Berlin POS versioon 3.32.1-3.32.3

Uued võimalused

 • Seotud toodete vaatamise hüpikaken on nüüd seadistatav konfiguratsioonide alt -> “keela seotud toodete kuvamine”. Kui see on määratud, siis toodete lisamisel ei avane vastav vaade automaatselt.

Täiendused

 • Tõlked uuendatud ja täiendatud.

Parandused

 • Käibemaksudega kinkekaardid toimivad nüüd ka siis, kui lokaalse andmebaasi tugi on lubatud, mis tähendab, et õiged kinkekaardid filtreeritakse läbi kassa kohaliku andmebaasi.

 • Päeva sulgemisel ei kuvatud eeldatavat summat.


Berlin POS versioon 3.32.0

Uued võimalused

 • Kohandatud makseviisid, mis on seadistatud parameetriga "Pos_custom_extra_card_payment_types", on võimalik nüüd liigiti loendada ka päeva lõpetamisel.
 • Maksustatud kinkekaartide tugi. (Euroopa nõue)
 • Rootsi maksuseaduse täitmiseks on lisatud tugi fiskaalseadme seerianumbri logimiseks. 
 • Kassa konfiguratsioonide alla on lisatud uus seadistusvõimalus “Tellimusest arve koostamisel kasuta käesolevat ladu”.  Seadistus võimaldab tellimust arveks pöörata lattu, mille alt parasjagu kassas sees ollakse, isegi siis, kui tellimus oli esialgselt koostatud teisest laost. 
 • Kaalutoodetele manuaalselt hinna sisestamise hüpikakna kuvamine salvestatud müükide avamise puhul. (Back Office’s peab olema tootekaardil aktiveeritud “Kassiir peab kassas hinna sisestama”)

Parandused

 • Mõne krediitkaardiga tagastuse puhul oli tagastamisele kuuluv summa kahekordne.
 • Nüüd saab kassas päeva lõpetada ka siis, kui päeva lõpu “selgitus nõutav”  on konfiguratsioonide alt välja lülitatud. 
 • Verifone Finland makse integratsiooni tühistuste parendus.

Berlin POS versioon 3.31.0

Uued võimalused

 • Uus konfiguratsiooniparameeter “luba raha sisse/välja kviitungi printimist” ("touchpos_print_cash_in_out_receipt"), mis prindib kviitungi sularaha sisse- ja väljamaksel. 
 • Lisatud araabia keel.
 • Kõik kasutajad pääsevad nüüd ligi kassa väliste seadmete (EPSI) seadistustele (makseterminali IP-aadressi, printeri jm valikud).

Täiendused

 • Konfiguratsiooni parameetrid on nüüd loogilisemalt grupeeritud.
 • Asendatud on päring, mis kontrollib API ühendust.
 • Uuendatud Kreeka fiskaal tüüp A.
 • Maatrikstoodete dimensioonid kuvatakse kassas vastavalt Erply halduris sisestatud järjekorrale.
 • Täiendatud on teavitust, mis esineb klienti ID-kaardi abil tuvastades. 
 • Kui lubatud erinevus kassa päeva lõpetamisel on tühi, siis erinevus kassapäeva lõpetamisel ei ole lubatud.

Parandused

 • Seadme kuupäeva ja kellaaja kasutamine kassatšeki loomisel vaid ühenduseta režiimi puhul.
 • Töötaja nime näitamine Google Chrome brauseris.
 • Kampaaniate rakendamine, kui tootekogust muudetakse käsitsi.
 • Seadistus “Kassiir peab kassas hinna sisestama” küsis brutohinna asemel netohinda.
 • Kassa ei kasuta enam sõnumivahendajat kassa ja kliendinäidiku vahel, kui see valik on välja lülitatud.
 • Maatrikstooted toetavad nüüd asendustooteid.
 • Arvelduskrediidile tagastus, kui see pole lubatud tagastuse maksemeetod. 

Berlin POS versioon 3.30.5

Baasversion: 3.30.1

Uued Võimalused

 • Lisatud on uus Kreeka fiskaali versioon
 • Lisatud on uus võimalus, millega saab keelata tasutud tellimuse pööramist Sularahaarveks
 • Rootsi z-aruandele rakendatud väljatrüki loendamine
 • Lisatud tugi Tai valuutale (THB)

Parandatud

 • Tagastatav summa on nüüd korrektne ka nendel juhtudel, kui müük on tehtud koos jootrahaga.

Berlin POS versioon 3.30.1

Baasversion: 3.30.0

Parandused

 • Parandatud kõik-ühes printimine (kassatšekile prinditakse ka kaardimakseinfo detailselt või lühendatult) tšekiprinteri kaudu. Kaardimaksete info trükiti tšekile topelt.
 • Tooteotsingu käigus klahvi F2 (“Maksa”) vajutades võidi aeglase internetiühenduse korral vormistada mittetäieliku laekumisega müügidokument.
 • TriPOS integratsiooni tühistus peale ebaõnnestunud mitme kaardiga makset ja makseakna sulgemisel.
 • Parandatud on kliendituvastus ID-kaardi alusel isikukoodi järgi.

Berlin POS versioon 3.30.0

Baasversioon: 3.29.7

Uued võimalused

 • Lisatud on tai keele tugi.
 • EPSI allalaadimise URL ja installeerimise juhend vastavad kliendi operatsioonisüsteemile.


 • Kaalutoote hinna saab tellimuse avamisel üle kirjutada.
 • Cayan Mini integratsiooni saab “Maksete konfiguratsiooni” alt sisse/välja lülitada.

 • Lisatud on tugi Rootsi fiskaali integratsioonile (PosPlus).

 • Lisatud pistikprogrammi sündmus "after_plugins_loaded", mis teavitab lisade edukast laadimisest.

Täiendused

 • Peale mitme maksekaardiga tehingu ebaõnnestumist, eemaldatakse automaatne tehingu tühistamine kõigilt integratsioonidelt. Õnnestunud makse tühistatakse kasutajapoolsel makseakna sulgemisel.
 • GDPR’i veakäsitlus (korrektsed API veateated GDPR-iga seotud vigade puhul).
 • Kindlaksmääratud kassatšekid (seadistus rakendub Erply halduri poolel).
 • Luba kasutada kassat veebilehitsejatega, milles rakenduse vahemälu pole toetatud.

Parandused

 • PAX iPadi on lisatud summa kontroll makse õnnestumise järele kindlustamaks, et osaliselt täidetud maksed ei läheks läbi.
 • Kassa küsib tagastamise põhjuskoodi uuesti, kui tšekita tagastusele on rakendatud käsitsi allahindlus (tagastamise põhjuskood on allahindluse põhjuskoodist alati mõjusam).
 • Korrektne järgmine arvenumber müügikoha valimisel.
 • Parandatud on kassas tootekirjelduse kuvamine.
 • Taastada tellimuse ettemakse summa juhul, kui dokumendi koostaja valitakse käsitsi.
 • Parandatud allahindluse ja tagastuse põhjuskoodi esinemist dokumendiülese allahindluse korral.
 • Parandatud ID-kaardi alusel isikukoodi järgi kliendi tuvastamine.

Berlin POS versioon 3.29.1

Baasversioon: 3.28.2

Uued võimalused

 • Lisatud võimalus muuta kaardimakse teenusepakkuja seadme IP aadressi ka siis, kui kasutajal pole administraatoriõiguseid. (Cayan)
 • Lisatud Cayan Mini tugi iOS’ile (processTransaction, cancelTransaction).
 • Rakendatud kõik-ühes ja tavaline tšeki printimine Nets-ingenico terminalist Androidile.
 • Lisatud konfiguratsiooni parameeter “touchpos_print_receipt_duplicate_to_secondary_printer”, mis võimaldab printida kviitungi koopia teise printerisse.
 • GDPR – kliendi detailvaate logimine kassas (log customer detailed view event from POS).
 • Lisatud uus Erply halduri parameeter transactionTime meie partnerite Nixor ja VeriFone Finland tarbeks.

Täiendused

 • Kui fiskaalprinterist on trükitud tšekk ning kassa on offline režiimis, siis firma logo tšekile ei trükita (Kreeka fiskaal tüüp A).
 • Offline režiimist trükitud tšekil oleva logo asukoha ja suuruse parandus – sarnaselt online’ga (Kreeka).
 • Lisatud HTML standardpäis kõik-ühes tšekile (parandatud kirjatüübi suuruse viga offline režiimis).
 • Muudetud kupongi lunastamise reegleid.
 • Kupongi lisamise vaadet ei avata, juhul kui kupongid lisatakse automaatselt (konf.param “touchpos_use_customer_coupons_automatically”).
 • Lisatud on getStockInfo parameeter kiireks toodete sünkroniseerimiseks, et ära hoida 0 koguste hoiatusi toodete puhul, millel on laoseis olemas.

Parandused

 • Dokumendinumbri pärimine API kaudu enne dokumendi salvestamist.
 • Teise printeri kuvamine juhul, kui esmaseks printeriks on kaardimakseterminal.
 • Kreeka fiskaal tüüp A offline režiimis (korrektsed KM määrad).

Berlin POS versioon 3.28.2

6. aprill 2018

Põhifunktsionaalsus

 • Müügitšeki ja maksekviitungi printimisel ühe dokumendina (all-in-one) kasutatakse senise kassapoolse kviitungi asemel halduri kviitungit.
  • Halduris defineeritud kviitungi väljatrükki kasutatakse nüüd ka kassas.
 • Rakendatud ID-kaardi lugemine Atos Worldline terminalidele (Nixor). • Rakendatud Verifone Finlandi maksete integratsioon (USB-seade).

Uued võimalused

 • Lisatud toodete sortimendi tugi.
 • Lisatud konfiguratsiooniparameeter "touchpos_use_customer_coupons_automatically", mis rakendab klientide kuponge ilma täiendava kinnituseta.
 • Lisatud uued valuutad: TTD (Trinidad ja Tobago dollar) ja XCD (Ida-Kariibi dollar).
 • Lisatud reklaamihalduse teenuse asukoha ja tunnuste edastus kliendinäidiku rakendusele.

Edasiarendused

 • Kassas ei saa enam olemasoleval ettemaksuarvel lõppkuupäeva muuta.
 • “saveSaleDocument” päringule on nüüd lisatud uus sisendparameeter “calculateRewardPoints”.

Parandused

 • Kliendiotsingu saab nüüd käivitada ka ekraanil olevalt klaviatuurilt.
 • Kassas ei kuvata enam tühistatud tellimusi.
 • Mobiiliseadmetega sisselogimine ei ole lubatud, kui seadme avaliku tunnuse valideerimine (public token validation) on sisse lülitatud.

Berlin POS versioon 3.27.1

Uued võimalused

 • Lisatud JS-plugina poe integratsiooni tugi.
 • Lisatud Argentina valuuta peeso (ARS).
 • Lisatud käibemaksukohustuslase registreerimise numbri haldamine juriidilistele isikutele.
 • Dokumentide  võrguühenduseta režiimis sünkroonimisel on  lisatud hinnakirjade arvutuste tugi.
 • Lisatud ekstra parameeter, et toetada kiirete toodete ja otsingutoodete hinnakirjade arvutusetappe.
 • Lisatud seadistusparameeter "touchpos_search_customer_on_enter_key_only", mis võimaldab teostada kliendi otsingut ainult Enter klahvi vajutusega.
 • Lisatud mitmekeelne kampaania tugi, kui kampaaniate moodul on lubatud.

Edasiarendused

 • Tühistuse või tagastuse korral salvestakse nüüd korrektsed kaarditüübid Cayani makseintegratsioonis.
 • Eemaldati Zendeski moodul – seda enam ei kasutata.
 • Dokumendi või tootepõhiste kampaaniate korral kuvatakse nüüd käsitsi allahindlusi õigesti.
 • Lisaväljad on nüüd tõlgitavad kõikides kassas toetatud keeltes.

Parandused

 • Nüüd on lubatud kassa vaikekliendile müüa ka kassa tumeda kujunduse korral.
 • Parandatud toote ja tootegruppide esmane sünkroniseerimine, kui need on halduris mitmekeelselt kirjeldatud (mitmekeelsed tooted / tootegrupid / kampaaniad jne).
 • Võrguühenduseta režiimis pluginaprogrammides võib kasutada topelt kaldkriipse rea kommentaaris.
 • Parandatud hinna arvutusviga, mis võis esineda võrgu kehva kvaliteedi tõttu.

Parandusversioon (3.26.10).

 • Lisatud hinna ülekirjutamine võrguühenduseta režiimis. Hinda saab muuta samamoodi nagu võrguühendusega režiimis.
 • Lisatud suurte piltide (logod tšekil) skaleerimine. See väldib võimalikke tõrkeid printimisel.
 • Parandatud võrguühenduseta reziimis käibemaksude arvutamine, kus maksu korrutati rea kogusega.
 • Parandatud käsitsi soodustuse kasutamine, kui tellimuse hinnad vajavad ümberarvutamist konfiguratsiooniparameetri “touchpos_order_pickup_recalculates_prices” abil.
 • Parandatud salvestatud müügi taastatamine, kui Applied Manual Discounts moodul pole installitud.
 • Parandatud käsitsi allahindlused lõpetamata müügil (avatud arve).
 • Lisatud Vietnami valuuta dong (VND) toetus ja võimalus ümardada VND 500-le.
 • Parandatud makse ümardamine, kui mõningatel juhtudel oli arvutus vale.

Berlin POS versioon 3.26.0

Uued võimalused

 • On võimalik seadistada, et sünkroniseeritakse hindu ka offline režiimis.
 • On võimalik lugeda EAN koode konfiguratsiooniparameetrite alusel kasutades EAN struktuuriga loodud regex-valjundeid.
 • Kaupluse juhatajal või administraatoril on võimalik lisada suuremat allahindlust kui tavakassiiril lubatud on, sisestades oma PIN-koodi.

 • Võimalik on skanneerida kliendikoodi ilma kliendiväljale klikkimata.

 • Võimalus määratleda dokumendi tüübid, mis saadetakse teisesele printerile konfiguratsiooniparameetri printimiseks, kasutades komadega eraldatud dokumenditüüpide nimekirja.
 • Erineva kaaluga toote müük – need tooted ostetakse lattu tükkide kaupa, kuid müüakse kaalu järgi.

Edasiarendused

 • On lubatud sularaha tagastus juhul, kui seadete järgi tohiks tagastada ainult algseid makseviise kasutades ning tehingu eest tasuti kinkekaardiga.
 • Mitme valuuta kasutamisel fikseeritakse ümardamine nii kassas kui dokumendis.

Parandused

 • Kui tehingu maksmine integratsiooni kaudu ebaõnnestub, siis vajutades nuppu “Tühista”, annab see kliendile nüüd võimaluse teha välismakse, kui see on seadistusega lubatud. Kui välise makse asemel vajutatakse punast X-d (tühistamine) ja mõni makse on juba teostamisel, siis need tühistatakse ja klient suunatakse tagasi makse vaatele (kui integratsioon toetab varasemate tehingute tühistamist).

 


Berlin POS versioon 3.25.3

Uued võimalused

 • Offline sisselogimise tugi – võimalus kassasse sisse logida ka offline režiimis ja uuesti laadida ilma internetiühenduseta (nõuab konfigureerimise seadistamist).

 
 
 
 

 • Laadige ja salvestage pluginaid offline režiimis kasutamiseks. POS toetab nüüd ka kohandatud pluginaid offline režiimis.
 • Rakendatud ümardamisversioonid offline režiimis – dokumendirea käibemaksude arvutamine.
 • Keele muutmine on alati seadistustes saadav ja pole enam kasutajaõigustega seotud.
 • Offline režiimis on müük vaikimisi kliendi jaoks lubatud, isegi kui see on konfiguratsioonist välja lülitatud (nagu offline režiimis, on vaikimisi klient ainult klient, kellele saab müüki teha).
 • Hinnakirjahindade igapäevane sünkroniseerimine offline andmebaasi. See võimaldab hoida hindu offline režiimis kasutamiseks ajakohasena.
 • Võimalus avada ja sulgeda päev mitme valuutaga.

 


 
 
 
 
 

 • EPSI avaliku märgi valideerimine on rakendatud. Poehaldurid võivad kirjeldada, millised seadmed võivad POSi kasutada ja millised mitte.
 • Uue kliendinäidiku kasutamine läbi EPSI.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Keelte muutmise võimalus on alati seadete kaudu saadaval.
 • Peida kliendi kood kassa väljatrükis, kui seadistust “show_customercard_code_on_receipt” pole määratud.

Edasiarendused

 • Kohaliku andmebaasi lähtestamine on offline režiimis keelatud.
 • Seotud register ja ekraaniklaviatuur on kõigile kasutajatele kättesaadavad.
 • Offline režiimis Epsi käivitamine.
 • Väline kaardimakse on keelatud kuni EPSI saadab maksevastust.
 • Kui hinnakirja ja manuaalse allahindluse kasutamine on korrektne, siis üldine allahindlus kuvatakse dokumendil.
 • Kaalutoodete kindlakstegemine piirkondlike üksuste poolt.

Parandused

 • Parandatud: teise valuutaga tagasi maksmisel ei olnud tagasimakstav summa ümardatud.
 • Parandatud: probleemid maksumäära arvutamisel offline režiimis.
 • Parandatud: printimisel offline režiimis andis veateate, sest laoandmed puudusid.
 • Parandatud: lao- ja kassaandmed ei olnud korralikult kuvatud kliendidispleile.
 • Parandatud: Paypal ümbersuunamine URL (korrektne kliendi ID).

Berlin POS versioon 3.24.0

Uued võimalused

 • Mitme valuuta tugi. Kui soovite seda enda kontol võimaldada, võtke palun ühendust meie klienditoega (touchpos_sale_additional_currencies)
 • Võimalus lisada põhjuskoode sularaha sisse- ja väljamaksete puhul

Edasiarendused

 • Kaardi nimi edastatakse API-sse kaardi tüübi tuvastamiseks kaardi tüübina

Parandused

 • Parandatud: Kaardimaksete puhul ei käsitletud ettemaksuarvete tühistamist tagastusdokumendina
 • Parandatud: Ettemaksuarve tagastuse puhul valitakse nüüd alati õige klient

Berlin POS versioon 3.23.0

Uued võimalused

 • Cardlink´i makseterminalide integratsioon (Kreeka turg)
 • Uus konfiguratsiooniparameeter, mis võimaldab valida müügimeest iga tehingu puhul (pos_always_show_sales_associate_selection_for_transaction_popup)
 • Kahe printeri tugi (läbi EPSI)
 • Loodud võimalus läbi plugina muuta vaate objekti (nt tekitada sinna juurde lisavälju ja/või sündmusi, eemaldada elemente jpm)

Edasiarendused

 • Täiendatud on fiskaalprintimise lahendust (Kreeka turg)
 • Süsteem väldib kliendiotsingus mittevajalikke API päringuid
 • Kontrollitakse ning haldatakse PAX maksete integratsiooni kinnitussummasid

Parandused

 • Parandatud: TriPos-iga esinenud probleem tagastuste osas
 • Parandatud: Lao ID-d ei märgitud hetkel, kui ootel müük kinnitati, vaid seda tehti juba varem
 • Parandatud: Tyro integratsiooniga seotud probleem maksete tagastuse puhul

Berlin POS versioon 3.22.2

Uued võimalused

 • Tegevusteadete haldus Payment Express´i makseviisi jaoks (Suurbritannia turg)
 • Loodud uued plugin event´id add_product_view_after ja after_product_search_not_found

Edasiarendused

 • Korrigeeritud vormingut kõik-ühes kassatšekil
 • Printimise eelvaates peidetud fiskaalseadme poolt genereeritud andmejada (Kreeka turg)

Parandused

 • Parandatud: Makset alustades oli makseakent võimalik kasutaja poolt sulgeda Esc klahvi vajutamisega
 • Parandatud: TriPos makseintegratsiooni korral trükiti kaks kassatšekki
 • Parandatud: Kui algdokumendil olid allahindlused, ei olnud võimalik salvestada kassas koostatud kreeditarvet (Leedu turu fiskaalseadme lahenduse puhul)

Berlin POS versioon 3.21.4

Baasversioon: 3.20.1

Uued võimalused

 • Kõik välise kaardimakse tüübid on konfiguratsiooniga seadistatavad
 • Võimalus lisada kassas üheaegselt mitme plugina URL-e (“Seaded” –> “Konfiguratsioon”)

  screen-shot-2016-11-28-at-10-08-26
 • Integratsioon PayPal-i kaardilugejaga (iOS-i jaoks)

Parandused

 • Ekraanil asetsev klaviatuur töötab nüüdsest tõrgeteta
 • Nüüdsest on võimalik valida kassa keelena ka „English, United States”

Berlin POS versioon 3.20.1

Baasversioon: 3.19.0

Uued võimalused

 • Eesti ID-kaardi tugi kliendi identifitseerimiseks
 • Nets Ingenico makseterminali tšeki printimise tugi

Edasiarendused

 • Tšekil kuvatakse dokumendi allahindlust ka kassa offline režiimis
 • CAD 1 eemaldatud (ei eksisteeri enam)
 • Cayani ühenduse päringu pikendamine 3 minutilt 5-le

Parandused

 • Kreeka keele suurtähtede lahendus
 • Tšekkide printimine Tyro tagastuse puhul
 • Peites nuppu “allahindlused” peideti ka nuppe “märkused”
 • Grid_section_rendered toimis vaid grid vaates, mitte retail vaates

Berlin POS versioon 3.19.0

Baasversioon: 3.18.0

Uued võimalused

 • Välise kaardimakse tugi kasutades Berlin POS-i nutitelefonis
 • Konfiguratsiooniparameeter määramaks, et müügikviitungil kuvataks ka toote originaalhinda (Seaded – Konfiguratsioon)
 • Kreeka fiskaalintegratsiooon (tüüp A)
 • Kliendikaardile on lisatud väljad: “Kodukauplus”
 • Kaupluse salvestamine, kus klient liitus (registreerus)

Edasiarendused

 •  Sularaha maksete ümardus (Uus-Meremaa)

Parandused

 • Mitu üheagset välist kaardimakset mahuvad korrektselt ekraanile
 • Arvelduskrediidi arvestus parandatud juhul, kui poekrediidi soetamisel tekkis tagastusraha
 • Cayan makseteenuse parendus pikkade (rohkem kui 8 sümbolit) dokumendi numbrite korral

Berlin POS versioon 3.18.0

Baasversioon: 3.17.0

Uued võimalused

 • Tyro makseteenuse liidestus (Austraalia turu jaoks)
 • Kliendi viimaste tehingute nimekirjas kuvatakse ka kreeditarveid

POSkreedit

 • Kauba tagastusi saab teha ka arve-saatelehe alusel
 • Erinevad helimärguanded toote skaneerimisel, nii toote leidmisel kui mitte leidmisel
 • Nüüdsest seadistatav, kas tootele käsitsi rakendatav allahindlust käsitletakse kui lisaallahindlust (nt juhul, kui kampaania on juba allahindluse real rakendatud)
 • Lisatud kasutajaliidese seadistamise võimalused (“Seaded” > “Konfiguratsioon” > “Kasutajaliides”)

Edasiarendused

 • Kui Back-office’s on laole määratud vaikimisi kliendigrupp, lisatakse uued loodud kliendid selles asukohas koheselt määratud gruppi

Parandused

 • Komisjonitasu saajate valik eemaldatud, kui komisjonitasu saajate kasutus on seadete kaudu keelatud
 • X-raporti kuvamise parandus

Berlin POS versioon 3.17.0

Baasversioon: 3.16.0

Uued võimalused

 • Võimalus muuta tootehinda tagastusel ilma alusdokumendita (seaded – kasutaja grupp)
  user_group_right_return_wo_receipt
 • Komplekti kuuluvate toodete näitamine
  bundle_products-300x145
 • PAX makseteenuse pakkuja integratsioon

Edasiarendused

 • Müüja nime ei prindita dokumendile kui see on seadetes keelatud (seaded – konfiguratsioon – kassa)
  print_salesperson_receipt
 • Tooteotsingu väli fokusseeritakse automaatselt kui dokumendirea vaade suletakse
 • Fiskaalseadmete integratsiooni parendused
 • Korduvate dokumentide välistamine nõrga internetiühenduse puhul

Parandused

 • Kiirklahvide keelamine juhul kui makseprotsess on juba alanud
 • Kaardimaksete parandus osalise tagastuse puhul
 • Kliendi sünnipäevavälja näitamine kuupäeva formaadist sõltumata
 • Valuutatähise korrektne näitamine arvelduskrediidi väljal

Berlin POS versioon 3.16.0

Baasversioon: 3.15.0

Uued võimalused

 • Ettevõtte ja aadressi muutmine kassast
 • Boonuspunktide jäägi näitamine kassas koostatud dokumentidel
 • Võimalus lisada kliendi sünnikuupäeva ilma aastat määramata

Edasiarendused

 • Kursori fokusseerimine toote otsingule pärast allahindluse määramist
 • Dokumendi rea muutmise vaate avamine toote koodi skanneerimisel

Parandused

 • Makseseadmete konfiguratsiooni esmane salvestamine

Berlin POS versioon 3.14.0

Baasversioon: 3.13.0

Uued võimalused

 • Lisatud konfiguratsioon, mis võimaldab automaatselt sulgeda rea muutmise vaate pärast allahindluse rakendamist
 • Kasutaja saab vahetada enda salasõna kassast

Edasiarendused

 • Kassa kasutajaliideses on võimalik konfigureerida rohkem EPSI parameetreid
 • Parendatud arvelduskrediidi kasutust dokumendi tagastusel ja tühistusel

Parandused

 • Parandatud Windows tahvelarvutites vaadete kerimise funktsiooni

Berlin POS versioon 3.12.0

Baasversioon: 3.11.3

Uued võimalused

 • EPSI versioon 3 tugi
 • Konfiguratsiooni parameeter keelamaks komisjoni tasu saaja muutmise tagastusel ja tühistusel (touchpos_commission_change_not_allowed_on_return)
 • Summeeritud perioodi aruanne ja deposiit toodete tugi fiskaal blokile

Edasiarendused

 •  Informatiivne teade juhul, kui kinkekaardiga maksmine ei ole lubatud
 •  Otsetrükil ettevõtte/lao aadress korrektses formaadis
 •  Seadete ja konfiguratsiooni vaade on refaktoriseeritud

Parandused

 • Dokumendi tagastuse vea parandus mitme makse puhul

Berlin POS versioon 3.11.3

Baasversioon: 3.10.2

Uued võimalused

 • kliendile võimalus määrata, et ei soovita e-posti teel teavitusi
  pos_customer_opt_out
 • Avalara maksuteenuse integratsioon
  pos_avalara_integration
 • võimalus otsida müügidokumenti numbrit sisestades või skänneerides
  pos_recent_sale_search

Edasiarendused

 • kampaaniad on sorteeritud alfabeedilises järjestuses

Parandused

 • kui on seatud käibemaksu vabastus, siis ei saa seda enam üle kirjutada
 • arvete parandus mitme välise kaarditerminali kasutamise puhul
 • transpordist tulenevat maksuinfot ei edastata juhul, kui käibemaks puudub

 


Berlin POS version 3.10.0 release notes

Build: 2015102101
Base version: 3.9.0

New Features

 • Use custom quick discount buttons, configuration – touchpos_custom_discount_percentages (e.g. 7,10,15)

berlin_custom_discounts

Improvements

 • Direct printing – send vat rate information to EDI
 • Open day cash in amount to the fiscal block

Fixes

 • Plugin reloaded with every login
 • MPS Debit + PIN payments
 • External card payment option not always available
 • Cayan split payment failure

Berlin POS versioon 3.9.0

Baasversioon: 3.8.4

Uued võimalused

 • Konfiguratsioon näitamaks tšekil töötaja initsiaale täisnime asemel
 • Kliendinäidik näitab allahindlust
 • Maksete integratsiooni info on kassast kättesaadav

Edasiarendused

 • Internetiühenduse kadumise teade ei blokeeri enam kasutajaliidest

Parandused

 • Maksete seadistuse parandus juhul, kui seadistusväljad puuduvad

Berlin POS versioon 3.8.3

Baasversioon: 3.6.2

Uued võimalused

 • Võimalus kuvada nuppudel tootenimede asemel tootekoode
 • Maksuvabastuse põhjuse määramine
 • Võimalik rakendada käsitsi määratavat soodustust mitu korda (kui tingimused sobivad)
 • Tootele saab lisada atribuudi notification_not_discountable teavitamaks, et tootele ei rakendataks allahindlust

Edasiarendused

 • Veateade juhul kui kinkekaardi seerianumber ei ole valiidne
 • Bluetooth skänneride toe parandus
 • Automaatse väljalogimise parandus

Parandused

 • Dokumendi summa parandus laoseisu hoiatuse puhul
 • IOS 9 HID skännerid
 • Päeva avamisel seadmega seotud kassa arvestamine

 


Berlin POS version 3.6.2

Baasversioon: 3.5.7

Uued võimalused

 • Rakendatud kasutajaõigus teha tagastust ilma originaaltšekita
 • Dokumendi kinnitamisel kuvatakse kliendile tagastatav sularaha hulk tehingu tagastusel ja tühistusel
  pos_return_total-300x204
 • Kuvatakse hoiatusteadet, kui tootel puudub laoseis
 • Võimalus määrata offline müügi puhul tehingu teostaja
  offline_receipt_creator-300x161
 • Kiirem toodete skanneerimine
 • Rakendatakse automaatset väljalogimist kassast kui offline režiim on kestnud kauem kui 10 minutit

Edasiarendused

 • EDI (External Device Integrations) tugi

Parandused

 • Parandatud käibemaksu lisamine
 • Dokumendi staatuse parandus ootel tehingu lõpetamisel
 • Laoseisu hoiatuse parandus

Berlin POS versioon 3.5.6

Baasversioon: 3.4.4

Uued võimalused

 • Rakendunud soodustuste näitamine igal dokumendi real

Screen Shot 2015-07-28 at 16.00.06

 • Avatud arve avamine aadressi realt, lisades aadressi lõppu: ?sale_id=PENDING_SALE_ID (asenda PENDING_SALE_ID korrektse dokumendi ID-iga)

Edasiarendused

 • Uuendatud esiletõstetud toote ridade värv
 • Tarkvaralise klaviatuuri parendus
 • Toote kaalu käsitsi sisestuse parendus juhul, kui kaal on ühendatud EDI-ga (External Device Integrator)

Parandused

 • Tootegruppide kuvamine esmasel käivitamisel
 • Kiirvaliku toodetes maatrikstoodete valik näitab veateadet, kui variatsioon ei eksisteeri
 • Konfiguratsioon lubab muuta makseid tagastuse/tühistuse puhul