Erply Classic Back Office versioon 4.20.4

Täiendused

 1. Tähtaja ületanud arvete aruandes on kommentaariväljad nüüd suuremad. Sisestatud kommentaar salvestatakse kohe; enam pole vaja aruande lõpus klõpsata nuppu Salvesta.
 2. Klientide eksporti on lisatud järgnevad uued väljad: "Meiliaadress e-arvetele", "Arvelduskanalid - E-post", "Arvelduskanalid - E-arve", "Operaatori ID", "EDI kood".
 3. Konto versiooninumbrile on juurde lisatud ka “Classic back office”.
 4. Toote muutmise ajatemplit uuendatakse nüüd ka siis, kui on lisatud, muudetud või kustutatud atribuute selle toote all.
 5. Nüüd saab muuta ka töötajaid, kellel ei ole kasutajagrupp määratud (kui grupp oli kustutatud).
 6. Actual Reports väljatrükke on optimeeritud.

Parandused

 1. Parandatud: Sessioonivõtmega sisselogimine vahetevahel andis veateate. 
 2. Parandatud: “EEK” oli kuvatud töökäsu real õige valuuta asemel. 
 3. Parandatud: Leedu sisselogimisvorm ei kuvanud klienditoe meiliaadressi.
 4. Parandatud: Tootekoguse lahter oli tootekaardi “Asendustooted” / “Seotud tooted” vahelehtedel kohtades, kus ei oleks pidanud olema.
 5. Parandatud: Maatriksi variatsioone ei võetud arvesse, kui sooviti printida etikette toodete nimekirjast.
 6. Parandatud: Kui müügidokumendile lisati uus toode olemasolevate tooteridade vahele, siis vaikimisi koguseks ei pakkunud süsteem 1. See oli regressioon versioonist 4.18.3.
 7. Parandatud: Eksport Verp’i failis ei kuvatud tihtipeale välja (<nimi/>).

Erply Classic Back Office versioon 4.20.3

Parandused

 1. Parandatud: müügiaruande korrektseks kuvamiseks oli vaja aruanne sulgeda ning uuesti avada, samuti ei töötanud aruande päistele klikkimisel andmete sorteerimine. 

Erply Classic Back Office versioon 4.20.2

Parandused

 1. Parandatud: Actual Reports’i PDF’i saatmine e-maili teel ei olnud korrektne. See tulenes versioonist 4.20.0.

Erply Classic Back Office versioon 4.20.1

Täiendused

 1. E-arveldusega seotud väljad on kliendi vormil ümber paigutatud.
 2. Soome keelseid tõlkeid on parendatud.

Parandused

 1. Parandatud: mitmeleheküljeline pakkelehe väljatrükk ei sisalda enam mittevajalikku vahesummatiga lehe alaosas.

Erply Classic Back Office versioon 4.20.0

Uued võimalused

 1. Lisandunud on e-arvete saatmise tugi.

  Lisateavet e-arve toe ja vajalike seadistamise sammude kohta lugege järgnevast abikeskuse artiklist“E-ARVED ERPLY-s.

  Praegu on e-arvete funktsioon saadaval vaid Eesti ja Soome regiooni kontodel ning seadistamiseks on vaja Omniva ja/või Maventa kontot.

  Käesoleva Erply versiooniga on lisandunud järgmised võimalused:

  1. Kliendi vormile on lisatud uued väljad: "Arvelduskanalid", "Meiliaadress e-arvetele", "Operaatori ID", "EDI kood".
  2. Uus filter "Arvelduskanal" on lisatud klientide ja arvete nimekirja, mis võimaldab filtreerida kliente ja arveid klientide arvelduskanalite järgi.
  3. Uus infoväli "Kliendi arvelduskanalid" on lisatud arve vormile. Sellel väljal kuvatakse kliendi jaoks valitud arvelduskanaleid.
  4. Arvetele on lisatud uued staatused: "e-arve ootel", "e-arve saadetud", "e-arve saatmine ebaõnnestus".
  5. Uued nupud "E-arved: saada valitud" ja "E-arved: uuenda staatusi" on lisatud arvete mooduli tööriistaribale. Staatuse uuendamise nupu abil värskendamine ei võta valitud märkeruute arvesse, vaid kontrollib kõiki "e-arve ootel" staatusega arveid.
 2. Lisatud on võimalus tõlkida jaluse ja päise tekst „Saldoväljavõtetel” ja „Maksemeenutustel”.

 3. Kui kassatšeki printimine on registreeritud API käsuga "registerReceiptPrint", siis trükitakse sõna KOOPIA (COPY) kassatšeki koopiale.

 4. Kui kasutaja logib sisse Launchpadi kaudu, tehakse pistikprogrammide jaoks kättesaadavaks sisselogimiseks kasutatud Jsoni veebimärk Json Web Token.

Parandused

 1. Parandatud: Lisades tooteid dokumendile klahviga “Enter” sisestati sama tooterida korduvalt.
 2. Parandatud: Salvestades tootekaardil “Laoseis” alamvormil toodet klahvikombinatsiooniga “Ctrl + S”, lisati kogused topelt.

Erply Classic Back Office versioon 4.19.3

Täiendused

 1. Lisatud on DMARC autentimise tugi.
 2. Lätikeelsed tõlked on uuendatud.

Parandused

 1. Parandatud: aruanded jooksid mälust tühjaks suurte andmemahtude korral.

ERPLY Classic Back Office versioon 4.19.1

Parandused

 1. Parandatud: mõndadel juhtudel esines veateade, kui kasutaja kinnitas müügidokumenti.

ERPLY Classic Back Office versioon 4.19.0

Uued võimalused

 1. Givexi makseintegratsioon on nüüd toetatud. Aktiveerimiseks palun võtke ühendust klienditoega.

Parandused

 1. Ebakorrektne grupeerimine Aruanded → Müük-müügikäive → “Seeriate ning toodete/teenuste kaupa” aruandes on parandatud.

ERPLY Classic Back Office versioon 4.18.5

Täiendused

 1. Heartland’i PAX maksete jaoks lisati müügitšekile väli “Sisestusmeetod” ning tehingu tüüp.

 2. Tootelisti on optimeeritud: maatrikstoote summeeritud koguse arvutamine oli aeglane.

 3. Actual Reports väljatrükkide (müügidokumendid, ostudokumendid, lao dokumendid/aktid) optimeerimine: konfiguratsiooni parameeter "create_ar_printouts_without_matrix_table" = 1 võib olla installitud, et vältida “read grupeeritud maatriksi peatoote järgi” blokki andmekogumist, mida Erply saadab Actual Reportsi.
  Mõnikord siiski kasutatakse maatriksi variatsioone partiiarvestuse jälgimiseks (ning maatrikstootel võib olla kümneid tuhandeid variatsioone). Antud parameetri aktiveerimine välistab mittevajaliku info väljatrüki pealt ning väljatrükk genereeritakse selle arvelt kiiremini. 

Parandused

 1. Parandused: Laekumise kustutamisel ei kustuta Erply enam automaatselt laekumisega seotud pangaülekande infot, juhul kui selle pangaülekandega on seotud teisigi laekumisi.

 2. Parandused: Inventuuriaktil, kus koguseks oli loetud 0, ei kuvatud erinevust loetud koguse ja Erply koguse vahel.


ERPLY Classic Back Office versioon 4.18.3, 4.18.4

Täiendused

 1. Tellimusest või saatelehest müügiarvet koostades, koostab nüüd Erply korrektse uue versiooni tellimusest (saateleht). Selle abil saavad sünkroniseerimise skriptid tuvastada, et dokumenti on muudetud (nüüd lisatakse ka viide dokumendile, millest uus dokument koostatud oli).

 2. Müügidokumendi vorm lubab nüüd toote koguseks määrata ka 0.


ERPLY Classic Back Office versioon 4.18.2

Täiendused

 1. Actual Reports täiendused:
  1. Müügidokumentide väljatrükkidel, millel on read saatelehtede kaupa grupeeritud, on lisatud uued väljad "waybillContactName", "waybillContactEmail", "waybillContactPhone", "waybillContactMobile", "waybillContactFax", ja "waybillProjectName".
  2. Toote parameetrid on nüüd saadaval Lao liikumise väljatrükkide jaoks. (Parameetrid saab tootekaardil lisamoodulina aktiveerida.)
 2. Müügireskontrot “Tulu teenuste müügist” kasutatakse nüüd mitte-laotoodete või teenuste jaoks Hansa ekspordil.
 3. Konfiguratsiooniparameeter "save_home_store_when_invoice_confirmed" on lisatud, et võimaldada kliendi kodukaupluse automaatne salvestamine müügidokumendi kinnitamisel. 

ERPLY Classic Back Office versioon 4.18.1

Parandused

 1. Parandatud: aruandegeneraatoris oli ostuarvete ridade veerg „Summa laohinnas” tühi.
 2. Parandatud: kliendiregistriga integreeritud kontodel olid kinkekaardi vormil väljad „Kaardi ostja“ ja „Kaardi lunastaja“ tühjad.

ERPLY Classic Back Office versioon 4.18.0

Uued võimalused

 1. Tooted ja tootegrupid saab nüüd märkida lipukestega, et keelata arvepõhise müügikampaania allahindluse (nt „Allahindlus kogu tehingult 10% ” või „Allahindlus kogu tehingult 5€ ”) rakendumine valitud üksikutele toodetele.

        Tootekaardile ja tootegrupi kaardile on lisatud märkevõimalus “Müügikampaania soodustusi ei rakendata”.

        Antud märkevõimaluse tugi on võimaldatud API versioonis 1.33.

Täiendused

 1. Erply halduris kuvatakse nüüd teade, kui mitmest ostusaatelehest on koostatud ostuarve, kuid ostusaatelehtedel on erinevad hankijad. 

Parandused

 1. Parandatud: klikkides inventuuriaktil nupule “Sisesta ülejäänud toodetele koguseks 0” ei värskendunud veerg “Vahe”.

 2. Parandatud: viga FIFO laoarvestuses, kui kustutati ostuarve, millel üks toode esines mitmel korral.


ERPLY Classic Back Office versioon 4.17.0

Uued võimalused

 1. E-mailiga saadetavate saldoteatiste ja maksemeenutuste pealkirja ja sisutekst saab nüüd seadistada Seaded → Üldseadistused all.

Täiendused

 1. Actual Reports’i müügidokumentide väljade nimistusse on lisatud väli "customerNotes" (kliendi kaardil lahter “Märkused”).

Parandused

 1. Parandatud: Aruanne “Kassade koond” peab näitama sularaha sisse- ja väljamakseid ka siis, kui kassas pole veel päev lõpetatud.

ERPLY Classic Back Office versioon 4.16.2

Täiendused

 1. Müügidokumentide otsing märkuste järgi töötab nüüd ka väljaga “Märkused”.
 2. Konfiguratsioonisäte "touchpos_allow_customers_to_redeem_regular_giftcards_with_tax" on nüüd kõigile EL kontodele vaikimisi rakendatud.
 3. Aruanne “Kassade koond” nüüd arvestab ka valuuta filtri valikuga ning kuvab andmeid ainult valitud valuuta kohta.
 4. Aruandesse “Kassade koond” on lisatud veerud “Raha kassas päeva alguses”, “Päeva laekumised”, “Raha sisse- ja väljamaksed” ning “Päeva laekumised + raha sisse- ja väljamaksed”. Summad kuvatakse aruandesse alles peale kassa päeva lõpetamist.
 5. Staatuse filter on nüüd käibemaksumäärade loendisse lisatud.

Parandused

 1. Parandatud: teatud juhtudel käsitleti kauba saajat Hansa ekspordifailis ebakorrektselt.
 2. Parandatud: teatud juhtudel ei kuvatud laohinda esimesel ostuarve real. 
 3. Parandatud: konfiguratsioonisäte "Arvesta ostu- ja müügiarvetel kaupade kaalu" ei töötanud ostudokumentide väljatrükkidel. 
 4. Parandatud: töökäskude väljatrüki viga.
 5. Parandatud: vale filtri nimetus toote eksportimisel. Nimetuseks oli “Näita ainult laos olevaid tooteid”, kuigi õige nimetus oleks pidanud olema “Ekspordi ainult tooted, mille laoseis ei ole 0”.

ERPLY Classic Back Office versioon 4.16.0

Uued võimalused

 1. Actual Reportsi müügidokumentide alla on lisatud uus väli – selectedBatch. See väli on kasutatav ainult kui moodul Alcohol Wholesale moodul on kontole installitud ja see sisaldab hetkel arvereale valitud partii numbrit. 

Täiendused

 1. Turvalisuse parandused. 

 2. Tootekirjeldused inglise (kui inglise keel pole vaikimisi keel), vene ja soome keeles on nüüd kergemini installitavad. Nende installimiseks palume võtta ühendust klienditoega.

 3. Paroolinõuded on tehtud rangemaks. Nüüd peab iga uus parool sisaldama ühte väiketähte, ühte suurt tähte ja ühte numbrit.

 4. Kliendiregistri URL on nüüd lisatud kui globaalne JavaScript muutuja. See parandus mõjutab ainult kliente, kes kasutavad kliendiregistri mikroteenust.

Parandused

 1. Parandatud: Töökäsule uue toote lisamisel on nüüd vaikimisi kogus 1 senise koguse 0 asemel.

 2. Parandatud: Tootenime väli vaikekeeles kadus, kui Erply halduris (back office) ilmnes valideerimisviga. See on regressioon Classic back office versioonist 4.4.19.

 3. Parandatud: Kui kaubaaluste loetlemine intventuuris oli lubatud, siis veergudele, mis pidid olema tühjad, lisati 0.

 4. Parandatud: “Kohandatud kaardimakse meetodid” toimis valesti “Päeva alustamine,lõpetamine” vormil.


ERPLY Classic Back Office versioon 4.15.0

Täiendused

 1. Tehtud mõningad muudatused maksustatud kinkekaartide toetamiseks (tutvustatud versioonis 4.14). 

  Selleks, et maksustatud kinkekaartide funktsionaalsus töötaks õigesti (oleks võimalik neid müüa ja lunastada kassas ning vaadata aruandeid Erply halduris), peab API teie serveris olema uuendatud versioonile 1.31, ning teie konto versioon peab olema vähemalt Classic back office 4.15 või Berlin back office 5.16.

 2. Kui teie kontole on lisatud parameeter "show_all_products_in_central_purchasing" = 1, siis ostu koondplaneerimise aruande valikul tekivad filtrivalikud: “Kuva kõiki tooteid” ja “Kuva tooteid, mille laoseis põhilaos on suurem kui 0”.

  Märkus: see konfiguratsiooni parameeter muudab ostu koondplaneerimise aruande toimimisviisi. Vaikeseadetega analüüsib ostu koondplaneerimise aruanne teie tootekataloogi ning lisab vaid tooted, mida ta soovitab juurde tellida. Konfiguratsiooni parameetriga "show_all_products_in_central_purchasing" = 1 analüüsi ei toimu ning aruanne kuvab tervet tootekataloogi (uue filtrivalikuga kuvab vaid põhilaos olevaid laoseisuga tooteid), ning te saate tellitavad kogused sisestada käsitsi.

  “Põhiladu” saab määrata Seaded → Üldseadistused lehel. 

 3. “Minu eelistused” alla on lisatud rippmenüü “Kasutajaliides”. Tulevikus loetleb see rippmenüü kättesaadavaid kasutajaliidese valikuid ja võimaldab Erply haldurit isikupärastada.

Parandused

 1. Parandatud: Müük – müügikäive aruandes ei kuvatud müügi käibemaksu veerus väärtuseid ridadel, mis olid negatiivsed. 

ERPLY Classic Back Office versioon 4.14.9

Uued võimalused

 1. Maatriksi variatsioonikaardil kuvatakse nüüd selle variatsiooni suurus ja värv ning kuvatakse ka viite peatootele.

Täiendused

 1. Väli “Kinkekaardi maksumäär” on nüüd lisatud aruandegeneraatori laekumiste tabeli alla.

Parandused

 1. Parandatud: kui kasutatakse moodulit “Alkoholi hulgimüük”, siis pakkeleht trükitakse kõikide tootel määratud partii numbritega. (Muudatus, mis tehti versiooniga 4.14.6, on nüüd tagasi pööratud)

ERPLY Classic Back Office versioon 4.14.6-4.14.7

Täiendused

1.Täiendatud topeltklientide kontrolli. Kontrollitakse nüüd ka e-posti aadressi.

Parandused

1. Parandatud: Teatud juhtudel ei näidatud müügidokumendi väljatrükil väärtust väljal „Ettemaks”.
2. Parandatud: Kasutades lisamoodulit „Alkoholi hulgimüük”, näitab väljatrükk nüüd ainult valitud partiisid.
3. Parandatud: Saksakeelsete arvete väljatrükki.
4. Parandatud: Pluginad ei töötanud, kui konto keeleks oli prantsuse keel.


ERPLY Classic Back Office versioon 4.14.5

Parandused

1. Parandatud: eksportimine raamatupidamisse → Ekspordi Verpi → Müügiandmete fail oli tühi.


ERPLY Classic Back Office versioon 4.14.0-4.14.4

Uued võimalused

 1. Lisatud on maksustatud kinkekaartide tugi. See on seotud Euroopa Liidu Nõukogu direktiiviga 2016/1065, mis määratleb mõiste „üheotstarbelised vautšerid” ja nõuab võimaluse korral käibemaksuga kinkekaartide müümist. Üksikasjalikuma juhendmaterjali saamiseks ja meie poolt soovitatavate töövoogude saamiseks võtke ühendust Erply kasutajatoega.
 2. Eemaldatud on võimalus muuta kasutajanimed e-posti aadressideks (mis võeti kasutusele Classic back office’i versioonis 4.13) ning Erply enam ei soovita kasutajatel oma kasutajanime muuta e-posti aadressiks.
 3. Lisaks kliendi-ja dokumendiliikidele „Kodumaine“, „EL” ja „EL-väline” on lisatud veel ka neljas liik “EL, käibemaksuga”. Seda liiki saab kasutada ka teistes ELi riikides asuvatele klientidele, kes ei ole käibemaksukohustuslased (ja seega ei ole neil õigust saada 0% käibemaksu), kuid keda tuleb aruannetes siiski eraldi filtreerida.
 4. Müügidokumentide väljatrükid näitavad nüüd “kohandatud viitenumbreid”. Täiendus selle tarbeks lisati API versiooniga 1.28.
 5. Rootsi ja Leedu kontodel on võimalik iga kassa jaoks seadistada “Fiskaalseadme number”. Väärtus kuvatakse kviitungite väljatrükkides vastavalt seadusele.

Täiendused

 1. Parooli muutmine lehel “Minu eelistused” nõuab nüüd ka olemasoleva parooli sisestamist.
 2. Töökäskude väljatrükid kuvavad nüüd ettevõtte üldise telefoninumbri asemel kaupluse telefoninumbrit.
 3. Täiendatud on vene keele tõlkeid.
 4. Täiendatud on leedu keele tõlkeid.

Parandused

 1. Parandatud: tööaja registreerimised ei töötanud pikema kasutajanimega kasutajatele.
 2. Parandatud: käibemaksumäärale atribuudi lisamisel väärtus ei salvestunud.
 3. Parandatud: toote etiketid ei võimaldanud piltide kuvamist.
 4. Parandatud: aruanne “Müük ja laekumised päevade kaupa” kuvas toote ostuhinda isegi siis, kui kasutajal ei olnud õigust seda näha.
 5. Parandatud: müügitellimusest koostatud arve ei kuvanud kliendi ettemaksu.
 6. Parandatud: müügidokumendile mitte-laotoote valimisel ei kuvata enam hoiatust “Toodet ei ole laos”.
 7. Parandatud: mitut meili saatmise akent ei olnud võimalik üheaegselt lahti hoida (uue akna avamine asendas eelmise akna sisu).
 8. Parandatud: kasutajatele, kellel ei olnud õigust dokumenti muuta, kuvati “Kinnita” nuppu.
 9. Parandatud: arvet, mille tasumata summa oli $0.01, ei olnud kuvatud aruannetes “Maksemeenutused”, “Üle tähtaja arved, laekumata arved” ning muudes sarnastes aruannetes.
 10. Parandatud: lao koondaruanne kuvas filtri “Ladu” rakendamisel vale summa.
 11. Parandatud: kui laotoode muudeti mitte-laotooteks, siis aruannetes oli erisusi toote eelnevate müükide kuvamisel laohindades. Nüüd kuvavad aruanded laohinda nulliga.
 12. Parandatud: teavituskiri “Ostuhinnad on muutunud” sisaldas katkist linki ostudokumendile.
 13. Parandatud: Tai klientidele oli vale link rakendusele “Inventuur andmekogujaga”.
 14. Parandatud: EEK-i summa on ostudokumendi väljatrükkidest eemaldatud.

ERPLY Classic Back Office versioon 4.13.6

Parandused

 1. Toote ekspordi optimeerimine


ERPLY Classic Back Office versioon 4.13.5

Parandused

 1. Parandatud: mõnedel kasutajatel puudus kasutajavormil nupp “Muuda kasutajanime”.
 2. Teavituse “Muuda oma kasutajanime e-posti aadressiks” intervall on muudetud 1 päevast 30 päevaks.

ERPLY Classic Back Office versioon 4.13.4

Täiendused

 1. Täiendatud seletused funktsioonile “Muuda kasutajanimi e-maili aadressiks”.

Parandused

 1. Parandatud: Tootekaart näitas arhiveeritud toodet aktiivsena.
 2. Parandatud: Kohtades, kus Erply pidanuks valima 0% käibemaksumäära või näitama nimekirja 0% käibemaksumääradest, pöördkäibemaksumäärasid nüüd ei kuvata.

ERPLY Classic Back Office versioon 4.13.3

Täiendused

 1. Lisatud on uus seadistusvõimalus: “Seaded” -> “Üldseadistused” -> “Arved ja müük” -> “Tellimustest/saatelehest arve tegemisel või arve kopeerimisel kopeeritakse ka väli “Komplekteerija”.
  “Komplekteerija” välja kopeerimine sai lisatud versiooniga 4.13.0, nüüd aga saab seda ka seadistada (vaikimisi on seadistus mitte-aktiivne).

ERPLY Classic Back Office versioon 4.13.0-4.13.2

Uued võimalused

 1. Võimalus muuta kasutajanimed e-posti aadressideks. Antud versiooniuuendusega hakkab Erply BO soovitama kasutajanimede muutmist e-posti aadressideks. (See on esmane samm edaspidiste funktsioonide ja täiustuste jaoks, mida kavatseme tulevikus pakkuda.)
  1. Kasutajanime muutmine ei ole kohustuslik, kuid kasutajad saavad aeg-ajalt meeldetuletusi, kui sisselogimisnimi ei ole e-posti aadress.
  2. Selleks, et kasutajanime muuta, tuleb töötajal pöörduda oma juhataja poole. Kasutajanime saab muuta moodulis Seaded → Kasutajad.
  3. Pärast e-posti aadressi sisestamist saadetakse kasutajale kinnituskiri. Kasutajanime muutus jõustub pärast kinnituse lingil klõpsamist.
  4. Kõigil uutel kasutajatel võib kasutajanimeks olla eranditult e-posti aadress ja enne kui kasutaja saab Erplysse sisse logida, tuleb klõpsata e-postiga saadetud kinnituslingile. On üks erand: kui uus kasutajakonto luuakse API integratsiooni jaoks, on võimalik sobiv kasutajanimi sisestada ja sel juhul kinnituskirja ei saadeta.
 2. Võimalus iga müügieesmärgi jaoks määrata eraldi 0% käibemaksumäärad. Lisatud on neli uut sätet Seaded → Üldseadistused → Maksumäärad alla:
  1. Vaikimisi 0% käibemaksumäär müügiks Euroopa Liidus
  2. Vaikimisi 0% käibemaksumäär müügiks väljaspool Euroopa Liitu
  3. Vaikimisi 0% käibemaksumäär maksuvabastusega toodetele
  4. Vaikimisi 0% käibemaksumäär maksuvabastusega klientidele

  Esimesed kaks välja kuvatakse ainult Euroopa Liidu kontodel.

 3. Täiendused Püsikliendipunktide saldo aruandes. Püsikliendipunktide saldo aruande (Kliendid → Püsikliendipunktide saldo) kohta on nüüd kaks variatsiooni:
  1. Püsikliendipunktide saldo
  2. Püsikliendipunktide saldo ja hiljutised tehingud

  Eelnevalt me pakkusime ainult viimast varianti aruandest. Suure andmemahu puhul avanes aruanne aeglaselt ning suuremahuliste (üle 200 000 kliendibaasiga) kontode puhul oli seetõttu keelatud.

  Uus ja lihtsam vaade on alternatiiv, mis peaks töötama ka suuremate andmekogumite korral. Samuti on aruanne “Püsikliendipunktide saldo ja hiljutised tehingud” nüüd lubatud ka suuremahulistel kontodel. Juhul, kui aruanne võtab laadimiseks liiga kaua aega, kaaluge selle asemel esimese aruande kasutamist.

 4. Täiendused Vietnamile.
  1. Konfiguratsiooni parameeter “overwrite_money_decimals” on lisatud. Väärtus peaks olema täisarv, mis näitab, mitu kümnendkohta võib kasutada rahasummade jaoks (nt arve kogusummad, jaehinnad).Vietnami kontod võivad soovida määrata parameetri väärtuseks 0 (Vietnam ei kasuta valuuta allühikuid). Väärtused, mis on suuremad kui 2, pole soovitatavad; arve arvutusalgoritm ei paku suuremat täpsust igaljuhul.
  2. Vietnami kontodel ei ole netohindadel enam vaikimisi kümnendkohti. (Kui vaja, taasta kümnendkohad koos konfiguratsiooniparameetriga “overwrite_price_decimals”.)
  3. Konfiguratsiooni parameetri “overwrite_price_decimals” (mis määrab, kui palju kümnendkohti peaks netohinnas olema) väärtuseks saab nüüd määrata “0”, et kümnendkohad välistada.
 5. Müügidokumentide ümardamise väli on nüüd redigeeritav.

Täiendused

 1. Aruanded → Üle tähtaja arved → Üle tähtaja arvete aruande kommentaaride lahtrit on nüüd laiendatud.
 2. Aruandegeneraatori tabel “Toode” sisaldab nüüd tootenime valikuid kõigis keeltes.
 3. Seaded → Üldseadistused → Arvete saatmine e-postiga saab nüüd määrata e-kirjaga saadetavat teksti kõigis keeltes.
 4. Ühest müügidokumendist teise loomisel kopeeritakse nüüd ka väljad “Komplekteerija” ja “Projekt”.
 5. Müük → Arvelduskäsud võimaldab nüüd mitmel lehel ridu linnukestega valida ning jätab need valikud meelde.
 6. Müük → Arvelduskäsud all hulgi arvelduskäskudest arveid luues märgitakse automaatselt loodud arved linnukestega.
 7. Arvelduskäsk ei soovita enam uue aastaarve loomist kolm kuud enne käesoleva arveldusperioodi lõppu.
 8. Pakkematerjalide aruanne on tõlgitud inglise keelde. (Käesolev aruanne on osa lisamoodulist “Package fields and old package report”, mille saab vajadusel klienditugi aktiveerida.)
 9. Pakendiaruannet pole enam vaja iga pakendimaterjalide rühma jaoks eraldi hankida. (Aruanded → Müük-müügikäive all oli rippmenüü “Pakendi grupp” ja täielike andmete saamiseks oli vaja avada aruanne kolm korda iga rühma kohta üks kord. See rippmenüü on eemaldatud.) Lisaks sellele ilmub aruandesse müük ka siis, kui toodet ei ole pakenditüübiti “liigitatud”.
 10. Üks leedu tõlge on parandatud.
 11. Turvalisuse parandused.

Parandused

 1. Parandatud: Isegi kui kasutajal ei olnud õigust arveid luua, sai luua müügitellimuse ja seejärel selle tüüpi muuta.
 2. Parandatud: Aeg-ajalt genereeriti aruanne valede kasutajaõigustega. (Näiteks võis kasutaja näha GDPR-iga seotud veateadet keelatud juurdepääsu kohta, kuid õigused olid tegelikult antud.)
 3. Parandatud: Kasutajagrupi piirang “Iga kasutaja näeb ainult oma kliente ja nendega seotud dokumente (vt. “Kliendihalduri” väli kliendikaardil)” ei töötanud alati ootuspäraselt.
 4. Parandatud: Rippmenüü “Kassa” müügidokumendil kuvas kassasid, mis ei kuulunud valitud lao alla.
 5. Parandatud: Ettevõtte postiaadress e-posti jaluses ei sisalda enam tarbetuid tühikuid rea alguses.

Back Office versioon 4.12.0

Uued võimalused

 1. Meiliaadressi peitmine on nüüd seadistatav.
  Kontodel, mis kuuluvad andmekaitse üldmääruse reguleerimisalasse, on meiliaadressi peitmine tärnidega (“E-postiga saatmise logi” ja Kalender → Tegevused all) nüüd seadistatav. Lisatud on uus seadistusvõimalus: Seaded → Üldseadistused → Arvete saatmine e-mailiga → “Anonümiseeri aadressid logides”. Seadistus on vaikimisi peal, kuid seda saab maha võtta. Soovitame selle välja lülitada ainult juhul, kui e-kirjad edastatakse valdavalt äriklientidele ja e-posti aadresside talletamine tegevuste all on teie ettevõtte andmete säilitamise eeskirjaga kooskõlas.
 2. Ostudokumendi printimine erinevates keeltes.
  Ostudokumentidele on “Prindi” ja “PDF” nuppude kõrvale lisatud rippmenüü “Keel”. Ostutellimuse või -arve printimisel ja/või meiliga saatmisel, on nüüd võimalik valida kas “Hetkel valitud keel” või valida mõni muu keel valikutest. “Hetkel valitud keel” prindib dokumendi selles keeles, mida parajasti kasutate ning tooteread prinditakse kujul, mil need olid dokumendile sisestatud. See võib olla kasulik juhul, kui tootenimesid on dokumendil üle kirjutatud või lisatud täiendavaid detaile. Teise keele valimisel prinditakse täielikult tõlgitud dokument, kus tootenimed võetakse tootekaardilt.
 3. Müügidokumentide väljatrükil käibemaksuga hindade kuvamine (bruto).Kontodel, kus kõik müügidokumendid on seadistatud “Jaemüügi algoritmile” (bruto hinnapõhine arvutusmeetod), tekib täiendav rippmenüü Seaded → Üldseadistused → Müügidokumentide väljatrükid: “Arve ja saatelehe väljatrükil kuvatakse: netohinnad / brutohinnad”.Antud seadistusvõimalust (näidata brutohindasid väljatrükil) on palunud Soome kliendid.
 4. Toote “Laoaruanne” on nüüd kompaktsem.
  “Laoaruanne” tootekaardil näitab nüüd algselt vaid 100 viimast tehingut. Täielik tehingute ajalugu avaneb, kui vajutada lingile “Kuva kõiki”.

 5. Toote “Laoaruandes” kuvatavate ladude arv on nüüd seadistatav.Nüüd on võimalik kontopõhiselt seadistada toote laoaruandes lühendatud vaates kuvatavat ladude arvu. Vastavalt sellele tekib laoaruandesse ladude nimekirja alla ka link “Näita rohkem” / “Näita vähem”. Enimkasutavate ladude arvu saab määrata Seaded → Üldseadistused → Ladu ja ost all ning vaikimisi on see 25.
 6. Kasutajatoe konsultandid ei pääse enam ligi klientide moodulile nendel kontodel, mis kuuluvad andmekaitse üldmääruse (GDPR) reguleerimisalasse.
 7. Veerg “Allahindlus” on lisatud ostutellimustele. Samuti kandub nüüd allahindlus üle dokumendi kopeerimisel.(Varasemalt oli veerg “Allahindlus” kõigil ostudokumentidel, välja arvatud ostutellimustel)
 8. Tootekaardile on lisatud uus vaheleht “Seotud tooted”, mille alla saab lisada tooteid, mida kuvatakse veebipoes kui seotud tooted.
  Varasemalt oli see vaheleht aktiveeritud vaid valitud kontodel.
 9. Toodete eksport sisaldab nüüd ka toote pakendikoguseid, mida saab sisestada tootekaardile, kui vastav moodul on kontol aktiveeritud.
 10. Eesti kliendid näevad nüüd versiooniuuenduse teavituses linki eestikeelsetele märkmetele.
 11. Lisatud on tugi TriPOS maksete allkirjadele.

 

Täiendused

 1. Toodete eksport annab toodete neto- ning brutokaalu ühtses numbriformaadis.
 2. Töökäsul tegevuste planeerimisel nupule “Lisa” vajutades avanev kalender töötas reeglipäratult. Nüüd on seda kohandatud töötama järgmiselt:
  1. Kui töökäsul on määratletud ladu, siis hüpikaken näitab vaid antud lao kalendrit.
  2. Vastasel juhul kuvatakse kalendrit, kus on välja toodud kõik töökäskude teostajate grupid.
 3. Kasutajagrupi seadete all on valikud “Lisa transport” ja “Maksuvabastus” nüüd nähtavad kõigile, sõltumata konto regioonist. Varasemalt olid need väljad aktiveeritud vaid Ameerika ning Kanada kontodel.
 4. Pakkelehe väljatrükki on parendatud ning eemaldatud veergudevahelised üleliigsed tühimikud.
 5. Täiendused aruandegeneraatoris:

  1. Veerg “ID” (Erply sisemine kliendi id) on lisatud kõikidesse tabelitesse.
  2. Tõlgitud on veateade, mis esineb, kui soovitakse grupeerida või sorteerida summeeritud veeru järgi (Nt väli Müügidokument → Makstud).
  3. Lisatud on uued veerud: Müügidokument → Komplekteerija, Müügidokument → Aasta ja kuu, Müügidokument → Maksetähtaeg.
  4. “Müügidokument” all olevaid veergusid “Aasta number” ja “Kuu number” saab nüüd grupeerida ja sorteerida.
  5. Kui grupeerida aruannet konkreetse väärtuse järgi, siis vahesumma rida kuvatakse samas numbri või kuupäeva formaadis, nagu ülejäänud andmed.
 6. Actual Reports’i (kohandatud väljatrükkide loomise moodul) on ostudokumentide väljatrükkidele lisatud võimalus tootepildi lisamiseks igale tootereale.
 7. Taani tõlked on uuendatud.

Back Office versioon 4.11.10

Parandused

 1. Parandatud: Kliendikaardi muudatuste salvetamine kustutas kliendi e-poe aadressi.

Back Office versioon 4.11.9

Täiendused

 1. Seaded → Üldseadistused → “Müügidokumentide väljatrükid” all on lisatud võimalus keelata QR koodi kuvamine müügidokumendi väljatrükil.
 2. Seaded → Üldseadistused → “Kassatšekkide väljatrükid” all on lisatud võimalus keelata kontrollkoodi kuvamine kassatšeki väljatrükil.

Back Office versioon 4.11.8

Täiendused

 1. Lisatud Tai tõlked

Parandused

 1. Parandatud: QR kood kattis müügidokumendi väljatrüki jaluses oleva teksti.
 2. Parandatud: kliendi hinnakirjajärgsed hinnad ei rakendunud, kui müügitellimust koostati “Ladu” -> “Nopi tooteid tellimusele” alt.

Back Office versioon 4.11.7

Täiendused

 1. Prantsuse tõlked uuendatud

Back Office versioon 4.11.6

Täiendused

 1. Soome tõlked uuendatud

ERPLY 2014 Update 2 versiooniuuendus

Meil on hea meel kuulutada välja järgmine suurem ERPLY versiooniuuendus — ERPLY 2014 Update 2!
Selles versioonis oleme täiustanud andmete eksportimise võimalust ning lisanud uusi aruandeid. Oleme arvesse võtnud klientide tagasisidet, teinud mugavustäiendusi ja lisanud kauaoodatud funktsioone arvete moodulis, kasutajaõiguste loogikas, laohinna arvestuses ja mujalgi.
ERPLY-ga saab liituda SIIN.
Kõige olulisemad uued võimalused värskes ERPLY versioonis on järgmised:

Muuseas — kas soovite järgi uurida, milline näeb välja tuleviku-ERPLY? Laadige iTunes App Store’ist või Google Playst alla rakendus “Salesman”.
image23 image09
Allpool leiate detailsemad kirjeldused uute funktsioonide kohta ning ka pisimuudatuste loetelu.
 
 
 
 
 

1. Püsikliendipunktide aruanne

Oleme lisanud juurde uue aruande „Püsikliendipunktide saldo“. Sellest aruandest leiab kõik kliendid, kellel on kasutamata preemiapunkte, ning iga kliendi punktisumma.
Aruanne asub moodulis KLIENDID → Püsikliendipunktide saldo.
image06
 
 
 
 
 

2. Kliendi saldoaruanne

Samuti on lisandunud klientide saldoaruanne. Selles on välja toodud kõik kliendid, kel on tasumata või ette makstud summasid (või jaemüügi kontekstis n-ö poekrediiti)
Aruanne asub moodulis ARUANDED → Müük – müügikäive → link “Saldoaruanne”.
image08
 
 
 
 
 

3. Tarnetõrke aruanne

See uus aruanne on täienduseks korjelehele, mis lisandus Erply versioonis 2014. „Tarnetõrke aruanne“ loetleb tellimusi, mida ei saa ebapiisava laoseisu tõttu täita.
Korjelehte ja tarnetõrke aruannet võiks omavahel võrrelda nõnda:

 • “Korjeleht” on ennekõike mõeldud väljatrükiks laotöötajale, et selle alusel saadetised kokku pakkida.
 • “Tarnetõrke aruanne” annab tagasisidet müügi- ja ostujuhtidele, informeerides neid varude täiendamise vajadusest ja näidates ära, milliste tellimuste täitmisega on probleeme.

Vaata MÜÜK → Korjeleht + tarnetõrke aruanne.
image03
Meeldetuletus: enne nende aruannete kasutamist tuleks seadistada, kas tellimused võib täita ainult tervikuna, või on lubatud ka osaline täitmine (mitme saadetisega).
Vaadake SEADED → Üldseadistused → Arved ja müük:
image17
 
 
 
 
 

4. Eraldi kasutajaõigused müügitellimustele

Müügitellimustel on nüüdsest eraldi kasutajaõigused. (Varasemalt oli müügitellimuste õigused samad, mis arvetel.)
Vajadusel saab nüüd kasutajagruppidele anda ainult müügitellimuste muutmise või kustutamise õiguse, ilma et neil oleks ligipääsu arvete moodulile.
 
 
 
 
 

5. Ligipääsupiirangud kasutajagruppidele

Kasutajagruppidele on nüüd ligipääsu võimalik piirata ka n-ö rakenduse kaupa.
Kasutajagrupi kaardil on neli uut linnukest:
image26
Erply: selle õigusega saab kasutaja sisse logida ERPLY veebikeskkonda.
Kassa: See linnuke võimaldab grupil kasutada Touch POS ja Windows POS kassasid ning ERPLY iPhone’i ja iPadi kassarakendusi.
Muud rakendused: Selle grupi alla kuulub terve hulk erinevaid lisamooduleid, sh. neid, mida pakuvad ERPLY ning ERPLY partnerid. Kui olete kasutajagrupile andnud “Erply” ligipääsu (esimene linnuke), siis suure tõenäosusega läheb kasutajatel vaja ka “Muude rakenduste” ligipääsuõigust. Rusikareegel võiks olla selline, et need kaks linnukest oleks alati koos sisse lülitatud.
“Muude rakenduste” õigust vajavad näiteks:

 • Tootepiltide moodul tootekaardil
 • ERPLY raamatupidamine (Margn)
 • “Salesman” rakendus
 • CRM-i lisamoodul
 • Shopify lisamoodul
 • Uus toodete ja klientide impordiviisard.

API: Antud valik lubab grupil teha API päringuid. Kui teie ERPLY kontole on arendajad ehitanud täiendavaid lisamooduleid, siis võib samas ka olla, et see linnuke peaks olema kõigile kasutajagruppidele sisse lülitatud. (Näide: oletame, et kasutajad logivad oma tunnustega sisse mingisse eraldi rakendusse või lisamoodulisse. See rakendus aga omakorda vajab juurdepääsu API-le, et sealt lisainfot laadida).
Olenemata sellest, millised linnukesed kasutajagrupile sisse või välja lülitada, kehtivad jätkuvalt ka moodulipõhised jurdepääsupiirangud. Näiteks: kui kasutajalt on “Arvete” mooduli ligipääs maha võetud, siis ei saa ta:

 • ERPLY veebikeskkonnas sellele moodulile ligi;
 • kassas müüke teha;
 • ERPLY raamatupidamismoodulis (Margnis) andmeid sünkroniseerida;
 • API “getSalesDocuments” / “saveSalesDocument” päringuid teha.

Mõned soovituslikud kasutusjuhud:

 • Jaemüük: Kui müüjad ei vaja juurdepääsu veebikeskkonda, võite anda juurdepääsu ainult “Kassale”. “Lao” nupp Touch POS’is (mis tavapäraselt avab müüjale ERPLY laomooduli) annab sel juhul teate “Ligipääsu pole”
 • Arendajad / alltöövõtjad: Kui nad ei vaja juurdepääsu ERPLY veebikeskkonda (nt nad arendavad mõnda uut moodulit, mis töötab Erply’st eraldatult või integreerivad e-poodi), võib aktiivseks jätta ainult “API”.

 

6. Automaatne sisselogimine viimati vaadatud lehele

Sisse logides avab ERPLY avalehe asemel nüüd automaatselt selle lehekülje või mooduli, mida viimati vaatasite.
Nii on lihtsam jätkata tööd seal, kus see pooleli jäi. Osadel kontodel võib avaleht suure andmemahu tõttu olla ka aeglane; nõnda peaks see uuendus töö pisut kiiremaks muutma.
 
 
 
 
 

7. Klientide eksport

Klientide andmebaasi on nüüdsest võimalik eksportida Excelisse. Vt. KLIENDID → Ekspordi kliendid.

 • Eksportfaili väljastatakse kuni kolm aadressi ning kolm kontaktisikut iga kliendi kohta.
 • Juhul, kui antud valikut menüüs ei paista, tuleb see aktiviseerida kasutajagruppide õiguste alt. Turvalisuse huvides ei ole klientide eksportimise võimalus algselt sisse lülitatud.
 • Klientide moodulist on nüüd ära võetud “Trükivaate” funktsionaalsus. Uus eksport peaks täitma sama rolli ning erinevalt “Trükivaatest” ei ole uues kliendiekspordis piirangut, mitu kirjet väljastada on võimalik.

image11
 
 
 
 
 

8. Tooteekspordi täiendused

Tooteekspordiga saab nüüd ka väljastada:

 • Hinnakirjahindu;
 • Ostu- ja laohinda.

image04
Seega saab nüüd tooteeksporti kasutada ka näiteks selleks, et hinnakirjades hulgimuudatusi teha. Valige, millist hinnakirja muuta, märkige linnuke “Ekspordi ainult hinnakirjas olevad tooted” ette, laadige fail alla ning avage see Excelis.
Kui hinnad on korrastatud, salvestage fail “Unicode TXT” formaadis, avage LADU → “Impordi tooted TXT-failist” ning laadige fail uuesti üles. See viib hinnakirjades muudatused sisse.
Ka hinnakirja vormile on lisatud nupud “Ekspordi” ja “Impordi”. “Ekspordi” avab uue tooteekspordi mooduli ning “Impordi” viib standardsele toodete importimise vormile.
 
 
 
 
 

9. Tagastatud toodete lao- ja ostuhind

Siiani võttis Erply tagastatud tooted lattu tagasi hetke keskmises laohinnas / ostuhinnas. (Erply arvutas kõikide hetkel laos olevate toodete kaalutud keskmise laohinna / ostuhinna, või kui toodet laos ei olnud, siis kasutas viimast laohinda / ostuhinda — ja võttis tagastatud toote leitud hinnas lattu.
Tegime selles loogikas täienduse. Juhul, kui Erply suudab tuvastada toote algse laohinna / ostuhinna, nii nagu see oli müügi hetkel, võetakse toode tagasi samas hinnas. Kui originaalmaksumust ei ole võimalik tuvastada, siis rakendub hetke keskmine laohind ja ostuhind (nagu üleval kirjeldatud).
Erply suudab tuvastada originaalmaksumuse ainult juhul kui kreeditarvel on viide algsele müügiarvele. Kui aga kreeditarve koostada nullist (ilma viiteta algdokumendile), siis  originaal-laohinda kasutada ei saa.
 
 
 
 
 

10. Kliendi väli arvetel

Varasemalt on arvetel olnud “Klient” ja “Maksja” väljad. Selle lahendusega on aga olnud aeg-ajalt probleeme, eriti just selles osas, mis puudutab saldo jälgimist maksjate lõikes. Uutel kontodel on nüüdsest süsteem lihtsam:

 • “Klient” ongi nüüdsest maksja. “Kliendi” väljale tuleks kirjutada selle firma või osakonna nimi, kes peaks arve tasuma.
 • Lisaks on vajadusel võimalus määrata ka “Kaupade saaja”, mis võib erineda kliendist. Antud välja täitmine ei ole kohustuslik.

Kaupade saaja ei mängi rolli saldoarvestuses. Kõik laekumised tuleks seostada ainult Kliendiga ning kõik arved ja laekumised kajastuvad ainult Kliendi saldoväljavõttes.
See võimalus on sisse lülitatud ainult uutele liitujatele. Soovi korral saame selle võimaluse sisse lülitada ka olemasoleval kontol; selleks palume pöörduda ERPLY klienditoe poole, kuna seadistuse muutmisel on tarvis teha mõningad muudatused andmebaasis ja korrigeerida olemasolevaid andmeid.
 
 
 
 
 

11. Kliendi muutmine arvel

Kui arvel klienti, ladu või projekti vahetada, küsib ERPLY nüüdsest kinnitust, kas hindasid tuleks uuendada.

 • Erinevatele klientidele või ladudele võivad kehtida erinevad hinnakirjad. Kui soovite, et arvele rakenduks just valitud kliendile või laole kehtivad hinnad, siis valige “Uuenda”.
 • Kui olete näiteks koostanud erihindadega pakkumise ja soovite ainult pakkumise päises kliendi nime ära vahetada (aga jätta hinnad alles), valige “Jäta hinnad paika”.

Varasemalt uuendas ERPLY alati hindu automaatselt.
image27
 
 
 
 
 

12. Arvelevõtu hinna muutmine kinnitatud arvelevõtmisaktis

Kinnitatud arvelevõtu aktil on nüüdsest võimalik muuta hindu; hinna lahter on tehtud muudetavaks.
Varasemalt oli pärast kinnitamist hinna korrigeerimine võimalik vaid ostuarvetel; nüüdsest on võimalik seda teha ka arvelevõtu aktidega.
 
 
 
 
 

13. Maatrikstoote valikuaknas kuvatakse laoseise

Kui valida arvele maatrikstoode ja ERPLY kuvab valikuakna, kus saab määrata suurused ja värvid, siis nüüd on selles aknas näha ka iga variatsiooni laoseis.
image01
 
 
 
 
 

14. Actual Reports

Actual Reports on lihtne ja mugav tarkvara, millega kujundada oma kohandatud tooteetikette, arvete ja pakkumiste malle jpm. Actual Reports on integreeritud ERPLY-ga ja kõigile ERPLY kasutajatele tasuta.
Antud uuendusse oleme lisanud mitmeid erinevaid täiendusi:
________
Arve väljatrükil on nüüdsest võimalik näidata:

 • laekumiste loetelu,
 • arve lõppsaldot (tasumata summat),
 • kaupade kogust kokku,
 • allahindlust (€ and %),
 • käibemaksu maksumäärade lõikes:

image10
________
AR’i “Composite” välja abil on võimalik nüüd kujundada selliseid arveridasid, kus sisalduvad ka pildid, tootekirjeldus vm. oluline informatsioon. Selleks toimige nii:
Lisage dokumendile väli “Composite field”. Tekib ristkülik; see kast kujutab üht arverida ja väljatrükile tekib samasuguseid kaste üksteise alla nii mitu kui arvel on arveridu. Siduge “Composite field” andmeväljaga “documentRows”.  Sellesse ristkülikusse saab seejärel “Insert sub component” käsklusega lisada väljasid, mida soovite arvereal näha (kogus, hind, toote nimi, rea summa, tootepilt jne.).
image00
image05
Valmis väljatrükk võiks välja näha selline:
image19
Sarnast väljatrükki on võimalik luua ka valitud toodetele — et koostada näiteks tootekataloogi. Tootekataloogi printimiseks minge “Lao” moodulisse, valige soovitud tooted, vajutage “Trüki etiketid Actual Reportsiga” ning valige linnuke “Trüki tooted tootekataloogina”. Tootekataloogi koostamine erineb etikettidest selle poolest, et tootekataloogil peab olema lehel ka päis ja jalus (mida etikettidel ei ole tarvis), seepärast on vaja märkida see spetsiaalne linnuke.
Looge tootekataloogi põhi samal moel, nagu eespool kirjeldatud. Kui sarnane arve on juba olemas, võite kasutada seda põhjana, kuid kõik väljad on vaja uuesti siduda õigete andmetega. Valmis tootekataloog võiks välja näha selline:
image07
________
Actual Reportsiga saab nüüd koostada ka koondarvet, kus on read grupeeritud saatelehtede kaupa.
Esmalt tuleb veenduda, et seadistus SEADED → Üldseadistused → “Koondarve väljatrükil on read saatelehtede kaupa grupeeritud” on sisse lülitatud:
image18
Lisage dokumendimallile “Composite” element ja siduge see andmeväljaga “waybills”. Selle kasti sisse saate paigutada saatelehe üldinfo (number, kuupäev, tarneaadress) ja ka tabeli arveridadega (st. need koondarve read, mis pärinevad just sellelt konkreetselt saatelehelt).   Lõplik väljatrükk võiks olla selline:
image24
________
Tooteetiketil, arve ja ostuarve väljatrükil saab nüüdsest kasutada atribuute. Lisaks on tooteetiketil ja arve väljatrükil olemas:

 • tooteparameetrid (kui teie ERPLY kontol on see moodul sisse lülitatud);
 • maatrikstoote dimensioonid: värv ja suurus;
 • pakendite info.

image14
________
Actual Reportsiga saab nüüd trükkida ka arvelevõtmise akte, mahakandmisi ja lao liikumisi.
________
Peale uue malli loomist on võimalik ERPLYs etikettide nimistut värskendada — juhul, kui uus mall nimekirja automaatselt ei ilmunud:
image15
 
 
 
 
 

15. Väiksemad täiendused

Arved ja müük

Hinnakirjas on nüüdsest võimalik määrata hinnaks 0,00. Varasemalt hinnakiri nullhinda ei tunnistanud.
image28
________
Kassa ja laekumiste aruanne ning “Kassade koond” ei grupeeri enam kaardimakseid kaardiliikide kaupa; kõik kaardimaksed on üheks nimekirjaks kokku koondatud. Kuna erinevaid kaardiliike on palju, siis oli kassaaruanne varasemalt väga pikk ja kaardimaksetest summaarset ülevaadet oli raske saada.
Kõigile Eesti kontodele on see seadistus peale pandud. Kui Teie kontol ei ole riigiks määratud “Eesti”, aga sooviksite seda võimalust kasutada, palun võtke ühendust ERPLY klienditoega.
________
Lisandunud on uued müügiaruannete variandid:

 • “Maatrikstoodete kaupa” — annab põhimõtteliselt sama informatsiooni, mis “Müük toodete kaupa”, kuid ühe toote eri suurused on kokku koondatud üheks reaks.
 • “Seeriate kaupa, 1. tase”
 • “Seeriate kaupa, 2. tase”

________
Uute klientide puhul ei ole kliendikaardil enam moodulit “Allahindlus”. Selle asemel tuleks kasutada hinnakirju.
________
Lisatud on uus kampaania liik: kampaania, mis rakendub ainult kliendi sünnipäeval.
image21
Kampaaniat on võimalik seadistada nii manuaalselt (kassapidaja valib selle käsitsi) kui automaatselt rakenduvaks. Siiski, mõlemal juhul kehtib kampaania soodustus ainult kliendi sünnipäeval ning ei mõjuta teiste klientide tehtavaid oste.
Sünnipäev peab olema määratud kliendikaardil.
Lisaks on võimalik seadistada, kas sünnipäevakampaania kehtib ainult üks kord sünnipäeva jooksul (st igal aastal ainult ühe korra), või klient võib naasta hiljem samal päeval ning kasutada kampaania soodustust uuesti.
Olemas on ka mõned seadistused, millega sünnipäeva-funktsionaalsust kohandada. Huvi korral tuleb sellest teada anda ERPLY klienditoele, seadistada saab järgmisi võimalusi:

 • Touch POS kassa võib kliendi sünnipäeva puhul kuvada müüjale teavitust.
 • Kampaaniat on võimalik pikendada, et see toimiks ka teatud arv päevi enne ja pärast sünnipäeva, mitte ainult sünnipäeva päeval.

________
Kampaaniatel ja hinnakirjadel on nüüdsest “Alguskuupäev ja -kellaaeg“ ja “Lõppkuupäev ja -kellaaeg“ — see võimaldab määrata hinnakirjadele (kampaaniatele) täpse hetke, millal need muutuvad aktiivseks. Üldiselt algavad ja lõpevad kõik kampaaniad ja hinnakirjad südaööl.
________
Ettemaksude aruanne on nüüdsest kõigil kontodel sisse lülitatud.
Osades riikides nõuab seadus, et ettemaksed tuleb deklareerida müügituluna ja ettevõtjad peavad maksma ettemaksudelt käibemaksu. ERPLY müügiaruanded ei sisalda seda automaatselt, nii et ettemaksude aruandest tuleb võtta täiendavat infot.
Müügikäibe arvutamiseks koos ettemaksudega oleks õige meetod selline:

 1. Võtke müügiaruanne soovitud perioodi kohta (nt september);
 2. Lisage kõik ettemaksud, mis on laekunud septembrikuu jooksul. Avage ettemaksude aruanne, kasutades “Ettemaksu kuupäev” filtrit.
 3. Lahutage maha ettemaksud, mis olid tehtud septembri müükide eest. See samm on oluline, vastasel juhul see osa käibest kajastatakse topelt. Kasutage filtrit “Arve kuupäev”.

Vaadake ARUANDED → Ettemaksud.
________
Kliendigruppidele on nüüdsest võimalik määrata kuni viis hinnakirja.
________
Kliendikaardil on nüüd võimalik määrata e-poe kasutajanimi ja salasõna ka firmadele; enam ei ole see piiratud ainult kontaktisikutega.
Samas, esmalt tuleks kindlasti veenduda, et e-poe platvorm võimaldab seda (st. et ka firma kasutajanime ja parooliga on võimalik edukalt sisse logida ning vormistada tellimusi). Kõikidel e-poe platvormidel ei pruugi seda tuge olla.
________
Müügi- ja ostuaruannetele on lisatud kaubamärgi filter.
________
Müügiaruandesse “Päevade kaupa” on lisatud veerud “Ühe müügi keskmine kogus”, “Ühe müügi keskmine summa” ja “Tehinguid kokku”, analoogselt aruandega “Kassapidajate kaupa”
________
Laekumisi on nüüdsest võimalik importida ka LHV pangast.
image13
 
 
 
 
 

Ladu ja tooted

Maatrikstoote kaardil, alajaotuses “Maatriks” → “Ülevaatemaatriks” on nüüd eraldi välja toodud laohinnad ja informatiivsed laohinnad. “Laohinnad” on FIFO hinnad, mille ERPLY arvutab automaatselt; “Informatiivsed laohinnad” on need, mis tootele tootekaardil käsitsi määratud.
image02
________
Ostudokumentide moodulis, filtris “Liik” ei ole enam valikuvariante “täidetud” ja “täitmata”. Need variandid ei töötanud nii nagu tarvis, ninig nende asemel võiks pigem kasutada vaateid “Kinnitatud ostutellimused” ja “Täidetud ostutellimused”.
image22
________
Lao moodulis saab nüüd valida, et ERPLY kuvaks korraga nii arhiveeritud kui ka arhiveerimata tooteid:
image12
________
Ostuaruannete moodulisse on lisatud filtreerimisvõimalusi.
________
Oleme lisanud uue aruande: “Laoseisu maatriksaruanne + perioodi ost ja müük”:
image20
See on laoseisu maatriksaruande täiustatud versioon. Aruandes on välja toodud valitud perioodi alg- ja lõpplaoseis ning samuti perioodi jooksul müüdud, ostetud, arvele võetud jne. kogused.

 • Iga suuruse kohta detailselt on välja toodud: müüdud kogus, ostetud kogus ja laoseis perioodi lõpus.
 • Maatrikstoote kohta summaarselt näitab aruanne: laoseisu perioodi alguses ja perioodi lõpus, müüdud, ostetud, arvele võetud, maha kantud ning ladude vahel liigutatud kogust.

________
Komplekteeritavatel toodetel on toodete nimekirjas nüüd ees tähis ‘KT’ (analoogselt komplektidega, millel on tähis ‘K’ ja maatrikstoodetega, mis on märgitud ‘M+’).
________
Et vähendada teineteist dubleerivaid funktsioone, võtsime moodulist ARUANDED → Tooted maha nupu “Ekspordi CSV”. Sama informatsiooni saab kätte ERPLY tavalisest tooteekspordist.
________
Juhul, kui 500 rea limiit tooteajaloo aruandes on olnud probleemiks (“Laoaruande” nupp tootekaardil), siis nüüdsest on võimalik eksportida kogu toote tehingute ajalugu Excelisse.
image16
Oleme lisanud tootekaardile nupu  “Laadi alla tooteajalugu”:
NB! Kui tootega on tehtud tuhandeid müügitehinguid, võib eksport olla aeglane.
 
 
 
 

Tootepiltide ja failide parem kättesaadavus

Tegeleme hetkel ümberkorraldustega, et teha tootepilte ja tootefaile paremini kättesaadavaks. Seni ei ole pildid olnud automaatselt üle API alla laaditavad; piltidele ligipääsu saamiseks on olnud tarvis ERPLY klienditoe poole pöörduda. Kui ümberkorraldused jõuavad lõpule, ei ole see enam vajalik.
Uuendame kontosid järk-järgult. Uuendus muudab pisut “Tootepiltide” ja “Seotud failide” mooduleid tootekaardil, aga sisuline funktsionaalsus jääb põhimõtteliselt samaks.
Uutel loodavatel kontodel on uuendused juba automaatselt sisse lülitatud.
Olenemata sellest, kas teie konto on uuendatud või mitte, saab piltide/failide info kätte API käskudega “getProducts” ja “getProductFiles” / “getProductPictures”. Pilte ei ole lubatud hotlinkida (veebiküljastajale neid otse ERPLY poolt pakutavalt URL’lt näidata); pildid tuleb alla laadida veebiserverisse ja näidata neid sealt.
Kui te aga soovite “saveProductPicture” ja “saveProductFile” käskudega pilte ÜLES laadida, siis selles osas on uuendatud ja uuendamata kontode vahel mõned erisused. Selle kohta ilmub info API dokumentatsiooni lehele.
 
 
 
 

Muu

Erply kuvab hoiatuse, kui arve e-postiga saatmisel sisestada vigane e-postiaadress.
image25
________
Alajaotuses SEADED → Üldseadistused → Arvete saatmine e-postiga on lisandunud uus võimalus: “Arved saadetakse e-postiga: töötaja e-posti aadressilt / kaupluse või firma üldiselt e-postiaadressilt”. See seadistus mitte ainult ei muuda saatja aadressi, vaid ka e-posti jalust: juhul kui valite teise variandi, kuvatakse jaluses töötaja isiklike andmete asemel poe kontaktandmeid.
________
Aruandegeneraatoris on võimalik määrata, millises järjekorras peaksid aruandes veerud olema. Selleks tuleb veeru nime ette panna järjekorranumber ja eraldada see ülejäänud nimest tühikute ja sidekriipsuga, nt. nii: “1 – test”.
 
 
 
 
 

Veaparandused

Kinkekaartide aruannet (ARUANDED → Kupongid, kinkekaardid) on veidi täiendatud. Lisaks teistele muudatustele on nüüd kinkekaardid järjestatud kronoloogiliselt.
________
Toote import ei lubanud seni uuendada tootekoodi “1234”-st “01234”-ks (st lisada või eemaldada nulle). See on parandatud.
________
Maatrikstoote valimise dialoogiaknas (mis tuleb müügiarve või ostuarve vormil ette, kui arvele valida maatrikstoode), ei olnud variatsioonid järjestatud korrektselt suuruse/värvi järjekorras. See on nüüd parandatud.
________
Funktsioone

 • “Laotooteid ei ole võimalik müüa, kui antud toote laoseis on null” ja
 • “Laotooteid ei ole võimalik müüa, kui laos ei ole antud toodet piisavalt (mitte reserveeritud)”

on parandatud. Osadel juhtudel ERPLY ei lubanud kasutajal hoolimata piisavast laoseisust müügiarvet kinnitada, kui arve oli koostatud töökäsust või tellimusest.
________
Kui laoseisu aruandele panna peale tooteseeria filter, siis võetakse nüüd aruandesse ka kõik need tooted, mis kuuluvad alamseeriatesse. (Tootegrupi filter toimib analoogselt.)
________
Müügiaruannetes ei toiminud andmete sorteerimine õigesti, see on nüüd parandatud.
________
Täidetud ja osaliselt täidetud ostuarvete jälgimine “Saabumata ostutellimuste” aruandes, “Hilinenud tarnete aruandes” ja tooteinfo vaates (kastike, mille saab avata toodete nimekirjast või ostuarve rea juurest) toimib nüüd paremini.
________
Varasemalt ei olnud võimalik tootekaardilt, kliendikaardilt, arvetelt jm. atribuute kustutada. See on nüüd parandatud.
________
Müügitellimuse poolitamine osalise arveldamise korral: laekumiste poolitamise loogikat on täiustatud.
________
Kui muuta dokumendiliiki (Kodumaine / EL / EL-väline), muutub arveridadel käibemaks automaatselt.
________
Kui “EL” või “EL-välisest” tellimusest teha arve, siis arve liigiks tuli ikkagi “Kodumaine”. See on nüüd parandatud.
________
“EL” ja “EL-väliste” arvete korral ERPLY kontrollib, et käibemaksumäär oleks 0% (ning vajadusel hoiatab).
________
Kui EL kliendile on tehtud töökäsk ja sellest luua arve, siis ERPLY seadistab arvele õige 0% käibemaksu.
________
Kui muuta arve liik Invoice’iks, või Invoice’’ist millekski muuks, ei muuda ERPLY enam automaatselt arve valuutat ära.
________
Kui teha tellimus mitte-vaikimisi valuutas ja sellest koostada arve, ei muuda ERPLY enam arve liiki automaatselt Invoice’iks.
________
“Koostaja” filter arvete ja pakkumiste moodulis: töötajate nimed ei olnud selles rippmenüüs ei olnud õigesti järjestatud.
________
Kui lisada üle API kliendile ettemaksu (poekrediiti), ei seostanud ERPLY seda automaatselt tasumata arvetega (seda tuli teha käsitsi). See on nüüd parandatud.
________
Ostuaruandes ja arvelevõtmise koondis / mahakandmiste koondis / lao liikumiste koondis ei saanud tootegrupi filtrit teiste filtritega samaaegselt kasutada. See on nüüd parandatud.
________
Koondplaneerimise aruanne ei paku enam välja soovitusi komplekttoodete tellimiseks. (Komplekttooteid ei saa sisse osta ega lattu võtta)
________
“Toote” filter laoseisu aruandes ja müügiaruandes ei kuva enam arhiveeritud tooteid.
________
Mitmed täiendused on tehtud aruandegeneraatoris.
________
Kasutaja ei saa ennast enam Kasutajate moodulist kustutada.
________
Lisades hinnakirja uusi tooteid (kõik tooted valitud tootegrupist, seeriat, või kaubamärgi alt), jätab ERPLY nüüd välja arhiveeritud tooted — neid enam hinnakirja ei lisata.
________
Tuli ette juhte, kus ERPLYs muudeti toote staatust, kuid “viimase muudatuse” kuupäev jäi uuendamata. (Selle tulemusena võis juhtuda, et teised rakendused, mis üle API tootebaasi sünkroniseerisid, ei saanud kõiki toodebaasis tehtud muudatusi kätte.) See on nüüd parandatud. Lisaks uuendatakse toote “viimase muutmise” kuupäeva nüüd ka sel juhul, kui lisatakse või muudetakse asendustooteid, seotud tooteid või laetakse üles tootefaile.
________
Varasemalt ei olnud ostutagastusel igal arvereal allahindluse välja. Nüüdsest on see väli lisatud, et ostutagastus näeks välja samasugune nagu ostuarve ning allahindlustega ostuarvest tagastuse koostamisel ei tekiks erisusi.
________
Ostutagastusel peavad kogused olema miinusega. ERPLY annab nüüdsest salvestamise hetkel hoiatuse, kui mõnel kogusel on miinusmärk puudu.
________
Aruandegeneraator: parandatud on automaatset linkide genereerimist. Kui aruandesse lisada näiteks veerg “Arve number”, siis kõik arvenumbrid selles veerus peaksid olema automaatselt linkideks muudetud (lingil klõpsamine avab automaatselt vastava arve). Teatud puhkudel seda linki ei ilmunud. See peaks nüüd parandatud olema.
________
Kui kustutada laekumine, mis oli pangast imporditud, siis ei olnud enam võimalik sama laekumist uuesti importida. See probleem on nüüd lahendatud; kustutatud laekumist saab uuesti importida.
________
Väli “kliendikood” ERPLY sisselogimisvormil ei toiminud varasemalt nõnda nagu võiks eeldada. Isegi kui kliendikoodi muuta (nt. A-st B-ks), siis ERPLY logis kasutaja sisse ikkagi kontosse A. (Loomulikult pidi kasutajal selleks olema korrektsed tunnused konto “A” jaoks, vastasel juhul oleks sisselogimine ebaõnnestunud). Nüüd töötab sisselogimise vorm korrektselt — sisestatud kliendikood läheb arvesse.


ERPLY 2014 versiooniuuendus

 

Meil on hea meel tuua teieni viimaste kuude jooksul juba teine suurem ERPLY versiooniuuendus — ERPLY 2014!

Vaadake uuendusi demokeskkonnas!

Oleme põhjalikult vahepeal tegelenud ERPLY kasutajaliidese ja navigatsiooniga ja kujundanud tarkvarale uue, täiustatud võimalustega menüüriba:


image11

Ikoonid on nüüd asendatud rippmenüüdega — igasse rippmenüüsse on koondatud kõik asjakohased tabelivaated, olulisemad käsud ja ka viited aruannetele. Iga menüü on kohandatud konkreetse rolli tarbeks: “Ost” ostujuhile, “Jaekett” poejuhatajale jne.

Alammenüüd on ikka tuttavas järjekorras — Kliendid, Müük, Ladu, … — mis teeb ülemineku uuele menüüle lihtsaks. Esimesed uue menüü kasutajad on märkinud, et sellega harjub kiiresti ja uus menüü hoiab oluliselt aega kokku!


image21

Uue menüüga on tarkvara funktsioonid kergemini leitavad ja ka lihtsamad kasutada. Sagedasti kasutatavad käsud — Lisa uus pakkumine, Lisa uus tellimus, Koosta ostutellimus — on nüüd vaid ühe klõpsu kaugusel, ükskõik millises moodulis parajasti asute. Dokumendiotsing on toodud otse menüüsse. Uus menüü vähendab asjatut sirvimist ja toimingud saavad kiiremini tehtud.


image15


Uuendatud ERPLY annab juhiseid oluliste toimingute tegemiseks ja aitab leida küsimustele vastuseid. Kuidas ostuarvega saabunud kaupu lattu võtta? Milliseid klientide tellimusi saan ma olemasoleva laovaruga täita? Kuidas kaupa juurde tellida? Kust ma saan tooteetikette trükkida? Mitmed protseduurid on uue menüüga lihtsamini arusaadavad ja leitavad.


image01

ERPLY meeskonnaga loodame, et:

 1. 1. Uus menüü teeb tarkvara funktsioonid kiiremini ligipääsetavaks;
 2. 2. Annab paremaid juhiseid toimingute tegemiseks;
 3. 3. Aitab kergemini üles leida vajalikku funktsiooni.

 

Tabelites ei kuvata enam kirjete koguarvu

Kirjete koguarvu arvutamine on süsteemi jaoks ressursimahukas ning kui tabelis on palju andmeid, siis võib koguarvu leidmine olla aeglane. Et hoida kokku teie väärtuslikku aega ja teha tarkvara kiiremaks, muutsime funktsiooni selliseks, et seda saaks käivitada vastavalt vajadusele. Üldjuhul enam tabelites kirjete (ega ka lehekülgede) koguarvu ei kuvata. 

Kui soovite näha, mitu rida tabelis on, klõpsake nupul “Kirjete arv kokku…”.

image07

 

Actual Reports

ERPLYsse on lisatud veel mõned liidestused dokumendikujundustarkvaraga Actual Reports:

1. Actual Reportsiga saab nüüd trükkida ka müügidokumente (arveid, pakkumisi ja tellimusi). 

Arvete, Pakkumiste ja tellimuste moodulite päisest leiate järgmise nuppude grupi:

image13

Kui teil on mall varasemalt juba kujundatud, valige soovitud arved linnukestega, valige rippmenüüst dokumendimall ja klõpsake Trüki-nuppu.

Kui aga soovite alustada malli kujundamisest, klõpsake teist nuppu. Teid suunatakse Actual Reportsi keskkonda, kus saate kujundada just sellise dokumendipõhja nagu vajate. Disainivaade kuvab andmeid nendelt arvetelt, mille te linnukesega valisite; nii saate juba kujundamise käigus näha, milline iga andmeväli lõpuks välja näeb, ja kui palju ruumi igale väljale oleks tarvis eraldada.

Samasuguse nuppude komplekti leiate ka arvevormi päisest. 

2. Töökäske saab nüüd ka hulgi trükkida (töökäskude tabelist)

3. Dokumendimallides saab eelmise versiooniga võrreldes kasutada suuremat hulka andmevälju.

4. Tooteetikette saab nüüd trükkida ka hinnakirjadest.

image20

 

Müük

Korjeleht (aruanne müügitellimustest, mida saab olemasoleva laovaruga täita) on nüüd standardne funktsioon, mis on kõigil kontodel sisse lülitatud.

image08


image02


image17

See aruanne on mõeldud ennekõike väljatrükiks laomeeskonnale, et pakkida kaubad ja valmistada ette saadetised. Igast täidetavast tellimusest tuleb mõistagi koostada ka saateleht või arve-saateleht. Pakkelehe, mis saadetisele lisada, saate välja trükkida nii tellimuselt kui ka saatelehelt. 

Tellimusi on võimalik liigitada “tarnetingimuste” järgi. Näiteks võib tarnetingimustega eristada tellimusi, millele klient tuleb ise järgi, ja tellimusi, mis vajavad transporti. Seejärel võib juba seadistada täpsemad liigitused näiteks nädalapäevade lõikes vms. Tarnetingimusi saab seadistada alajaotuses Ladu → Tarnetingimused.

Oluline on panna paika, kas osalised tarned peaksid olema lubatud või mitte. Teisisõnu — kui klient on tellinud kaks toodet, aga laos on hetkel ainult üks, kas aruanne peaks selle ühe toote tarnimiseks välja pakkuma, või ootama, kuni ka teine on lattu jõudnud?

Seda saab määrata seadistusega: Seaded → Üldseadistused → Arved ja müük → “Korjeleht lubab tellimusi osaliselt täita”.

Samas, osaliste tarnetega seoses juhime tähelepanu ühele piirangule: Kui tellimus osaliselt välja saata, siis ERPLY ei jäta saatmata kaupadele laos broneeringut peale. Broneering saab olla ainult tellimusel tervikuna, ja kui kasvõi osa tellimust on täidetud, võetakse broneering maha. Kui soovite, et tarnimata kaupadele jääks broneering peale, soovitame täiendavalt kasutada müügitellimuste poolitamist (kus saatmata jäänud kaupadest tekib n-ö uus müügitellimus).

Kui olete osalise tarnimise võimaluse sisse lülitanud, siis soovi korral saab siiski valitud tellimustele erandi teha, märkides tellimusele linnukese “Tarnida, kui kõik kaubad on kohal”.

______

Müügitellimustele on nüüd lisatud kiirvaate kastike, nii nagu arvetel. Arvete kiirvaade omakorda kuvab nüüd ka arvel olevaid laekumisi.

Lisaks kuvab ERPLY igast dokumendist kiirvaates nüüd ainult 20 esimest rida, sest vastasel juhul läheb kast liiga suureks ja ei mahu ekraanile ära.

image18

______ 

Tellimuste moodulis töötab kliendiotsing nüüd samamoodi nagu arvete moodulis. Enam ei saa otsida vabateksti järgi, vaid süsteemi pakutud vastete hulgast tuleb valida konkreetne klient. 

______

Oleme kohandanud müügiaruannete filtrit “Kuva kogu müüki / toodete müüki / teenuste müüki”. Valikud on nüüd järgnevad:

 • – Kogu müük
 • – Ainult toodete müük
 • – Ainult teenuste ja mitte-laotoodete müük

Teisisõnu, mitte-laotooted arvestatakse nüüd teenuste hulka.

______

Ettemaksuarve staatuse saab nüüd vajadusel muuta “tühistatuks”.

______

Infoks klientidele, kes kasutavat moodulit “Tagastuste põhjuskoodid”: kreeditarvetel on tagastuse / krediteerimise põhjuse sisestamine tehtud kohustuslikuks.

______

Kõigile müügidokumentidele on nüüd lisatud funktsioon “Laadi alla e-arve XML”. Sellel valikul klõpsamine genereerib XML-formaadis e-arve. Fail vastab Eesti e-arve versiooni 1.1 spetsifikatsioonile.

image09

______

Tšekkidele saab nüüd trükkida ka tootekoodi. Alajaotuses Seaded → Üldseadistused → Müügidokumentide väljatrükid saab määrata, milline tootekood tšekile trükitakse. See seadistus töötab ainult Touch POS-is ja Web POS-is.

image10

______

Müügitellimuste tabelisse on lisatud mõned uued filtreerimisvõimalused.

______

Kodumaised / EL / EL-välised kliendid ja arved. Klientidele saab nüüdsest määrata, kas tegu on kodumaise kliendiga, EL kliendiga või EL-välise kliendiga. ERPLY koostab sellele kliendile automaatselt vastavate seadistustega arve, pakkumise või tellimuse. Välisklientidele on käibemaks automaatselt 0% ja arvele trükitakse kliendi käibemaksukohuslase registrinumber (VAT number).


image16

Kui kliendikaardil on seadistus määramata, siis saab selle valiku teha ka otse arvel.

Eraldi arveliiki “Invoice” ei ole nüüdsest enam vaja kasutada. Uutele registreerujatele me seda arveliiki enam vaikeseadistuses ei paigalda. (Kui see on aga teie kontol hetkel olemas, võite selle kasutamist jätkata.) Invoice’i asemel võib nüüd koostada lihtsalt arveid või arve-saatelehti ja valida uuest rippmenüüst sobiva liigi.

Arveid saab selle uue liigituse alusel ka arvete tabelis filtreerida. 

Ka müügiaruannetesse on lisatud filter: “Kodumaine käive” / “EL käive” / “EL-väline käive”. NB! Seda filtrit saate kasutada aga ainult juhul, kui kasutate ülalkirjeldatud protseduuri, ehk koostate välisklientidele arve-saatelehti ja määrate rippmenüüst, kas tegu EL kliendiga või EL-välise kliendiga. Dokumente liigiga “Invoice” see filter ei ei arvesta.

 
 
 

Kasutajad ja kasutajagrupid

 

Valitud kasutajagruppidele saab nüüd ära peita toodete ostu- ja laohinnad. Kasutajagrupi seadistustest leiate uue õiguste linnukese, nimega “Kasutajagrupil on lubatud… näha toodete laohinda ja ostuhinda”.

NB! Selle sätte välja lülitamisel tuleb kasutajagrupilt võtta ära ka ligipääs mitmele moodulile:

 • – Aruanded
 • – Ekspordi raamatupidamisse
 • – Aruandegeneraator
 • – Ost
 • – Arvelevõtu aktid
 • – Mahakandmise aktid
 • – Hankijate hinnakirjad

Kui kasutajagrupil on ligipääs mõnele ülalnimetatud moodulile, siis säte ei anna soovitud tulemust.

Kasutajad, kellele on piirang peale pandud, saavad siiski teha lao liikumisi. Lao liikumist saavad nad koostada nii, et nad laohindu ei näe.

image12

______

Muud täiendused kasutajate moodulis:

 • – ERPLY ei luba enam ühele töötajale mitut kasutajanime luua. (See on probleemiks kassadele.)
 • – Administraatorite / juhtkonna gruppi ei saa kustutada.
 • – Administraatorite / juhtkonna grupis peab olema vähemalt üks kasutaja.
 • – Administraatoritel / juhtkonnal ei ole enam võimalik iseendalt kasutajate haldamise õigust ära võtta.

______

Turvalisuskaalutlustel peavad paroolid olema nüüd vähemalt 8 tähemärki pikad ja PIN-koodid vähemalt 6 tähemärki pikad.

 

Tooted

Toodete ekspordiga seoses oleme teinud mõned täiendused:

Lisasime toodete eksportimise võimaluse kõigile kontodele, olenemata sellest, kas laoarvestusmoodul on uuendatud või mitte. (Ligipääs tooteekspordi funktsioonile tuleb siiski kõigepealt kasutajagruppide õiguste alt sisse lülitada.)
– Vaikevalikuks on nüüd “Eksporditakse kõik, välja arvatud arhiveeritud tooted
– On võimalik valida, kas eksportida ka laoseisud või mitte. (Ilma laoseisudeta on eksport kiirem.)


image14

______

Tooteimpordi moodulis on uus valikuvõimalus: kas ERPLY peaks

 • a) otsima imporditavatele kirjetele vasteid ka arhiveeritud toodete seast ja vajadusel neid tooteid uuendama, või
 • b) ignoreerima arhiveeritud tooteid, ja kui imporditavale kirjele aktiivseid vasteid ei leidu, looma uue toote?

image25

______

Tootevaliku akent on pisut ümber kujundatud.

______

Lisatud on uus aruanne, laoseisu maatriksaruanne.

See aruanne kuvab koguselisi laoseise maatrikstoodete kaupa grupeeritult. Vt. Aruanded → Laoseis.

 

Ost

Aruannetes “Saabumata ostutellimused” (varasema nimega “Kõik ostutellimused valitud perioodil”) ja “Hilinenud tarned” on mitmeid täiendusi:

 • – Mõlemat aruannet on nüüd võimalik ka CSV / XLS formaadis eksportida.
 • – Mõlemasse aruandesse on lisatud täiendavaid veerge.
 • – “Hilinenud tarnete” aruande algoritmi on täiendatud.
 • – Kui olete igale ostutellimuse reale eraldi hankija tarnekuupäeva määranud, siis kuvab seda nüüd ka aruanne “Saabumata ostutellimused”. Varasemalt kuvas see aruanne ainult ostutellimuse üldist tarnekuupäeva.

______

Funktsioon “Impordi ostuarvete read TXT-st” võimaldab nüüd importida pakendite arvu ja rea netosummat (ühiku hinna asemel). Ühiku hind arvutatakse automaatselt, jagades rea netosumma toote kogusega.

Lisaks on nüüd võimalus valida: kui tootekoodile ERPLYs vastet ei leidu, kas ERPLY peaks looma uue toote või jätma importfailis selle rea vahele? (Varasemalt lõi ERPLY alati uue toote.)

image06

______

Täpsustuseks hankija hinnakirjade osas: kui hankija kaardil on määratud valuuta, siis ERPLY eeldab, et ka hankija hinnakirjad on sellesamas valuutas, ning vastavalt tuleks hankija hinnad hinnakirja ka sisestada.

______ 

Ostudokumentidele on lisatud kiirvaate funktsioon.

image00

______

Ostudokumentide ja Hankijate moodulitesse on lisatud filter, mis võimaldab näha ja sirvida ka kustutatud dokumente ja hankijaid (nii, nagu on müügiarvete moodulis)

 

Saldoteatised ja maksemeenutused

Saldoteatisi, analoogselt maksemeenutustega, on nüüd võimalik e-postiga saata.

______

Saldoteatisi saab nüüd ka kõiki korraga välja trükkida (aruandest “Laekumata arved ja klientide saldoteatised

image04

______ 

Saldoteatisi ja maksemeenutusi PDF-ina alla laadides või e-postiga saates annab ERPLY PDF-failidele nüüd arusaadavamad ja täpsemad nimed ja e-kirjadele ka vastavad teemaread.

______

Kui aruanne “Laekumata arved ja klientide saldoteatised” avada lao / kaupluse filtrit kasutades, siis kõigi saldoteatiste ja maksemeenutuste jalusesse lisab süsteem selle konkreetse kaupluse aadressi ja kontaktid, mitte firma üldkontaktid.

See võimalus võib osutuda kasulikuks juhul, kui iga ladu on iseseisev filiaal, millel on oma kliendid ja mis ise hoolitseb klientidega arveldamise eest.

 

Muud muudatused ja täiendused

QuickBooksi IIF-eksportfaili on veidi kohendatud. Arveid, mis väljastatud ja makstud samal päeval, ERPLY varasemalt “Klientide võlad” kontole ei kandnud, ei deebet- ega kreeditpoolele.

See aga tähendas, et QuickBooksi faili oli raske müügiaruandega võrrelda ja kontrollida. Seepärast on see uutele klientidele nüüd vaikimisi ümber seadistatud: samal päeval makstud arved ja nendele vastavad laekumised kantakse samuti “Klientide võlad” kontole, vastavalt siis deebet- ja kreeditpoolele. Vajadusel on seda võimalik ERPLY meeskonnal teie jaoks ümber seadistada.

______

Aruandegeneraatorisse on lisatud:

 • – Toote liik
 • – Ostudokumendi tarnekuupäev ja tühistamise kuupäev
 • – Arve loomise kellaaeg
 • – Arve tasutud summa
 • – Väli “Kaubad broneeritud kuni …”
 • – Arverea summaline allahindlus
 • – Kliendikaardi kood

______

Kui ERPLY ei tuvasta registreerumisel automaatselt teie asukohariiki, siis kuvatakse teile avalehel vastavat teavitust ja seda on võimalik ise ümber seadistada.

______

Uute menüüpunktide loomine Javascript-pluginatega — leheküljele, mis menüüpunktil klõpsamisel avaneb, on nüüd võimalik kaasa anda järgnevaid parameetreid:

 • – API võti
 • – Kliendikood
 • – Kasutaja ID
 • – Töötaja ID

______

Töökäsu vormil ei kuvata enam detailset loetelu kliendi tasumata arvetest. Vorm avaneb tänu sellele oluliselt kiiremini. Kliendi summaarset hetkesaldot aga kuvab ERPLY sellegipoolest, ja saldoväljavõttel klõpsates saab ka kliendi võlgadest jätkuvalt ülevaate.

______

Kinkekaartide moodulisse on lisatud filter “Kaardi ostja”

______

Igale tootegrupile on nüüd võimalik eraldi määrata, kui palju püsikliendipunkte nende toodete ostu eest saab. Üldseadistustes saab seega paika panna vaikimisi määra ja teatud tootegruppide jaoks selle üle kirjutada. Tootegrupi kaardil määratud seadistus rakendub ka alamgruppidele.

image22

______

Lisatud on uus kampaanialiik: klient võib saada püsikliendipunktide eest omal soovil allahindlust, aga soodustus võib olla maksimaalselt x% ostusummast (isegi kui kliendil on kasutatavaid punkte rohkem). Seda kampaanialiiki saab kasutada Offline POS-is.

______

Lao, kassa, töötaja ja kasutaja kaartidele on lisatud alajaotus “Atribuudid”. Salongifunktsioonide ja Salon POS-i tarbeks võib olla tarvis salongidele ja töötajatele mõningaid sätteid määrata atribuutide kujul; selle kohta annab ERPLY juurutusmeeskond vajadusel täpsemat infot.

______

Inventuuride moodul on nüüd muudetud tavaliseks tabeliks, kus saab kasutada filtreerimist ja inventuure sirvida lehekülgede kaupa. Uuemad inventuurid on nüüd nimekirjas eespool.


image24

image05

______

“Account Movement” aruandes on nüüd võimalik iga numbri peal klõpsata. Klõpsamine avab detailse nimekirja klientidest, kes selle koguarvu taga peituvad.


image19

“Account Movement” aruanne asub moodulis Aruanded → Kliendiregister ja see näitab, kui suur osa klientidest on “aktiivsed” (on viimasel ajal teinud oste) ja kuidas osakaalud on kuust kuusse muutunud — kui palju kliente on muutunud “aktiivsest” “mitteaktiivseks” ja vastupidi.

______

Kliendiimpordi moodulisse on lisatud valikuvõimalus: kas importida ka korduvad kliendid või mitte.


image03

Kui seadistus on sisse lülitatud, siis impordib ERPLY failist kõik kliendid, isegi kui samanimeline klient on juba olemas. Kui seadistus välja lülitada, siis sellised read importfailis jäetakse vahele. (Võimalust, et impordil uuendataks olemasoleva kliendi andmeid, paraku veel pole.)

 

Parandused ja kohandused

Kui hankija kaardil oli määratud riik, siis ostuarve sisestamisel võis ERPLY mõnel juhul ridadele vale käibemaksumäära välja pakkuda. See on nüüd parandatud.

______

Inventuuride kustutamine oli varasemalt lubatud ainult administraatoritele / juhtkonnale. Nüüd arvestab ERPLY Kasutajagruppide moodulis määratud kasutajaõigusi.

______

QuickBooksi eksport: laokulu tootegruppide lõikes arvestatakse nüüd lähtuvalt laokäibest (arve-saatelehtedest ja saatelehtedest). Müügitulu arvestakse lähtuvalt müügikäibest (arve-saatelehtedest ja arvetest).

______

Arvete hulgi e-postiga saatmisel lisati e-kirjale link “Impordi see arve oma ERPLY kontole”, aga see link ei toiminud korrektselt. See probleem on nüüd parandatud.

______

Tooteimport: kui importida toodete staatusi, ja importfailis olev staatus ei klappinud täpselt ühegagi neljast ettenähtud variandist (“aktiivne” / “arhiveeritud” / “ei saa enam lattu tellida” / “ei ole müügiks”), siis toode arhiveeriti.

______

Kui tooteimpordiga importida ka pakendeid, siis ERPLY ei määra pakenditele automaatselt liiki. Varasemalt ei olnud selliseid pakendeid võimalik arvele valida; see on nüüd lahendatud.

______

Aruandegeneraator: osa ERPLY 3.4 versioonis loodud aruandeid ei olnud võimalik ERPLY 2013 versioonis avada.

______

Avalehe näidik “Täna sisestatud uusi kliente” kuvab nüüd täpsemat informatsiooni.

______

Laekumiste poolitamist on täiendatud.

Laekumiste poolitamine leiab aset sel juhul, kui klient on tasunud ettemaksuarve alusel, laekumine on ettemaksuarvele kantud ja nüüd tehakse kliendile osaline arve-saateleht; ERPLY peab sellisel juhul sobivas suuruses laekumise ettemaksuarvelt arve-saatelehele üle kandma, et seda makstuks märkida.

______ 

Müügiaruannetes on tehtud mitmeid parandusi andmete grupeerimise ja erinevate võrdlusvaadete osas.

______ 

Kliendi kontaktinfot ei kuvatud pakkelehe väljatrükil. See on nüüd lisatud.

______

Komplektid:

 • – Komplekte ei saa enam valida ostudokumentidele ja laoaktidele. (Komplekt on mõeldud ainult müügiks ja sellele ei saa olla laoseisu.)
 • – Komplektidel ei ole enam tootekaardil “Laoseisu” alajaotust.

______

Kui toodete tabelis maatrikstoote real “M+” peal klõpsata, siis variatsioonide loetelus ei kuvata enam arhiveeritud variatsioone.

______

Kui ERPLY kontrollib tootekoodi unikaalsust, siis arhiveeritud tooteid enam sealjuures arvesse ei võeta (st. arhiveeritud toote asemele on võimalik luua uue sama koodiga toote).

______

Kui ostuarvel muuta ostuarve kuupäeva, siis ERPLY jätab nüüd maksepäevade arvu muutumatuks ja korrigeerib hoopis maksetähtaega. Varasemalt toimis see vastupidi.

______

Hankija kaardil on nüüd võimalik määrata vaikimisi käibemaksumäära ja maksepäevade arvu. Need väärtused rakenduvad automaatselt kõigile selle hankija ostuarvetele.

______

Ettemaksude aruandes on tehtud mõned muudatused:

 • – Varasemalt ei arvestanud ettemaksude aruanne selle juhuga, kui tellimusest või ettemaksuarvest tehakse kõigepealt saateleht ja seejärel arve. See on nüüd korrigeeritud.
 • – Aruanne kuvab arve maksja nime, mitte kaupade saaja nime.

______

Pangast imporditud laekumisi, või ERPLY poolt automaatselt arve kinnitamisel loodud laekumisi (nt. kui arvel oli makseviisiks määratud “sularahas”) kuvas ERPLY mõnel juhul kassaaruandes vale kuupäevaga.

______

Toodete importimisel muutis ERPLY välja “Informatiivne laohind” alati nulliks, isegi kui importfailis informatiivse laohinna veergu ei olnud.

______

Arvelduskäskudele on lisatud täiendav kontroll: aktiivsel arvelduskäsul peab alati olema alguskuupäev.

______

Aruannet “Kaupade liigutamine harulattu” on täiendatud. See võtab arvesse nüüd nii harulao klienditellimusi kui ka miinimum- ja soovituslikke laokoguseid (ja lao liikumisele pakutakse välja selline kogus, et nii tellimused kui ka soovituslik laokogus saaksid täidetud).


image23

______ 

Tellimusi ja pakkumisi on nüüd võimalik ka hulgi kustutada (märkida dokumendid linnukestega ja klõpsata Kustuta-nuppu)

______

ERPLY ei võimaldanud mitte-laotoote töökäsule lisamisel määrata teostajat ja ajakulu (nii nagu saab teha teenuste puhul). See on nüüd parandatud.

______

Toodete, klientide ja ostuarve ridade importi on nüüd täiendatud ja importida saab ka Maciga loodud TXT-faile.

______

Laekumise vormile on lisatud “Ettemaksu” linnuke.

Kui klient maksab ettemaksuarve alusel ja laekumine siduda ettemaksuarvega, hiljem aga koostada kliendile arve, siis ERPLY kannab laekumise automaatselt arvele, et see saaks makstuks märgitud. See linnuke märgibki laekumisi, mis on ettemaksuarvelt lõpparvele üle kantud. Üldjuhul aga ei ole seda linnukest vaja käsitsi lisada — ERPLY lisab selle alati automaatselt.

 


Uue kasutajaliidesega Erply 2014

Meil on hea meel tuua teieni viimaste kuude jooksul juba teine suurem ERPLY versiooniuuendus — ERPLY 2014!

Vaadake uuendusi demokeskkonnas!

Oleme põhjalikult vahepeal tegelenud Erply kasutajaliidese ja navigatsiooniga ja kujundanud tarkvarale uue, täiustatud võimalustega menüüriba:

menuee1
 

Toimingud paremini leitavad

Erply funktsioonid ja võimalused on nüüd otsekui peopesal. Ikoonid on asendatud rippmenüüdega — igasse rippmenüüsse on koondatud kõik asjakohased tabelivaated, olulisemad käsud ja ka viited aruannetele. Iga menüü on kohandatud konkreetse rolli tarbeks: “Ost” ostujuhile, “Jaekett” poejuhatajale jne.

menuee12
 

Kiirem ja efektiivsem

Uue menüüga on tarkvara funktsioonid kergemini leitavad ja ka lihtsamad kasutada. Sagedasti kasutatavad käsud — Lisa uus pakkumine, Lisa uus tellimus, Koosta ostutellimus — on nüüd vaid ühe klõpsu kaugusel, ükskõik millises moodulis parajasti asute. Dokumendiotsing on toodud otse menüüsse. Uus menüü vähendab asjatut sirvimist ja toimingud saavad kiiremini tehtud.

menuee11
 

Rohkem tähelepanu protseduuridele ja toimingutele

Uuendatud Erply annab juhiseid oluliste toimingute tegemiseks ja aitab leida küsimustele vastuseid. Kuidas ostuarvega saabunud kaupu lattu võtta? Milliseid klientide tellimusi saan ma olemasoleva laovaruga täita? Kuidas kaupa juurde tellida? Kust ma saan tooteetikette trükkida? Mitmed protseduurid on uue menüüga lihtsamini arusaadavad ja leitavad.

menuee4
 

Versiooniuuendus

Samas on alammenüüd ikka tuttavas järjekorras — Kliendid, Müük, Ladu, … — mis teeb ülemineku uuele menüüle lihtsaks. Esimesed uue menüü kasutajad on märkinud, et sellega harjub kiiresti ja uus menüü hoiab oluliselt aega kokku!

Anname hetkel versiooniuuendusele viimast lihvi ja väljalase on tulemas aprillikuus. Järgneva kuu jooksul (alates 9. aprillist) uuendame ERPLY 2014 versioonile kõikide kasutajate kontod. Et uue menüüga tutvust teha, külastage selleks puhuks loodud spetsiaalset demokeskkonda!

 
ERPLY kasutajaks saab registreeruda siin.


Erply 2013 versiooniuuendus

 
Meil on hea meel tuua teieni uus ja oluliselt täiendatud ERPLY versioon — ERPLY 2013. Oleme selles versioonis rohkem tähelepanu pööranud lao- ja ostutoimingutele. Lisaks on ERPLY nüüd integreeritud Actual Reportsi etiketi- ja dokumendidisaineriga ning olulisi täiendusi on veelgi!
Pakub huvi? Siit leiad lähemat infot:
●  ERPLY jaekaubanduses
●  ERPLY hulgimüügis
●  ERPLY teeninduses
Registreeru ERPLY kasutajaks – TASUTA!
Võid ka tutvuda Erply demokeskkonnaga.
 
Siin on valik olulisematest uutest võimalustest:
1. Parem maatrikstoodete haldus — Variatsioonide lisamine ostu- või müügiarvele on lihtsam. Variatsioonide tootekaartide korraga redigeerimine. Variatsioonide miinimum- ja soovituslikud laokogused.
2. Uus etiketi- ja dokumendikujundaja Actual Reports (BETA) — Saab trükkida tooteetikette või kujundada oma dokumendimalle. Loe lähemalt:  http://actualreports.com.
3. Mitte-laotooted — parem alternatiiv teenustele. Mitte-laotooteid saab importida, lisada kampaaniatesse ja hinnakirjadesse.
4. Toodete komplekteerimine — Komplektide koostamine lähtekomponentidest. Erinevalt komplektidest on komplekteeritavatel toodetel ka laoseis. Komplekteeritud toote laohind arvutatakse automaatselt.
5. Uued toodete staatused ja toodete arhiveerimine — Toote staatuseks saab märkida “Ei saa enam tellida” või “Ei ole müügiks”. Vanu tooteid saab hulgi arhiveerida.
6. Parem tooteeksport Excelisse — Kogu tooteinfo (sh. laoseisud ja laohinnad) saab Exceli tabelina alla laadida.  Tabelis võib teha näiteks hulgimuudatusi ja neid Erply tooteimpordiga taas sisse võtta.
7. Tarne otse kliendile — Trükkige ostutellimusele kliendi nimi ja aadress.
8. Tarnekuupäevade jälgimine ostutellimustel ja müügitellimustel — Müügitellimustele saab määrata klientide soovitud tarnekuupäevi ja ostutellimustele hankija tarnekuupäevi. ERPLY kannab hoolt, et tarned saaks õigeaegselt täidetud.
9. Ostu koondplaneerimine — Kasutamiseks juhul, kui keskladu teeb koond-ostutellimusi ja hiljem jagab kaubad harukontoritesse laiali.
10. Müügitellimuste poolitamine — Et tellimuste osalist täitmist paremini hallata.
 
Proovi ka meie uut kasutajasõbralikku kassarakendust!
new-erply-web-point-of-sale
Järgnevalt leiate täpsemad selgitused uue funktsionaalsuse kohta, ning juhised selle kasutamiseks.
 

Kõige olulisemad täiendused

 

1. Maatrikstoodete parem haldamine

Maatrikstooted on läbinud rea uuendusi:
Variatsiooni valimine müügi- või ostudokumendile. 
Kui valida mistahes dokumendile (müügiarve, ostutellimus, laoakt) maatrikstoode, siis avaneb järgnev aken:
image19
Kuvatud tabelisse saab sisestada kõigi suuruste ja värvide kogused. Kõik valitud variatsioonid lisatakse automaatselt arveridadena dokumendile — enam ei pea iga variatsiooni käsitsi lisama.
Infoks — me oleme veidi kohendanud ka tooteotsingut. Kui sisestada otsingusse maatrikstoote nimi või kood, siis kuvatakse vasteks ainult maatrikstoode — variatsioonid esialgu loetelusse ei tule. Nii on otsingutulemuste loetelu kompaktsem. Alati võib valida nimekirjast maatrikstoote, avaneb variatsioonide ruudustik ja läbi ruudustiku saab arvele valida sobiva variatsiooni.
Kui aga sisestada konkreetse variatsiooni nimi, kood või EAN, siis tuleb see otsingutulemustes välja nii nagu tavaliselt. Seega saab jätkuvalt müügiarvet või ostutellimust koostada ka ribakoodiskänneriga.
Kui soovite naasta vana kuvamisviisi juurde (kui nii maatrikstooted kui ka variatsioonid tulevad loetelus alati välja ), avage Seaded → Üldseadistused → Ladu ja ost  ning muutke parameetrit “Tooteotsing tagastab alati nii maatrikstooted kui ka variatsioonid”.
 
Miinimum- ja soovituslikke laokoguseid saab määrata kõigile variatsioonidele samaaegselt — avage maatrikstoote kaart, mine “Maatriks” → “Ülevaatemaatriks” ja valige ladu. Variatsioonide miinimum- ja soovituslikke laokoguseid on selles vaates võimalik nüüd redigeerida.
image14
 
 
Variatsioonide tootekaartide muutmine. Kui teha muudatus või täiendus maatrikstoote kaardil, kantakse sama muudatus automaatselt edasi ka kõigile variatsioonidele.
See funktsioon ei ole vaikimisi sisse lülitatud. Seda saab sisse lülitada alajaotuses Seaded → Üldseadistused → Maatrikstooted. Koodide, nimede, hindade jne. automaatset uuendamist saab seadistada eraldi. Näiteks võib olla tarvilik, et igal variatsioonil oleks erinev müügihind ning et maatrikstoote muutmine ei kirjutaks üle variatsioonide hindasid. Veenduge, et automaatkopeerimine oleks sisse lülitatud kõigile soovitud väljadele.
EAN-i, koodi 3 ja hankija/tootja koodi ei kirjutata variatsiooni tootekaardil kunagi üle.
image03
 
Toodete nimekirjas on näha maatrikstoote summaarne laoseis (variatsioonide laoseisude summa)
image15
 
Märkus: Kui kasutada filtrit “Näita ainult laos olevaid tooteid”, siis Erply siiski maatrikstooteid tabelis ei loetle. Selle filtri abil saate kätte siiski ainult konkreetsed variatsioonid, mis hetkel on laos olemas, ja nende nägemiseks tuleb ka sisse lülitada linnuke “Näita ka toodete variatsioone”.
 

2. Integratsioon etiketi- ja dokumendidisaineriga Actual Reports (BETA)

 
Oleme Erply integreerinud Actual Reportsiga — kaasaegse etiketi- ja dokumendidisaineriga.
Actual Reports võimaldab lihtsalt kujundada oma soovile vastavaid riiulietikette või dokumendipõhjasid ja kasutada neid Erplyst etikettide või arvete trükkimiseks.
Actual Reportsit võib kasutada muuhulgas ka Erplyst eraldiseisva lahendusena. Sellele saab andmeallikatena ette anda mistahes CSV- või JSON-formaadis andmeid, Exceli tabeleid, Google Drive dokumente jms. Uurige meilt lähemalt, kuidas integreerida Actual Reportsit oma teiste tarkvarasüsteemidega!
Erplysse oleme esialgu loonud võimaluse tooteetikettide ning aadressisiltide printimiseks. Tegeleme sellega, et lisada Actual Reportsi dokumendimallid ka ostutellimustele ja töökäskudele; kui soovite, saame aidata teid dokumendimallide loomisel. Tööplaanis on ka müügidokumentide Actual Reportsiga trükkimise võimalus.
Kaugemas tulevikus on plaanis, et Actual Reports asendaks täielikult Erply praeguse tooteetikettide mooduli. Seepärast, kui Te olete ise loonud või lasknud luua erikujundusega tootetikette, palun arvestage, et samad etiketikujundused tuleks uuesti luua ka Actual Reportsi keskkonnas.
 
 

3. Mitte-laotooted

 
Uues Erply versioonis oleme sisse toonud mõiste “mitte-laotoode”. Mitte-laotooted käituvad sarnaselt teenustega — neid saab müüa ja sisse osta, kuid neil pole laoseisu.
Tootekaardil saab lisada linnukese “Mitte-laotoode või teenus”:
image20
 
Mitte-laotooted kuvatakse tavaliste toodetega samas nimekirjas, kuid neil ei ole laokogust:
image13
 
Toodete tabelil on ka filter “Näita ainult mitte-laotooteid”
Teenuste loomise asemel soovitame me nüüd kasutada mitte-laotooteid. Me ei plaani teenuste moodulit ega sellega seotud funktsioone Erplyst küll täielikult eemaldada, kuid tulevastes Erply versioonides jäävad teenused tahaplaanile ja funktsionaalsusesse enam täiendusi ei tule.
Mõned asjad, mida saab juba teha mitte-laotoodetega, kuid mitte teenustega:
●  Importida CSV/TXT failist — Erply standardse tooteimpordiga
● Lisada kampaaniatesse
● Lisada hinnakirja (pole vaja lisamoodulit)
● Lisada pilte (e-poe jaoks)
Märkus: kui soovite proovida meie uut salongidele ja spadele suunatud toodet SalonPOS, tuleks kõik salongiteenused defineerida mitte-laotoodetena. Täpsem info selle kohta allpool.
Uutel Erply kontodel on teenuste moodul välja lülitatud, ehk et saabki luua ainult mitte-laotooteid.
 
 

4. Toodete komplekteerimine

 
Arvelevõtmise aktidega on nüüd võimalik teha ka lihtsamat komplekteerimist — retsepti alusel komponentidest valmistoodete koostamist.
Lisasime juurde uue tooteliigi “Komplekteeritav toode”. Komplekteeritavale tootele on vaja kirjeldada retsept, nii nagu seni komplektide puhulgi. Erinevus on aga selles, et komplektidel ei ole laoseisu; alles müügihetkel arvestab Erply koostisosad laost maha.
Komplekteeritavad tooted seevastu on tavalised laotooted, konkreetse laokogusega. Komplekteerimise käigus võetakse komponendid laost maha ja valmistoode võetakse arvele.
See funktsionaalsus on võimalik vaid kontol, millele on tehtud laoarvestuse uuendus. Uuenduseks või lisainfo saamiseks palume pöörduda Erply Helpdeski poole.
Et alustada komplekteerimist, lisage linnuke ruutu “Komplekteeri”. Ilma linnukeseta võetakse komplekteeritav toode lihtsalt lattu kui tavaline toode.
Kui arvelevõtmise akt on kinnitatud, lisab Erply automaatselt read retsepti komponentidega ja arvestab need laost maha:
 
image18
 
Komplekteeritud toote laohind tekib automaatselt; Erply liidab kokku komponentide maksumuste summa. Tööjõukulusid vms. ei ole hetkel võimalik lisada.
 
 

5. Uued toodete staatused ja toodete arhiveerimine

 
Oleme lisanud toodetele kaks uut staatust: “Ei saa enam lattu tellida” ja “Ei ole müügiks”. Valikuruudu  “aktiivne” / “mitteaktiivne” asemel on toodetel nüüd 4 võimalikku staatust:
1. Aktiivne.
2. Ei saa enam lattu tellida. See on uus staatus — toodetele, mis on veel müügil, aga mida pole tarvis juurde tellida (nt. lõpumüügis olev eelmise hooaja kollektsioon)
3. Ei ole müügiks. See on teine uus valikuvariant — toodetele, mida saab tellida, kuid ei saa müüa. Seda saab kasutada kahel eesmärgil: 1) järgmise hooaja kollektsioon, mis on hankijalt tellitud, kuid ei ole veel müügil, 2) komponendid, mis kuuluvad komplekttoodete koostisesse ja mida klientidele otse ei müüda.
4. Arhiveeritud. Need on endised “mitteaktiivsed” tooted. Arhiveeritud toodet ei saa tellida ega müüa. Enam ei kuvata mitteaktiivseid tooteid ka Toodete tabelis.
Tooteid saab hulgi korraga arhiveerituks määrata. (Vali tooted linnukesega ja klõpsa Veel… → Arhiveeri)
Tegime ka muudatuse, et X-nupp toodete tabelis enam ei kustuta toodet, vaid arhiveerib selle. Seega ei ole Erplys enam ka piiranguid, milliseid tooteid saab loetelust eemaldada ja milliseid mitte.
 
 

6. Toodete eksport Excelisse

 
Kõik tooteandmed ja ka laovarude info on nüüd võimalik hõlpsasti eksportida Exceli faili. Eksportfailis võib näiteks ka teha erinevaid muudatusi, salvestada “Unicode TXT” formaati ja importida Erplysse uuesti sisse — nii saab tooteandmetes suuremahulisi muudatusi teha.
Selle funktsionaalsuse jaoks on tarvilik, et Erply konto oleks uuendatud uuele laoarvestussüsteemile. Uuendamiseks või lisainfo saamiseks palun pöörduge Erply klienditoe poole.
Tootete eksportimiseks on eraldi kasutajaõigused. Kui uus laoarvestussüsteem on teie kontol olemas, aga menüüvalikut ikka ei paista, tuleks see kõigepealt alajaotused Seaded → Kasutajate grupid sisse lülitada.
●  Nupp  “Ekspordi” avab dialoogiakna.
●  Valikuvõimalusena saab eksportida tootekirjeldusi ja/või FIFO-laohindu.
●  Mingeid piiranguid eksporditavate andmete mahule ei ole.
●  Kontodel, kus saab kasutada uut ekspordifunktsiooni, oleme välja lülitanud toodete tabeli trükivaate võimaluse, kuna sellel ei ole enam otstarvet.
image11
 

7. Hankija tarne otse kliendile

 
Ostutellimusel on võimalus täpsustada, et kaubad tuleb tarnida otse kliendile. Ostutellimuse väljatrükile, lahtrisse “Kaup tarnida” kuvatakse sel juhul kliendi nimi, aadress ja kontaktinfo.
NB! Isegi kui hankija saadab kauba otse kliendile, tuleks kaup ostuarvega siiski Erplysse sisse võtta ja koostada kliendile ka arve-saateleht, et käive ja kaupade liikumine Erplys kajastuks.
●  Kui ostuarve hankijalt saabub, klõpsa ostutellimusel Veel… → Koosta ostuarve ja võta kaubad lattu.
●  Seejärel klõpsa Veel… → Koosta müügiarve ja väljasta arve ka kliendile.
 

8. Tarnekuupäevade jälgimine müügi- ja ostutellimustel

 
Selle funktsionaalsuse saab aktiveerida alajaotuses Seaded → Üldseadistused → Ladu ja ost – lülita sisse lisavõimalused. Mooduli võimalused on järgnevad:
image22
●  Müügitellimusele saab sisestada kliendi soovitud tarnekuupäeva (vajadusel ka igale tellimuse reale eraldi)
●  Ostutellimustele saab sisestada oodatava tarnekuupäeva (vastavalt hankija prognoosile), samuti vajadusel igale reale eraldi.
●  Nii ostu- kui ka müügitellimusi saab tarnekuupäeva järgi otsida.
●  Iga müügitellimuse rea juures kuvab Erply varaseimat võimalikku saabumiskuupäeva, vastavalt infole, mis ostumeeskond on ostutellimustele sisestanud. See on infoks müügimeeskonnale, et näha, milliste kaupade õigeaegse tarnega võib tekkida probleem.
●  Lisaks on alajaotuses Aruanded → Ost ka uus aruanne “Hilinenud tarned”. See aruanne loetleb üles kõik täitmata ostutellimuste read, millel prognoositud tarnekuupäev on möödas.
 

9. Ostu koondplaneerimine

 
Ostu koondplaneerimine on mõeldud juhuks, kus ostuga tegeleb ainult keskladu. Ostu aluseks on ladude miinimum- ja soovituslikud laokogused ning klientide tellimused. Keskladu koostab kõigi haruladude jaoks ühised ostutellimused. Kaubad saabuvad kesklattu ning jaotatakse sealt harukontoritesse laiali.
Vt. Aruanded → Laoseis → Ostu koondplaneerimine
Aruanne “Ostu koondplaneerimine” valmistab ette ostutellimused, hankijate järgi grupeeritult. Pärast seda, kui Erply on ostutellimused valmis genereerinud, saab need ostumoodulis üle vaadata ja kinnitada.
Teine aruanne “Kaupade liigutamine, müügitellimuste täitmiseks” aitab kaubad ladudesse laiali jaotada. (Sellest aruandest saab koostada vajalikud lao liikumised.) Seda toimingut tuleb iga harukontori kohta teha eraldi.
Seda funktsionaalsust saab kasutada juhul, kui Teie Erply konto on uuendatud uuele laoarvestussüsteemile. Uuendamiseks või lisainfo saamiseks palun pöörduge Erply klienditoe poole.
 

10. Müügitellimuste poolitamine

 
Müügitellimused broneerivad kliendi tellitud kauba laos ära. Samas, kui tellimus osaliselt täita, siis tühistab süsteem kogu broneeringu (saatmata jäänud kaupadele broneeringut peale ei jää)
Et sellest piirangust üle saada, on nüüd võimalik kasutada müügitellimuste poolitamist.
Selle saab sisse lülitada alajaotusest Seaded → Üldseadistused → Arved ja müük → “Müügitellimuse osalisel täitmisel tellimus poolitatakse”
Kui see on sisse lülitatud, siis müügitellimuse osalisel täitmisel jagab süsteem tellimuse kaheks dokumendiks: täidetud tellimus ja täitmata tellimus. Müügitellimuste nimekirjas on need näha kahe eraldi dokumendina. Mõlemale dokumendile jääb algne tellimuse number, aga eristamiseks on numbri lõppu lisatud “-2”, “-3” jne.
 
 

11. Integratsioon LikePOS-iga ning salongide funktsionaalsus

 
Erply praeguse kassarakenduse asemel võib nüüd ka katsetada Erply järgmise põlvkonna kassat — LikePOS’i. Arendame seda hetkel aktiivselt, kuid selles on juba olemas rida funktsioone, mida Erply praegune kassa ei sisalda, nt. müügikampaaniate tugi.
LikePOS on ühtlasi ka täisfunktsionaalne lahendus salongidele ja spa-dele. Koos võetuna pakuvad Erply ning LikePOS / SalonPOS kõike, mida juuksurisalongi, ilusalongi või spa igapäevaseks tööks vaja.
Kas teil on Erply konto juba olemas? Kui mitte, siis:
●  Registreeruge LikePOS’i kasutajaks,
●  või registreeruge meie salongitarkvara kasutajaks,
●  või laadige Chrome Web Store’ist alla SalonKeep rakendus.
Kui teil Erply konto on juba olemas, siis:
●  Lülitage oma kontol LikePOS / Salon POS sisse: vt. Seaded → Üldseadistused → Kassa → Vali kassaversioon:
●  Kui vajate salongifunktsionaalsust, paluge see Erply klienditoel sisse lülitada.
Oma salongi seadistamiseks Erplys tuleks teha järgnevad sammud:
 
Kirjeldage ära salongi pakutavad teenused.
●  Teenused tuleks defineerida laomoodulis, mitte-laotoodetena. Lugege mitte-laotoodete kohta lähemalt eespoolt.
●  Täitke tootekaardil väli “Teenuse kestus”. Võib lisada ka “Ettevalmistusaja” ja  “Koristusaja”, kui soovite teenindajale võimaldada väikest vaheaega kahe teenuse osutamise vahel.
●  Kui klient peaks saama teenust ootenimekirja vaates ka ise valida, märkige linnuke ruutu “Teenus, mida salongikülastaja saab valida”.
●  Kui mõned teenindajad on spetsialiseerunud vaid kindlate teenuste osutamisele (näit. ainult juukselõikused või ainult värvimine), kirjeldage oma tootegrupid vastavalt.
 
Looge töötajad ja kasutajad
●  Määrake töötaja kaardil, milliseid teenuseid see töötaja osutab. See on oluline, sest muidu ei saa töötajale hiljem töögraafikut luua! Lihtsalt klõpsake nimekirjas tootegruppide valimiseks, Ctrl -klahvi all hoida pole vaja.
●  Kui vaja, seadistage komisjonitasu reeglid.
●  Kui soovite, et kliendid saaks valida seda teenindajat ootenimekirja vaates, tehke linnuke ruutu “See stilist teenindab elavas järjekorras olevaid kliente”.
●  Määrake teenindaja “Sugu”, et LikePOS / Salon POS kuvaks kassas töötaja nime kõrval sobivat ikooni.
 
Looge teenindajatele töögraafikud.
●  Vt. Seaded → Töögraafikud. Kui see moodul ei ole nähtav, siis tuleks esimese sammuna anda ligipääsuõigused, vt. Seaded → Kasutajate grupid.
●  Töögraafikute koostamine Erplys käib nädala ja salongi kaupa. Kui loote uue töögraafiku, valige kõigepealt salong ja nädal ning ekraanile ilmub töötajate nimekiri. Sisestage töötajate tööajad iga päeva jaoks.
●  Kui graafik on valmis, saab seda kopeerida järgnevatele nädalatele. Vajutage töögraafikute nimekirjas “kopeeri” linki ja muutke graafiku alguskuupäeva.
●  Kui teie salong töötab standardsete vahetustega, määratlege need salongi kaardil (Ladu → Laod / kauplused). Siis piisab ainult ühe linnukese märkimisest, et töötaja soovitud päeval soovitud vahetuses tööle määrata.
 
 

12. Muud olulisemad täiendused

 
Tooteinfo arveridade juures
image10
Iga arve, pakkumise või tellimuse rea lõpust võib leida uue nupu. See nupp avab infoakna, kus on kaks tabelit:
●  Varasemad korrad, kui sama klient seda toodet on ostnud — millal klient ostis, mis oli müügihind ja kogus;
Saabumisel ostutellimused — et oleks teada, millal kaup plaanitavalt lattu jõuab.
Sama aruande saab avada ka toodete tabelist. Sel juhul ei ole seal infot kliendi ostude kohta, vaid ainult saabumisel ostutellimuste loetelu.
 
image08
 
Kaupluste grupeerimine. Lao / kaupluse kaardil on 2 uut välja, mida saab kasutada kaupluste grupeerimiseks:

 1. Piirkond või osariik
 2. Kaupluste grupp.

Müügiaruannetele on lisatud nii piirkonna / osariigi kui ka kaupluste grupi järgi filtreerimise võimalus.
Kaupluste gruppe saab lisaks kasutada Müügikampaaniates (müügikampaania saab luua valitud kauplustegrupile) ja piirkonnad/osariigid on kasutusel avalehe näidikutes. (Kui olete sisse lülitanud seadistuse “Kuva valitud näidikuid ka iga kaupluse kohta” siis lisaks üksikutele kauplustele näitab Erply nüüd näidikuid summeerituna piirkondade lõikes).
 
image04
dash
 
Lao liikumise tellimus broneerib kaubad.
Selle lisavõimaluse saab sisse lülitada alajaotusest Seaded → Üldseadistused → Ladu ja ost.
Kui see säte on sisse lülitatud, siis lao liikumise tellimus paneb valitud kaupadele lähtelaos broneeringu peale. See tagab, et teise lattu liigutamiseks valitud kaupu ei saaks keegi vahepeal müüa või muul eesmärgil kasutada.
 
Lao liikumise tellimus võtab kaubad laost maha.
Selle lisavõimaluse saab sisse lülitada alajaotusest Seaded → Üldseadistused → Ladu ja ost.
See valikuvõimalus võib osutuda kasulikuks juhul, kui transport ühest laost teise võtab aega ja vahepeal oleks tarvis, et transporditavad kaubad ei kajastuks kummagi lao laoseisus.
Sellisel juhul tuleks toimida nii:
●  Kui kaubad saadetakse lähtelaost välja, tuleb luua Lao liikumise tellimus;
●  Kui kaubad saabuvad kohale teise lattu, tuleb tellimusest teha Lao liikumine.
See säte ei ühildu eelmisega (“Lao liikumise tellimus broneerib kaubad”)
Seda funktsionaalsust saab kasutada juhul, kui Teie Erply konto on uuendatud uuele laoarvestussüsteemile. Uuendamiseks või lisainfo saamiseks palun pöörduge Erply klienditoe poole.
 
Ostusaatelehed. Selle sätte saab aktiveerida alajaotuses Seaded→ Üldseadistused → Ladu ja ost.
Seni on Erply toiminud nõnda, et ostutellimusest tuleb alati luua ostuarve. Ostuarve võtab kaubad lattu ja tekitab ka maksekohustuse.
Tarnijad aga saadavad sageli kaupa saatelehtedega ja väljastavad koondarveid ainult kord kuus. Sama jaotust — eraldi ostusaateleht ja ostuarve, nii nagu müügiski on saateleht ja arve — on nüüd võimalik kasutada ka Erplys.
Selle saab sisse lülitada alajaotusest Seaded → Üldseadistused → Ladu ja ost – lülita sisse lisavõimalused → “Võimalda eraldi ostusaatelehtede ja ostuarvete sisestamist”
Seadistuse sisselülitamine tekitab kaks uut dokumendiliiki: Ostusaatelehe ja Ostuarve. Senised ostudokumendid nimetatakse ümber “Ostuarve-saatelehtedeks”, sest nendel dokumentidel on kaks funktsiooni ühendatud.
Ostuarve ja Ostusaateleht toimivad samamoodi nagu müügiarvete moodulis: ostusaateleht võtab tooted lattu, kuid ei mõjuta tasumata arvete saldot. Kui tarnija lõpuks saadab arved, saate valida vastavad saatelehed, märkida need linnukestega ja valida toimingu Veel… → Saatelehtedest ostuarve.
 
Account Movement Report (beta). Asub alajaotuses Aruanded → Kliendiregister.
See aruanne võimaldab jälgida, kui palju on kuude lõikes olnud “aktiivseid” (kes on hiljuti midagi ostnud) ja “passiivseid” kliente ja kui suur on olnud protsentuaalne liikumine nende kahe kategooria vahel.
 
Arved → Tellimused → “Korjeleht”. See on uus aruanne, mis loetleb kõik müügitellimused, mille jaoks on laos olemas piisav laoseis ja mille võib välja saata.
Ennekõike on see ette nähtud väljatrükiks laomeeskonnale.
Laomeeskonna poolt komplekteeritud tellimustele tuleb muidugi Erplys koostada ka saateleht või arve-saateleht.
Selle lisafunktsionaalsuse sisselülitamiseks pöörduge palun Erply klienditoe poole.
 

Väiksemad uuendused

 

Ladu

 
Toodeteimpordiga saab nüüd sisse lugeda ka tootjakoode / hankija koode.
Lisatud uus säte — kaupa ei saa müüa, kui laos olev kogus on broneeritud teisele kliendile. Erply ei lase sellisel juhul müügiarvet kinnitada ja annab vastava hoiatuse. Vt. Seaded → Üldseadistused → Ladu ja ost
image06
 
Automaatne tootekoodide genereerimine töötab nüüd samal moel nagu EAN-ide automaatgenereerimine. Uue toote kaardil on mõlemal väljal esialgu märksõna “automaatne”. Genereeritud kood / EAN ilmub tootekaardile pärast esmakordset salvestamist.
Seaded → Üldseadistused all on nüüd võimalik määrata pealadu. Laovarude täiendamise aruandes kuvatakse valitud lao kõrval võrdluseks ka pealao laokoguseid (et oleks näha, kas kesklaost oleks võimalik kaupa juurde tellida)
Toote ajaloo aruanne näitab iga ostuarve juures ka sellega seotud ostutellimuse numbrit.
image21
 
Tootekaartide vahel saab liikuda “Eelmine” / “Järgmine”-nuppudega.
Kõigil kontodel on nüüd võimalik tootegruppidele pilte lisada.
Laovarude täiendamise aruandele lisatud uus filter: “Kuva tooteid, mille laoseis on üle soovitusliku koguse”
 

Kliendid

Kliendikaardile on lisatud uus näidik — viimane laekumine ja selle kuupäev.
Järjestasime ringi kliendikaardi alajaotused. Järjekorras esimesteks alajaotusteks on nüüd Arved, Laekumised, Pakkumised ja Tellimused.
 

Arved

 
Saatelehtedest arvet koostades ei ole enam tarvilik, et kõik saatelehed oleks samast laost.
 
Arve väljatrüki muudatus: kui arve maksja ja saaja on sama, siis on nimetuseks lihtsalt “Klient”, mitte “Maksja” .
 
Kui arvete moodulist trükkida välja kreeditarve, mis on koostatud kassas, siis väljatrükk on nüüd tšekiformaadis, nii nagu teiste kassast tehtud müükide puhul.
 
Müügiaruanded ei sõltu üldseadete sättest, mis kandis pealkirja “Koosta müügiaruanded laokäibe / müügidokumentide alusel”. Erplys on tegelikult eraldi müügitulu ja laokäibe eraldi aruannetena välja toodud. Kohandasime sõnastust, et oleks selge, et säte puudutab ainult avalehe graafikuid ja näidikuid.
image09
 
Kinkekaartide moodulis saab kinkekaartide kõiki välju redigeerida. Vaata Ladu → Kinkekaardid.
 
Tooteimpordiga saab nüüd importida hinnakirjahindu ükskõik millisesse hinnakirja — ka mitteaktiivsetesse hinnakirjadesse ja sellistesse, mille kehtivus pole veel alanud.
 
Nullmaksumäärad arve väljatrükil: Erply kuvab nüüd maksumäära nime, mitte lihtsalt “0%”. See võimaldab selgelt eristada 0% määraga ja maksuvaba käivet.
 
Arve väljatrükile saab kuvada arve numbri triipkoodina. Selle võimaluse saab sisse lülitada moodulis Seaded → Üldseadistused → Müügidokumentide väljatrükid → “Müügidokumendi number trükitakse dokumendile ribakoodina”
 
Lisatud laekumiste import Sampo pangast
 
Eksport Hansasse: kontoplaani seadistustes saab määrata nüüd ka kassakonto ja kaardimaksete konto.
 
Arvete, müügitellimuste ja pakkumiste tabelisse on lisatud “Lao” veerg.
 

Müügiaruanded

 
Lisandunud on 5 uut müügiaruande vaadet
●  Nädalapäevade lõikes
●  Tundide lõikes
●  Kaupluste kaupa
●  Kassade kaupa
●  Tegevusalade kaupa
 
Lisandunud on ka võrdlusvõimalusi:
●  Võrdle ladusid – müüdud kogus
●  Võrdle ladusid – müüdud kogus + netomüügisumma
●  Võrdle müüjaid – müüdud kogus + netomüügisumma
●  Võrdle ladusid – müük + hetkelaojääk (müügihinnas)
●  Võrdle ladusid – müük + hetkelaojääk (laohinnas)
 

Ost

 
Varasemalt arvestas Erply ostutellimuse alati täidetuks, kui sellega seotud ostuarve oli sisse võetud — seda olenemata sellest, kas kõik tellitud kaubad olid ostuarvel olemas või mitte.

Oleme nüüd lisanud täpsema variandi. Erplyt saab seadistada ka nõnda, et võrreldaks ostutellimuse ja ostuarve sisu ning hankija poolt saatmata jäänud kaubad jääks “tellimisel” staatusesse. Kui hankija tõepoolest täidab ostutellimusi osade kaupa ning soovite, et saatmata kaubad oleks aruannetes näha kui saabumise ootel, saate selle variandi sisse lülitada alajaotusest Seaded → Üldseadistused → “Ostutellimus arvestatakse täidetuks, kui:”

NB! Kui hankija ei plaani ostutellimust täielikult täita, siis tuleb ostutellimuse staatus  märkida käsitsi “saabunuks”. See on vajalik selleks, et selle ostutellimuse saabumata koguseid enam aruannetes ei kuvataks ning et need ostuprotsessi ei eksitaks.

Uutele klientidele on osalise täitmise variant vaikimisi sisse lülitatud.

Ostutellimuse vormi on nüüd muudetud sarnasemaks ostuarve vormiga — lisatud on ridade summad ja summa kokku.

Samuti on võimalik lisada ostutellimusele täiendavaid kulusid (nt. et hinnata, kuidas transpordikulud mõjutavad laohinda).

Lihtsustasime juhtu, kus ostutellimus oleks vaja pöörata ostuarveks, aga hankija on saatnud ainult osad kaubaread. Ostutellimusel on võimalik täidetud read valida linnukestega; kui klõpsata Veel… → Koosta ostuarve, siis ostuarve vormile kopeeritakse ainult valitud read.
image16
 
Ostutellimuse vormile on lisatud lahter “Tellimuskinnituse number“
Uus aruanne “Kõik valitud perioodil tehtud ostutellimused”. Vaata Aruanded → Ost. Selles aruandes on loetletud kõik ostutellimuste saabumata read.
 
“Kustuta ostutellimuselt saabumata kogused”  — kui hankija jättis ostutellimuselt osad kaubad saatmata, ning ei saada neid ka hiljem järele, ning puuduvatele kaupadele oleks vaja koostada uus ostutellimus, siis selle nupuga saab nüüd algselt ostutellimuselt saatmata kaubad eemaldada.

Eesmärgiks on see, et ostuarvel ja ostutellimusel oleks täpselt ühesugused read ja kogused.

Otsi välja ostutellimus või ostuarve ning klõpsa Veel… → Saatmata kaupade loetelu. Avanevas aknas ongi uus nupp “Kustuta saabumata kogused”.

See ei tähenda, et ostutellimuse osalisel täitmisel peaks just tingimata seda protseduuri kasutama. Alternatiivina võib ka ostutellimuse lihtsalt “saabunud” staatusesse muuta. Tulemus on sama — Erply arvestab, et tellimus on sellega täidetud.

Kõigil ostudokumendi ridadel saab nüüd korraga muuta käibemaksumäära, või lisada kõigile ridadele sama allahindlusprotsenti.
image12
 
Kui ostutellimusele / ostuarvele lisada uus rida, täidab Erply hinna lahtri automaatselt. See funktsionaalsus on olnud ka varasemates versioonides; allpool on aga nüüd täpsustatud info, millisest allikatest ja millises järjekorras hind võetakse:

1. Hankija hinnakirjast. Kui seadistatud on koguselised hinnakirjad, siis arvestab Erply ka kogust.
2. Kõige viimaselt ostuarvelt, millega seda toodet sisse osteti (ükskõik millise hankija või lao ostuarvelt)
3. Tootekaardi väljalt “Laohind (informatiivne)”
4. Viimasest arvelevõtu aktist. See on kasulik juhul, kui on tehtud laoseisude ja laohindade algimport, aga tootega ühtegi tehingut pole veel tehtud.

Ostutellimuse kaardile on lisatud alajaotus “E-postiga saatmise logi”, analoogselt müügidokumentidega.
 

Püsikliendipunktid

 
Kuponge saab nüüd seadistada nõnda, et kupongi trükkimisel arvestatakse kliendilt teatud hulk püsikliendipunkte maha (“kupong maksab n punkti”). Kupongi saab ka seadistada automaatselt prinditavaks, kui kliendil on arvel etteantud hulk kliendipunkte.

Hetkel saabki neid kahte võimalust kasutada ainult koos. Sest kui seadistada kupong punktisumma täitumisel automaatselt prinditavaks, siis trükitakse kupong välja mitte ainult sellel ühel korral — vaid ka kõigil järgnevatel kordadel. Süsteem kontrollib igal korral ainult seda, et kliendi punktide arv oleks suurem kui etteantud lävi, aga mitte seda, kas kupong on juba prinditud või mitte. Seepärast olekski mõistlik seadistada nõnda, et kupongi printimisel võetakse kohe teatud hulk punkte maha.

Nende võimaluste kasutamiseks peavad Erply kontol olema kampaaniate ja püsikliendipunktide moodulid sisse lülitatud.

 
Kliendipunktid saab nüüd seadistada mitte-aeguvaks — selleks tuleb Üldseadistustes aegumistähtaja lahter tühjaks jätta.
 
Kui Üldseadistustes on määratud, et punktid ei aegu, avaneb lisaks ka võimalus punktisummat kliendikaardil redigeerida.
 
USA-s ja Kanadas arvutatakse püsikliendipunktid ostu netosummalt. Mujal maailmas arvutatakse püsikliendipunktid käibemaksuga ostusummalt.
 
Tootekaardil saab määrata, et antud toote ost ei anna ostjale püsikliendipunkte.
 
 

Maksemeenutused ja saldoteatised

 
Teksti, mida Erply trükib kliendi maksemeenutustele ja saldoteatistele, saab nüüd ise kohandada. Vt. Seaded → Üldseadistused → Saldoteatised ja maksemeenutused.
 
Oleme uuendanud ka mõlema dokumendi väljatrükki, ja mõlemat saab nüüd trükkida nii HTML- kui PDF-formaadis.
 
Mõlemat dokumenti saab trükkida otse kliendikaardilt.
 
Oluline erinevus on, et maksemeenutus loetleb üles kõik maksmata arved, samas kui saldoteatis on ette nähtud konkreetse ajaperioodi kajastamiseks. Kuna kliendikaardilt trükkides ei saa saldoteatise ajaperioodi määrata, siis saab seda teha Üldseadistustes. Seal saab valida, kas saldoteatis peaks olema vaikimisi kuulõpu saldoteatis (kajastab lõppenud kuud) või aastalõpu saldoteatis (kajastab lõppenud aastat).
 
Kui vaadata saldoteatisi aruandest “Laekumata arved ja klientide saldoteatised”, siis trükitakse saldoteatis loomulikult täpselt selle perioodi kohta, mis aruannet avades sai valitud. Ja kliendi kogu saldoajaloo saab kätte kliendi saldoväljavõttest.
image00
 
image07
 
Maksemeenutusi saab trükkida ka hulgi. Selleks tuleb aruandes “Laekumata arved ja klientide saldoteatised” valida soovitud kliendid linnukestega ja klõpsata nuppu “Trüki valitud klientidele maksemeenutused”
image02
Saldoväljavõttes on laekumata arved nüüd parema eristamise huvides värvitud punaseks.
 
Saab seadistada, kas maksemeenutustes kuvada kõiki tasumata arveid, või ainult maksmata ja üle tähtaja arveid. Vt. Seaded → Üldseadistused → Saldoteatised ja maksemeenutused.
 
Saab seadistada, kas kliendi saldoteatises kuvada kõiki ridu — või jätta sealt välja täies summas makstud arved ja nendega seotud laekumised. Nõnda on saldoteatis ülevaatlikum ja toob paremini välja, millistest maksmata arvetest kliendi saldo kokku tuleb. Vt. Seaded → Üldseadistused → Saldoteatised ja maksemeenutused.


QuickBooks

 
Quickbooksi ekspordi tarbeks saab määrata nüüd ka vaikimisi müügitulu konto ja laokonto, neid ei pea enam seadistama igale tootegrupile eraldi. Vt. Aruanded → Ekspordi raamatupidamisse.
 
QuickBooksi Web Connectorit me enam ei toeta. QuickBooksi kasutajad saavad aga endiselt Erplyst alla laadida QB päevaraamatu kandeid (IIF-formaadis failina) ja importida neid QuickBooksi.
 

Laod/kauplused

 
Erplysse on lisatud eksperimentaalne mitme ajavööndi tugi. Igale kauplusele saab seadistada oma ajavööndi (alajaotuses Ladu → Laod/kauplused).
 
Seda infot kasutab hetkel ainult kassa- ja laekumiste aruanne. Tulevikus võib funktsionaalsust juurde lisanduda.
 

Töökäsud

 
Töökäskude moodulis on tehtud väikesed muudatused:
●  Uued otsingufiltrid Töökäskudes ja Seadmetes
●  Uued veerud Töökäskude tabelis.
●  Töökäskudel on nüüd ka veerg “Ladu”
●  Töökäske saab otsida üldotsingu abil
●  Kliendikaardile on lisatud alajaotus “Töökäsud”
 

Inventuur

 
Inventuuriakti päis jääb paigale (alati nähtavaks), kui tabelis allapoole liikuda.
 
Inventuuriaktile on lisatud uus vaade “Lühendatud inventuuriakt”. Selles loetletakse ainult tooted, millel on nullist erinev kogus laos või mis on juba inventuuri käigus loetud. See vaade võib olla kasulik mobiilseadmelt tehtud inventuuride ülevaatamiseks.
 
Inventuuriaktil on nüüd võimalus järjestada tooteid “Laoaadressi” järgi.
 

Põhjuskoodid

 
Moodul Seaded → “Mahakandmisaktide liigid” on nüüd ümber nimetatud Põhjuskoodideks. Neid saab kasutada mitmel otstarbel (allahindluse põhjused, tagastuse põhjused, mahakandmise põhjused)
Kui loote uue põhjuskoodi, tuleb valida, mis otstabel seda kasutada: mahakandmisteks, allahindlusteks või tagastuste tegemiseks.
Allahindluse põhjuseid toetab hetkel ainult Touch POS (kassa küsib käsitsi  allahindluse tegemisel põhjust)
Tagastamise põhjuseid toetab hetkel ainult offline-kassa (kassa küsib tagastuse tegemisel põhjust)
 

Varsti tulemas — funktsionaalsus, mida hetkel arendame:

 
1. Uue kujundusega peamenüü:
 
image01
 
image05
 
2. Reporting API — Kõik Erply aruanded tehtud reaalajas üle API kättesaadavaks
3. Nimelised kontod — vali oma Erply kontole nimi ja kasuta seda sisselogimisel. Kliendikoodi meelespidamine ei ole enam tarvilik.
 


ERPLY versiooniuuendus 3.4

Versioonis 3.4 on erilist rõhku pandud kasutusmugavuse edendamisele. Oleme rakendanud hulgaliselt suuremaid ja väiksemaid muudatusi mis teevad teie tööprotsessid lihtsamaks ja kiiremaks.
ERPLY versiooniuuendus on Eesti klientidel peal alates 07.06.2012
Kiire ülevaade  olulisematest täiendustest:
Lisatud päeva alustamine ja lõpetamine ning raha sisse- ja väljamaksed kassast.
Mõlemad moodulid võimaldavad kirjeid redigeerida või kustutada ning mõlemale moodulile on ka eraldi kasutajaõigused.
<!––>
Lisatud lao liikumiste aruanne ning optimeeritud arvete moodul mis töötab nüüd kordi kiiremini.
Kassas on võimalik numbriklahvide asemel kuvada rohkem kiirvaliku nuppe:
<!––>
Lisatud uus perioodivalik “majandusaasta”. Seda saab kasutada aruannete filtreerimiseks ja avalehele saab lisada widgeti “Majandusaasta netomüük”. Seadetes saab määrata majandusaasta alguskuupäeva.
<!––>
Seni oli võimalik müügiaruandeid eksportida CSV-failina, nüüd on lisandunud Exceli faili võimalus. Nii nagu ennegi, on müügiaruannetes iga aruande järel link “Excel”, millel klõpsates saab alla laadida eksportfaili. Nüüd on aga seadetest võimalik määrata, kas faili formaat on XLS või CSV.
Ladu
Inventuurilehele on lisatud tooteseeria filter. Lao liikumise vormil kuvatakse nüüd ridade juures laoseise. Lao liikumisest on võimalik välja trükkida väljastusakt.
Müük
Pakkumine on nüüd võimalik teha otse tellimuseks.
Laekumise vormil summa lahter ei ole enam kohustuslik, vajadusel võimalik sisestada ka nullsummaga laekumist.
Kui müügiarve koostamise käigus vahetada ladu, siis vormile laaditakse automaatselt selles laos kehtivad müügihinnad (juhul, kui laole on hinnakiri defineeritud)
Siiamaani lasi süsteem koostada samaks perioodiks uue arve. Alates versioonist 3.4 on see vaikimisi välja lülitatud; vajadusel saab selle Üldseadistustest taas sisse lülitada.
Aruanded
Üle tähtaja arvetesse lisatud kliendihalduri filter
Üle tähtaja arvetele eraldi kasutajaõigused
Kliendisaldo
Kliendisaldo arvutuses, laekumata arvete aruandes ja mujal on tehtud erinevaid täpsustusi ja parandusi arvutusloogikas.
Quickbooks
Quickbooksi ekspordis saab määrata, kas kasutatakse iga päev kassa avamist ja sulgemist või mitte.
Muud seadistused, kasutajaõigused
Eraldi kasutajaõigus komisjonitasu sätete muutmiseks (Kasutajagrupil on lubatud: muuta komisjonitasu seadistusi)
Üldseadistuste all uus võimalus “Näita firma nime tiitliribal”. Mõeldud kasutajatele, kellel on mitu Erply kontot ja tarvidus brauseris lahti olevaid aknaid eristada.
 
Lisainfot kõigi täienduste kohta saatehttp://support.erply.com/erply-versioon-3-4-0/
või pöördudes klienditeeninduse poole: Tel. 66 88 966 / e-mail: abi@erply.com
 
Tervitades,
ERPLY meeskond


ERPLY versiooniuuendus 3.3

Meie meeskonnal on hea meel esitleda Teile uut ERPLY versiooni 3.3! Oleme rakendanud üle 250 hea idee tööprotsessi kiirendamiseks ning tarkvara kasutusmugavuse tõstmiseks.
ERPLY versiooniuuendus on kõikidele lepingulistele klientidele tasuta.

Läbilõige täiendustest versioonis 3.3

Põhjalikult uuenenud avaleht annab detailse ülevaate ettevõttes toimuvast ning graafilised aruanded visualiseerivad kohe sisse logides äritegevuse hetkeolukorra. Müügi ja laekumiste graafikuid saab nüüdsest ka perioodide kaupa võrrelda. Erply versiooni 3.3 tutvustus
Aruannetes on muudetud FIFO laoarvestuse metoodika jälgimine oluliselt lihtsamaks. Eristatud on müügiaruannetes ka müügikäive ja laokäive, et ülevaated oleksid veelgi detailsemad.
Ostujuhtimine on ERPLY versioonis 3.3 muudetud lihtsamaks, sest juba ostuarvele rea sisestamisel juhitakse kasutaja tähelepanu, kui ostuhind on muutunud. Selleks tekib punane ring iga muutunud hinnaga tootepositsiooni kõrvale.
Hulgimüügile suunatud täiendusena on nüüdsest mugav jälgida tellimuste staatusi. Nende abil saame mugavalt jälgida, missugused tellimused on täitmiseks valmis ning milliste tellimuste täitmiseks tuleb alustada ostuprotsessi.
Uuendatud on ka hinnakirjade moodulit! Erply hinnakirjade kasutamine
 
 Kogu väljalaskeinfo leiate siit: http://www.erply.net/central/announcements/3.3/et/
 

Lisainfo versiooniuuenduse kohta

Juhul, kui soovite lisainfot uue versiooni kohta, siis võite pöörduda ERPLY klienditeeninduse poole (tel: 66 88 966; e-mail: abi@erply.com). Pakume Teile ka võimalust tulla ERPLY koolitusele. Koolitusaja kokku leppimiseks võite helistada telefonil 66 88 970.
Tervitades,
ERPLY meeskond