määrab, mitme komakoha täpsusega salvestatakse andmebaasi toodete netohinnad.
  • USA kontodel on netohindadel vaikimisi 2 komakohta ning seda ei ole soovitatav muuta.
  • Siiski võib seadistust tarvis minna Kanada kontodel.
  • Euroopa kontodel on netohindadel vaikimisi 4 komakohta. Parameetriga on võimalik komakohti lisada või vähendada.
  • Hindade, allahindluste ning arvete kogusumma arvutamist mõjutavad lisaks veel mitmed muud tegurid, mitte ainult see parameeter. Enne kasutamist palun pidage nõu kasutajatoega.
 3. Kreeka tõlked uuendatud.

Back Office versioon 4.7.7 - 4.7.8

 • Javascripti pluginatele on lisatud muutuja “country” (sisaldab kahetähelist konto riigi tähist)

Back Office versioon 4.7.5 - 4.7.6

 • Prantsuse ja Kanada tõlked uuendatud

Berlin Back Office versioon 5.9.0, 5.9.1

Uued võimalused

Poe regioonide moodul

 • See funktsioon lubab grupeerida kaupluseid regioonide järgi ning rakendada hinnakirju tervele kaupluste grupile.
 • Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
 • Kaupluste regioonid on hallatavad Jaekett→ Kaupluste regioonid alt. Lao/kaupluse vormil saab määrata, millisesse regiooni kauplus kuulub. Lisatud on ka filtreerimisvõimalus regiooni järgi.
 • Regiooni saab siduda mitme hinnakirjaga, hinnakirjade järjestust saab muuta. Hinnakiri rakendub regioonis kirjeldatud kõikidele ladudele.
 • Samuti on võimalik määrata hinnakiri, mis rakendub samal ajal nii konkreetsele regioonile kui ka kliendigrupile: hinnakiri, mis rakendub poe regioonis kirjeldatud ladudele ning klientidele, kes kuuluvad konkreetsesse kliendigruppi.
 • Hinnakirjad rakenduvad alljärgnevas järjekorras (ning iga järgnev hinnakiri kirjutab üle eelmise hinnakirja toote hinna, kui tegemist on sama tootega):
  1. Regiooni hinnakiri;
  2. Regiooni ja kliendigrupi spetsiifiline hinnakiri;
  3. Lao/kaupluse hinnakiri.
 • Regiooni ei saa kustutada kui sinna kuulub vähemalt üks pood.
 • Ladu → Laod/kauplused alla on lisatud uus nupp: “Järjesta regiooniti”, millele klikates järjestatakse laod/kauplused regiooniti ja tähestikuliselt (Regioonisiseselt säilitatakse kaupluste eelnev järjestus).
 • Regioonikohaste API päringute kohta vaata lähemalt API 1.13.0 versiooni uuenduse infot https://erply.com/release-notes/?c=65

Teised uuendused

 1. Nüüd saab müügidokumentidel ridu lohistades muuta nende järjestust.
 2. Müügidokumendid toetavad nüüd erinevaid valuutasid korrektselt.
  • Tooteotsingus kuvatakse toodete hinnad juba dokumendile määratud valuutas;
  • Valuutat vahetades arvutatakse tootehinnad ringi;
  • Toote laohind ja juurdehindlus arvestatakse õigesti olenemata valitud valuutast.
 3. Erplys on nüüd võimalik teha ka pöördkäibemaksuga (st KM mis tuleb tasuda kauba ostjal) arveid.
  •  Pöördkäibemaks tuleb ära kirjeldada eraldi maksumäärana “Seaded” -> “Kõik seaded” -> “Käibemaksumäärad” all.
  • Müügidokumendi väljatrükil kuvatakse pöördkäibemaks eraldi.
  • Pöördkäibemaksustataval müügidokumendil kuvatavad juhised ostjale on seadistatavad “Seaded” -> “Üldseadistused” all.
  • Eesti kontodel ei ole võimalik kasutada arvetel korraga nii tava- kui ka pöördkäibemaksu, või erinevaid pöördkäibemaksu määrasid. Tava- ja pöördkäibemaksuga tooted tuleb panna erinevatele arvetele.
 4. Haldurisse ei ole enam võimalik liikuda otse kassast, kui kasutaja on kassasse sisse loginud kasutades PIN koodi. Turvalisuse kaalutlustel palutakse kasutajal haldurisse täiendavalt sisse logida kasutajanime ja parooliga.
 5. Lisatud on uus moodul “Ladu” -> “Nopi tooteid tellimusele”.  Tegemist on mugava moodusega otsida tooteid tootekataloogist ning märkida need “ostukorvi”, misjärel saab need edasi pöörata müügi- või ostutellimuseks. See võib osutuda mugavaks mooduseks kui tellimusi võetakse vastu telefoni teel, või kui soovitakse laovarusid täiendada. Iga toote kohta saab kuvada ka laoseisu erinevates poodides, perioodi müüki ning ostu, juba tellitud kogust (või laoliikumist mõnest teisest poest) ning valides konkreetse kliendi kuvatakse temale kehtivad hinnad.
 6. Exceli / CSV väljund on lisatud nüüd ka järgmistele aruannetele:
  • “Kassa ja laekumiste” aruanded “Kassade koond” ning “Laekumised päevade kaupa”.
  • “Aruanded” → “Komisjonitasu ja töötunnid” → “Töötundide aruanne”.
 7. Lisatud on konfiguratsiooni parameetrid "password_only_alphanumeric_allowed"ja "password_alphanumeric_required", millega on võimalik piirata, milliseid paroole kasutajad saavad valida. Esimene parameeter keelab kõik tähemärgid peale numbrite ja tähtede. Teine parameeter nõuab parooli, mis sisaldaks vähemalt ühte väikest tähte, ühte suurt tähte ning ühte numbrit.

Edasiarendused

 1. Mahukamat aruannet avades ei tohiks enam kogu haldur lukku minna.  Nüüd on võimalik oma tööd jätkata, samal ajal kui aruannet genereeritakse.
 2. Uuendatud on prantsuse ja kanada tõlked.
 3. “Hankija” rippmenüü väli vormidel on nüüd asendatud integreeritud otsinguga tekstiväljaga, mis toetab paremini suurearvulise hankijaga kontosid.
 4. Mõlemad laoaadresside väljad (nii rippmenüü kui ka vabateksti väli) tootekaardil on nüüd eksporditavad ja imporditavad tooteekspordi ning -impordi moodulites.
 5. Nordea pank nimetati ringi Luminor’iks.
 6. Kohandatud väljatrükis on nüüd väljadel “netPrice” ning “originalNetPrice” sama täpsus, mis “Net Price” tootekaardil.
 7. Uutel Lõuna-Aafrika kohtodel nimetati Arve-Saatelehed ringi ning nüüd on need “Tax Invoice-Waybill“. (Sularahaarved nimetati “Receipt / Tax Invoice” ning Kreeditarved “Credit Tax Invoice”.)
 8. Vana Web POS (hall kassaversioon hallide nuppudega) on iganenud ning eemaldatud.
 9. Web POS (hall kassaversioon värviliste nuppudega) on iganenud; rakendus teavitab nüüd kasutajat, et tegemist on vananenud kassaversiooniga ning see eemaldatakse peagi. Soovitame üle minna Berlin kassale.
 10. Javascript pluginatele on nüüd lisatud muutuja "country" , mis sisaldab kahetähelist kontol seadistatud riigi tunnust.

Parandused

 1. Parandatud: Laoliikumise tellimusega broneeritud kogused ei kajastunud toote broneeringutes.
 2. Parandatud: Tootekaardil ei töötanud nooled “Eelmine” ja “Järgmine”.
 3. Parandatud: Aruanded “Tootegruppide ning toodete/teenuste kaupa” ning “Seeriate ning toodete/teenuste kaupa” jaotasid mõningatel juhtudel ühe tootegrupi või seeria mitmele reale.
 4. Parandatud: Ostudokumentidel olev punane täpp (mis viitab hinnamuudatusele) võtab nüüdsest vähem ruumi ning ei varjuta enam hinda.
 5. Müügidokumendil toodet vahetades on avanevas aknas “Jäta aken avatuks” linnuke vaikimisi märkimata. Aken jääb vaikimisi avatuks ainult uusi tooteid sisestades (ja mitte olemasolevaid asendades).
 6. Turvalisuse parandused.

Back Office versioon 4.7.0 - 4.7.4

Uued võimalused

 1. Toote etikette saab nüüd trükkida ka otse müügidokumentidelt, arvelevõtmise aktidelt või laoliikumistelt. (Varem sai trükkida vaid otse ostudokumentidelt).
 2. Toote laoaruandes kuvatav info on nüüd ümber pööratud, võimaldades esmajärjekorras kuvada toote kõige värskem ajalugu. (Varem kuvati kõige hilisem esimesena ning uue info nägemiseks tuli kerida kõige alla).
 3. “Seaded” -> “Konfiguratsioonid” -> “Arvete saatmine e-mailiga” all on nüüd võimalik täpsustada, kas arve saadetakse vaikimisi kliendile, maksjale või mõlemale. (Olenevalt konto seadistusest võib valikus olla ka kliendile, kauba saajale või mõlemale).
 4. Turvalisuse kaalutlustel ei ole enam võimalik kassast otse haldurisse ligi pääseda, kui kasutaja on kassasse sisse logitud PIN koodiga. Haldurisse pääsemiseks tuleb kasutajal täiendavalt sisestada oma kasutajanimi ja parool.
 5. Lisatud on uus moodul “Optionally Disable Promotions”, millega on võimalik kampaaniate puhul lihtsamini määrata, kas kampaania rakendub või mitte.  Tegemist on täiendava seadistusvõimalusega, lisaks kampaania tüübi või algus- ja lõpukuupäevade muutmisele.
  – Seadistuse saab aktiveerida kasutajatugi.
 6. Kohandatud väljatrükkidele saab nüüd lisada infot ka pöördkäibemaksu kohta. Vastavad väljad on lisatud kohandatud väljatrüki andmekogumisse.
 7. Sularahaarve jalust saab nüüd kohandada ladude kaupa. Selleks on väljale “Tekst arve jaluses” lisatud lao valik. Laospetsiifiline jalus kirjutab üle üldise teksti “Seaded” -> “Üldseadistused” -> “Arvete väljatrükid”. 
 8. Sarnaselt kasutajakaardile või laokaardile, kuvatakse nüüd kirje loomise aeg, looja kasutajanimi ning viimase muudatuse aeg ja muutja kasutajanimi välja ülemisel äärel. Kuvatakse ainult esimest ja viimast kirjet; arvete ja kliendikaardi ajaloole sarnast rippmenüüd kõikidest muudatustest ei kuvata. 
 9. Lisatud on uus funktsionaalsus “Parooli minimaalne vanus”, mis võimaldab määrata, kui tihti kasutajad (mitte-administraatorid) oma parooli peaksid vahetama; mitte tihemini kui iga 5 päeva tagant.
  – Seadistuse saab aktiveerida ning soovitud päevade arvu seadistada konfiguratsiooniparameetriga “minimum_password_age”.
 10. Vana Web POS (valge tausta ja hallide nuppudega kassa) on iganenud ning selle kasutamisel kuvatakse kasutajale teadet selle peatsest sulgemisest. Soovitame üle minna Berlin POS versioonile. Abi seadistamise ning juhistega saab klienditoelt. 
 11. Lisatud on konfigutasiooniseadistus “additional_payment_type_system_codes”, mis võimaldab lisada makseviisidele kohandatud süsteemikoode.
 12. Lisatud on tugi kliendi registreerimise mikroteenusel.

Edasiarendused

 1. Mahukamat aruannet avades ei tohiks enam kogu haldur lukku minna.  Nüüd on võimalik oma tööd jätkata, samal ajal kui aruannet genereeritakse.
 2. Lisatud on vietnami keel. Kasutajatugi saab keele saab aktiveerida Vietnami kontodel.
 3. Uuendatud on leedukeelsed tõlked.
 4. Uuendatud on lätikeelsed tõlked.
 5. Arvelevõtmiste koond aruandesse on lisatud hankija veerg.
 6. Mahakandmiste koond aruandesse on lisatud hankija veerg.
 7. Arvelevõtmiste koond aruannet on nüüd võimalik grupeerida põhjuskoodide järgi (vajab spetsiaalse mooduli aktiveerimist), sarnaselt mahakandmiste koond aruandele.
 8. Kaupluse hinnakirja on nüüd võimalik avada otse Lao kaardilt.
 9. Kohandatud väljatrüki väljad “netPrice” ja “originalNetPrice” kasutavad nüüd tootekaardil oleva netohinnaga sama täpsust.
 10. Nordea pank nimetati ringi Luminor.
 11. Uutel Lõuna-Aafrika kontodel on Arve-saatelehed ringi nimetatud “Tax Invoice-Waybill”´iks. Sularahaarved on nüüd “Receipt / Tax Invoice” ja kreeditarved “Credit Tax Invoice”.
 12. Dokumentide moodulist eemaldati “Kontrolli e-maili”, millel polnud eraldi funktsionaalsust.
 13. Frantsiisiga seotud täiendused.
 14. Soome kontodel on uuendatud “Help & About” -> “ERPLY Terms of Service” all olevaid kasutustingimusi.

Parandused

 1. Parandatud: Sularahaarved ei kuvanud arvelduskrediidiga tasutud summat korrektselt.
 2. Parandatud: Vale rühmitus ja puuduvad vahesummad  “Aruanded” -> “Müügikampaaniad” -> “Kampaaniate aruanne” all.
 3. Parandatud: Kampaaniate aruanne kuvas hinnakirju ja käsitsi tehtud allahindluseid.
 4. Parandatud: Kümne ja enama järeltellimuse puhul (Üldseadistuse parameeter “Müügitellimuse osalisel täitmisel tellimus poolitatakse”) määrati müügitellimusele sama sufiks “-10”, selle asemel et iga tellimus saaks järjekorras järgmise sufiksi.
 5. Parandatud: Tootegrupi, tooteseeria ja kliendigrupi kausta liigutamisel hierarhiapuul ei uuendatud “viimati uuendatud” kirjet.
 6. Parandatud: Klikates hinnakirjas “Kirjeid kokku” ei kuvatud korrektselt hinnakirjas olevate toodete koguarvu.
 7. Parandatud: Kustutades tootekaardil oleva alkopartii (Alkoversiooni eriseadistus) ei kustuta see enam partii infot olemasoleva müügiarve üle salvestamisel.
 8. Parandatud: Maatrikstoodete puhul ei töötanud tootekataloogis shift-nupu kasutamine toodete vahemiku märkimiseks.
 9. Parandatud: Kustutades hinnakirja ei ole see enam halduris piirkonna hinnakirjana nähtav.
 10. Parandatud: Ostuarve ei anna enam veateadet kui kõik tooteühikud kontol on kustutatud.
 11. Parandatud: Kui Üldseadetes olev seadistus “Lao liikumise tellimus võtab kaubad laost maha” on minevikus aktiveeritud ning seejärel uuesti deaktiveeritud, siis kustutades laoliikumise tellimuse aktiveeritud perioodist ei jäta enam süsteemi peidetud laokoguseid.
 12. Turvalisuse parandused.

Berlin Back Office versioon 5.8.0

Uued võimalused

 • Back Office kuvab nüüd teatise, kui on toimunud versiooniuuendus.
 • Müügidokumendis toodete lisamisel võimaldab toote otsimine dialoogi abil valida mitu toodet korraga. Dialoogis on lisatud uus märkeruut “Jäta aken avatuks”. Kui märkate seda kasti, ei luba toote valimine otsingukastist väljuda. Aken jääb avatuks ja võimaldab valida rohkem punkte või isegi uue otsingu käivitamist.
 • Parempoolsele ülanurgas on lisatud menüüvalik “Kontak”, Klikkides sellel lingil avab kasti klienditoe telefoninumbri ja e-posti aadressiga.
 • Standardse ettemaksearve väljatrükkidele on lisatud ettemaksu käibemaks.
 • Töökäskudest loodud müügidokumentide puhul kuvatakse nüüd lehe ülaosas kollane riba esialgse dokumendi lingiga.
 • Menüüs Seadistused → Konfiguratsioon → Matrix Tooted on nüüd võimalik täpsustada, et toote koodi 3 … koodi 8 tuleb uuendada ka kõigis maatriksi variatsioonides, kui muudate maatrikstoote enda koodi.

Edasiarendused

 • Prantsuse keele tõlge lisatud. Keele saab lisada Prantsuse ja Kanada kontodele klienditoe abiga.
 • Lätikeelsed tõlked uuendatud.
 • Mõni leedukeelne tõlge parandatud.
 • Nüüd saate parandada kinnitatud arve-saatelehtede, saatelehtede, laekumiste ja kreedit-arvete, tootenimesid (st väljatrükil kuvatavate üksuste kirjeldusi).
 • Muud tüüpi müügidokumentide ja kinnitamata arvete puhul on juba varem olnud võimalik muuta toote kirjeldust. (Iga redaktsioon käivitab toote otsingu dialoogi, kuid seda saab eirata.) Kinnitatud dokumentides ei olnud võimalik kirjeldust muuta, see piirang on tühistatud.
 • Töökäskude mooduli kasutamisel genereerib back office automaatselt iga töökäsu jaoks müügidokumendi tüübi “Broneering” tagamaks, et töökäskudes olevad tooted broneeritakse laos. Neid automaatselt genereeritud dokumente ei kuvata enam Arvete moodulis. (Back Office haldab neid automaatselt ja neid dokumente ei tohiks käsitsi muuta.)
 • Väli “privateNotes” on nüüd saadaval Actual Reports müügidokumentide väljatrükkides.
  Müük → Laekumised all on lisatud otsinguväli “Maksja” (mis otsib pangalt imporditud maksja nime).
 • Aruandegeneraator: ostuarvetesse on lisatud väljad “Saadetud ostutellimused (Meie nr)” Ja “Saadud ostutellimused (Kinnituse nr)”.
 • Mõned optimeerijad inventuurile.

Parandused

 • Parandatud: rea kustutamine müügidokumendilt põhjustas mõned muudatused järgnevatele valedele ridadele.
 • Parandatud: müügidokumendis dokumendi keskele mitme maatriksi variatsiooni lisamisel ei kirjutata üle järgnevaid ridu
 • Parandatud: frantsiisikontol ei olnud võimalik kasutaja parooli muuta.
 • Parandatud: esimest tooterühma allahindlust hinnakirjast ei olnud võimalik kustutada.
 • Parandatud: Müügidokumendi loomisel Töökäsust rakendati kaks korda käibemaksu.
 • Parandatud: kliendi vahetamise korral töökäsul osade toodete ja remonditööde hinnad teatud juhtudel asjatult muutusid.
 • Parandatud: kui töökäsust oli koostatud saateleht, ei olnud võimalik teatud juhtudel sellest arvet luua.
 • Parandatud: kui tellimus on loodud töökäsust ja arve on loodud sellest tellimusest, jätkas tellimus kaupade broneerimist ja tellimuste moodulil oli kahekordne viide loodud arvele.
 • Parandatud: kuupäeva vormingut “dd-mm-yyyy” ei olnud võimalik kasutada; iga kuupäeva väljal sisestatud kuupäev või mini-kalendrist valitud kuupäev oli rikutud.
 • Parandatud: back office kuvab veateate, kui kasutaja salvestab dokumendi ja vormil on sisestatud vale kuupäev. (Varem ei saanud see viga põhjustada dokumendi loomist ilma kuupäevata).
 • Parandatud: iPhone’i numbriväljal ei lubatud negatiivseid numbreid sisestada, sest kuvatud klaviatuuril ei olnud miinusmärki. (Nüüd kuvatakse nendel väljadel täielikum klaviatuur).
 • Parandatud: Müügi kogusummad “Laovarude täiendamine” aruandes ei olnud seotud müügiaruandega.
 • Parandatud: aadressi ei olnud võimalik kliendi vormis uuendada, kui parameeter “Kasuta puuteekraani-kasutajaliidest” valikut Seaded → Üldseadistused all ei olnud märgitud.
 • Parandatud: ostuarve avamisel või tootekaardi avamisel ostuaruandest ei olnud selles aknas tehtud muudatusi võimalik salvestada.
 • Parandatud: ostuarve või ostutellimuse trükkimisel võõrkeeles puudus vaba tekstiga toodetel nimi. Veerg “Toode” oli tühi.
 • Parandatud: mitmete müügidokumentide printimisel trükiti mõnikord üksteise peale.
 • Parandatud: müügitellimuste moodulis oli vale etikett. Filter oli märgistatud kui “Arve maksja”, kui see oleks pidanud olema “Kauba saaja”.
 • Parandatud: tootegruppide või tootekategooriate ringitõstmine, tõmmates neid ümber tootegrupis, ei värskendanud tootegruppide või kategooria viimast muutmisaega.
 • Parandatud: SEB, Swedbanki ja LHV (Eesti) maksete import: nüüd imporditakse makse ka siis, kui rida ei sisalda maksja kontonumbrit, vaid maksjanimi.

Berlin Back Office versioon 5.7.10

Parandused

 • Quickboxi ekspordi muudatus.


Berlin Back Office versioon 5.7.9

Parandused

 • Frantsiisikontode parandused.
 • Parandused:  kui kliendi kodukauplus või kauplus, kus klient on registreerinud ennast, viitab tundmatule poele, siis ei uuendata kliendiandmeid kliendikaardi uuesti salvestamisel.

Back Office versioon 4.6.0

Uued võimalused

 1. Ettemaksuarvete standard väljatrükkidel kuvatakse nüüd ettemaksuarve käibemaksu.
 2. Nüüd on võimalik läbi kohandatud väljatrüki kuvada müügidokumentidele käibemaksu komponentide kaupa – st igal müügidokumendi real ning arvel kokku. Komponentideks võivad näiteks olla USA-s kasutusel olevad riigi, maakonna või linna maksud; GST ja PST Kanadas; või CGST, SGST ja IGST Indias.
  1. Seadistuse kasutamiseks tuleb aktiveerida “City, county and state tax rates” moodul, selleks võtke ühendust kasutajatoega.
 3. Lisatud on konfiguratsiooniparameeter “unsuccessful_login_lockout_duration”, millega saab määrata, mitmeks minutiks kasutaja ligipääs Erplyle piiratakse korduva ebaõnnestunud sisselogimise korral. Vaikimisi blokeeritakse ligipääs 15-minutiks.

Edasiarendused

 • Eemaldatud on üks spetsiifiline kliendikohane seadistus

Parandused

 • Parandatud: Kui kasutajale ei ole antud õigust lisada töökäske, siis ei peaks ta ka saama lisada töökäsule tooteid.

Back Office versioon 4.5.0 - 4.5.1

Uued võimalused

 1. Poe regioonide moodul

  1. See funktsioon lubab grupeerida kaupluseid regioonide järgi ning rakendada hinnakirju tervele kaupluste grupile.
  2. Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
  3. Kaupluste regioonid on hallatavad Jaekett→ Kaupluste regioonid alt. Lao/kaupluse vormil saab määrata, millisesse regiooni kauplus kuulub.
  4. Regiooni saab siduda mitme hinnakirjaga, hinnakirjade järjestust saab muuta.
  5. Samuti on võimalik määrata hinnakiri, mis rakendub samal ajal nii konkreetsele regioonile kui ka kliendigrupile: hinnakiri, mis rakendub poe regioonis kirjeldatud ladudele ning klientidele, kes kuuluvad konkreetsesse kliendigruppi.
  6. Hinnakirjad rakenduvad alljärgnevas järjekorras (ning iga järgnev hinnakiri kirjutab üle eelmise hinnakirja toote hinna, kui tegemist on sama tootega):
   1. Regiooni hinnakiri;
   2. Regiooni ja kliendigrupi spetsiifiline hinnakiri;
   3. Lao/kaupluse hinnakiri.
  7. Regiooni ei saa kustutada kui sinna kuulub vähemalt üks pood.
  8. Ladu → Laod/kauplused alla on lisatud uus nupp: “Järjesta regiooniti”, millele klikates järjestatakse laod/kauplused regiooniti ja tähestikuliselt (Regioonisiseselt säilitatakse kaupluste eelnev järjestus).
  9. Regioonikohaste API päringute kohta vaata lähemalt API 1.13.0 versiooni uuenduse infot https://erply.com/release-notes/?c=65
 2. Müügikampaaniate piiramine teatud regioonidele ja/või kliendigruppidele

  1. Funktsioon võimaldab täpsustada, millisele regioonile ja/või kliendigrupile müügikampaania rakenduma peab.
  2. Aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega. Mooduli aktiveerimiseks on tarvilik ka eelmises punktis kirjeldatud kaupluste regioonide moodul.
  3. Funktsiooni aktiveerimisel tekivad müügikampaania vormile kaks välja:
   1. [Kampaania rakendub ainult] … nendes kaupluste regioonides:
   2. Kampaania rakendub ainult nendel kliendigruppidel:
  4. Võimalik on selekteerida mitut regiooni ja kliendigruppi.
 3. Kassatšekkide väljatrükid üldseadetes

  • Seaded → Üldseaded alla on lisatud kassatšekkide väljatrükke reguleerivad sättevõimalused (alajaotuses “Kassatšekkide väljatrükid”).
  • Näiteks on nüüd võimalik täita sellised väljad nagu:
   • Kasutatud kupongid;
   • Kaardimaksed, detailselt / Kaardimaksed, lühendatult (neid kahte valikut ei ole USA ja Kanada kontodel – nendes riikides on kaardi makseinfo arvetel eeldefineeritud. Kuid need seadistusvõimalused võivad olla kasulikud teistes riikides);
   • Kliendikaardi kood;
   • Tagastuse või allahindluse põhjuskood;
   • Teenindaja nimi:
   • Kliendi nimi;
   • Kliendi aadress;
   • Alghind;
  • Nende seas ka täiesti uued võimalused:
   • Võimalus kustutada kliendi nimi kassatšeki väljatrükilt (juhul, kui soovitakse näha vaid kliendikaardi numbrit);
   • Maksuvabastuse number;
   • Valuutakurss välisvaluutas maksetele;
   • Rida summaarse allahindlusega (kui klient sai soodustust) saab nüüd olla kirjeldatud kolmes erinevas keeles (eesti, inglise, vene).
 4. Allahindluste kuvamine tšekil

  • Kassatšekkide väljatrükke saab seadistada nii, et kuvatakse rida rea haaval informatsiooni tehtud allahindluste kohta. Seaded → Üldseadistused → Kassatšeki väljatrükk alt saab valida, kas tšekile trükitakse:
   • Müügikampaaniate allahindlus;
   • Hinnakirjade allahindlus;
   • Käsitsi tehtav allahindlus.
  • Iga käsitsi tehtud allahindluse kohta kuvatakse tšekil:

  1) Allahindluse nimetus (nt Hinnakirja nimi/Müügikampaania nimi/manuaalse allahindluse põhjuskood või põhjuskoodi puudumisel “Käsitsi allahindlus”);
  2) Mitmele tootele allahindlus rakendus;
  3) Allahindlus tooteühiku kohta.

  • Käsitsi tehtava allahindluse ja hinnakirja allahindluse valikute nägemiseks võtke ühendust klienditoega.
  • Detailne allahindluste kohane informatsioon võib olla vajalik integratsioonide puhul. Antud info läbi API saamiseks palun tutvuge API dokumentatsiooniga. Päringu nimi on “getAppliedPromotionRecords”.
 5. Sortimentide moodul

  • Antud versiooniuuendus on ettevalmistus”Sortimentide” moodulile, st võimalus määratleda erinevaid tooteid erinevatele kauplustele.
  • Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
  • Moodul ei ole hetkel veel töökorras. On vaid võimalus defineerida sortimendid ning muuta nende sisu, kuid hetkel need veel ei rakendu. Kõiki tooteid on võimalik kassas ja halduris müüa ja osta tavapäraselt, hoolimata sellest, kas nad konkreetse kaupluse sortimenti kuuluvad või mitte.
  • Järgnevad märkmed ainult kirjeldavad, kuidas sortimentide moodul tulevikus tööle hakkab; info võib olla oluline kolmandate osapoolte integratsioonideks.
  • Sortimentides olevatel toodetel on staatus. Tegemist on ühega neljast staatusest, mida saab ka määrata tootekaardil:
   • Aktiivne
   • Ei saa enam lattu tellida
   • Ei ole müügiks
   • Arhiveeritud
  • Tootekaardil olev toote staatus ning sortimentides määratud toote staatus kombineeritakse, et kohaldada laiemat piirangut. Näiteks, kui tootekaardile on märgitud “Ei saa enam lattu tellida”, siis ükski pood ei saa toodet juurde tellida, hoolimata sellest, mis staatus on märgitud konkreetse sortimendi all.
  • Sel moel on endiselt võimalik määrata tootekaardilt tsentraliseeritud piiranguid.
  • Sortimendiga seotud API päringute jaoks palun tutvuge API dokumentatsiooni päringuga “getAssortments”. Veebileht sisaldab viiteid ka teistele sortimendiga seotud API päringutele.
 6. Uus müügikampaania liik

  • Lisatud on uus müügikampaania liik: “Osta vähemalt x tk toodet ja saa kõigilt ostetud toodetelt € / % soodustust”.
   • Näiteks: “Osta 3 (või enam) T-särki ja saa igalt ostetud T-särgilt 2 € soodustust”.

 7. Tootekaardil hinnad kaupluste lõikes

  • Konfiguratsiooni parameetri “show_sales_price_per_store_on_product_card” = 1 abil saab aktiveerida lisabloki (tabeli), milles näidatakse toote hinda kaupluste lõikes (hind km-ga), seejuures kuvatakse nii tavahind kui ka hetkel kehtiv hind. Seda tabelit hakatakse kuvama tootekaardi jaluses.
   • “Tavahind” on enamikel juhtudel tootekaardil olev müügihind. Kui müügihind on tootekaardil (ehk pole defineeritud), siis võetakse hind kauplusele esimesest kehtivast hinnakirjast.
   • “Hetkel kehtiv hind” on reaalne hind, mis kehtib konkreetsel ajahetkel (lõplik hind, mis kujuneb hinnakirjade alusel).
  • USA ja Kanada puhul kuvatakse tabelis netohindu, teiste riikide puhul aga brutohindu.
 8. “Multivaluuta” moodul kassas

  • Tegemist on lisamooduliga, mis võimaldab müüke registreerida mitmes valuutas.
  • Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
  • Moodul eeldab Berlin POS versiooni 3.25 või uuemat ning klienditoel tuleb aktiveerida konfiguratsiooni parameeter "touchpos_sale_additional_currencies", et defineerida, milliseid valuutasid kassas arvestatakse.
  • Kui moodul on aktiveeritud, ilmub haldurisse “Jaekett” -> “Päeva avamised/lõpetamised” alla uus väli “valuuta”.
 9. Hinnakirja liikide moodul

  • See on ekstra moodul hinnakirjade klassifitseerimiseks.
  • Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
  • Peale mooduli aktiveerimist tekib hinnakirja loomisel kohustuslik rippmenüü valik “Liik”, mille alt saab valida: “Baashinnakiri” ja “Poe hinnakiri”.
  • Kasutajagrupi õiguste reguleerimise vormile (Seaded -> Kasutajate grupid) tekib valikuvõimalus “Luua ja muuta lisaks “Poe hinnakirjadele” ka teistest liikidest hinnakirju”. Kasutajagrupp, kellel on selle valiku ette märgitud linnuke saab luua ja muuta kõiki hinnakirju.
 10. Actual Reports (kohandatud väljatrükk)

  • Käibemaksumäärade nimetused on lisatud Actual Reports’i müügidokumentide väljatrükile (alajaotustesse “vatTotalsByRate” ja “advancePaymentVatTotalsByRate”) ja ostudokumentide väljatrükile (alajaotusesse “vatTotalsByRate”).
  • Actual Reports’iga trükitud tooteetikettidele on lisatud väljad “basePriceListPrice” ja “basePriceListPriceWithCurrency”. Need kujunevad toote tavahinnast.
   • Väljad “price” ja “priceWithCurrency” näitavad toote hinnakirjajärgset hinda ning väljad  “originalPrice” ja “originalPriceWithCurrency näitavad alati tootekaardil olevat müügihinda.
 11. Teised uued funktsioonid

  • Müügikampaaniatele on lisandunud “Klient saab:” alajaotuses valik “Välja arvatud read, millele on juba rakendunud käsitsi soodustus või mõni muu hinnakirja- või kampaaniasoodustus”.
   • Sellise piirangu seadmine hoiab ära mitmekordse soodustuse rakendumise.
   • Funktsioon vajab “Applied Price Lists” ning “Applied Manual Discounts” ekstra mooduleid. (Samad moodulid, mis aktiveeritakse, et kuvada kassa väljatrükkidel allahindlusi detailsemalt). Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
  • Lisatud on neljas võimalus viitenumbrite genereerimiseks müügidokumentidel: “Arvepõhine, ettevõtte prefiksiga”.  Selle skeemi järgi saab iga arve unikaalse viitenumbri , kuid samas hakkab tal olema fikseeritud, muutumatu, numbriline prefiks. Selle funktsiooni aktiveerimiseks tuleb minna Seaded → Üldseadistused → Müügidokumentide väljatrükid ja valida “Viitenumber arvetel:” neljas valik avanevast rippmenüüstand.
   • Kui valik on aktiveeritud, tekib ettevõtte kaardile uus väli: Seaded → Minu ettevõtte info → “Arvete viitenumbrite prefiks:”. Selles väljas saate defineerida prefiksi.
  • Tootekaardile on lisandunud linnuke “Kassiir peab kassas hinna sisestama”. Sel juhul peab kassiir alati antud valikuga märgitud toodete hinnad kassas üle kirjutama. Seda funktsiooni toetab Berlin POS versioon 3.26 ja uuemad.
  • Pakkumistes on lisatud tooteridade väljale veerg “Hankija tarnekuupäev”. Siiani on olnud see veerg kasutuses vaid müügitellimuste juures.

LOKALISATSIOON

 • Lisatud on prantsusekeelsed tõlked ning keelevalik. Keele aktiveerimiseks Prantsuse kontodel võtke ühendust klienditoega.
 • Kanada prantsuse keele valik ning tõlked lisatud. Keele aktiveerimiseks Kanada kontodel võtke ühendust klienditoega.
 • Türgi keele valik ning tõlked lisatud. Keele aktiveerimiseks Türgi kontodel võtke ühendust klienditoega.
 • Uuendatud on vene, araabia, läti ja soome keelsed tõlked.
 • Kui Kanada konto pöörata prantsusekeelseks, kuvatakse valuuta sümbol summa järel (“123 $”, varemalt oli “$123”).
 • Klienditoe link on nüüd riigipõhine.

UUED VÕIMALUSED

 • Mõlemaid tootekaardi “Laoaadressi” väljasid (nii rippmenüü kui ka vabateksti) saab nüüd nii eksportida kui ka importida tooteekspordi ja tooteimpordi moodulitega.
 • Väli “Ladu” on lisatud arvelduskäskude vormile. Kui ladu on välja toodud, siis kõik arvelduskäsust koostatud arved hakkavad pärinema eelnevalt märgitud laost.
 • Uus võimalus: müügidokumentide numbreid saab konfigureerida 11-18 pikkuseks.
  • Aktiveerimiseks võtta ühendust klienditoega. Müügidokumentide algusnumbreid saab seadistada nagu ikka Üldseadetes.
  • 8-10 ühiku pikkuseid arvenumbreid hoitakse alati arvetele, mis on tehtud kassas (POS). Seetõttu ei saa neid kasutada back office’is müügidokumentide koostamiseks.
 • Lingid “Vali kõik” ning “Ära vali ühtegi” on lisatud kasutajakaardile ladude valiku juurde.
 • Kasutajate listis ehk üldvaates, kui on kasutajale määratud üle 15 lao, kuvatakse nüüd vaid üldnumbrit (näiteks 15/20 ehk kasutajal on ligipääs 15-le laole 20-st).
 • Frantsiisiketti on nüüd võimalik üles seada selliselt, et peakontol on näha kõikide asukohtade (ladude) laoseise, kuid iga frantsiis näeb ainult enda ladu.
 • “Jaekett” -> “Kauplused” alla on lisatud veerg “Kood” ning filtreerimisvõimalused “Nimetus” ja “Kood”.
 • Lisatud on tugi API päringule “getTaxExemptions” (Tegemist on peamiselt Kanada-põhise aruandlusega seotud featuuriga, mille aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega).
 • Nüüd saab Seaded → Põhjuskoodid all määrata igale põhjuskoodile oma tunnuskoodi. Antud väli võib kasulik olla integratsioonide puhul. Põhjuskoode saab otsida koodide järgi.
 • Põhjuskoodi saab rakendada müügikampaania puhul. Müügikampaania vormil on nüüd ka rippmenüü, mille pealkirjaks on “Põhjuskood”.
  • Peamiselt mõeldud kolmandate osapoolte integratsioonide jaoks.
  • Rippmenüü kuvab ainult neid põhjuseid, mille tüübiks on määratud “Müügikampaania”.
 • Müügikampaaniate ja hinnakirjade nimetusi saab defineerida mitmes keeles.
  • Aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
 • Väli “privateNotes” on nüüd saadaval Actual Reports’I müügidokumentide väljatrükkidel.
 • Lisatud on konfiguratsioonisäte: Seaded → Üldseadistused → Klient → “Registrikood / isikukood peab olema unikaalne”
 • Sõltuvalt konto seadetest on aruandegeneraatorisse lisatud väli “Kauba saaja tarneaadress“ või “Maksja aadress”.

PARANDATUD VEAD

 • Parandatud: Kanada kontodel viidatakse maksudele nüüd üldnimetusega “tax” ja mitte “HST”. “HST” on vaid üks maksuliik.
 • Parandatud: Hinnakohased sätted, mis olid reguleeritud konfiguratsiooni parameetriga “invoice_printout_price_decimals” ei töötanud erinevate arve liikide väljatrükil.
 • Parandatud: Kui kinnitamata pakkumise liiki muuta (nt tellimuseks või arveks), siis saab see nüüd uue numbri, kuna pakkumiste numeratsioon erineb tellimuste ja arvete omast.
 • Parandatud: Kui on määratud, et maatrikstoote variatsioon peab saama väljad kood 3, tootja kood, kood 5/6/7 ja/või kood 8 maatriksi ematootelt, siis nende väljade kustutamine ematootelt kustutab ka vastava info kõikidelt tema variatsioonidelt.
 • Parandatud: Polnud võimalik muuta püsikliendipunktide saldot, kui kliendikaardil oli linnukesega määramata “Kasutada POS’i puutetundliku kasutajaliidesega”.
 • Parandatud: Läbi arvelduskäsu komplekttoodet müües ei läinud laost maha komplekti komponendid.
 • Parandatud: Koguselised hinnakirjad rakenduvad nüüd ka negatiivsetele laokogustele. Näiteks kui on määratud, et hinnakiri rakendub kogustele 5 ja enam, siis rakendub sama hind ka tagastuse puhul (kreeditarve).
 • Parandatud: Kliendikaardil kuvatakse nüüd “kodukaupluse” ja “liitus kaupluses” rippmenüüdes “Tundmatu kauplus” kui süsteem ei suuda tuvastada, mis poed antud kliendi all olema peavad. (Puudutab põhiliselt frantsiisikauplusi)
 • Parandatud: QuickBooks ekspordis vastuolu kõrvaldatud.
 • Parandatud: Detailne allahindluste kohane informatsioon läks arve halduris ülesalvestamisel kaduma.
 • Parandatud: Ostuarve või ostutellimuse printimisel läksid kaduma vabatekstina kirjutatud tooted.
 • Parandatud: Kassatšekkide väljatrükil pole enam laekumised ümardatud välismaistesse valuutadesse. (Põhiliselt puudutab Kanada kontosid)
 • Parandatud: Tooteimpordiga ei kirjutata enam KM-määrasid üle (kui impordifailis puuduvad KM-määrad).
 • Hankija hinnakirjast või tavalisest hinnakirjast tootekaarti avades, avatakse see nüüd uues aknas.
 • Parandatud: Kui müügidokument sisaldas põhiliselt vabateksti ridu, siis klienti vahetades mõnikord ei avanenud hüpikaken “Kas soovite hindu uuendada?”.
 • Parandatud: Mitme müügidokumendi väljaprintimisel aeg-ajalt prinditi dokumendid üksteise peale.
 • Parandatud: Ostudokumentide, arvelevõtmisaktide, mahakandmisaktide ja laoliikumiste (üle)salvestamisel ei teki rohkem ebaõnnestumisi, kui toiming võtab aega rohkem kui 30 sekundit. Nüüd on ajalimiit tõstetud 5 minutile.
 • Parandatud: Müügidokumendi kustutamisel eemalduvad nüüd ka seosed teiste dokumentidega.
 • Mõndadel Läti müügiarvete väljatrükkidel olid “Maksja” ja “Kauba saaja” väljad omavahel vahetuses.

Berlin POS versioon 3.26.0

Uued võimalused

 • On võimalik seadistada, et sünkroniseeritakse hindu ka offline režiimis.
 • On võimalik lugeda EAN koode konfiguratsiooniparameetrite alusel kasutades EAN struktuuriga loodud regex-valjundeid.
 • Kaupluse juhatajal või administraatoril on võimalik lisada suuremat allahindlust kui tavakassiiril lubatud on, sisestades oma PIN-koodi.

 • Võimalik on skanneerida kliendikoodi ilma kliendiväljale klikkimata.

 • Võimalus määratleda dokumendi tüübid, mis saadetakse teisesele printerile konfiguratsiooniparameetri printimiseks, kasutades komadega eraldatud dokumenditüüpide nimekirja.
 • Erineva kaaluga toote müük – need tooted ostetakse lattu tükkide kaupa, kuid müüakse kaalu järgi.

Edasiarendused

 • On lubatud sularaha tagastus juhul, kui seadete järgi tohiks tagastada ainult algseid makseviise kasutades ning tehingu eest tasuti kinkekaardiga.
 • Mitme valuuta kasutamisel fikseeritakse ümardamine nii kassas kui dokumendis.

Parandused

 • Kui tehingu maksmine integratsiooni kaudu ebaõnnestub, siis vajutades nuppu “Tühista”, annab see kliendile nüüd võimaluse teha välismakse, kui see on seadistusega lubatud. Kui välise makse asemel vajutatakse punast X-d (tühistamine) ja mõni makse on juba teostamisel, siis need tühistatakse ja klient suunatakse tagasi makse vaatele (kui integratsioon toetab varasemate tehingute tühistamist).

 


Berlin POS versioon 3.25.3

Uued võimalused

 • Offline sisselogimise tugi – võimalus kassasse sisse logida ka offline režiimis ja uuesti laadida ilma internetiühenduseta (nõuab konfigureerimise seadistamist).

 
 
 
 

 • Laadige ja salvestage pluginaid offline režiimis kasutamiseks. POS toetab nüüd ka kohandatud pluginaid offline režiimis.
 • Rakendatud ümardamisversioonid offline režiimis – dokumendirea käibemaksude arvutamine.
 • Keele muutmine on alati seadistustes saadav ja pole enam kasutajaõigustega seotud.
 • Offline režiimis on müük vaikimisi kliendi jaoks lubatud, isegi kui see on konfiguratsioonist välja lülitatud (nagu offline režiimis, on vaikimisi klient ainult klient, kellele saab müüki teha).
 • Hinnakirjahindade igapäevane sünkroniseerimine offline andmebaasi. See võimaldab hoida hindu offline režiimis kasutamiseks ajakohasena.
 • Võimalus avada ja sulgeda päev mitme valuutaga.

 


 
 
 
 
 

 • EPSI avaliku märgi valideerimine on rakendatud. Poehaldurid võivad kirjeldada, millised seadmed võivad POSi kasutada ja millised mitte.
 • Uue kliendinäidiku kasutamine läbi EPSI.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Keelte muutmise võimalus on alati seadete kaudu saadaval.
 • Peida kliendi kood kassa väljatrükis, kui seadistust “show_customercard_code_on_receipt” pole määratud.

Edasiarendused

 • Kohaliku andmebaasi lähtestamine on offline režiimis keelatud.
 • Seotud register ja ekraaniklaviatuur on kõigile kasutajatele kättesaadavad.
 • Offline režiimis Epsi käivitamine.
 • Väline kaardimakse on keelatud kuni EPSI saadab maksevastust.
 • Kui hinnakirja ja manuaalse allahindluse kasutamine on korrektne, siis üldine allahindlus kuvatakse dokumendil.
 • Kaalutoodete kindlakstegemine piirkondlike üksuste poolt.

Parandused

 • Parandatud: teise valuutaga tagasi maksmisel ei olnud tagasimakstav summa ümardatud.
 • Parandatud: probleemid maksumäära arvutamisel offline režiimis.
 • Parandatud: printimisel offline režiimis andis veateate, sest laoandmed puudusid.
 • Parandatud: lao- ja kassaandmed ei olnud korralikult kuvatud kliendidispleile.
 • Parandatud: Paypal ümbersuunamine URL (korrektne kliendi ID).

Berlin Back Office versioon 5.7.7, 5.7.8

Parandused

 • Parandatud: Aruandes “Laekumata arved ja klientide saloteatised” ei kuvanud väli “Arvetega seostamata laekumised” korrektset valuutat.
 • Parandatud: Kreeka fiskaalintegratsiooni andmejada ei eristanud netosummasid ja käibemaksu summasid eri käibemaksuprotsendi alusel.
 • Ajalimiit ostudokumentide, arvelevõtmise ja mahakandmise aktide ning lao liikumiste salvestamiseks on tõstetud kolmekümnelt sekundilt viiele minutile. 

Berlin Back Office versioon 5.7.5

Uued võimalused

 • Taastatud on laekumisest kviitungi trükkimine

Edasiarendused

 • Lisatud türgi keel. Selle lisamiseks võtke palun ühendust Erply klienditoega
 • Uuendatud poolakeelsed tõlked
 • Uuendatud venekeelsed tõlked
 • Uuendatud kreekakeelsed tõlked
 • Uutel kreeka kontodel on: 

 – tooteühikud nüüdsest kreeka keelsed
 – Berlin POS seadistatud lubama sularahamakseid maksimaalselt 500 euro eest

 • lisatud kassasse riigispetsiifiline plugin
 • Kõigil kreeka kontodel on:

– tšeki väljatrükil kuvatud taas toote hind koos käibemaksuga (võetud tagasi muudatus, mis tehti versiooni 5.7.2)
– täiendatud fiskaalseadmespetsiifilist andmejada

 • Lisatud uus edasimüüja bränd

Parandused

 • Parandatud: Faktooringuteadet ei kuvata enam saatelehtedel, pakkumistel, broneeringutel ja tellimustel.
 • Parandatud: Toodete import ei töötanud korrektselt, kui imporditavas dokumendis oli laohinna lahtris “-“.
 • Parandatud: Kui arvete väljatrüki puhul oli hinna komakohtade arvu kohandatud (kasutades konfiguratsiooniparameetrit “invoice_printout_price_decimals”), ei olnud võimalik välja trükkida üheaegselt mitut dokumenti.

Berlin POS versioon 3.24.0

Uued võimalused

 • Mitme valuuta tugi. Kui soovite seda enda kontol võimaldada, võtke palun ühendust meie klienditoega (touchpos_sale_additional_currencies)
 • Võimalus lisada põhjuskoode sularaha sisse- ja väljamaksete puhul

Edasiarendused

 • Kaardi nimi edastatakse API-sse kaardi tüübi tuvastamiseks kaardi tüübina

Parandused

 • Parandatud: Kaardimaksete puhul ei käsitletud ettemaksuarvete tühistamist tagastusdokumendina
 • Parandatud: Ettemaksuarve tagastuse puhul valitakse nüüd alati õige klient

Berlin POS versioon 3.23.0

Uued võimalused

 • Cardlink´i makseterminalide integratsioon (Kreeka turg)
 • Uus konfiguratsiooniparameeter, mis võimaldab valida müügimeest iga tehingu puhul (pos_always_show_sales_associate_selection_for_transaction_popup)
 • Kahe printeri tugi (läbi EPSI)
 • Loodud võimalus läbi plugina muuta vaate objekti (nt tekitada sinna juurde lisavälju ja/või sündmusi, eemaldada elemente jpm)

Edasiarendused

 • Täiendatud on fiskaalprintimise lahendust (Kreeka turg)
 • Süsteem väldib kliendiotsingus mittevajalikke API päringuid
 • Kontrollitakse ning haldatakse PAX maksete integratsiooni kinnitussummasid

Parandused

 • Parandatud: TriPos-iga esinenud probleem tagastuste osas
 • Parandatud: Lao ID-d ei märgitud hetkel, kui ootel müük kinnitati, vaid seda tehti juba varem
 • Parandatud: Tyro integratsiooniga seotud probleem maksete tagastuse puhul

Berlin Back Office versioon 5.7.4

Parandused

 • Parandatud: Mõnel juhul võeti Actual Reports´i keskkonnas tooteetikettidele, müügi- ja ostudokumentidele, arvelevõtmise aktidele, lao liikumistele või mahakandmise aktidele väljade “description” ja “longDescription” väärtused valest kohast.

Berlin Back Office versioon 5.7.2, 5.7.3

Uued võimalused

 • Kreeka turu jaoks on loodud fiskaalseadme integratsioon Tüüp A
 • Standardväljatrükkide printimiseks on lisatud nupp „Prindi fiskaalseadmega“ valiku alla „Trüki/Saada“. See valik sisaldab endas lisainformatsiooni (andmejada), mida fiskaalseadme tarkvara vajab
 • Dokumentide printimine fiskaalseadme abil toimib ka Actual Reports kohandatud dokumendimallidega. Selle kasutamiseks on dokumendimalli kujundamisel tarvis lisada väli väärtusega „streamLine“ ning vahelehel „Formatting“ määrata selle välja tüübiks „System“. Kui Teile seda valikut ei kuvata, paluge meie klienditoe käest oma Actual Reports keskkonna versiooni uuendamist
 • Kui kohandatud dokumendimall on loodud, saate trükkida seda fiskaalseadme abil, kasutades nuppu „Print HTML“ valiku all „Trüki/Saada“
 • Lisatud on konfiguratsiooniparameeter „replace_by_card_with_card_type_on_receipt“. Seades selle väärtuseks 1, asendatakse kassatšeki väljatrükil info kaarditüübi kohta (Visa, MasterCard vm) sõnaga „Pangakaardiga“. Seda juhul, kui vastav informatsioon on kättesaadav
 • Actual Reports keskkonnas kohandatud tooteetikettidel on nüüdsest võimalik kuvada ka pakkematerjali kogust. Võimaldamaks tootekaardil selle info lisamist võtke ühendust meie klienditoega, kes selle võimaluse Teie kontol rakendab
 • Sama informatsiooni (toote pakkematerjali kogust) on võimalik lisada ka Actual Reports´is loodud müügidokumentidele, ostudokumentidele, laoliikumise dokumentidele, arvele võtmise ning maha kandmise aktidele
 • Lisatud on mõned piiratud võimalused kasutajal endal muuta müügidokumentide algusnumbreid (Seaded – Üldseadistused).

Edasiarendused

 • Uuendatud kreekakeelsed tõlked
 • Uuendatud poolakeelsed tõlked
 • Uuendatud hiinakeelsed tõlked
 • Q-Zone´i kontodel avab menüü valik „POS“ nüüdsest Q-Zone´i brändinguga kassasüsteemi. (Kreeka turg)
 • Q-Zone´i kontodel on nüüdsest pop-up akendel kuvatud Q-Zone´i logo. (Kreeka turg)
 • Kreeka kontodel:
 • Lisatud kliendikaardile lisaväli „Tegevusala“
 • Trükitakse kassatšekkidel ka ettevõtte tegevusala, e-mail“ ja kodulehe aadress
 • Kuvatakse kassatšekkidel toote käibemaksuprotsenti ning väli „Hind“ kuvab toote netohinda
 • Projekti luues ei ole enam kohustuslik täita välja „Klient“
 • Kassatšeki väljatrükil kuvatakse käibemaksu summat taas kahe komakoha täpsusega
 • Käibemaksu summat kuvatakse suurema täpsusega (kolm komakohta) vaid maksude jaotumise korral GST, PST ja HST vahel (Kanada turg)

Parandused

 • Parandatud: Mõnel juhul ei töötanud korrektselt dokumendi ajalugu kuvav rippmenüü ning valides mõne eelneva muudatuse, ei laetud seda kasutajale
 • Parandatud: Kui kasutajal ei olnud õigusi arvete moodulit vaadata, ei lubatud tal näha ka pakkumisi pakkumiste moodulis
 • Parandatud: Nuppe „Salvesta“ ja „Kinnita“ ei kuvatud ühtsetel alustel
 • Parandatud: Valikud „Muuda kinnitatud arv infot“ ja „Muuda kinnitatud ostutellimusi ja ostuarveid“ prevaleerisid kasutajagrupi üldiste õiguste üle. Kui kasutajagrupil ei olnud õigust arvete moodulit muuta, kuid valik „Muuda kinnitatud arve infot“ oli täidetud, oli tal võimalik arveid muuta
 • Parandatud: Täites müügidokumendil lahtri „Kauba saaja“, täideti väli „Klient“ automaatselt, kuid teisi kliendiga seotud välju (Makseperiood, Viivis, Tarnetingimus, Kliendi Liik) mitte, isegi kui vastav info kliendikaardil eksisteeris.
 • Parandatud: Mobiilivaates ei töötanud korrektselt nupp „Kustuta
 • Parandatud: Mittekorrektne andmevälja nimetus (mõnel puhul oli „Kauba saaja“ välja nimetuseks ekslikult „Maksja“)
 • Parandatud: Tootekaardil olevat välja „Tootele pole vaja etikette trükkida“ ei saanud valida

Berlin POS versioon 3.22.2

Uued võimalused

 • Tegevusteadete haldus Payment Express´i makseviisi jaoks (Suurbritannia turg)
 • Loodud uued plugin event´id add_product_view_after ja after_product_search_not_found

Edasiarendused

 • Korrigeeritud vormingut kõik-ühes kassatšekil
 • Printimise eelvaates peidetud fiskaalseadme poolt genereeritud andmejada (Kreeka turg)

Parandused

 • Parandatud: Makset alustades oli makseakent võimalik kasutaja poolt sulgeda Esc klahvi vajutamisega
 • Parandatud: TriPos makseintegratsiooni korral trükiti kaks kassatšekki
 • Parandatud: Kui algdokumendil olid allahindlused, ei olnud võimalik salvestada kassas koostatud kreeditarvet (Leedu turu fiskaalseadme lahenduse puhul)

Berlin Back Office versioon 5.7.1

Edasiarendused

 • Müügiarve valiku alt „Veel“ – „Laadi alla e-arve XML“ allalaaditava arve vorming on uuendatud
 • Uuendatud on hiinakeelsed tõlked

Parandused

 • Parandatud: Kui moodul „Lao liikumisel liiguvad pakendid“ ei olnud seadistatud, tekkis probleem laovarude täiendamisel pakendite koguse määramisega
 • Parandatud: Valides arve saatmisel võimaluse „Saada ing. k. e-postiga“, oli saadetava sõnumi sisu kontol vaikimisi seadistatud keeles
 • Otsides müügidokumendil tooteid hankija koodi järgi (varjatud konfiguratsiooniparameeter „search_products_by_code4“ = 1) ei töötanud korrektselt

Berlin Back Office versioon 5.7.0

Uued võimalused

 • Mitmed uued võimalused raportis „Laovarude täiendamine“ (Aruanded -> Laoseis):
  • Tootekogused, mis on „Tellimisel“ või „Lao liikumisel“ kuvatakse nüüdsest eraldi tulpades. Vastaval numbril kursoriga klikkides, avaneb uus aken, kus näete, millisest ostutellimusest või lao liikumise tellimusest vastav number tuleneb ning millal kaup peaks saabuma.
   • “Tellimisel” = kogus ostutellimustel, mis ei ole veel täidetud.
   • “Lao liikumisel” = kogus lao liikumise tellimustel, mis ei ole veel liikunud.
   • Nägemaks neid tulpi, märkige enne raporti avamist linnukesega valik „Kuva ka tellimisel ja teistest ladudest liigutamisel olevaid koguseid
  • Tellitava koguse võib kirjeldada nüüdsest ka pakendi
  • Lisatud on CSV väljund
  • Lisatud on uus valik „Kuva käibevaru päevades/Kuva käibevaru nädalates
  • Varjatud konfiguratsiooniparameetritega on võimalik lisada lisatulpi:
   • “Mitmeks nädalaks on kaupa tellitud” (parameeter “show_weeks_of_ordered_supply_in_stock_replenishment_report”);
   • “Müügihind” (parameeter “show_sales_price_in_stock_replenishment_report”);
   • “Keskmine laohind” ja “Kokku laos” (parameeter “show_warehouse_price_in_stock_replenishment_report”).
  • Loodud on täiendusi klientidele, kes kasutavad seerianumbrite erilahendusi. Parameetrid, nende täienduste osas on “group_stock_replenishment_by_matrix_product”, “serialized_inventory_dimension_name” ja “serialized_inventory_general_product_identifier”.

screen-shot-2016-12-14-at-14-26-33

screen-shot-2016-12-14-at-14-28-33

 • Kreeka kontode jaoks on kliendikaardile ning “Minu ettevõtte info” alla lisatud uus väli “Tax Office” (“Δ.Ο.Υ.”) Mõlemad neist töötavad rippmenüü põhimõttel, kus kasutaja saab maksukontori valida olemasolevast nimekirjast. Lisatud on ka moodul (Seaded –> Kõik seaded –> Maksukontor) kus saab võimalikke valikuid muuta ning lisada.
  • Nii ettevõtte maksukontori, kui kliendi maksukontori number trükitakse kõigile arvetele, arve-saatelehtedele ning kassatšekkidele.
 • Kreeka kontodel valideeritakse nüüdsest kliendikaardil olevat käibemaksukohuslase numbrit. (Siseriiklikud käibemaksukohuslase numbrid peavad olema 9-kohalised ja sisaldama korrektset kontrollnumbrit. Euroopa Liidu käibemaksukohuslase numbrid peavad sisaldama korrektset riigikoodi.)
 • Arve vormile on lisatud järgnevad väljad: (Eksisteerivad juba eelnevas (sinises) Erply versioonis)
  • Viivis
  • Komplekteerija
  • Laokande kuupäev
  • Maksuvabastuse number (vaid USA kontodel)
  • Kauba lisaväärtus (FOB), võrdluses arve netosummaga (Intrastat) (vaid Euroopa Liidu kontodel)
  • Parandatud või hooldatud sõiduk (juhul kui Töökäskude moodul on kontole lisatud)
  • Viide (juhul kui Töökäskude moodul on kontole lisatud)
  • Läbisõit (juhul kui Töökäskude moodul on kontole lisatud)
  • Arvelduse algus- ning lõppkuupäev (juhul kui arve on loodud läbi arvelduskäsu mooduli)
 • Taastatud on moodul “Kliendid” –> “Kontaktisikud”
 • Parameetri “show_other_tax_component_separately_on_invoice” seadistust on muudetud, et see sobituks Kanada maksusüsteemi erisusega. Rakendades selle parameetri, esitatakse kõik maksukomponendid märkega “Muud” kassatšeki väljaprindil eri ridadel.
  • Soovitatud kasutusviis Kanadas: määrake maksumäär iga territooriumi ja piirkonna kohta (nt nimega “Alberta müügimaks”, “BC müügimaks” vm) ning lisage igale neist vastavad komponendid millest see koosneb:  GST + PST, vaid GST või HST. Iga komponendi jaoks peab “Süsteemi koodiks” olema seatud “Muu” (mitte linn/maakond/riik).

screen-shot-2016-12-14-at-14-24-40
Sularahaarve väljatrükk:
screen-shot-2016-12-14-at-14-25-41

Edasiarendused

 • Mitmed muudatused tühistatud ettemaksuarvete osas:
  • Tööriistaribale on lisatud nupp “Tühista”
  • Nuppu “Tühista” ei kuvata, kui järgnev dokument on tellimusest/ettemaksuarvest juba loodud.
  • Tööriistariba nuppu “Arveks” ei kuvata enam tühistatud ettemaksuarvetel ja tühistatud tellimustel, kuna kasutaja ei tohiks tühistatud tellimusest/ettemaksuarvest saada koostada arvet.
  • Tööriistariba nuppu “Väljasta” ei kuvata enam tellimustel ja ettemaksuarvetel, mis on tühistatud.
  • Ettemaksuarve staatuse väljale on lisatud võimalik valik “Tühistatud”.
  • Müügidokumentide nimekirjas (Müük –> Arved) kuvatakse tühistatud tellimuse/ettemaksuarve puhul nüüdsest staatust “Tühistatud”, mitte “Tasumata”.
 • Arvelevõtmise aktidele, laoliikumistele ning mahakandmise aktidele määratakse süsteemi poolt unikaalne number selle esimesel salvestamisel (mitte esmakordsel avamisel). See takistab identsete numbrite määramist neile dokumentidele.
 • Arvelduskäsu moodul võimaldab nüüdsest kuvada arvelduste nimekirjas iga kliendi hetkesaldot.
  • Lisatulp nimetusega “Tasumata” kuvab vaid tasumata summat. Kui kliendil on ettemaks, siis seda siin ei kuvata.
  • Tulpa “Tasumata” saab kasutusele võtta varjatud konfiguratsiooniparameetriga “recurring_billing_enable_unpaid_column” = 1.
  • Kui tasumata summa ületab kahe kuu maksekohustuse, kuvatakse saldo punases, rasvases kirjas. Aluseks olevat kuude arvu annab muuta varjatud konfiguratsiooniparameetri “recurring_billing_large_debt_threshold” abil (vaikimis on väärtuseks 2).
 • Laekumiste seostamise moodulis on võimalik määrata, et seal ei kuvataks muude arvete hulgas ettemaksuarveid. Seda saab teha varjatud konfiguratsiooniparameetriga “payment_association_ignore_prepayment_invoices” = 1.
 • Uued kontod luuakse nüüdsest uuendatud algseadistustega ning uue vaikimisi kasutajagrupiga “Müüja”.
 • Lisatud on uued põhjuskoodid “Sularaha sissemakse” ja “Sularaha väljamakse”
 • Ostutagastusel on nüüdsest lisaväli “Hankija kreeditarve number”
 • Laoseisu kuvatakse lisaks laoliikumistele ka laoliikumiste tellimustel.
 • Uue Kreeka konto loomisel on vaikimisi maksumääradeks nüüdsest 36%, 24%, 17%, 13%, 6%, 0%.
 • Kreek turu tarbeks on loodud uus brand “Q-Zone”. (Varjatud konfiguratsiooniparameeter on branding=qzone).
 • Loodud uus brand ühe edasimüüja jaoks.
 • Lisatud on itaalia keelsed tõlked. Itaalia keele lisamiseks pöörduge palun Erply klienditoe poole.
 • Kreekakeelne tõlge on täiendatud.
 • Hiinakeelne tõlge on täiendatud.
 • Tõstetud on süsteemi turvalisust. (Pärast kontouuendust tuleb www.erply.net serveri klientidel kontole uuesti sisse logida).
 • Lisatud on Javascript’i event “validated.erply.form”. See rakendatakse, kui vorm on salvestatud, vahetult enne selle edastamist.
  • Selle vajadus tuleb esile olukorras, kus teised Javascript’i komponendid ja pluginad võivad viia vormi osas läbi enda valideerimisi ja peatada salvestamise, kui kasutaja on vajutanud “Salvesta” või “Kinnita” nupul. “validated.erply.form” rakendatakse pärast kõiki eelnevaid valideerimisi, kui ollakse kindlad, et vorm saadetakse tagasi süsteemi.
  • Paraku ei paku see garantiid, et vorm ka tegelikult salvestatakse, kuna ka süsteem ise võib väljastada valideerimise vea. Veelgi usaldusväärsem meetod event’ide salvestusvormiga sidumiseks on käivitada kood pärast salvestamist, jälgides Javascript’i muutujat formWasSaved (või spetsiifilisemate soovide korral muutujaid newRecordCreated / existingRecordSaved / recordWasConfirmed).

 

Parandused

 • Parandatud: Müügiraportites ei töötanud korrektselt filter “Võrdle müüke”
 • Parandatud: Kasutajat ei hoiatatud laekumiste kustutamise eest, kui ta kustutas arveid.
 • Parandatud: Müügipakkumistel ei olnud võimalik laadida pilte tooteridadele 15-20.
 • Parandatud: Müügi koondaruanne ei kuvanud kõiki kuid korrektselt.
 • Parandatud: Hiina hieroglüüfe ei kuvatud PDF-idel korrektselt.
 • Parandatud: Kinketšekil ei kuvata enam kliendi boonuspunktide saldot.
 • Parandatud: Aruandegeneraator ei eristanud korrektselt kasutajagrupi õigusi lisada või muuta aruandeid ning ei olnud võimalik seadistada õigust aruannete kustutamiseks.
 • Parandatud: Mõnel juhul ei olnud võimalik kustutada aruandegeneraatori abil loodud aruannet.
 • Parandatud: Maatrikstoote kaardil, sektsioonis Ladu –> Laoseis, olid valed “Tellitud” ja “Liikumisel” väärtused.
 • Parandatud: Mõne valuuta põhivaluutaks märkimise puhul (nt AED) muutus see pärast lehe Seaded –> Üldseadistused salvestamist.

 


Berlin POS versioon 3.21.4

Baasversioon: 3.20.1

Uued võimalused

 • Kõik välise kaardimakse tüübid on konfiguratsiooniga seadistatavad
 • Võimalus lisada kassas üheaegselt mitme plugina URL-e (“Seaded” –> “Konfiguratsioon”)

  screen-shot-2016-11-28-at-10-08-26
 • Integratsioon PayPal-i kaardilugejaga (iOS-i jaoks)

Parandused

 • Ekraanil asetsev klaviatuur töötab nüüdsest tõrgeteta
 • Nüüdsest on võimalik valida kassa keelena ka „English, United States”

Berlin POS versioon 3.20.1

Baasversioon: 3.19.0

Uued võimalused

 • Eesti ID-kaardi tugi kliendi identifitseerimiseks
 • Nets Ingenico makseterminali tšeki printimise tugi

Edasiarendused

 • Tšekil kuvatakse dokumendi allahindlust ka kassa offline režiimis
 • CAD 1 eemaldatud (ei eksisteeri enam)
 • Cayani ühenduse päringu pikendamine 3 minutilt 5-le

Parandused

 • Kreeka keele suurtähtede lahendus
 • Tšekkide printimine Tyro tagastuse puhul
 • Peites nuppu “allahindlused” peideti ka nuppe “märkused”
 • Grid_section_rendered toimis vaid grid vaates, mitte retail vaates

Berlin POS versioon 3.19.0

Baasversioon: 3.18.0

Uued võimalused

 • Välise kaardimakse tugi kasutades Berlin POS-i nutitelefonis
 • Konfiguratsiooniparameeter määramaks, et müügikviitungil kuvataks ka toote originaalhinda (Seaded – Konfiguratsioon)
 • Kreeka fiskaalintegratsiooon (tüüp A)
 • Kliendikaardile on lisatud väljad: “Kodukauplus”
 • Kaupluse salvestamine, kus klient liitus (registreerus)

Edasiarendused

 •  Sularaha maksete ümardus (Uus-Meremaa)

Parandused

 • Mitu üheagset välist kaardimakset mahuvad korrektselt ekraanile
 • Arvelduskrediidi arvestus parandatud juhul, kui poekrediidi soetamisel tekkis tagastusraha
 • Cayan makseteenuse parendus pikkade (rohkem kui 8 sümbolit) dokumendi numbrite korral

Berlin POS versioon 3.18.0

Baasversioon: 3.17.0

Uued võimalused

 • Tyro makseteenuse liidestus (Austraalia turu jaoks)
 • Kliendi viimaste tehingute nimekirjas kuvatakse ka kreeditarveid

POSkreedit

 • Kauba tagastusi saab teha ka arve-saatelehe alusel
 • Erinevad helimärguanded toote skaneerimisel, nii toote leidmisel kui mitte leidmisel
 • Nüüdsest seadistatav, kas tootele käsitsi rakendatav allahindlust käsitletakse kui lisaallahindlust (nt juhul, kui kampaania on juba allahindluse real rakendatud)
 • Lisatud kasutajaliidese seadistamise võimalused (“Seaded” > “Konfiguratsioon” > “Kasutajaliides”)

Edasiarendused

 • Kui Back-office’s on laole määratud vaikimisi kliendigrupp, lisatakse uued loodud kliendid selles asukohas koheselt määratud gruppi

Parandused

 • Komisjonitasu saajate valik eemaldatud, kui komisjonitasu saajate kasutus on seadete kaudu keelatud
 • X-raporti kuvamise parandus

Berlin POS versioon 3.17.0

Baasversioon: 3.16.0

Uued võimalused

 • Võimalus muuta tootehinda tagastusel ilma alusdokumendita (seaded – kasutaja grupp)
  user_group_right_return_wo_receipt
 • Komplekti kuuluvate toodete näitamine
  bundle_products-300x145
 • PAX makseteenuse pakkuja integratsioon

Edasiarendused

 • Müüja nime ei prindita dokumendile kui see on seadetes keelatud (seaded – konfiguratsioon – kassa)
  print_salesperson_receipt
 • Tooteotsingu väli fokusseeritakse automaatselt kui dokumendirea vaade suletakse
 • Fiskaalseadmete integratsiooni parendused
 • Korduvate dokumentide välistamine nõrga internetiühenduse puhul

Parandused

 • Kiirklahvide keelamine juhul kui makseprotsess on juba alanud
 • Kaardimaksete parandus osalise tagastuse puhul
 • Kliendi sünnipäevavälja näitamine kuupäeva formaadist sõltumata
 • Valuutatähise korrektne näitamine arvelduskrediidi väljal

Berlin POS versioon 3.16.0

Baasversioon: 3.15.0

Uued võimalused

 • Ettevõtte ja aadressi muutmine kassast
 • Boonuspunktide jäägi näitamine kassas koostatud dokumentidel
 • Võimalus lisada kliendi sünnikuupäeva ilma aastat määramata

Edasiarendused

 • Kursori fokusseerimine toote otsingule pärast allahindluse määramist
 • Dokumendi rea muutmise vaate avamine toote koodi skanneerimisel

Parandused

 • Makseseadmete konfiguratsiooni esmane salvestamine

Berlin POS versioon 3.14.0

Baasversioon: 3.13.0

Uued võimalused

 • Lisatud konfiguratsioon, mis võimaldab automaatselt sulgeda rea muutmise vaate pärast allahindluse rakendamist
 • Kasutaja saab vahetada enda salasõna kassast

Edasiarendused

 • Kassa kasutajaliideses on võimalik konfigureerida rohkem EPSI parameetreid
 • Parendatud arvelduskrediidi kasutust dokumendi tagastusel ja tühistusel

Parandused

 • Parandatud Windows tahvelarvutites vaadete kerimise funktsiooni

Berlin POS versioon 3.12.0

Baasversioon: 3.11.3

Uued võimalused

 • EPSI versioon 3 tugi
 • Konfiguratsiooni parameeter keelamaks komisjoni tasu saaja muutmise tagastusel ja tühistusel (touchpos_commission_change_not_allowed_on_return)
 • Summeeritud perioodi aruanne ja deposiit toodete tugi fiskaal blokile

Edasiarendused

 •  Informatiivne teade juhul, kui kinkekaardiga maksmine ei ole lubatud
 •  Otsetrükil ettevõtte/lao aadress korrektses formaadis
 •  Seadete ja konfiguratsiooni vaade on refaktoriseeritud

Parandused

 • Dokumendi tagastuse vea parandus mitme makse puhul

Berlin POS versioon 3.11.3

Baasversioon: 3.10.2

Uued võimalused

 • kliendile võimalus määrata, et ei soovita e-posti teel teavitusi
  pos_customer_opt_out
 • Avalara maksuteenuse integratsioon
  pos_avalara_integration
 • võimalus otsida müügidokumenti numbrit sisestades või skänneerides
  pos_recent_sale_search

Edasiarendused

 • kampaaniad on sorteeritud alfabeedilises järjestuses

Parandused

 • kui on seatud käibemaksu vabastus, siis ei saa seda enam üle kirjutada
 • arvete parandus mitme välise kaarditerminali kasutamise puhul
 • transpordist tulenevat maksuinfot ei edastata juhul, kui käibemaks puudub

 


Berlin POS version 3.10.0 release notes

Build: 2015102101
Base version: 3.9.0

New Features

 • Use custom quick discount buttons, configuration – touchpos_custom_discount_percentages (e.g. 7,10,15)

berlin_custom_discounts

Improvements

 • Direct printing – send vat rate information to EDI
 • Open day cash in amount to the fiscal block

Fixes

 • Plugin reloaded with every login
 • MPS Debit + PIN payments
 • External card payment option not always available
 • Cayan split payment failure

Berlin POS versioon 3.9.0

Baasversioon: 3.8.4

Uued võimalused

 • Konfiguratsioon näitamaks tšekil töötaja initsiaale täisnime asemel
 • Kliendinäidik näitab allahindlust
 • Maksete integratsiooni info on kassast kättesaadav

Edasiarendused

 • Internetiühenduse kadumise teade ei blokeeri enam kasutajaliidest

Parandused

 • Maksete seadistuse parandus juhul, kui seadistusväljad puuduvad

Berlin POS versioon 3.8.3

Baasversioon: 3.6.2

Uued võimalused

 • Võimalus kuvada nuppudel tootenimede asemel tootekoode
 • Maksuvabastuse põhjuse määramine
 • Võimalik rakendada käsitsi määratavat soodustust mitu korda (kui tingimused sobivad)
 • Tootele saab lisada atribuudi notification_not_discountable teavitamaks, et tootele ei rakendataks allahindlust

Edasiarendused

 • Veateade juhul kui kinkekaardi seerianumber ei ole valiidne
 • Bluetooth skänneride toe parandus
 • Automaatse väljalogimise parandus

Parandused

 • Dokumendi summa parandus laoseisu hoiatuse puhul
 • IOS 9 HID skännerid
 • Päeva avamisel seadmega seotud kassa arvestamine

 


Berlin POS version 3.6.2

Baasversioon: 3.5.7

Uued võimalused

 • Rakendatud kasutajaõigus teha tagastust ilma originaaltšekita
 • Dokumendi kinnitamisel kuvatakse kliendile tagastatav sularaha hulk tehingu tagastusel ja tühistusel
  pos_return_total-300x204
 • Kuvatakse hoiatusteadet, kui tootel puudub laoseis
 • Võimalus määrata offline müügi puhul tehingu teostaja
  offline_receipt_creator-300x161
 • Kiirem toodete skanneerimine
 • Rakendatakse automaatset väljalogimist kassast kui offline režiim on kestnud kauem kui 10 minutit

Edasiarendused

 • EDI (External Device Integrations) tugi

Parandused

 • Parandatud käibemaksu lisamine
 • Dokumendi staatuse parandus ootel tehingu lõpetamisel
 • Laoseisu hoiatuse parandus

Berlin POS versioon 3.5.6

Baasversioon: 3.4.4

Uued võimalused

 • Rakendunud soodustuste näitamine igal dokumendi real

Screen Shot 2015-07-28 at 16.00.06

 • Avatud arve avamine aadressi realt, lisades aadressi lõppu: ?sale_id=PENDING_SALE_ID (asenda PENDING_SALE_ID korrektse dokumendi ID-iga)

Edasiarendused

 • Uuendatud esiletõstetud toote ridade värv
 • Tarkvaralise klaviatuuri parendus
 • Toote kaalu käsitsi sisestuse parendus juhul, kui kaal on ühendatud EDI-ga (External Device Integrator)

Parandused

 • Tootegruppide kuvamine esmasel käivitamisel
 • Kiirvaliku toodetes maatrikstoodete valik näitab veateadet, kui variatsioon ei eksisteeri
 • Konfiguratsioon lubab muuta makseid tagastuse/tühistuse puhul

ERPLY 2014 Update 2 versiooniuuendus

Meil on hea meel kuulutada välja järgmine suurem ERPLY versiooniuuendus — ERPLY 2014 Update 2!
Selles versioonis oleme täiustanud andmete eksportimise võimalust ning lisanud uusi aruandeid. Oleme arvesse võtnud klientide tagasisidet, teinud mugavustäiendusi ja lisanud kauaoodatud funktsioone arvete moodulis, kasutajaõiguste loogikas, laohinna arvestuses ja mujalgi.
ERPLY-ga saab liituda SIIN.
Kõige olulisemad uued võimalused värskes ERPLY versioonis on järgmised:

Muuseas — kas soovite järgi uurida, milline näeb välja tuleviku-ERPLY? Laadige iTunes App Store’ist või Google Playst alla rakendus “Salesman”.
image23 image09
Allpool leiate detailsemad kirjeldused uute funktsioonide kohta ning ka pisimuudatuste loetelu.
 
 
 
 
 

1. Püsikliendipunktide aruanne

Oleme lisanud juurde uue aruande „Püsikliendipunktide saldo“. Sellest aruandest leiab kõik kliendid, kellel on kasutamata preemiapunkte, ning iga kliendi punktisumma.
Aruanne asub moodulis KLIENDID → Püsikliendipunktide saldo.
image06
 
 
 
 
 

2. Kliendi saldoaruanne

Samuti on lisandunud klientide saldoaruanne. Selles on välja toodud kõik kliendid, kel on tasumata või ette makstud summasid (või jaemüügi kontekstis n-ö poekrediiti)
Aruanne asub moodulis ARUANDED → Müük – müügikäive → link “Saldoaruanne”.
image08
 
 
 
 
 

3. Tarnetõrke aruanne

See uus aruanne on täienduseks korjelehele, mis lisandus Erply versioonis 2014. „Tarnetõrke aruanne“ loetleb tellimusi, mida ei saa ebapiisava laoseisu tõttu täita.
Korjelehte ja tarnetõrke aruannet võiks omavahel võrrelda nõnda:

 • “Korjeleht” on ennekõike mõeldud väljatrükiks laotöötajale, et selle alusel saadetised kokku pakkida.
 • “Tarnetõrke aruanne” annab tagasisidet müügi- ja ostujuhtidele, informeerides neid varude täiendamise vajadusest ja näidates ära, milliste tellimuste täitmisega on probleeme.

Vaata MÜÜK → Korjeleht + tarnetõrke aruanne.
image03
Meeldetuletus: enne nende aruannete kasutamist tuleks seadistada, kas tellimused võib täita ainult tervikuna, või on lubatud ka osaline täitmine (mitme saadetisega).
Vaadake SEADED → Üldseadistused → Arved ja müük:
image17
 
 
 
 
 

4. Eraldi kasutajaõigused müügitellimustele

Müügitellimustel on nüüdsest eraldi kasutajaõigused. (Varasemalt oli müügitellimuste õigused samad, mis arvetel.)
Vajadusel saab nüüd kasutajagruppidele anda ainult müügitellimuste muutmise või kustutamise õiguse, ilma et neil oleks ligipääsu arvete moodulile.
 
 
 
 
 

5. Ligipääsupiirangud kasutajagruppidele

Kasutajagruppidele on nüüd ligipääsu võimalik piirata ka n-ö rakenduse kaupa.
Kasutajagrupi kaardil on neli uut linnukest:
image26
Erply: selle õigusega saab kasutaja sisse logida ERPLY veebikeskkonda.
Kassa: See linnuke võimaldab grupil kasutada Touch POS ja Windows POS kassasid ning ERPLY iPhone’i ja iPadi kassarakendusi.
Muud rakendused: Selle grupi alla kuulub terve hulk erinevaid lisamooduleid, sh. neid, mida pakuvad ERPLY ning ERPLY partnerid. Kui olete kasutajagrupile andnud “Erply” ligipääsu (esimene linnuke), siis suure tõenäosusega läheb kasutajatel vaja ka “Muude rakenduste” ligipääsuõigust. Rusikareegel võiks olla selline, et need kaks linnukest oleks alati koos sisse lülitatud.
“Muude rakenduste” õigust vajavad näiteks:

 • Tootepiltide moodul tootekaardil
 • ERPLY raamatupidamine (Margn)
 • “Salesman” rakendus
 • CRM-i lisamoodul
 • Shopify lisamoodul
 • Uus toodete ja klientide impordiviisard.

API: Antud valik lubab grupil teha API päringuid. Kui teie ERPLY kontole on arendajad ehitanud täiendavaid lisamooduleid, siis võib samas ka olla, et see linnuke peaks olema kõigile kasutajagruppidele sisse lülitatud. (Näide: oletame, et kasutajad logivad oma tunnustega sisse mingisse eraldi rakendusse või lisamoodulisse. See rakendus aga omakorda vajab juurdepääsu API-le, et sealt lisainfot laadida).
Olenemata sellest, millised linnukesed kasutajagrupile sisse või välja lülitada, kehtivad jätkuvalt ka moodulipõhised jurdepääsupiirangud. Näiteks: kui kasutajalt on “Arvete” mooduli ligipääs maha võetud, siis ei saa ta:

 • ERPLY veebikeskkonnas sellele moodulile ligi;
 • kassas müüke teha;
 • ERPLY raamatupidamismoodulis (Margnis) andmeid sünkroniseerida;
 • API “getSalesDocuments” / “saveSalesDocument” päringuid teha.

Mõned soovituslikud kasutusjuhud:

 • Jaemüük: Kui müüjad ei vaja juurdepääsu veebikeskkonda, võite anda juurdepääsu ainult “Kassale”. “Lao” nupp Touch POS’is (mis tavapäraselt avab müüjale ERPLY laomooduli) annab sel juhul teate “Ligipääsu pole”
 • Arendajad / alltöövõtjad: Kui nad ei vaja juurdepääsu ERPLY veebikeskkonda (nt nad arendavad mõnda uut moodulit, mis töötab Erply’st eraldatult või integreerivad e-poodi), võib aktiivseks jätta ainult “API”.

 

6. Automaatne sisselogimine viimati vaadatud lehele

Sisse logides avab ERPLY avalehe asemel nüüd automaatselt selle lehekülje või mooduli, mida viimati vaatasite.
Nii on lihtsam jätkata tööd seal, kus see pooleli jäi. Osadel kontodel võib avaleht suure andmemahu tõttu olla ka aeglane; nõnda peaks see uuendus töö pisut kiiremaks muutma.
 
 
 
 
 

7. Klientide eksport

Klientide andmebaasi on nüüdsest võimalik eksportida Excelisse. Vt. KLIENDID → Ekspordi kliendid.

 • Eksportfaili väljastatakse kuni kolm aadressi ning kolm kontaktisikut iga kliendi kohta.
 • Juhul, kui antud valikut menüüs ei paista, tuleb see aktiviseerida kasutajagruppide õiguste alt. Turvalisuse huvides ei ole klientide eksportimise võimalus algselt sisse lülitatud.
 • Klientide moodulist on nüüd ära võetud “Trükivaate” funktsionaalsus. Uus eksport peaks täitma sama rolli ning erinevalt “Trükivaatest” ei ole uues kliendiekspordis piirangut, mitu kirjet väljastada on võimalik.

image11
 
 
 
 
 

8. Tooteekspordi täiendused

Tooteekspordiga saab nüüd ka väljastada:

 • Hinnakirjahindu;
 • Ostu- ja laohinda.

image04
Seega saab nüüd tooteeksporti kasutada ka näiteks selleks, et hinnakirjades hulgimuudatusi teha. Valige, millist hinnakirja muuta, märkige linnuke “Ekspordi ainult hinnakirjas olevad tooted” ette, laadige fail alla ning avage see Excelis.
Kui hinnad on korrastatud, salvestage fail “Unicode TXT” formaadis, avage LADU → “Impordi tooted TXT-failist” ning laadige fail uuesti üles. See viib hinnakirjades muudatused sisse.
Ka hinnakirja vormile on lisatud nupud “Ekspordi” ja “Impordi”. “Ekspordi” avab uue tooteekspordi mooduli ning “Impordi” viib standardsele toodete importimise vormile.
 
 
 
 
 

9. Tagastatud toodete lao- ja ostuhind

Siiani võttis Erply tagastatud tooted lattu tagasi hetke keskmises laohinnas / ostuhinnas. (Erply arvutas kõikide hetkel laos olevate toodete kaalutud keskmise laohinna / ostuhinna, või kui toodet laos ei olnud, siis kasutas viimast laohinda / ostuhinda — ja võttis tagastatud toote leitud hinnas lattu.
Tegime selles loogikas täienduse. Juhul, kui Erply suudab tuvastada toote algse laohinna / ostuhinna, nii nagu see oli müügi hetkel, võetakse toode tagasi samas hinnas. Kui originaalmaksumust ei ole võimalik tuvastada, siis rakendub hetke keskmine laohind ja ostuhind (nagu üleval kirjeldatud).
Erply suudab tuvastada originaalmaksumuse ainult juhul kui kreeditarvel on viide algsele müügiarvele. Kui aga kreeditarve koostada nullist (ilma viiteta algdokumendile), siis  originaal-laohinda kasutada ei saa.
 
 
 
 
 

10. Kliendi väli arvetel

Varasemalt on arvetel olnud “Klient” ja “Maksja” väljad. Selle lahendusega on aga olnud aeg-ajalt probleeme, eriti just selles osas, mis puudutab saldo jälgimist maksjate lõikes. Uutel kontodel on nüüdsest süsteem lihtsam:

 • “Klient” ongi nüüdsest maksja. “Kliendi” väljale tuleks kirjutada selle firma või osakonna nimi, kes peaks arve tasuma.
 • Lisaks on vajadusel võimalus määrata ka “Kaupade saaja”, mis võib erineda kliendist. Antud välja täitmine ei ole kohustuslik.

Kaupade saaja ei mängi rolli saldoarvestuses. Kõik laekumised tuleks seostada ainult Kliendiga ning kõik arved ja laekumised kajastuvad ainult Kliendi saldoväljavõttes.
See võimalus on sisse lülitatud ainult uutele liitujatele. Soovi korral saame selle võimaluse sisse lülitada ka olemasoleval kontol; selleks palume pöörduda ERPLY klienditoe poole, kuna seadistuse muutmisel on tarvis teha mõningad muudatused andmebaasis ja korrigeerida olemasolevaid andmeid.
 
 
 
 
 

11. Kliendi muutmine arvel

Kui arvel klienti, ladu või projekti vahetada, küsib ERPLY nüüdsest kinnitust, kas hindasid tuleks uuendada.

 • Erinevatele klientidele või ladudele võivad kehtida erinevad hinnakirjad. Kui soovite, et arvele rakenduks just valitud kliendile või laole kehtivad hinnad, siis valige “Uuenda”.
 • Kui olete näiteks koostanud erihindadega pakkumise ja soovite ainult pakkumise päises kliendi nime ära vahetada (aga jätta hinnad alles), valige “Jäta hinnad paika”.

Varasemalt uuendas ERPLY alati hindu automaatselt.
image27
 
 
 
 
 

12. Arvelevõtu hinna muutmine kinnitatud arvelevõtmisaktis

Kinnitatud arvelevõtu aktil on nüüdsest võimalik muuta hindu; hinna lahter on tehtud muudetavaks.
Varasemalt oli pärast kinnitamist hinna korrigeerimine võimalik vaid ostuarvetel; nüüdsest on võimalik seda teha ka arvelevõtu aktidega.
 
 
 
 
 

13. Maatrikstoote valikuaknas kuvatakse laoseise

Kui valida arvele maatrikstoode ja ERPLY kuvab valikuakna, kus saab määrata suurused ja värvid, siis nüüd on selles aknas näha ka iga variatsiooni laoseis.
image01
 
 
 
 
 

14. Actual Reports

Actual Reports on lihtne ja mugav tarkvara, millega kujundada oma kohandatud tooteetikette, arvete ja pakkumiste malle jpm. Actual Reports on integreeritud ERPLY-ga ja kõigile ERPLY kasutajatele tasuta.
Antud uuendusse oleme lisanud mitmeid erinevaid täiendusi:
________
Arve väljatrükil on nüüdsest võimalik näidata:

 • laekumiste loetelu,
 • arve lõppsaldot (tasumata summat),
 • kaupade kogust kokku,
 • allahindlust (€ and %),
 • käibemaksu maksumäärade lõikes:

image10
________
AR’i “Composite” välja abil on võimalik nüüd kujundada selliseid arveridasid, kus sisalduvad ka pildid, tootekirjeldus vm. oluline informatsioon. Selleks toimige nii:
Lisage dokumendile väli “Composite field”. Tekib ristkülik; see kast kujutab üht arverida ja väljatrükile tekib samasuguseid kaste üksteise alla nii mitu kui arvel on arveridu. Siduge “Composite field” andmeväljaga “documentRows”.  Sellesse ristkülikusse saab seejärel “Insert sub component” käsklusega lisada väljasid, mida soovite arvereal näha (kogus, hind, toote nimi, rea summa, tootepilt jne.).
image00
image05
Valmis väljatrükk võiks välja näha selline:
image19
Sarnast väljatrükki on võimalik luua ka valitud toodetele — et koostada näiteks tootekataloogi. Tootekataloogi printimiseks minge “Lao” moodulisse, valige soovitud tooted, vajutage “Trüki etiketid Actual Reportsiga” ning valige linnuke “Trüki tooted tootekataloogina”. Tootekataloogi koostamine erineb etikettidest selle poolest, et tootekataloogil peab olema lehel ka päis ja jalus (mida etikettidel ei ole tarvis), seepärast on vaja märkida see spetsiaalne linnuke.
Looge tootekataloogi põhi samal moel, nagu eespool kirjeldatud. Kui sarnane arve on juba olemas, võite kasutada seda põhjana, kuid kõik väljad on vaja uuesti siduda õigete andmetega. Valmis tootekataloog võiks välja näha selline:
image07
________
Actual Reportsiga saab nüüd koostada ka koondarvet, kus on read grupeeritud saatelehtede kaupa.
Esmalt tuleb veenduda, et seadistus SEADED → Üldseadistused → “Koondarve väljatrükil on read saatelehtede kaupa grupeeritud” on sisse lülitatud:
image18
Lisage dokumendimallile “Composite” element ja siduge see andmeväljaga “waybills”. Selle kasti sisse saate paigutada saatelehe üldinfo (number, kuupäev, tarneaadress) ja ka tabeli arveridadega (st. need koondarve read, mis pärinevad just sellelt konkreetselt saatelehelt).   Lõplik väljatrükk võiks olla selline:
image24
________
Tooteetiketil, arve ja ostuarve väljatrükil saab nüüdsest kasutada atribuute. Lisaks on tooteetiketil ja arve väljatrükil olemas:

 • tooteparameetrid (kui teie ERPLY kontol on see moodul sisse lülitatud);
 • maatrikstoote dimensioonid: värv ja suurus;
 • pakendite info.

image14
________
Actual Reportsiga saab nüüd trükkida ka arvelevõtmise akte, mahakandmisi ja lao liikumisi.
________
Peale uue malli loomist on võimalik ERPLYs etikettide nimistut värskendada — juhul, kui uus mall nimekirja automaatselt ei ilmunud:
image15
 
 
 
 
 

15. Väiksemad täiendused

Arved ja müük

Hinnakirjas on nüüdsest võimalik määrata hinnaks 0,00. Varasemalt hinnakiri nullhinda ei tunnistanud.
image28
________
Kassa ja laekumiste aruanne ning “Kassade koond” ei grupeeri enam kaardimakseid kaardiliikide kaupa; kõik kaardimaksed on üheks nimekirjaks kokku koondatud. Kuna erinevaid kaardiliike on palju, siis oli kassaaruanne varasemalt väga pikk ja kaardimaksetest summaarset ülevaadet oli raske saada.
Kõigile Eesti kontodele on see seadistus peale pandud. Kui Teie kontol ei ole riigiks määratud “Eesti”, aga sooviksite seda võimalust kasutada, palun võtke ühendust ERPLY klienditoega.
________
Lisandunud on uued müügiaruannete variandid:

 • “Maatrikstoodete kaupa” — annab põhimõtteliselt sama informatsiooni, mis “Müük toodete kaupa”, kuid ühe toote eri suurused on kokku koondatud üheks reaks.
 • “Seeriate kaupa, 1. tase”
 • “Seeriate kaupa, 2. tase”

________
Uute klientide puhul ei ole kliendikaardil enam moodulit “Allahindlus”. Selle asemel tuleks kasutada hinnakirju.
________
Lisatud on uus kampaania liik: kampaania, mis rakendub ainult kliendi sünnipäeval.
image21
Kampaaniat on võimalik seadistada nii manuaalselt (kassapidaja valib selle käsitsi) kui automaatselt rakenduvaks. Siiski, mõlemal juhul kehtib kampaania soodustus ainult kliendi sünnipäeval ning ei mõjuta teiste klientide tehtavaid oste.
Sünnipäev peab olema määratud kliendikaardil.
Lisaks on võimalik seadistada, kas sünnipäevakampaania kehtib ainult üks kord sünnipäeva jooksul (st igal aastal ainult ühe korra), või klient võib naasta hiljem samal päeval ning kasutada kampaania soodustust uuesti.
Olemas on ka mõned seadistused, millega sünnipäeva-funktsionaalsust kohandada. Huvi korral tuleb sellest teada anda ERPLY klienditoele, seadistada saab järgmisi võimalusi:

 • Touch POS kassa võib kliendi sünnipäeva puhul kuvada müüjale teavitust.
 • Kampaaniat on võimalik pikendada, et see toimiks ka teatud arv päevi enne ja pärast sünnipäeva, mitte ainult sünnipäeva päeval.

________
Kampaaniatel ja hinnakirjadel on nüüdsest “Alguskuupäev ja -kellaaeg“ ja “Lõppkuupäev ja -kellaaeg“ — see võimaldab määrata hinnakirjadele (kampaaniatele) täpse hetke, millal need muutuvad aktiivseks. Üldiselt algavad ja lõpevad kõik kampaaniad ja hinnakirjad südaööl.
________
Ettemaksude aruanne on nüüdsest kõigil kontodel sisse lülitatud.
Osades riikides nõuab seadus, et ettemaksed tuleb deklareerida müügituluna ja ettevõtjad peavad maksma ettemaksudelt käibemaksu. ERPLY müügiaruanded ei sisalda seda automaatselt, nii et ettemaksude aruandest tuleb võtta täiendavat infot.
Müügikäibe arvutamiseks koos ettemaksudega oleks õige meetod selline:

 1. Võtke müügiaruanne soovitud perioodi kohta (nt september);
 2. Lisage kõik ettemaksud, mis on laekunud septembrikuu jooksul. Avage ettemaksude aruanne, kasutades “Ettemaksu kuupäev” filtrit.
 3. Lahutage maha ettemaksud, mis olid tehtud septembri müükide eest. See samm on oluline, vastasel juhul see osa käibest kajastatakse topelt. Kasutage filtrit “Arve kuupäev”.

Vaadake ARUANDED → Ettemaksud.
________
Kliendigruppidele on nüüdsest võimalik määrata kuni viis hinnakirja.
________
Kliendikaardil on nüüd võimalik määrata e-poe kasutajanimi ja salasõna ka firmadele; enam ei ole see piiratud ainult kontaktisikutega.
Samas, esmalt tuleks kindlasti veenduda, et e-poe platvorm võimaldab seda (st. et ka firma kasutajanime ja parooliga on võimalik edukalt sisse logida ning vormistada tellimusi). Kõikidel e-poe platvormidel ei pruugi seda tuge olla.
________
Müügi- ja ostuaruannetele on lisatud kaubamärgi filter.
________
Müügiaruandesse “Päevade kaupa” on lisatud veerud “Ühe müügi keskmine kogus”, “Ühe müügi keskmine summa” ja “Tehinguid kokku”, analoogselt aruandega “Kassapidajate kaupa”
________
Laekumisi on nüüdsest võimalik importida ka LHV pangast.
image13
 
 
 
 
 

Ladu ja tooted

Maatrikstoote kaardil, alajaotuses “Maatriks” → “Ülevaatemaatriks” on nüüd eraldi välja toodud laohinnad ja informatiivsed laohinnad. “Laohinnad” on FIFO hinnad, mille ERPLY arvutab automaatselt; “Informatiivsed laohinnad” on need, mis tootele tootekaardil käsitsi määratud.
image02
________
Ostudokumentide moodulis, filtris “Liik” ei ole enam valikuvariante “täidetud” ja “täitmata”. Need variandid ei töötanud nii nagu tarvis, ninig nende asemel võiks pigem kasutada vaateid “Kinnitatud ostutellimused” ja “Täidetud ostutellimused”.
image22
________
Lao moodulis saab nüüd valida, et ERPLY kuvaks korraga nii arhiveeritud kui ka arhiveerimata tooteid:
image12
________
Ostuaruannete moodulisse on lisatud filtreerimisvõimalusi.
________
Oleme lisanud uue aruande: “Laoseisu maatriksaruanne + perioodi ost ja müük”:
image20
See on laoseisu maatriksaruande täiustatud versioon. Aruandes on välja toodud valitud perioodi alg- ja lõpplaoseis ning samuti perioodi jooksul müüdud, ostetud, arvele võetud jne. kogused.

 • Iga suuruse kohta detailselt on välja toodud: müüdud kogus, ostetud kogus ja laoseis perioodi lõpus.
 • Maatrikstoote kohta summaarselt näitab aruanne: laoseisu perioodi alguses ja perioodi lõpus, müüdud, ostetud, arvele võetud, maha kantud ning ladude vahel liigutatud kogust.

________
Komplekteeritavatel toodetel on toodete nimekirjas nüüd ees tähis ‘KT’ (analoogselt komplektidega, millel on tähis ‘K’ ja maatrikstoodetega, mis on märgitud ‘M+’).
________
Et vähendada teineteist dubleerivaid funktsioone, võtsime moodulist ARUANDED → Tooted maha nupu “Ekspordi CSV”. Sama informatsiooni saab kätte ERPLY tavalisest tooteekspordist.
________
Juhul, kui 500 rea limiit tooteajaloo aruandes on olnud probleemiks (“Laoaruande” nupp tootekaardil), siis nüüdsest on võimalik eksportida kogu toote tehingute ajalugu Excelisse.
image16
Oleme lisanud tootekaardile nupu  “Laadi alla tooteajalugu”:
NB! Kui tootega on tehtud tuhandeid müügitehinguid, võib eksport olla aeglane.
 
 
 
 

Tootepiltide ja failide parem kättesaadavus

Tegeleme hetkel ümberkorraldustega, et teha tootepilte ja tootefaile paremini kättesaadavaks. Seni ei ole pildid olnud automaatselt üle API alla laaditavad; piltidele ligipääsu saamiseks on olnud tarvis ERPLY klienditoe poole pöörduda. Kui ümberkorraldused jõuavad lõpule, ei ole see enam vajalik.
Uuendame kontosid järk-järgult. Uuendus muudab pisut “Tootepiltide” ja “Seotud failide” mooduleid tootekaardil, aga sisuline funktsionaalsus jääb põhimõtteliselt samaks.
Uutel loodavatel kontodel on uuendused juba automaatselt sisse lülitatud.
Olenemata sellest, kas teie konto on uuendatud või mitte, saab piltide/failide info kätte API käskudega “getProducts” ja “getProductFiles” / “getProductPictures”. Pilte ei ole lubatud hotlinkida (veebiküljastajale neid otse ERPLY poolt pakutavalt URL’lt näidata); pildid tuleb alla laadida veebiserverisse ja näidata neid sealt.
Kui te aga soovite “saveProductPicture” ja “saveProductFile” käskudega pilte ÜLES laadida, siis selles osas on uuendatud ja uuendamata kontode vahel mõned erisused. Selle kohta ilmub info API dokumentatsiooni lehele.
 
 
 
 

Muu

Erply kuvab hoiatuse, kui arve e-postiga saatmisel sisestada vigane e-postiaadress.
image25
________
Alajaotuses SEADED → Üldseadistused → Arvete saatmine e-postiga on lisandunud uus võimalus: “Arved saadetakse e-postiga: töötaja e-posti aadressilt / kaupluse või firma üldiselt e-postiaadressilt”. See seadistus mitte ainult ei muuda saatja aadressi, vaid ka e-posti jalust: juhul kui valite teise variandi, kuvatakse jaluses töötaja isiklike andmete asemel poe kontaktandmeid.
________
Aruandegeneraatoris on võimalik määrata, millises järjekorras peaksid aruandes veerud olema. Selleks tuleb veeru nime ette panna järjekorranumber ja eraldada see ülejäänud nimest tühikute ja sidekriipsuga, nt. nii: “1 – test”.
 
 
 
 
 

Veaparandused

Kinkekaartide aruannet (ARUANDED → Kupongid, kinkekaardid) on veidi täiendatud. Lisaks teistele muudatustele on nüüd kinkekaardid järjestatud kronoloogiliselt.
________
Toote import ei lubanud seni uuendada tootekoodi “1234”-st “01234”-ks (st lisada või eemaldada nulle). See on parandatud.
________
Maatrikstoote valimise dialoogiaknas (mis tuleb müügiarve või ostuarve vormil ette, kui arvele valida maatrikstoode), ei olnud variatsioonid järjestatud korrektselt suuruse/värvi järjekorras. See on nüüd parandatud.
________
Funktsioone

 • “Laotooteid ei ole võimalik müüa, kui antud toote laoseis on null” ja
 • “Laotooteid ei ole võimalik müüa, kui laos ei ole antud toodet piisavalt (mitte reserveeritud)”

on parandatud. Osadel juhtudel ERPLY ei lubanud kasutajal hoolimata piisavast laoseisust müügiarvet kinnitada, kui arve oli koostatud töökäsust või tellimusest.
________
Kui laoseisu aruandele panna peale tooteseeria filter, siis võetakse nüüd aruandesse ka kõik need tooted, mis kuuluvad alamseeriatesse. (Tootegrupi filter toimib analoogselt.)
________
Müügiaruannetes ei toiminud andmete sorteerimine õigesti, see on nüüd parandatud.
________
Täidetud ja osaliselt täidetud ostuarvete jälgimine “Saabumata ostutellimuste” aruandes, “Hilinenud tarnete aruandes” ja tooteinfo vaates (kastike, mille saab avata toodete nimekirjast või ostuarve rea juurest) toimib nüüd paremini.
________
Varasemalt ei olnud võimalik tootekaardilt, kliendikaardilt, arvetelt jm. atribuute kustutada. See on nüüd parandatud.
________
Müügitellimuse poolitamine osalise arveldamise korral: laekumiste poolitamise loogikat on täiustatud.
________
Kui muuta dokumendiliiki (Kodumaine / EL / EL-väline), muutub arveridadel käibemaks automaatselt.
________
Kui “EL” või “EL-välisest” tellimusest teha arve, siis arve liigiks tuli ikkagi “Kodumaine”. See on nüüd parandatud.
________
“EL” ja “EL-väliste” arvete korral ERPLY kontrollib, et käibemaksumäär oleks 0% (ning vajadusel hoiatab).
________
Kui EL kliendile on tehtud töökäsk ja sellest luua arve, siis ERPLY seadistab arvele õige 0% käibemaksu.
________
Kui muuta arve liik Invoice’iks, või Invoice’’ist millekski muuks, ei muuda ERPLY enam automaatselt arve valuutat ära.
________
Kui teha tellimus mitte-vaikimisi valuutas ja sellest koostada arve, ei muuda ERPLY enam arve liiki automaatselt Invoice’iks.
________
“Koostaja” filter arvete ja pakkumiste moodulis: töötajate nimed ei olnud selles rippmenüüs ei olnud õigesti järjestatud.
________
Kui lisada üle API kliendile ettemaksu (poekrediiti), ei seostanud ERPLY seda automaatselt tasumata arvetega (seda tuli teha käsitsi). See on nüüd parandatud.
________
Ostuaruandes ja arvelevõtmise koondis / mahakandmiste koondis / lao liikumiste koondis ei saanud tootegrupi filtrit teiste filtritega samaaegselt kasutada. See on nüüd parandatud.
________
Koondplaneerimise aruanne ei paku enam välja soovitusi komplekttoodete tellimiseks. (Komplekttooteid ei saa sisse osta ega lattu võtta)
________
“Toote” filter laoseisu aruandes ja müügiaruandes ei kuva enam arhiveeritud tooteid.
________
Mitmed täiendused on tehtud aruandegeneraatoris.
________
Kasutaja ei saa ennast enam Kasutajate moodulist kustutada.
________
Lisades hinnakirja uusi tooteid (kõik tooted valitud tootegrupist, seeriat, või kaubamärgi alt), jätab ERPLY nüüd välja arhiveeritud tooted — neid enam hinnakirja ei lisata.
________
Tuli ette juhte, kus ERPLYs muudeti toote staatust, kuid “viimase muudatuse” kuupäev jäi uuendamata. (Selle tulemusena võis juhtuda, et teised rakendused, mis üle API tootebaasi sünkroniseerisid, ei saanud kõiki toodebaasis tehtud muudatusi kätte.) See on nüüd parandatud. Lisaks uuendatakse toote “viimase muutmise” kuupäeva nüüd ka sel juhul, kui lisatakse või muudetakse asendustooteid, seotud tooteid või laetakse üles tootefaile.
________
Varasemalt ei olnud ostutagastusel igal arvereal allahindluse välja. Nüüdsest on see väli lisatud, et ostutagastus näeks välja samasugune nagu ostuarve ning allahindlustega ostuarvest tagastuse koostamisel ei tekiks erisusi.
________
Ostutagastusel peavad kogused olema miinusega. ERPLY annab nüüdsest salvestamise hetkel hoiatuse, kui mõnel kogusel on miinusmärk puudu.
________
Aruandegeneraator: parandatud on automaatset linkide genereerimist. Kui aruandesse lisada näiteks veerg “Arve number”, siis kõik arvenumbrid selles veerus peaksid olema automaatselt linkideks muudetud (lingil klõpsamine avab automaatselt vastava arve). Teatud puhkudel seda linki ei ilmunud. See peaks nüüd parandatud olema.
________
Kui kustutada laekumine, mis oli pangast imporditud, siis ei olnud enam võimalik sama laekumist uuesti importida. See probleem on nüüd lahendatud; kustutatud laekumist saab uuesti importida.
________
Väli “kliendikood” ERPLY sisselogimisvormil ei toiminud varasemalt nõnda nagu võiks eeldada. Isegi kui kliendikoodi muuta (nt. A-st B-ks), siis ERPLY logis kasutaja sisse ikkagi kontosse A. (Loomulikult pidi kasutajal selleks olema korrektsed tunnused konto “A” jaoks, vastasel juhul oleks sisselogimine ebaõnnestunud). Nüüd töötab sisselogimise vorm korrektselt — sisestatud kliendikood läheb arvesse.


ERPLY 2014 versiooniuuendus

 

Meil on hea meel tuua teieni viimaste kuude jooksul juba teine suurem ERPLY versiooniuuendus — ERPLY 2014!

Vaadake uuendusi demokeskkonnas!

Oleme põhjalikult vahepeal tegelenud ERPLY kasutajaliidese ja navigatsiooniga ja kujundanud tarkvarale uue, täiustatud võimalustega menüüriba:


image11

Ikoonid on nüüd asendatud rippmenüüdega — igasse rippmenüüsse on koondatud kõik asjakohased tabelivaated, olulisemad käsud ja ka viited aruannetele. Iga menüü on kohandatud konkreetse rolli tarbeks: “Ost” ostujuhile, “Jaekett” poejuhatajale jne.

Alammenüüd on ikka tuttavas järjekorras — Kliendid, Müük, Ladu, … — mis teeb ülemineku uuele menüüle lihtsaks. Esimesed uue menüü kasutajad on märkinud, et sellega harjub kiiresti ja uus menüü hoiab oluliselt aega kokku!


image21

Uue menüüga on tarkvara funktsioonid kergemini leitavad ja ka lihtsamad kasutada. Sagedasti kasutatavad käsud — Lisa uus pakkumine, Lisa uus tellimus, Koosta ostutellimus — on nüüd vaid ühe klõpsu kaugusel, ükskõik millises moodulis parajasti asute. Dokumendiotsing on toodud otse menüüsse. Uus menüü vähendab asjatut sirvimist ja toimingud saavad kiiremini tehtud.


image15


Uuendatud ERPLY annab juhiseid oluliste toimingute tegemiseks ja aitab leida küsimustele vastuseid. Kuidas ostuarvega saabunud kaupu lattu võtta? Milliseid klientide tellimusi saan ma olemasoleva laovaruga täita? Kuidas kaupa juurde tellida? Kust ma saan tooteetikette trükkida? Mitmed protseduurid on uue menüüga lihtsamini arusaadavad ja leitavad.


image01

ERPLY meeskonnaga loodame, et:

 1. 1. Uus menüü teeb tarkvara funktsioonid kiiremini ligipääsetavaks;
 2. 2. Annab paremaid juhiseid toimingute tegemiseks;
 3. 3. Aitab kergemini üles leida vajalikku funktsiooni.

 

Tabelites ei kuvata enam kirjete koguarvu

Kirjete koguarvu arvutamine on süsteemi jaoks ressursimahukas ning kui tabelis on palju andmeid, siis võib koguarvu leidmine olla aeglane. Et hoida kokku teie väärtuslikku aega ja teha tarkvara kiiremaks, muutsime funktsiooni selliseks, et seda saaks käivitada vastavalt vajadusele. Üldjuhul enam tabelites kirjete (ega ka lehekülgede) koguarvu ei kuvata. 

Kui soovite näha, mitu rida tabelis on, klõpsake nupul “Kirjete arv kokku…”.

image07

 

Actual Reports

ERPLYsse on lisatud veel mõned liidestused dokumendikujundustarkvaraga Actual Reports:

1. Actual Reportsiga saab nüüd trükkida ka müügidokumente (arveid, pakkumisi ja tellimusi). 

Arvete, Pakkumiste ja tellimuste moodulite päisest leiate järgmise nuppude grupi:

image13

Kui teil on mall varasemalt juba kujundatud, valige soovitud arved linnukestega, valige rippmenüüst dokumendimall ja klõpsake Trüki-nuppu.

Kui aga soovite alustada malli kujundamisest, klõpsake teist nuppu. Teid suunatakse Actual Reportsi keskkonda, kus saate kujundada just sellise dokumendipõhja nagu vajate. Disainivaade kuvab andmeid nendelt arvetelt, mille te linnukesega valisite; nii saate juba kujundamise käigus näha, milline iga andmeväli lõpuks välja näeb, ja kui palju ruumi igale väljale oleks tarvis eraldada.

Samasuguse nuppude komplekti leiate ka arvevormi päisest. 

2. Töökäske saab nüüd ka hulgi trükkida (töökäskude tabelist)

3. Dokumendimallides saab eelmise versiooniga võrreldes kasutada suuremat hulka andmevälju.

4. Tooteetikette saab nüüd trükkida ka hinnakirjadest.

image20

 

Müük

Korjeleht (aruanne müügitellimustest, mida saab olemasoleva laovaruga täita) on nüüd standardne funktsioon, mis on kõigil kontodel sisse lülitatud.

image08


image02


image17

See aruanne on mõeldud ennekõike väljatrükiks laomeeskonnale, et pakkida kaubad ja valmistada ette saadetised. Igast täidetavast tellimusest tuleb mõistagi koostada ka saateleht või arve-saateleht. Pakkelehe, mis saadetisele lisada, saate välja trükkida nii tellimuselt kui ka saatelehelt. 

Tellimusi on võimalik liigitada “tarnetingimuste” järgi. Näiteks võib tarnetingimustega eristada tellimusi, millele klient tuleb ise järgi, ja tellimusi, mis vajavad transporti. Seejärel võib juba seadistada täpsemad liigitused näiteks nädalapäevade lõikes vms. Tarnetingimusi saab seadistada alajaotuses Ladu → Tarnetingimused.

Oluline on panna paika, kas osalised tarned peaksid olema lubatud või mitte. Teisisõnu — kui klient on tellinud kaks toodet, aga laos on hetkel ainult üks, kas aruanne peaks selle ühe toote tarnimiseks välja pakkuma, või ootama, kuni ka teine on lattu jõudnud?

Seda saab määrata seadistusega: Seaded → Üldseadistused → Arved ja müük → “Korjeleht lubab tellimusi osaliselt täita”.

Samas, osaliste tarnetega seoses juhime tähelepanu ühele piirangule: Kui tellimus osaliselt välja saata, siis ERPLY ei jäta saatmata kaupadele laos broneeringut peale. Broneering saab olla ainult tellimusel tervikuna, ja kui kasvõi osa tellimust on täidetud, võetakse broneering maha. Kui soovite, et tarnimata kaupadele jääks broneering peale, soovitame täiendavalt kasutada müügitellimuste poolitamist (kus saatmata jäänud kaupadest tekib n-ö uus müügitellimus).

Kui olete osalise tarnimise võimaluse sisse lülitanud, siis soovi korral saab siiski valitud tellimustele erandi teha, märkides tellimusele linnukese “Tarnida, kui kõik kaubad on kohal”.

______

Müügitellimustele on nüüd lisatud kiirvaate kastike, nii nagu arvetel. Arvete kiirvaade omakorda kuvab nüüd ka arvel olevaid laekumisi.

Lisaks kuvab ERPLY igast dokumendist kiirvaates nüüd ainult 20 esimest rida, sest vastasel juhul läheb kast liiga suureks ja ei mahu ekraanile ära.

image18

______ 

Tellimuste moodulis töötab kliendiotsing nüüd samamoodi nagu arvete moodulis. Enam ei saa otsida vabateksti järgi, vaid süsteemi pakutud vastete hulgast tuleb valida konkreetne klient. 

______

Oleme kohandanud müügiaruannete filtrit “Kuva kogu müüki / toodete müüki / teenuste müüki”. Valikud on nüüd järgnevad:

 • – Kogu müük
 • – Ainult toodete müük
 • – Ainult teenuste ja mitte-laotoodete müük

Teisisõnu, mitte-laotooted arvestatakse nüüd teenuste hulka.

______

Ettemaksuarve staatuse saab nüüd vajadusel muuta “tühistatuks”.

______

Infoks klientidele, kes kasutavat moodulit “Tagastuste põhjuskoodid”: kreeditarvetel on tagastuse / krediteerimise põhjuse sisestamine tehtud kohustuslikuks.

______

Kõigile müügidokumentidele on nüüd lisatud funktsioon “Laadi alla e-arve XML”. Sellel valikul klõpsamine genereerib XML-formaadis e-arve. Fail vastab Eesti e-arve versiooni 1.1 spetsifikatsioonile.

image09

______

Tšekkidele saab nüüd trükkida ka tootekoodi. Alajaotuses Seaded → Üldseadistused → Müügidokumentide väljatrükid saab määrata, milline tootekood tšekile trükitakse. See seadistus töötab ainult Touch POS-is ja Web POS-is.

image10

______

Müügitellimuste tabelisse on lisatud mõned uued filtreerimisvõimalused.

______

Kodumaised / EL / EL-välised kliendid ja arved. Klientidele saab nüüdsest määrata, kas tegu on kodumaise kliendiga, EL kliendiga või EL-välise kliendiga. ERPLY koostab sellele kliendile automaatselt vastavate seadistustega arve, pakkumise või tellimuse. Välisklientidele on käibemaks automaatselt 0% ja arvele trükitakse kliendi käibemaksukohuslase registrinumber (VAT number).


image16

Kui kliendikaardil on seadistus määramata, siis saab selle valiku teha ka otse arvel.

Eraldi arveliiki “Invoice” ei ole nüüdsest enam vaja kasutada. Uutele registreerujatele me seda arveliiki enam vaikeseadistuses ei paigalda. (Kui see on aga teie kontol hetkel olemas, võite selle kasutamist jätkata.) Invoice’i asemel võib nüüd koostada lihtsalt arveid või arve-saatelehti ja valida uuest rippmenüüst sobiva liigi.

Arveid saab selle uue liigituse alusel ka arvete tabelis filtreerida. 

Ka müügiaruannetesse on lisatud filter: “Kodumaine käive” / “EL käive” / “EL-väline käive”. NB! Seda filtrit saate kasutada aga ainult juhul, kui kasutate ülalkirjeldatud protseduuri, ehk koostate välisklientidele arve-saatelehti ja määrate rippmenüüst, kas tegu EL kliendiga või EL-välise kliendiga. Dokumente liigiga “Invoice” see filter ei ei arvesta.

 
 
 

Kasutajad ja kasutajagrupid

 

Valitud kasutajagruppidele saab nüüd ära peita toodete ostu- ja laohinnad. Kasutajagrupi seadistustest leiate uue õiguste linnukese, nimega “Kasutajagrupil on lubatud… näha toodete laohinda ja ostuhinda”.

NB! Selle sätte välja lülitamisel tuleb kasutajagrupilt võtta ära ka ligipääs mitmele moodulile:

 • – Aruanded
 • – Ekspordi raamatupidamisse
 • – Aruandegeneraator
 • – Ost
 • – Arvelevõtu aktid
 • – Mahakandmise aktid
 • – Hankijate hinnakirjad

Kui kasutajagrupil on ligipääs mõnele ülalnimetatud moodulile, siis säte ei anna soovitud tulemust.

Kasutajad, kellele on piirang peale pandud, saavad siiski teha lao liikumisi. Lao liikumist saavad nad koostada nii, et nad laohindu ei näe.

image12

______

Muud täiendused kasutajate moodulis:

 • – ERPLY ei luba enam ühele töötajale mitut kasutajanime luua. (See on probleemiks kassadele.)
 • – Administraatorite / juhtkonna gruppi ei saa kustutada.
 • – Administraatorite / juhtkonna grupis peab olema vähemalt üks kasutaja.
 • – Administraatoritel / juhtkonnal ei ole enam võimalik iseendalt kasutajate haldamise õigust ära võtta.

______

Turvalisuskaalutlustel peavad paroolid olema nüüd vähemalt 8 tähemärki pikad ja PIN-koodid vähemalt 6 tähemärki pikad.

 

Tooted

Toodete ekspordiga seoses oleme teinud mõned täiendused:

Lisasime toodete eksportimise võimaluse kõigile kontodele, olenemata sellest, kas laoarvestusmoodul on uuendatud või mitte. (Ligipääs tooteekspordi funktsioonile tuleb siiski kõigepealt kasutajagruppide õiguste alt sisse lülitada.)
– Vaikevalikuks on nüüd “Eksporditakse kõik, välja arvatud arhiveeritud tooted
– On võimalik valida, kas eksportida ka laoseisud või mitte. (Ilma laoseisudeta on eksport kiirem.)


image14

______

Tooteimpordi moodulis on uus valikuvõimalus: kas ERPLY peaks

 • a) otsima imporditavatele kirjetele vasteid ka arhiveeritud toodete seast ja vajadusel neid tooteid uuendama, või
 • b) ignoreerima arhiveeritud tooteid, ja kui imporditavale kirjele aktiivseid vasteid ei leidu, looma uue toote?

image25

______

Tootevaliku akent on pisut ümber kujundatud.

______

Lisatud on uus aruanne, laoseisu maatriksaruanne.

See aruanne kuvab koguselisi laoseise maatrikstoodete kaupa grupeeritult. Vt. Aruanded → Laoseis.

 

Ost

Aruannetes “Saabumata ostutellimused” (varasema nimega “Kõik ostutellimused valitud perioodil”) ja “Hilinenud tarned” on mitmeid täiendusi:

 • – Mõlemat aruannet on nüüd võimalik ka CSV / XLS formaadis eksportida.
 • – Mõlemasse aruandesse on lisatud täiendavaid veerge.
 • – “Hilinenud tarnete” aruande algoritmi on täiendatud.
 • – Kui olete igale ostutellimuse reale eraldi hankija tarnekuupäeva määranud, siis kuvab seda nüüd ka aruanne “Saabumata ostutellimused”. Varasemalt kuvas see aruanne ainult ostutellimuse üldist tarnekuupäeva.

______

Funktsioon “Impordi ostuarvete read TXT-st” võimaldab nüüd importida pakendite arvu ja rea netosummat (ühiku hinna asemel). Ühiku hind arvutatakse automaatselt, jagades rea netosumma toote kogusega.

Lisaks on nüüd võimalus valida: kui tootekoodile ERPLYs vastet ei leidu, kas ERPLY peaks looma uue toote või jätma importfailis selle rea vahele? (Varasemalt lõi ERPLY alati uue toote.)

image06

______

Täpsustuseks hankija hinnakirjade osas: kui hankija kaardil on määratud valuuta, siis ERPLY eeldab, et ka hankija hinnakirjad on sellesamas valuutas, ning vastavalt tuleks hankija hinnad hinnakirja ka sisestada.

______ 

Ostudokumentidele on lisatud kiirvaate funktsioon.

image00

______

Ostudokumentide ja Hankijate moodulitesse on lisatud filter, mis võimaldab näha ja sirvida ka kustutatud dokumente ja hankijaid (nii, nagu on müügiarvete moodulis)

 

Saldoteatised ja maksemeenutused

Saldoteatisi, analoogselt maksemeenutustega, on nüüd võimalik e-postiga saata.

______

Saldoteatisi saab nüüd ka kõiki korraga välja trükkida (aruandest “Laekumata arved ja klientide saldoteatised

image04

______ 

Saldoteatisi ja maksemeenutusi PDF-ina alla laadides või e-postiga saates annab ERPLY PDF-failidele nüüd arusaadavamad ja täpsemad nimed ja e-kirjadele ka vastavad teemaread.

______

Kui aruanne “Laekumata arved ja klientide saldoteatised” avada lao / kaupluse filtrit kasutades, siis kõigi saldoteatiste ja maksemeenutuste jalusesse lisab süsteem selle konkreetse kaupluse aadressi ja kontaktid, mitte firma üldkontaktid.

See võimalus võib osutuda kasulikuks juhul, kui iga ladu on iseseisev filiaal, millel on oma kliendid ja mis ise hoolitseb klientidega arveldamise eest.

 

Muud muudatused ja täiendused

QuickBooksi IIF-eksportfaili on veidi kohendatud. Arveid, mis väljastatud ja makstud samal päeval, ERPLY varasemalt “Klientide võlad” kontole ei kandnud, ei deebet- ega kreeditpoolele.

See aga tähendas, et QuickBooksi faili oli raske müügiaruandega võrrelda ja kontrollida. Seepärast on see uutele klientidele nüüd vaikimisi ümber seadistatud: samal päeval makstud arved ja nendele vastavad laekumised kantakse samuti “Klientide võlad” kontole, vastavalt siis deebet- ja kreeditpoolele. Vajadusel on seda võimalik ERPLY meeskonnal teie jaoks ümber seadistada.

______

Aruandegeneraatorisse on lisatud:

 • – Toote liik
 • – Ostudokumendi tarnekuupäev ja tühistamise kuupäev
 • – Arve loomise kellaaeg
 • – Arve tasutud summa
 • – Väli “Kaubad broneeritud kuni …”
 • – Arverea summaline allahindlus
 • – Kliendikaardi kood

______

Kui ERPLY ei tuvasta registreerumisel automaatselt teie asukohariiki, siis kuvatakse teile avalehel vastavat teavitust ja seda on võimalik ise ümber seadistada.

______

Uute menüüpunktide loomine Javascript-pluginatega — leheküljele, mis menüüpunktil klõpsamisel avaneb, on nüüd võimalik kaasa anda järgnevaid parameetreid:

 • – API võti
 • – Kliendikood
 • – Kasutaja ID
 • – Töötaja ID

______

Töökäsu vormil ei kuvata enam detailset loetelu kliendi tasumata arvetest. Vorm avaneb tänu sellele oluliselt kiiremini. Kliendi summaarset hetkesaldot aga kuvab ERPLY sellegipoolest, ja saldoväljavõttel klõpsates saab ka kliendi võlgadest jätkuvalt ülevaate.

______

Kinkekaartide moodulisse on lisatud filter “Kaardi ostja”

______

Igale tootegrupile on nüüd võimalik eraldi määrata, kui palju püsikliendipunkte nende toodete ostu eest saab. Üldseadistustes saab seega paika panna vaikimisi määra ja teatud tootegruppide jaoks selle üle kirjutada. Tootegrupi kaardil määratud seadistus rakendub ka alamgruppidele.

image22

______

Lisatud on uus kampaanialiik: klient võib saada püsikliendipunktide eest omal soovil allahindlust, aga soodustus võib olla maksimaalselt x% ostusummast (isegi kui kliendil on kasutatavaid punkte rohkem). Seda kampaanialiiki saab kasutada Offline POS-is.

______

Lao, kassa, töötaja ja kasutaja kaartidele on lisatud alajaotus “Atribuudid”. Salongifunktsioonide ja Salon POS-i tarbeks võib olla tarvis salongidele ja töötajatele mõningaid sätteid määrata atribuutide kujul; selle kohta annab ERPLY juurutusmeeskond vajadusel täpsemat infot.

______

Inventuuride moodul on nüüd muudetud tavaliseks tabeliks, kus saab kasutada filtreerimist ja inventuure sirvida lehekülgede kaupa. Uuemad inventuurid on nüüd nimekirjas eespool.


image24

image05

______

“Account Movement” aruandes on nüüd võimalik iga numbri peal klõpsata. Klõpsamine avab detailse nimekirja klientidest, kes selle koguarvu taga peituvad.


image19

“Account Movement” aruanne asub moodulis Aruanded → Kliendiregister ja see näitab, kui suur osa klientidest on “aktiivsed” (on viimasel ajal teinud oste) ja kuidas osakaalud on kuust kuusse muutunud — kui palju kliente on muutunud “aktiivsest” “mitteaktiivseks” ja vastupidi.

______

Kliendiimpordi moodulisse on lisatud valikuvõimalus: kas importida ka korduvad kliendid või mitte.


image03

Kui seadistus on sisse lülitatud, siis impordib ERPLY failist kõik kliendid, isegi kui samanimeline klient on juba olemas. Kui seadistus välja lülitada, siis sellised read importfailis jäetakse vahele. (Võimalust, et impordil uuendataks olemasoleva kliendi andmeid, paraku veel pole.)

 

Parandused ja kohandused

Kui hankija kaardil oli määratud riik, siis ostuarve sisestamisel võis ERPLY mõnel juhul ridadele vale käibemaksumäära välja pakkuda. See on nüüd parandatud.

______

Inventuuride kustutamine oli varasemalt lubatud ainult administraatoritele / juhtkonnale. Nüüd arvestab ERPLY Kasutajagruppide moodulis määratud kasutajaõigusi.

______

QuickBooksi eksport: laokulu tootegruppide lõikes arvestatakse nüüd lähtuvalt laokäibest (arve-saatelehtedest ja saatelehtedest). Müügitulu arvestakse lähtuvalt müügikäibest (arve-saatelehtedest ja arvetest).

______

Arvete hulgi e-postiga saatmisel lisati e-kirjale link “Impordi see arve oma ERPLY kontole”, aga see link ei toiminud korrektselt. See probleem on nüüd parandatud.

______

Tooteimport: kui importida toodete staatusi, ja importfailis olev staatus ei klappinud täpselt ühegagi neljast ettenähtud variandist (“aktiivne” / “arhiveeritud” / “ei saa enam lattu tellida” / “ei ole müügiks”), siis toode arhiveeriti.

______

Kui tooteimpordiga importida ka pakendeid, siis ERPLY ei määra pakenditele automaatselt liiki. Varasemalt ei olnud selliseid pakendeid võimalik arvele valida; see on nüüd lahendatud.

______

Aruandegeneraator: osa ERPLY 3.4 versioonis loodud aruandeid ei olnud võimalik ERPLY 2013 versioonis avada.

______

Avalehe näidik “Täna sisestatud uusi kliente” kuvab nüüd täpsemat informatsiooni.

______

Laekumiste poolitamist on täiendatud.

Laekumiste poolitamine leiab aset sel juhul, kui klient on tasunud ettemaksuarve alusel, laekumine on ettemaksuarvele kantud ja nüüd tehakse kliendile osaline arve-saateleht; ERPLY peab sellisel juhul sobivas suuruses laekumise ettemaksuarvelt arve-saatelehele üle kandma, et seda makstuks märkida.

______ 

Müügiaruannetes on tehtud mitmeid parandusi andmete grupeerimise ja erinevate võrdlusvaadete osas.

______ 

Kliendi kontaktinfot ei kuvatud pakkelehe väljatrükil. See on nüüd lisatud.

______

Komplektid:

 • – Komplekte ei saa enam valida ostudokumentidele ja laoaktidele. (Komplekt on mõeldud ainult müügiks ja sellele ei saa olla laoseisu.)
 • – Komplektidel ei ole enam tootekaardil “Laoseisu” alajaotust.

______

Kui toodete tabelis maatrikstoote real “M+” peal klõpsata, siis variatsioonide loetelus ei kuvata enam arhiveeritud variatsioone.

______

Kui ERPLY kontrollib tootekoodi unikaalsust, siis arhiveeritud tooteid enam sealjuures arvesse ei võeta (st. arhiveeritud toote asemele on võimalik luua uue sama koodiga toote).

______

Kui ostuarvel muuta ostuarve kuupäeva, siis ERPLY jätab nüüd maksepäevade arvu muutumatuks ja korrigeerib hoopis maksetähtaega. Varasemalt toimis see vastupidi.

______

Hankija kaardil on nüüd võimalik määrata vaikimisi käibemaksumäära ja maksepäevade arvu. Need väärtused rakenduvad automaatselt kõigile selle hankija ostuarvetele.

______

Ettemaksude aruandes on tehtud mõned muudatused:

 • – Varasemalt ei arvestanud ettemaksude aruanne selle juhuga, kui tellimusest või ettemaksuarvest tehakse kõigepealt saateleht ja seejärel arve. See on nüüd korrigeeritud.
 • – Aruanne kuvab arve maksja nime, mitte kaupade saaja nime.

______

Pangast imporditud laekumisi, või ERPLY poolt automaatselt arve kinnitamisel loodud laekumisi (nt. kui arvel oli makseviisiks määratud “sularahas”) kuvas ERPLY mõnel juhul kassaaruandes vale kuupäevaga.

______

Toodete importimisel muutis ERPLY välja “Informatiivne laohind” alati nulliks, isegi kui importfailis informatiivse laohinna veergu ei olnud.

______

Arvelduskäskudele on lisatud täiendav kontroll: aktiivsel arvelduskäsul peab alati olema alguskuupäev.

______

Aruannet “Kaupade liigutamine harulattu” on täiendatud. See võtab arvesse nüüd nii harulao klienditellimusi kui ka miinimum- ja soovituslikke laokoguseid (ja lao liikumisele pakutakse välja selline kogus, et nii tellimused kui ka soovituslik laokogus saaksid täidetud).


image23

______ 

Tellimusi ja pakkumisi on nüüd võimalik ka hulgi kustutada (märkida dokumendid linnukestega ja klõpsata Kustuta-nuppu)

______

ERPLY ei võimaldanud mitte-laotoote töökäsule lisamisel määrata teostajat ja ajakulu (nii nagu saab teha teenuste puhul). See on nüüd parandatud.

______

Toodete, klientide ja ostuarve ridade importi on nüüd täiendatud ja importida saab ka Maciga loodud TXT-faile.

______

Laekumise vormile on lisatud “Ettemaksu” linnuke.

Kui klient maksab ettemaksuarve alusel ja laekumine siduda ettemaksuarvega, hiljem aga koostada kliendile arve, siis ERPLY kannab laekumise automaatselt arvele, et see saaks makstuks märgitud. See linnuke märgibki laekumisi, mis on ettemaksuarvelt lõpparvele üle kantud. Üldjuhul aga ei ole seda linnukest vaja käsitsi lisada — ERPLY lisab selle alati automaatselt.

 


Uue kasutajaliidesega Erply 2014

Meil on hea meel tuua teieni viimaste kuude jooksul juba teine suurem ERPLY versiooniuuendus — ERPLY 2014!

Vaadake uuendusi demokeskkonnas!

Oleme põhjalikult vahepeal tegelenud Erply kasutajaliidese ja navigatsiooniga ja kujundanud tarkvarale uue, täiustatud võimalustega menüüriba:

menuee1
 

Toimingud paremini leitavad

Erply funktsioonid ja võimalused on nüüd otsekui peopesal. Ikoonid on asendatud rippmenüüdega — igasse rippmenüüsse on koondatud kõik asjakohased tabelivaated, olulisemad käsud ja ka viited aruannetele. Iga menüü on kohandatud konkreetse rolli tarbeks: “Ost” ostujuhile, “Jaekett” poejuhatajale jne.

menuee12
 

Kiirem ja efektiivsem

Uue menüüga on tarkvara funktsioonid kergemini leitavad ja ka lihtsamad kasutada. Sagedasti kasutatavad käsud — Lisa uus pakkumine, Lisa uus tellimus, Koosta ostutellimus — on nüüd vaid ühe klõpsu kaugusel, ükskõik millises moodulis parajasti asute. Dokumendiotsing on toodud otse menüüsse. Uus menüü vähendab asjatut sirvimist ja toimingud saavad kiiremini tehtud.

menuee11
 

Rohkem tähelepanu protseduuridele ja toimingutele

Uuendatud Erply annab juhiseid oluliste toimingute tegemiseks ja aitab leida küsimustele vastuseid. Kuidas ostuarvega saabunud kaupu lattu võtta? Milliseid klientide tellimusi saan ma olemasoleva laovaruga täita? Kuidas kaupa juurde tellida? Kust ma saan tooteetikette trükkida? Mitmed protseduurid on uue menüüga lihtsamini arusaadavad ja leitavad.

menuee4
 

Versiooniuuendus

Samas on alammenüüd ikka tuttavas järjekorras — Kliendid, Müük, Ladu, … — mis teeb ülemineku uuele menüüle lihtsaks. Esimesed uue menüü kasutajad on märkinud, et sellega harjub kiiresti ja uus menüü hoiab oluliselt aega kokku!

Anname hetkel versiooniuuendusele viimast lihvi ja väljalase on tulemas aprillikuus. Järgneva kuu jooksul (alates 9. aprillist) uuendame ERPLY 2014 versioonile kõikide kasutajate kontod. Et uue menüüga tutvust teha, külastage selleks puhuks loodud spetsiaalset demokeskkonda!

 
ERPLY kasutajaks saab registreeruda siin.