Erply Berlin Back Office versioon 5.18.0

Uued võimalused:

 1. Lisatud on e-arvete saatmise tugi.
  Lisateavet e-arve toe ja vajalike seadistamise sammude kohta lugege järgnevast abikeskuse artiklist: “E-ARVED ERPLY-s”.
  Praegu on e-arvete funktsioon saadaval vaid Eesti ja Soome regiooni kontodel ning seadistamiseks on vaja Omniva ja/või Maventa kontot.

  Käesoleva Erply versiooniga on lisandunud järgmised võimalused:

  1. Kliendi vormile vasakule külgribale on lisatud uus alajaotus "Arvelduskanalid" ning see sisaldab järgnevaid välju: "E-post", "E-arve", "Meiliaadress e-arvetele", "Operaatori ID", "EDI kood". Märkevälju "E-post" ja "E-arve" saab kasutada selleks, et ära määratleda kliendid, kes sooviksid saada arveid e-posti teel või e-arvena. Käesoleval hetkel on need märkeväljad kasutatavad vaid filtreerimise eesmärgil.
  2. Uus filter "Arvelduskanal" on lisatud klientide ja arvete nimekirja, mis võimaldab filtreerida kliente ja arveid klientide arvelduskanalite järgi.
  3. Uus infoväli "Arvelduskanalid" on lisatud arve vormile. Sellel väljal kuvatakse kliendi jaoks valitud arvelduskanaleid.
  4. Arvetele on lisatud uued staatused:"E-arvena saatmata", "E-arve ootel", "E-arve saadetud", "E-arve saatmine ebaõnnestus".
  5. Uus nupp "E-ARVED" on lisatud tööriistaribale. Nupule klikates avaneb hüpikaken, kus vajutades "Saada valitud" saab linnukestega valitud arved e-arvetena saata Omnivasse või Maventasse. Vajutades nupul "Uuenda staatusi" saab uuendada e-arvena saadetud arvete staatuseid. "Uuenda staatusi" nupp ei võta arvesse linnukestega valitud arveid, vaid uuendab kõigi arvete staatuseid, mis on e-arvena eelnevalt saadetud ning on staatuses "E-arve ootel".
 2. Kui kassatšeki printimine on registreeritud API käsuga "registerReceiptPrint", siis trükitakse sõna KOOPIA (COPY) kassatšeki koopiale.
 3. Konfiguratsiooniparameeter "save_home_store_when_invoice_confirmed" on lisatud, et võimaldada kliendi kodukaupluse automaatne salvestamine müügidokumendi kinnitamise järel.

 4. Actual Reports täiendused:

  1. Saatelehtede kaupa grupeeritud koondarvete väljatrükkidele lisandunud uued väljad: "waybillContactName", "waybillContactEmail", "waybillContactPhone", "waybillContactMobile", "waybillContactFax" and "waybillProjectName"are available.
  2. Tooteparameetrid on nüüd laoliikumiste väljatrükkidel saadaval. (Parameetrid tootekaardil aktiveeritakse eraldi parameetriga)

Täiendused:

 1. Kreeka tõlkeid uuendati.
 2. Libeeria kontodel vahetati “VAT” väli “GST” vastu.
 3. Saab muuta kasutajagrupita kasutajaid (kui kasutajagrupp on kustutatud).
 4. Konto versiooninumbri juurde on lisatud ka “Berlin back office”.
 5. Hansa ekspordi seadetes saab nüüd kasutada müügireskontrot “Tulu teenuste müügist” mitte-laotoodete või teenuste jaoks.
 6. Toote muutmise ajatemplit uuendatakse nüüd ka siis, kui on lisatud, muudetud või kustutatud atribuute selle toote all.

Parandused:

 1. Parandatud: maatriks peatoote informatiivse laohinna muutmisel ei uuenenud variatsioonide informatiivne laohind, kuigi seaded lubasid seda. 
 2. Parandatud: sessioonivõtmega sisselogimine vahetevahel andis veateate. 
 3. Parandatud: vajutades inventuuriaktil “Sisesta ülejäänud toodetele koguseks 0…” või “Sisesta ülejäänud toodetele laokogused…”  ei uuenenud veerus “vahe” olev väärtus, see jäi tühjaks. 
 4. Parandatud: Erply rohkem ei kustuta ülekandega laekumist, kui kasutaja kustutab laekumise, kuid sellega on veel teisigi seotud ülekandega laekumisi. 
 5. Parandatud: kasutajaõiguste all valik “enda lisatud” lubas dokumendi kopeerimist, kuigi see ei olnud lubatud.
 6. Parandatud: müügidokumendi kopeerimisel kopeeriti ka töökäsu link.
 7. Parandatud: viga FIFO laoarvestuses, kui kustutati ostuarve, millel oli ühte toodet kahel real.
 8. Parandatud: eksport Verp’i failis ei kuvatud tihtipeale välja (<nimi/>).

Erply Berlin Back Office versioon 5.17.2

Täiendused

 1. DMARC autentimise tugi on lisatud.

Parandused

 1. Parandatud: inventuuri aktil ei kajastatud erinevust loetud koguse ja Erply koguse vahel, kui loetud koguseks oli sisestatud 0.

ERPLY Berlin Back Office versioon 5.17.1

Parandused

 1. Parandatud: Toote ja hankija otsing aruandegeneraatoris ei töötanud. 

ERPLY Berlin Back Office versioon 5.17.0

Täiendused

 1. Nüüd on võimalik lahtri “Märkused” järgi müügidokumentide otsimine.

 2. Arve summad ja tasumata summad on nüüd aruandes “Maksemeenutus” kuvatud koos valuuta sümboliga. (Kõik andmed kuvatakse alati vaikimisi valuutas; valuuta sümbol on lisatud selguse mõttes.)

 3. Konfiguratsiooni säte "touchpos_allow_customers_to_redeem_regular_giftcards_with_tax" rakendatakse nüüd kõigile uutele EU kontodele. 

 4. Zambia kwacha (ZMW) on valuutade nimekirja lisatud.

 5. Väli “GLN” on ettevõtte kaardile lisatud. 

 6. Actual Reports’i müügidokumentide väljade nimistusse on lisatud väli "customerNotes" (kliendi kaardil lahter “Märkused”).

Parandused

 1. Parandatud: Tootekaardil vahelehel “Hinnakirjad”  kuvati informatsiooni hinnakirjadest, mis olid juba kustutatud. 

 2. Parandatud: Aruandes Müük – müügikäive ei kuvatud käibemaksu veerus negatiivseid väärtuseid.

 3. Parandatud: Klikkides arvete nimekirjas dokumendile, millel kasutajal ligipääsu õigust ei olnud, avanes teine dokument (tegevusetuse asemel).

 4. Parandatud: Dokumentide moodulis polnud võimalik dokumendi külge lisatud faile kustutada või ümber paigutada.

 5. Parandatud: Mõndadel juhtudel käsitleti kauba saajat Hansa ekspordifailis ebakorrektselt.

 6. Parandatud: Mõndadel juhtudel toote laohinda esimesel ostuarve real ei kuvatud. 

 7. Parandatud: Põhimenüü paigutuse probleem Chrome 76’s.

 8. Parandatud: Javascript veateade “Uncaught ReferenceError: code is not defined at HTMLDocument.func” veebilehitseja konsoolis.


ERPLY Berlin Back Office versioon 5.16.0

Uued võimalused

 1. Lisatud on maksustatud kinkekaartide tugi. See on seotud Euroopa Liidu Nõukogu direktiiviga 2016/1065, mis määratleb mõiste „üheotstarbelised vautšerid” ja nõuab võimaluse korral käibemaksuga kinkekaartide müümist.
  Üksikasjalikuma juhendmaterjali saamiseks ja meie poolt soovitatavate töövoogude saamiseks võtke ühendust Erply kasutajatoega.
 2. Lisatud on konfiguratsiooniparameeter "unsuccessful_login_lockout_duration", millega saab seadistada, mitmeks minutiks kasutaja peale korduvaid sisselogimiskatseid blokeeritakse. Vaikimisi on blokeeringu aeg 10 minutit. 

Täiendused

 1. Parooli nõudeid on uuendatud. Parooli loomisel või muutmisel peab uus salasõna sisaldama vähemalt ühte suurt tähte, väikest tähte ja numbrit.
 2. Parooli muutmine “Muuda parooli” lehel nõuab nüüd ka praeguse parooli sisestamist.
 3. Kui loote korduvaid müügiarved Müük-> Arvelduskäsud alt, valitakse loodud arved automaatselt linnukestega.
 4. Töökäskude väljatrükk kuvab nüüd ettevõtte üldise telefoninumbri asemel lao telefoninumbrit.

Parandused

 1. Parandatud: Jaekett → Kinkekaardid all ei töötanud otsing kinkekaardi staatuse järgi.
 2. Parandatud: Väärtust “Ettemaks” ei näidatud teatud juhtudel müügidokumentide väljatrükil.
 3. Parandatud: Maatriksi variatsioone müügidokumendile lisades lähtestati nende toodete sisestatud kogused tagasi koguseks 1.
 4. Parandatud: Töötaja kustutamisel ei kustutatud korralikult selle töötajaga seotud kasutajat.

ERPLY Berlin Back Office versioon 5.15.3

Täiendused

 1. Ostu koondplaneerimise aruanne: tellitavat kogust saab nüüd täpsustada pakenditena.
 2. Ostu koondplaneerimise aruande optimiseerimine.

Parandused

 1. Parandatud: toote valimisel müügidokumendile ei liikunud kursor väljale kogus.
 2. Parandatud: ostu koondplaneerimise aruandes veerg „Laos“ ei sisalda enam hankija ostutellimusel olevat kogust.

ERPLY Berlin Back Office versioon 5.15.2

Parandused

 
1. Parandatud: kui konto keel oli seadistatud soome keelde, ilmus Seaded → Üldseadistused all olev alajaotus “Vaikimisi mallid AR väljatrüki puhul” teiste seadete vahele, mitte lõppu.
2. Parandatud: “dokumendipõhised kohandatud viitenumbrid” ei ilmunud väljatrükkidele.
3. Parandatud: paigutusprobleem Saksa arvete väljatrükkidel.

ERPLY Berlin Back Office versioon 5.14.4

Parandused

 

 1. Parandatud: Pärast konto uuendamist versioonile 5.14.0 olid mõned kasutajagrupi õiguste valikud tühjad.
 2. Parandatud: Rippmenüü oli Firefox brauseris valesti kuvatud.

ERPLY Berlin Back Office versioon 5.14.3

Parandused

 1. Parandatud: Tootekaart näitas arhiveeritud toodet aktiivsena.
 2. Parandatud: Müügidokumendil ladu muutes ei pakutud arveridade hindade uuendamist.  

ERPLY Berlin Back Office versioon 5.14.1, 5.14.2

Uued võimalused

 1. Lisaks klientide ja müügidokumentide liikidele “Kodumaine”, “EL” ja “EL-väline” on lisatud neljas kategooria: “EL, käibemaksuga”.
  Seda tüüpi saab rakendada ka teistes ELi riikides asuvatele klientidele, kes ei ole käibemaksukohustuslasena registreeritud (ja kellel ei ole seega õigust 0% käibemaksule), kuid kes peavad olema aruannetes eraldi filtreeritavad.
 2. Lisatud on uuema Kreeka A-tüüpi fiskaali kontrollsumma toetus. Seda vormingut saab aktiveerida konfiguratsiooniparameetriga “fiscal_print_streamline” = “typeA2”.

Täiendused

 1. Lisatud on seadistus: Seaded → Üldseadistused → Arved ja müük → „Tellimusest / saatelehest arve tegemisel või arve kopeerimisel kopeeritakse ka väli “Komplekteerija”.
  Komplekteerija välja kopeerimine lisati juba versiooni 5.14.0, kuid nüüd on see seadistatav ja vaikimisi välja lülitatud.
 2. Müügidokumendil ei ole enam võimalik uut ladu lisada.
 3. Hispaania (Hispaania) ja Hispaania (Argentiina) tõlkeid on uuendatud.
 4. Laoaruandeid on optimiseeritud.

Parandused

 1. Parandati üks frantsiisilahendusega seotud viga.

ERPLY Berlin Back Office versioon 5.14.0

Uued võimalused

 1. Kohandatud väljatrükiga loodud müügidokumente saab nüüd saata e-postiga.
 2. Parendused kasutajaõigustes. Igale järgmisele moodulile on nüüd eraldi kasutajaõigused:
  • Nopi tooteid tellimusele
  • Laod/kauplused
  • Kassad
  • Tootegrupid
  • Tooteseeriad
  • Kaubamärgid
  • Parameetrite grupid
  • Tarnetingimused
 3. Nüüd on võimalik luua uus frantsiisikett nii, et peakonto näeks kõiki müügikohti (ladusid), kuid iga frantsiisikonto ainult oma müügikohta (ladu).
 4. Müügi koondaruandes kuvatakse erinevate maksude paremaks eristamiseks lisaks maksumäärade protsendimääradele ka maksumäärade nimesid.

Täiendused

 1. Ühest müügidokumendist teise loomisel kopeeritakse nüüd ka väljad “Komplekteerija” ja “Projekt”.
 2. Hispaaniakeelseid tõlkeid on uuendatud.
 3. Turvalisuse parandused.

Parandused

 1. Parandatud: hinnaspetsiifiline maks, mille baasmäär on 0% (nt “Üldine maksumäär on 0%, kuid üle 150 $ maksustatavad kaubad ületavad künnist 5%”) oli müügiaruannetest ebaõigesti välja jäetud.
 2. Parandatud: avades müügiaruannet klientide lõikes ja klõpsates “Loo CRM-aruanne” → “Laadi alla CSV-vormingus“, saadi fail, mis sisaldas kõiki kliente, mitte ainult neid, mis ilmusid aruandes.
 3. Parandatud: isegi kui kasutajal ei olnud õigust arveid luua, said nad luua müügitellimuse ja seejärel muuta selle tüüpi.
 4. Parandatud: vajutades müügidokumendil “Trüki / Saada” → “Trüki HTML” avanes PDF-dokument, mitte HTML-leht.
 5. Parandatud: Seaded → Kustutatud kirjete logi lehel kuvatavate kirjete arvu ei olnud võimalik muuta.
 6. Parandatud: müügidokumendil rippmenüüs “Kassad” kuvati kassasid, mis ei kuulunud valitud lao alla.
 7. Parandatud: teatud otsingudialoogid (nt tooteotsing komplektide retseptides) ei suutnud allapoole kerides rohkem otsingutulemusi laadida.
 8. Parandatud: Taani ja Fääri saarte nimevormide väljad olid valesti märgistatud.

Berlin Back Office versioon 5.13.3

Täiendused

 1. Nüüd on olemas kaks erinevat püsikliendipunktide aruannet (Kliendid – Püsikliendipunktide saldo all):
  • “Püsikliendipunktide saldod”
  • “Püsikliendipunktide saldod ja viimased tehingud”
 2. Varasemalt oli võimalus kasutada vaid viimast (b) varianti püsikliendipunktide aruandest. Kuna aruandes kuvati ka lisainformatsiooni, avanes aruanne aeglaselt ning oli suuremahulistel kontodel (kontodel, kus üle 200 000 kliendi) piiratud.
 3. Uus, lihtsam aruanne on alternatiiv, mis peaks hästi töötama ka suurema andmemahu puhul. Lisaks ei ole “Püsikliendipunktide saldod ja viimased tehingud” enam suurema andmemahuga kontodel piiratud – kuid juhul, kui aruanne avaneb aeglaselt, on võimalus avada ka lihtsustatud variant aruandest.
 4. Seaded → Üldseadistused → Arvete saatmine e-postiga all saab nüüd seadistada e-postiga saadetava dokumendi kaaskirja kõigis konto keeltes.
 5. Aruandegeneraatori tabel “Toode” sisaldab nüüd tootenimetuse välju kõigis konto keeltes.

 Parandused

 1. Parandatud: CSV formaadis allalaetavad müügiaruanded sisaldasid eksitavat failiformaadi laiendit “.xls”.

Berlin Back Office versioon 5.13.0

Uued võimalused

 1. Meiliaadressi peitmine on nüüd seadistatav.
  Kontodel, mis kuuluvad andmekaitse üldmääruse reguleerimisalasse, on meiliaadressi peitmine tärnidega (“E-postiga saatmise logi” ja Kalender → Tegevused all) nüüd seadistatav. Lisatud on uus seadistusvõimalus: Seaded → Üldseadistused → Arvete saatmine e-mailiga → “Anonümiseeri aadressid logides”. Seadistus on vaikimisi peal, kuid seda saab maha võtta. Soovitame selle välja lülitada ainult juhul, kui e-kirjad edastatakse valdavalt äriklientidele ja e-posti aadresside talletamine tegevuste all on teie ettevõtte andmete säilitamise eeskirjaga kooskõlas.
 2. Ostudokumendi printimine erinevates keeltes.
  Ostudokumentidele on “Trüki / Saada” dialoogiaknasse lisatud rippmenüü “Keel”. Ostutellimuse või -arve printimisel ja/või meiliga saatmisel, on nüüd võimalik valida kas “Hetkel valitud keel” või valida mõni muu keel valikutest. “Hetkel valitud keel” prindib dokumendi selles keeles, mida parajasti kasutate ning tooteread prinditakse kujul, mil need olid dokumendile sisestatud. See võib olla kasulik juhul, kui tootenimesid on dokumendil üle kirjutatud või lisatud täiendavaid detaile. Teise keele valimisel prinditakse täielikult tõlgitud dokument, kus tootenimed võetakse tootekaardilt.
 3. Müügidokumentide väljatrükil käibemaksuga hindade kuvamine (bruto).
  Kontodel, kus kõik müügidokumendid on seadistatud “Jaemüügi algoritmile” (brutohinnapõhine arvutusmeetod), tekib täiendav rippmenüü Seaded → Üldseadistused → Müügidokumentide väljatrükid: “Arve ja saatelehe väljatrükil kuvatakse: netohinnad / brutohinnad”. Antud seadistusvõimalust (näidata väljatrükil brutohindasid) on palunud Soome kliendid.
 4. Toote “Laoaruanne” on ümber pööratud.
  Toote laoaruandes on muudetud info järjestust. Esimesel kohal on nüüd laoseisud, seejärel toote broneeringud. Tehingute ajalugu kuvatakse kõige viimasena, ning see on varasemaga võrreldes ümber pööratud: uuemad tehingud on nüüd eespool.
 5. Toote “Laoaruanne” on nüüd kompaktsem.
  “Laoaruanne” tootekaardil näitab nüüd vaikimisi vaid 100 viimast tehingut. Täielik tehingute ajalugu avaneb, kui vajutada lingile “Kuva kõiki”.
 6. Toote “Laoaruandes” kuvatavate ladude arv on nüüd seadistatav.
  Toote laoaruandes on igal kasutajal võimalik valida, kas ta soovib näha kõikide ladude laoseise, või ainult olulisemate ladude omasid: linkidel “Näita vähem” ja “Näita rohkem” klõpsates saab vaadet vahetada. “Olulisemate ladude” arv on vaikimisi 25; seda saab konto seadistustest muuta (Seaded → Üldseadistused → Ladu ja ost)
 7. Kassale on lisatud mitme valuuta tugi.
  Tegemist on lisamooduliga, mis võimaldab võtta Berlin POS-is sularaha vastu mitmes valuutas. Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
  Lisaks aktiveerib klienditugi konfiguratsiooni parameetri “touchpos_sale_additional_currencies”, et defineerida, milliseid valuutasid kassas vastu võetakse.
 8. Lisatud on uus aruanne: Aruanded → Müügikampaaniad → Kampaaniate aruanne arvete lõikes. Selles kuvatakse sama infot, mis Kampaaniate aruandes, kuid tehingute kaupa summeeritult.
 9. Lisatud on uus konfiguratsiooniparameeter inventory_report_exclude_archived_products” = 1. Kui parameeter on kontole lisatud, siis laoseisu aruanne välistab alati arhiveeritud tooted (mis võib olla vajalik, kui aruanne laetakse aeglaselt või saab mälu täis).
 10. Konfiguratsiooniparameeter “disable_automatic_price_from_previous_quote” on nüüd toetatud ka Erply halduri (Back office ehk BO) Berlin versioonis. Kui see parameeter on kontol aktiveeritud, siis Erply haldur ja API ei võta hindade rakendumise aluseks eelnevalt kliendile koostatud pakkumisi. Vaikimisi, kui müügidokumendile valida toode, ja samale tootele on hiljuti tehtud kliendile ka pakkumine, rakendub pakkumisel olev hind.
 11. Vormidel, kus külgriba väljad on rühmitatud (kliendikaart, müügimoodul, PIM), on võimalik rühmitusi kokku koondada selleks, et peita mittevajalikke andmevälju. Erply jätab kasutajapõhiselt meelde, millised grupid on avatud ja millised koondatud.
 12. Kasutajatoe konsultandid ei pääse enam ligi klientide moodulile nendel kontodel, mis kuuluvad andmekaitse üldmääruse (GDPR) reguleerimisalasse.
 13. Toodete eksportfaili on lisatud pakkematerjalide kogused (pakkematerjalide koguste sisestamiseks tootekaardile saab klienditugi aktiveerida vastava lisamooduli).
 14. Eesti kliendid näevad nüüd versiooniuuenduse teavituses linki eestikeelsetele märkmetele.

Täiendused

 1. Lisatud on tai keele tugi.
 2. Lisatud on fääri keele tugi.
 3. Uuendatud on hispaania keele tõlked.
 4. Töökäsul tegevuste planeerimisel nupule “Lisa” vajutades avanev kalender töötas reeglipäratult. Nüüd on seda kohandatud töötama järgmiselt:
  1. Kui töökäsul on määratletud ladu, siis hüpikaken näitab vaid antud lao kalendrit.
  2. Vastasel juhul kuvatakse kalendrit, kus on välja toodud kõik töökäskude teostajate grupid.
 5. Kohandatud väljatrükki (Actual Reports) lisandus uus väli, mis võimaldab müügidokumentide väljatrükkidel kuvada iga toote laoseisu. (Väljade nimetused on “amountInStock”, “amountReserved”, ning “amountAvailable”.)
 6. Actual Reports’i müügidokumentide väljatrükkidel on nüüd väljad “payer…” ja “shipTo…” alati täidetud, olenemata konto seadetest ja sellest, kas arvel on eraldi maksja ja kaupade vastuvõtja või mitte.
  Standardväljatrükkidel on soovituslik kasutada “payer…” ja “shipTo…” välju “customer…” väljade asemel. Erinevad kontod võivad olla seadistatud erinevalt ja “Kliendi” semantiline tähendus võib erineda; Vanematel kontodel tähendab “Klient” tavaliselt kaupade vastuvõtjat, uuemate kontode puhul tähendab see maksjat.
 7. Actual Reports’i (kohandatud väljatrükkide loomise moodul) on ostudokumentide väljatrükkidele lisatud võimalus tootepildi lisamiseks igale tootereale.
 8. Arvelduskäsu vormile on lisatud väli “Ladu”. Arvelduskäsust koostatavad arved luuakse valitud lattu.
 9. Toodete eksport annab toodete neto- ning brutokaalu ühtses numbriformaadis.
 10. Kasutajagrupi seadete all on valikud “Lisa transport” ja “Maksuvabastus” nüüd nähtavad kõigile, sõltumata konto regioonist. Varasemalt olid need väljad aktiveeritud vaid Ameerika ning Kanada kontodel.
 11. Allalaetud PDF faili nimes võivad nüüd sisalduda ka vene tähed (kirillitsa).
 12. Nii nagu Erply halduri Classic versioonis, saab nüüd ka Berlin versioonis tabelivormidele paremklikata (näiteks “Ava link uuel vahelehel”). Hetkel toetab paremklikki vaid üks veerg igas tabelis (veergu eristatakse allajoonituna, kui sellele kursoriga peale minna).
 13. Ostudokumendi vormil on dokumendiridu muudetud kompaktsemaks.
 14. Täiendused aruandegeneraatoris:
  1. Veerg “ID” (Erply sisemine kliendi id) on lisatud kõikidesse tabelitesse.
  2. Tõlgitud on veateade, mis esineb, kui soovitakse grupeerida või sorteerida summeeritud veeru järgi (Nt väli Müügidokument → Makstud).
  3. Lisatud on uued veerud: Müügidokument → Komplekteerija, Müügidokument → Aasta ja kuu, Müügidokument → Maksetähtaeg.
  4. “Müügidokument” all olevaid veergusid “Aasta number” ja “Kuu number” saab nüüd grupeerida ja sorteerida.
  5. Kui grupeerida aruannet konkreetse väärtuse järgi, siis vahesumma rida kuvatakse samas numbri või kuupäeva formaadis, nagu ülejäänud andmed.

Parandused

 1. Parandatud: Valides müügiarvele klienti, kes on “EL-klient” või “EL-väline klient”, lisatakse nüüd korrektne käibemaksumäär 0%.
 2. Parandatud: Uue kasutaja loomisel polnud võimalik koheselt valida, millistele ladudele kasutajal õigused on. Seda sai teha vaid peale kasutajakaardi salvestamist.
 3. Parandatud: Kui komplekttooteid müüdi läbi arvelduskäsu, siis ei vähenenud komponentide laoseis.
 4. Parandatud: Ostutellimuste moodulis ei kuvatud kursoriga rea peale minnes dokumendi eelvaadet.
 5. Parandatud: Ostudokumentide väljatrükkidelt on eemaldatud valuuta EEK.
 6. Parandatud: Laoseisu aruanne arvestab nüüd ka parameetriga “users_can_only_see_own_warehouse_stock”.
 7. Parandatud: Pärast kinnitamata ostutellimuse saatmist e-mailiga kuvati tellimuse staatuseks “Kinnitatud”, mis ei vastanud tõele.

 


Berlin Back Office versioon 5.12.6

Parandused

 1. Parandatud: Kliendikaardi muudatuste salvetamine kustutas kliendi e-poe aadress.

Berlin Back Office versioon 5.12.5

Parandused

 1. Parandatud: Tooteid staatusega “Ei ole müügiks” sai siiski müüa.
 2. Parandatud: Kliendi e-poe parooli ei salvestatud korrektselt.

Berlin Back Office versioon 5.12.4

Uued võimalused

 1. Seaded → Üldseadistused → “Müügidokumentide väljatrükid” all on lisatud võimalus keelata QR koodi kuvamine müügidokumendi väljatrükil.
 2. Seaded → Üldseadistused → “Kassatšekkide väljatrükid” all on lisatud võimalus keelata kontrollkoodi kuvamine kassatšeki väljatrükil.

Berlin Back Office versioon 5.12.3

Täiendused

 1. Aruandegeneraatoris kuvas “Netohind kokku” teatud pluginate koosmõjul valet infot. Väli on nüüd ümber nimetatud “Netokaal või maht (Intrastat)” ning lisatud on uus väli nimetusega “Netohind kokku”, mis annab ootuspärase kaaluinfo.

Parandused

 1. Parandatud: QR kood kattis müügidokumendi väljatrüki jaluses oleva teksti.
 2. Parandatud: Ostutellimusi ei saanud e-mailiga saata.
 3. Parandatud: Ostutellimuste all olev valik “Saada ingl. k. e-postiga” saatis PDF-i, kus nimetused ei olnud inglise keeles.
 4. Parandatud: Kui võtta aruanne “Laekumata arved ja klientide saldoteatised” mõnes teises valuutas, siis arveid kuvati siiski kontol olevas põhivaluutas.

Berlin Back Office versioon 5.12.2

Täiendused

 1. Soome tõlked täiendatud

Berlin Back Office versioon 5.12.1

Parandused

 1. Parandatud: Projektide moodulis dokumentide ja hinnapakkumiste lingid ei avanenud.
 2. Parandatud: soome keeles ei kuvatud tootekaardil korrektselt, kui kauaks laoseisu jätkub.

Berlin Back Office versioon 5.12.0

Uued võimalused

 1. GDPRi vastavust saab nüüd soovi korral seadistada ka EL-i välistele kontodele, parameetriga "gdpr_features_enabled" = 1.
 2. Lisatud uus seadistus: Seaded → Üldseadistused → Ladu ja ost → “”Näita e-poes” linnuke on uutele toodetele ja tootegruppidele vaikimisi sisse lülitatud”. Kui soovite, et uutel toodetel ei oleks linnukest “Näita e-poes” automaatselt peal, võtke sellelt parameetrilt linnuke maha.
 3. Müügidokumentidele on lisatud uus võimalus “Anonüümne väljatrükk”, juhuks kui klient soovib, et teda tehingu käigus identifitseeritaks, kuid ei soovi, et väljatrükk sisaldaks isiklikke andmeid. Valiku leiab “Veel” → “Anonüümne väljatrükk (PDF)” või “Saada anonüümne väljatrükk e-postiga”.
 4. Müügidokumentide väljatrükile on lisatud “kinnituskood”, mille abil on meil võimalik tuvastada, kas antud dokument pärineb Erplyst ning kas tehingu andmed on õiged. Või on väljatrükki keegi võltsinud või muutnud (nt maksupettuse tarbeks). Müügidokumentide väljatrükil kuvatakse seda lisaks ka QR koodina.
 5. Kliendi veebipoe parooli saab nüüd kustutada, klikates “Kustuta” linki välja kõrval ning salvestades kliendikaardi.
 6. Kasutaja PIN koodi saab nüüd kustutada, klikates “Kustuta” linki välja kõrval ning salvestades kasutajakaardi.
 7. Kasutajakaardile on lisatud lingid “Vali kõik” ning “Ära vali ühtegi”, mis võimaldab kõikide ladude märkimist ühekorraga.
 8. Kasutajate nimekirjas (“Seaded” → “Kasutajad”) all kuvatakse enam kui 15 lao puhul nimede asemel ladude koguarvu (nt “20/25” tähendab, et kasutajal on ligipääs 20-le laole 25-st).
 9. Aruanded→ Laoseis all olev “Kaupade liigutamine harulattu”:
  • Arvestab nüüd kõiki filtris olevaid väljasid (tootegrupp, seeria, kaubamärk, hankija, tähtsusgrupp; toode; toote lisaväljad 1-4);
  • Lisab valitud tooted olemasolevale avatud Laoliikumise tellimusele (st ei tekita igal korral uut Laoliikumise tellimust);
  • Aruande genereerimisel (st “Kokku tarvis” ning “Lao liikumine” veerud), võtab arvesse, kui ostutellimus või laoliikumise tellimus on juba tehtud.
 10. Maatrikstoote variatsiooni tootekaardil kuvatakse nüüd välja variatsiooni dimensioonid (nt suurus ja värvus) ning ühtlasi kuvatakse ka linki peatootele.

Täiendused

 1. EL-i välistel kontodel kuvatakse nüüd taas eraklientide nimesid järgnevates aruannetes:
  • Aruanded → Müük-müügikäive
  • Aruanded → Müük-laokäive
  • Aruanded → Kassa ja laekumised
 2. Kreeka tõlked uuendatud.
 3. Prantsuse tõlge täiendatud.
 4. Ost → Ostutellimused alt eemaldati ebavajalik veerg “Maksetähtaeg” ning asendati veeruga “Tarnetähtaeg”.
 5. Laovarude täiendamise aruandes kuvatakse nüüd “tellitav kogus pakendites” rippmenüüd loomise järjekorras.
 6. Seaded → Üldseadistused → Kassaseadistused alla on lisatud parameeter “Berlin POS-is on pluginad kohustuslikud (kui pluginaid laadida ei õnnestu, siis kassat kasutada ei saa)”. Tegemist on juba olemasoleva seadistusega, mille saab sisse või välja lülitada ka kassa poolelt. Seadistusvõimalus halduri poolele on lisatud juhuks, kui kassat ei õnnestu katkise plugina tõttu isegi avada.

Parandused

 1. Parandatud: müügidokumendi kohandatud väljatrükil (Actual Reports) olid teistes keeltes trükkides toodete ühikute nimetused tõlkimata.
 2. Parandatud: müügidokumendi koostamisvormil oli arveridades teatud juhtudel nihe sees (osadel ridadel kuvati üht üleliigset lahtrit).
 3. Parandatud: Otsides ostutellimust või ostuarvet, mille number sisaldab ka tähti, tagastati vastuseks üleliigseid otsingutulemusi.

Berlin Back Office versioon 5.11.1

Parandused

 1. Parandatud: API päring “getSalesReport” tagastas veateate.
 2. Parandatud: Läbi EPSI trükitud tšekkidel oli arveridade font liiga suur.

Berlin Back Office versioon 5.11.0

Uued võimalused

 1. Lisatud on uued võimalused kontrollimaks töötajate ligipääsu kliendiandmetele. Võttes arvesse isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR), on tähtis, et töötajad oleksid koolitatud õiguspäraselt isikuandmeid töötlema (Oleme ka kirjutanud blogipostituse).
  Seaded → Üldseadistused all on nüüd võimalik keelata volitamata töötajatele ligipääs kliendiandmetele. Töötajate mooduli kaudu saab töötajaid ükshaaval autoriseerida. Selleks on töötaja kaardile lisatud kaks uut nuppu:

   1. Esimene näitab töötaja kinnitust, et ta on teadlik määrusest ning klientide õigusest ning teab kuidas kaitsta isikuandmeid.
   2. Teine näitab, et juht on andnud töötajale ligipääsu klientide andmetele.

  Vorm näitab ära, millal töötaja selle kinnitas ning kes ja millal on töötajale ligipääsu andnud.
  Tegemist on lisamooduliga. Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust kasutajatoega.

 2.  Seaded → Üldseadistused alt saab nüüd valida, kuidas kuvatakse töötaja nimi  a) müügidokumentide väljatrükil, ning b) sularahaarvete väljatrükil:
  1. Ainult ID;
  2. Ainult eesnimi;
  3. Eesnimi, koos perenime initsiaaliga; või
  4. Täisnimi.
 3. “Seaded” → “Üldseadistused” → “Müügidokumentide väljatrükid” alt saab nüüd seadistada, millist kliendiinfot kuvatakse tšeki väljatrükil (Väljatrükki saab seadistada eraldi ettevõtetele ja eraklientidele):

  1. Kliendi ID
  2. Kliendikaardi kood
  3. Kliendi nimi
  4. Kliendi aadress
 4. Püsikliendi punkte saab nüüd trükkida ka tšekkidele. Seadistusvõimalus lisatud “Seaded→ “Üldseadistused” → “Müügidokumentide väljatrükid” all.
 5. Kliente saab otsida kliendi ID järgi, väli “Kliendi ID” on lisatud kliendikaardile.
 6. Töötajaid saab otsida ID järgi, väli “Töötaja ID” on lisatud töötajakaardile.

Täiendused

 1. Et eraklientide isikuandmeid liigselt mitte avaldada, ei kuvata järgmistes aruannetes enam klientide nimesid. Selle asemel kuvatakse kliendi ID ja link kliendikaardile. Ettevõtete nimed kuvatakse välja nii nagu varem.  
  • Aruanded → Müük – müügikäive
  • Aruanded → Müük – laokäive
  • Aruanded → Kassa ja laekumised
 2. Et eraklientide isikuandmeid liigselt mitte avaldada, ei kuvata järgmistes aruannetes enam klientide nimesid. Selle asemel kuvatakse kliendi ID ja link kliendikaardile.
  • Aruanded → Kupongid, kinkekaardid → Näita aruannet
  • Aruanded → Kupongid, kinkekaardid→ Aktiivsed kinkekaardid
  • Aruanded → Müügikampaaniad
  • Aruanded → Tegevused

 


Berlin Back Office versioon 5.10.0

Uued võimalused

 1. Et tõhustada e-kirja kohaletoimetamist, saadetakse Erplyst e-kirjad nüüdsest välja saatja aadressiga noreply@erplyinfo.com.
  E-kirjade saatmine meie enda domeenilt võimaldab meil sõnumeid korrektselt allkirjastada ja tõendada, et saadetud kiri pärineb Erply-st. Paljud vastuvõtvad e-posti serverid jälgivad, kas saatja aadress vastab päritoluserverile ning erinevuse korral määravad sõnumile suurema rämpsposti skoori või loobuvad vastuvõtmisest täielikult.Muudatus oli vajalik selleks, et viia Erply vastavusse e-posti heade tavade ja standarditega.Selleks, et kirja vastuvõtja siiski näeks, kellelt kiri on tulnud, ja saaks sellele ka vastata, lisame “From” aadressireale saatja ettevõtte nime ning lisame ka saatja e-posti aadressi “Reply-To” reale.Erplyst väljasaadetavad e-kirjad hakkavad välja nägema nii:

  From: Sample Company <noreply@erplyinfo.com>
  Reply-To: Sample Company <info@samplecompany.com>
  
 2. Lisatud on pandipakendi tugi ka Erply halduris.
  Tootekaardil olevad väljad “Pandipakend” ja “Pandipakendi kogus” rakenduvad nüüd ka halduris müügidokumentidel.Teatud toodete müümisel peab kaupmees koguma tagatisraha (pandipakend või ringlustasu), mille saab Erplys eraldi mitte-laotootena ära kirjeldada. Seejärel aga ära siduda põhitootega.

  Väli “Pandipakendi kogus” võib jääda tühjaks ning ära täita vaid suuremate koguste puhul, näiteks müües komplekti, mis koosneb mitmest pudelist tuleks pandipakendi koguse lahtrisse märkida, mitme pudeli pandipakend kliendilt sisse nõuda tuleks. Pandipakend lisatakse müügidokumendile eraldi reana.Pandipakend on toetatud:

  • Berlin kassas;
  • Erply halduris müügiarvetel, -tellimustel ning -pakkumistel.  Muutes põhitoote kogust, uuendatakse automaatselt ka pandipakendi kogust. Eemaldades põhitoote, eemaldatakse ka pandipakend.
  Pandipakendit ei lisata automaatselt ostudokumentidele, arvelevõtmise-mahakandmise aktidele ning laoliikumistele.

Täiendused

 1. Kui müügidokument, ostudokument, saldoväljavõte või maksemeenutus saadetakse e-mailiga, siis salvestatakse see Erplys tegevusena. Kui vastav moodul on aktiveeritud, on tegevusi näha “Kalender” “Tegevused” alt.  Müügidokumentidel näeb saatmisajalugu ka “…” nupule klikates “E-postiga saatmise logi” alt. Et vältida üleliigse isikliku info säilitamist, ei kuva need kirjed enam saatja ja saaja täisaadresse. Aadressid peidetakse osaliselt: näiteks "test@example.com" kuvatakse "tes...@exa...".
 2. Verifone Finland või Nixpay (koos Atos Worldline terminaliga) maksete puhul kuvab kassa kasutajale veateate, kui kontole ei ole seadistatud moodulit “Transaction Time of a Payment”. Vastav moodul on vajalik Verifone Finland ja Nixpay makseteks ning vajadusel saab selle aktiveerida kasutajatugi.
 3. Kasutaja saab oma parooli muuta nüüd ka Kasutajate nimekirjas (“Seaded” “Kasutajad”). Varemalt sai seda teha vaid Töötajate nimekirjas.
 4. Mõningad Leedu tõlked uuendatud.

Parandused

 1. Parandatud: klikates tootekataloogis maatrikstoote avamiseks “M+” linki kahel korral kuvati veateadet.
 2. Parandatud: maatriksdimensioonide vormil (“PIM” → “Maatriksdimensioonid”) mõningatel juhtudel ei toiminud dimensioonide ümberpaigutamine noolte abil.
 3. Parandatud: teatud juhtudel importis süsteem SEB panga laekumiste failis esimese rea valesti, ning see võis põhjustada sama laekumise hilisema topelt-importimise.
 4. Parandatud: fraktsiisikontol kuvati kustutatud kirjete logi kuupäevalisel sortimisel veateadet.
 5. Parandatud: maatriksvariatsioonidele etiketi trükkimisel kohandatud väljatrükiga kuvati vale hinda.
 6. Parandatud: väiksema ekraani korral ei olnud tabelis “Ladu” võimalik toote hinda ja käibemaksuga hinda tervenisti näha.
 7. Parandatud: aruandegeneraatoris kahetasandilise grupeerimise korral mõningad vahesumma read puudusid
 8. Parandatud: aruandegeneraatoris laohinna lahter ostudokumentide ridadele oli tühi.

Berlin Back Office versioon 5.9.4

Parandused

1.  Versiooni 5.9.0 muudatus pöörati tagasi. Kui kasutaja avab mahuka aruande, siis seni kuni aruannet genereeritakse ei saa kasutaja kontol ringi liikuda.


Berlin Back Office versioon 5.9.3

Parandused

1. Parandatud: “Ladu” → “Ladu” all olev linnuke “Näita ainult laos olevaid tooteid” funktsionaalsus oli ekslikult välja lülitatud.
2. Parandatud: Avades kustutatud müügidokumendi, ostudokumendi või kliendikaardi (dokumendi ID järgi) kuvatakse nüüd korrektselt teavet “Sellist kirjet ei eksisteeri”. Varemalt võis kustutatud müügidokumendi avamine anda teavituse süsteemi uuenduse kohta.
3. Parandatud: Tööaja registreerimised ei näidanud töötajaga mitte seotud dokumente.
4. Parandatud: Kui tööaja registreerimistel on puudu algus- või lõpuaeg, jätab nüüd “Töötundide aruanne” tundide arvestuse tühjaks, selle asemel et kuvada seal ebamääraselt suurt numbrit.
5. Parandatud: Komplekti või komplekteeritava toote tootekaardil olevas retseptis kuvatakse nüüd toote kõik komponendid, mitte ainult esimesed 20.
6. Parandatud: “Retseptid” aknas on kasutajal võimalik ise veergude suurust muuta.

Berlin Back Office versioon 5.9.2

 1. “Kliendid” → “Ekspordi kliendid” ning “PIM” → “Ekspordi tooted” all on nüüd uus kujundus.
 2. Ka Berlin toetab nüüd konfiguratsiooniparameeterit "overwrite_price_decimals" (varaemalt eksisteeris see ainult Classic versioonis). See parameeter määrab, mitme komakoha täpsusega salvestatakse andmebaasi toodete netohinnad.
  • USA kontodel on netohindadel vaikimisi 2 komakohta ning seda ei ole soovitatav muuta.
  • Siiski võib seadistust tarvis minna Kanada kontodel.
  • Euroopa kontodel on netohindadel vaikimisi 4 komakohta. Parameetriga on võimalik komakohti lisada või vähendada.
  • Hindade, allahindluste ning arvete kogusumma arvutamist mõjutavad lisaks veel mitmed muud tegurid, mitte ainult see parameeter. Enne kasutamist palun pidage nõu kasutajatoega.
 3. Kreeka tõlked uuendatud.

Berlin Back Office versioon 5.9.0, 5.9.1

Uued võimalused

Poe regioonide moodul

 • See funktsioon lubab grupeerida kaupluseid regioonide järgi ning rakendada hinnakirju tervele kaupluste grupile.
 • Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
 • Kaupluste regioonid on hallatavad Jaekett→ Kaupluste regioonid alt. Lao/kaupluse vormil saab määrata, millisesse regiooni kauplus kuulub. Lisatud on ka filtreerimisvõimalus regiooni järgi.
 • Regiooni saab siduda mitme hinnakirjaga, hinnakirjade järjestust saab muuta. Hinnakiri rakendub regioonis kirjeldatud kõikidele ladudele.
 • Samuti on võimalik määrata hinnakiri, mis rakendub samal ajal nii konkreetsele regioonile kui ka kliendigrupile: hinnakiri, mis rakendub poe regioonis kirjeldatud ladudele ning klientidele, kes kuuluvad konkreetsesse kliendigruppi.
 • Hinnakirjad rakenduvad alljärgnevas järjekorras (ning iga järgnev hinnakiri kirjutab üle eelmise hinnakirja toote hinna, kui tegemist on sama tootega):
  1. Regiooni hinnakiri;
  2. Regiooni ja kliendigrupi spetsiifiline hinnakiri;
  3. Lao/kaupluse hinnakiri.
 • Regiooni ei saa kustutada kui sinna kuulub vähemalt üks pood.
 • Ladu → Laod/kauplused alla on lisatud uus nupp: “Järjesta regiooniti”, millele klikates järjestatakse laod/kauplused regiooniti ja tähestikuliselt (Regioonisiseselt säilitatakse kaupluste eelnev järjestus).
 • Regioonikohaste API päringute kohta vaata lähemalt API 1.13.0 versiooni uuenduse infot https://erply.com/release-notes/?c=65

Teised uuendused

 1. Nüüd saab müügidokumentidel ridu lohistades muuta nende järjestust.
 2. Müügidokumendid toetavad nüüd erinevaid valuutasid korrektselt.
  • Tooteotsingus kuvatakse toodete hinnad juba dokumendile määratud valuutas;
  • Valuutat vahetades arvutatakse tootehinnad ringi;
  • Toote laohind ja juurdehindlus arvestatakse õigesti olenemata valitud valuutast.
 3. Erplys on nüüd võimalik teha ka pöördkäibemaksuga (st KM mis tuleb tasuda kauba ostjal) arveid.
  •  Pöördkäibemaks tuleb ära kirjeldada eraldi maksumäärana “Seaded” -> “Kõik seaded” -> “Käibemaksumäärad” all.
  • Müügidokumendi väljatrükil kuvatakse pöördkäibemaks eraldi.
  • Pöördkäibemaksustataval müügidokumendil kuvatavad juhised ostjale on seadistatavad “Seaded” -> “Üldseadistused” all.
  • Eesti kontodel ei ole võimalik kasutada arvetel korraga nii tava- kui ka pöördkäibemaksu, või erinevaid pöördkäibemaksu määrasid. Tava- ja pöördkäibemaksuga tooted tuleb panna erinevatele arvetele.
 4. Haldurisse ei ole enam võimalik liikuda otse kassast, kui kasutaja on kassasse sisse loginud kasutades PIN koodi. Turvalisuse kaalutlustel palutakse kasutajal haldurisse täiendavalt sisse logida kasutajanime ja parooliga.
 5. Lisatud on uus moodul “Ladu” -> “Nopi tooteid tellimusele”.  Tegemist on mugava moodusega otsida tooteid tootekataloogist ning märkida need “ostukorvi”, misjärel saab need edasi pöörata müügi- või ostutellimuseks. See võib osutuda mugavaks mooduseks kui tellimusi võetakse vastu telefoni teel, või kui soovitakse laovarusid täiendada. Iga toote kohta saab kuvada ka laoseisu erinevates poodides, perioodi müüki ning ostu, juba tellitud kogust (või laoliikumist mõnest teisest poest) ning valides konkreetse kliendi kuvatakse temale kehtivad hinnad.
 6. Exceli / CSV väljund on lisatud nüüd ka järgmistele aruannetele:
  • “Kassa ja laekumiste” aruanded “Kassade koond” ning “Laekumised päevade kaupa”.
  • “Aruanded” → “Komisjonitasu ja töötunnid” → “Töötundide aruanne”.
 7. Lisatud on konfiguratsiooni parameetrid "password_only_alphanumeric_allowed"ja "password_alphanumeric_required", millega on võimalik piirata, milliseid paroole kasutajad saavad valida. Esimene parameeter keelab kõik tähemärgid peale numbrite ja tähtede. Teine parameeter nõuab parooli, mis sisaldaks vähemalt ühte väikest tähte, ühte suurt tähte ning ühte numbrit.

Edasiarendused

 1. Mahukamat aruannet avades ei tohiks enam kogu haldur lukku minna.  Nüüd on võimalik oma tööd jätkata, samal ajal kui aruannet genereeritakse.
 2. Uuendatud on prantsuse ja kanada tõlked.
 3. “Hankija” rippmenüü väli vormidel on nüüd asendatud integreeritud otsinguga tekstiväljaga, mis toetab paremini suurearvulise hankijaga kontosid.
 4. Mõlemad laoaadresside väljad (nii rippmenüü kui ka vabateksti väli) tootekaardil on nüüd eksporditavad ja imporditavad tooteekspordi ning -impordi moodulites.
 5. Nordea pank nimetati ringi Luminor’iks.
 6. Kohandatud väljatrükis on nüüd väljadel “netPrice” ning “originalNetPrice” sama täpsus, mis “Net Price” tootekaardil.
 7. Uutel Lõuna-Aafrika kohtodel nimetati Arve-Saatelehed ringi ning nüüd on need “Tax Invoice-Waybill“. (Sularahaarved nimetati “Receipt / Tax Invoice” ning Kreeditarved “Credit Tax Invoice”.)
 8. Vana Web POS (hall kassaversioon hallide nuppudega) on iganenud ning eemaldatud.
 9. Web POS (hall kassaversioon värviliste nuppudega) on iganenud; rakendus teavitab nüüd kasutajat, et tegemist on vananenud kassaversiooniga ning see eemaldatakse peagi. Soovitame üle minna Berlin kassale.
 10. Javascript pluginatele on nüüd lisatud muutuja "country" , mis sisaldab kahetähelist kontol seadistatud riigi tunnust.

Parandused

 1. Parandatud: Laoliikumise tellimusega broneeritud kogused ei kajastunud toote broneeringutes.
 2. Parandatud: Tootekaardil ei töötanud nooled “Eelmine” ja “Järgmine”.
 3. Parandatud: Aruanded “Tootegruppide ning toodete/teenuste kaupa” ning “Seeriate ning toodete/teenuste kaupa” jaotasid mõningatel juhtudel ühe tootegrupi või seeria mitmele reale.
 4. Parandatud: Ostudokumentidel olev punane täpp (mis viitab hinnamuudatusele) võtab nüüdsest vähem ruumi ning ei varjuta enam hinda.
 5. Müügidokumendil toodet vahetades on avanevas aknas “Jäta aken avatuks” linnuke vaikimisi märkimata. Aken jääb vaikimisi avatuks ainult uusi tooteid sisestades (ja mitte olemasolevaid asendades).
 6. Turvalisuse parandused.

Berlin Back Office versioon 5.8.0

Uued võimalused

 • Back Office kuvab nüüd teatise, kui on toimunud versiooniuuendus.
 • Müügidokumendis toodete lisamisel võimaldab toote otsimine dialoogi abil valida mitu toodet korraga. Dialoogis on lisatud uus märkeruut “Jäta aken avatuks”. Kui märkate seda kasti, ei luba toote valimine otsingukastist väljuda. Aken jääb avatuks ja võimaldab valida rohkem punkte või isegi uue otsingu käivitamist.
 • Parempoolsele ülanurgas on lisatud menüüvalik “Kontak”, Klikkides sellel lingil avab kasti klienditoe telefoninumbri ja e-posti aadressiga.
 • Standardse ettemaksearve väljatrükkidele on lisatud ettemaksu käibemaks.
 • Töökäskudest loodud müügidokumentide puhul kuvatakse nüüd lehe ülaosas kollane riba esialgse dokumendi lingiga.
 • Menüüs Seadistused → Konfiguratsioon → Matrix Tooted on nüüd võimalik täpsustada, et toote koodi 3 … koodi 8 tuleb uuendada ka kõigis maatriksi variatsioonides, kui muudate maatrikstoote enda koodi.

Edasiarendused

 • Prantsuse keele tõlge lisatud. Keele saab lisada Prantsuse ja Kanada kontodele klienditoe abiga.
 • Lätikeelsed tõlked uuendatud.
 • Mõni leedukeelne tõlge parandatud.
 • Nüüd saate parandada kinnitatud arve-saatelehtede, saatelehtede, laekumiste ja kreedit-arvete, tootenimesid (st väljatrükil kuvatavate üksuste kirjeldusi).
 • Muud tüüpi müügidokumentide ja kinnitamata arvete puhul on juba varem olnud võimalik muuta toote kirjeldust. (Iga redaktsioon käivitab toote otsingu dialoogi, kuid seda saab eirata.) Kinnitatud dokumentides ei olnud võimalik kirjeldust muuta, see piirang on tühistatud.
 • Töökäskude mooduli kasutamisel genereerib back office automaatselt iga töökäsu jaoks müügidokumendi tüübi “Broneering” tagamaks, et töökäskudes olevad tooted broneeritakse laos. Neid automaatselt genereeritud dokumente ei kuvata enam Arvete moodulis. (Back Office haldab neid automaatselt ja neid dokumente ei tohiks käsitsi muuta.)
 • Väli “privateNotes” on nüüd saadaval Actual Reports müügidokumentide väljatrükkides.
  Müük → Laekumised all on lisatud otsinguväli “Maksja” (mis otsib pangalt imporditud maksja nime).
 • Aruandegeneraator: ostuarvetesse on lisatud väljad “Saadetud ostutellimused (Meie nr)” Ja “Saadud ostutellimused (Kinnituse nr)”.
 • Mõned optimeerijad inventuurile.

Parandused

 • Parandatud: rea kustutamine müügidokumendilt põhjustas mõned muudatused järgnevatele valedele ridadele.
 • Parandatud: müügidokumendis dokumendi keskele mitme maatriksi variatsiooni lisamisel ei kirjutata üle järgnevaid ridu
 • Parandatud: frantsiisikontol ei olnud võimalik kasutaja parooli muuta.
 • Parandatud: esimest tooterühma allahindlust hinnakirjast ei olnud võimalik kustutada.
 • Parandatud: Müügidokumendi loomisel Töökäsust rakendati kaks korda käibemaksu.
 • Parandatud: kliendi vahetamise korral töökäsul osade toodete ja remonditööde hinnad teatud juhtudel asjatult muutusid.
 • Parandatud: kui töökäsust oli koostatud saateleht, ei olnud võimalik teatud juhtudel sellest arvet luua.
 • Parandatud: kui tellimus on loodud töökäsust ja arve on loodud sellest tellimusest, jätkas tellimus kaupade broneerimist ja tellimuste moodulil oli kahekordne viide loodud arvele.
 • Parandatud: kuupäeva vormingut “dd-mm-yyyy” ei olnud võimalik kasutada; iga kuupäeva väljal sisestatud kuupäev või mini-kalendrist valitud kuupäev oli rikutud.
 • Parandatud: back office kuvab veateate, kui kasutaja salvestab dokumendi ja vormil on sisestatud vale kuupäev. (Varem ei saanud see viga põhjustada dokumendi loomist ilma kuupäevata).
 • Parandatud: iPhone’i numbriväljal ei lubatud negatiivseid numbreid sisestada, sest kuvatud klaviatuuril ei olnud miinusmärki. (Nüüd kuvatakse nendel väljadel täielikum klaviatuur).
 • Parandatud: Müügi kogusummad “Laovarude täiendamine” aruandes ei olnud seotud müügiaruandega.
 • Parandatud: aadressi ei olnud võimalik kliendi vormis uuendada, kui parameeter “Kasuta puuteekraani-kasutajaliidest” valikut Seaded → Üldseadistused all ei olnud märgitud.
 • Parandatud: ostuarve avamisel või tootekaardi avamisel ostuaruandest ei olnud selles aknas tehtud muudatusi võimalik salvestada.
 • Parandatud: ostuarve või ostutellimuse trükkimisel võõrkeeles puudus vaba tekstiga toodetel nimi. Veerg “Toode” oli tühi.
 • Parandatud: mitmete müügidokumentide printimisel trükiti mõnikord üksteise peale.
 • Parandatud: müügitellimuste moodulis oli vale etikett. Filter oli märgistatud kui “Arve maksja”, kui see oleks pidanud olema “Kauba saaja”.
 • Parandatud: tootegruppide või tootekategooriate ringitõstmine, tõmmates neid ümber tootegrupis, ei värskendanud tootegruppide või kategooria viimast muutmisaega.
 • Parandatud: SEB, Swedbanki ja LHV (Eesti) maksete import: nüüd imporditakse makse ka siis, kui rida ei sisalda maksja kontonumbrit, vaid maksjanimi.

Berlin Back Office versioon 5.7.10

Parandused

 • Quickboxi ekspordi muudatus.


Berlin Back Office versioon 5.7.9

Parandused

 • Frantsiisikontode parandused.
 • Parandused:  kui kliendi kodukauplus või kauplus, kus klient on registreerinud ennast, viitab tundmatule poele, siis ei uuendata kliendiandmeid kliendikaardi uuesti salvestamisel.

Berlin Back Office versioon 5.7.7, 5.7.8

Parandused

 • Parandatud: Aruandes “Laekumata arved ja klientide saloteatised” ei kuvanud väli “Arvetega seostamata laekumised” korrektset valuutat.
 • Parandatud: Kreeka fiskaalintegratsiooni andmejada ei eristanud netosummasid ja käibemaksu summasid eri käibemaksuprotsendi alusel.
 • Ajalimiit ostudokumentide, arvelevõtmise ja mahakandmise aktide ning lao liikumiste salvestamiseks on tõstetud kolmekümnelt sekundilt viiele minutile. 

Berlin Back Office versioon 5.7.5

Uued võimalused

 • Taastatud on laekumisest kviitungi trükkimine

Edasiarendused

 • Lisatud türgi keel. Selle lisamiseks võtke palun ühendust Erply klienditoega
 • Uuendatud poolakeelsed tõlked
 • Uuendatud venekeelsed tõlked
 • Uuendatud kreekakeelsed tõlked
 • Uutel kreeka kontodel on: 

 – tooteühikud nüüdsest kreeka keelsed
 – Berlin POS seadistatud lubama sularahamakseid maksimaalselt 500 euro eest

 • lisatud kassasse riigispetsiifiline plugin
 • Kõigil kreeka kontodel on:

– tšeki väljatrükil kuvatud taas toote hind koos käibemaksuga (võetud tagasi muudatus, mis tehti versiooni 5.7.2)
– täiendatud fiskaalseadmespetsiifilist andmejada

 • Lisatud uus edasimüüja bränd

Parandused

 • Parandatud: Faktooringuteadet ei kuvata enam saatelehtedel, pakkumistel, broneeringutel ja tellimustel.
 • Parandatud: Toodete import ei töötanud korrektselt, kui imporditavas dokumendis oli laohinna lahtris “-“.
 • Parandatud: Kui arvete väljatrüki puhul oli hinna komakohtade arvu kohandatud (kasutades konfiguratsiooniparameetrit “invoice_printout_price_decimals”), ei olnud võimalik välja trükkida üheaegselt mitut dokumenti.

Berlin Back Office versioon 5.7.4

Parandused

 • Parandatud: Mõnel juhul võeti Actual Reports´i keskkonnas tooteetikettidele, müügi- ja ostudokumentidele, arvelevõtmise aktidele, lao liikumistele või mahakandmise aktidele väljade “description” ja “longDescription” väärtused valest kohast.

Berlin Back Office versioon 5.7.2, 5.7.3

Uued võimalused

 • Kreeka turu jaoks on loodud fiskaalseadme integratsioon Tüüp A
 • Standardväljatrükkide printimiseks on lisatud nupp „Prindi fiskaalseadmega“ valiku alla „Trüki/Saada“. See valik sisaldab endas lisainformatsiooni (andmejada), mida fiskaalseadme tarkvara vajab
 • Dokumentide printimine fiskaalseadme abil toimib ka Actual Reports kohandatud dokumendimallidega. Selle kasutamiseks on dokumendimalli kujundamisel tarvis lisada väli väärtusega „streamLine“ ning vahelehel „Formatting“ määrata selle välja tüübiks „System“. Kui Teile seda valikut ei kuvata, paluge meie klienditoe käest oma Actual Reports keskkonna versiooni uuendamist
 • Kui kohandatud dokumendimall on loodud, saate trükkida seda fiskaalseadme abil, kasutades nuppu „Print HTML“ valiku all „Trüki/Saada“
 • Lisatud on konfiguratsiooniparameeter „replace_by_card_with_card_type_on_receipt“. Seades selle väärtuseks 1, asendatakse kassatšeki väljatrükil info kaarditüübi kohta (Visa, MasterCard vm) sõnaga „Pangakaardiga“. Seda juhul, kui vastav informatsioon on kättesaadav
 • Actual Reports keskkonnas kohandatud tooteetikettidel on nüüdsest võimalik kuvada ka pakkematerjali kogust. Võimaldamaks tootekaardil selle info lisamist võtke ühendust meie klienditoega, kes selle võimaluse Teie kontol rakendab
 • Sama informatsiooni (toote pakkematerjali kogust) on võimalik lisada ka Actual Reports´is loodud müügidokumentidele, ostudokumentidele, laoliikumise dokumentidele, arvele võtmise ning maha kandmise aktidele
 • Lisatud on mõned piiratud võimalused kasutajal endal muuta müügidokumentide algusnumbreid (Seaded – Üldseadistused).

Edasiarendused

 • Uuendatud kreekakeelsed tõlked
 • Uuendatud poolakeelsed tõlked
 • Uuendatud hiinakeelsed tõlked
 • Q-Zone´i kontodel avab menüü valik „POS“ nüüdsest Q-Zone´i brändinguga kassasüsteemi. (Kreeka turg)
 • Q-Zone´i kontodel on nüüdsest pop-up akendel kuvatud Q-Zone´i logo. (Kreeka turg)
 • Kreeka kontodel:
 • Lisatud kliendikaardile lisaväli „Tegevusala“
 • Trükitakse kassatšekkidel ka ettevõtte tegevusala, e-mail“ ja kodulehe aadress
 • Kuvatakse kassatšekkidel toote käibemaksuprotsenti ning väli „Hind“ kuvab toote netohinda
 • Projekti luues ei ole enam kohustuslik täita välja „Klient“
 • Kassatšeki väljatrükil kuvatakse käibemaksu summat taas kahe komakoha täpsusega
 • Käibemaksu summat kuvatakse suurema täpsusega (kolm komakohta) vaid maksude jaotumise korral GST, PST ja HST vahel (Kanada turg)

Parandused

 • Parandatud: Mõnel juhul ei töötanud korrektselt dokumendi ajalugu kuvav rippmenüü ning valides mõne eelneva muudatuse, ei laetud seda kasutajale
 • Parandatud: Kui kasutajal ei olnud õigusi arvete moodulit vaadata, ei lubatud tal näha ka pakkumisi pakkumiste moodulis
 • Parandatud: Nuppe „Salvesta“ ja „Kinnita“ ei kuvatud ühtsetel alustel
 • Parandatud: Valikud „Muuda kinnitatud arv infot“ ja „Muuda kinnitatud ostutellimusi ja ostuarveid“ prevaleerisid kasutajagrupi üldiste õiguste üle. Kui kasutajagrupil ei olnud õigust arvete moodulit muuta, kuid valik „Muuda kinnitatud arve infot“ oli täidetud, oli tal võimalik arveid muuta
 • Parandatud: Täites müügidokumendil lahtri „Kauba saaja“, täideti väli „Klient“ automaatselt, kuid teisi kliendiga seotud välju (Makseperiood, Viivis, Tarnetingimus, Kliendi Liik) mitte, isegi kui vastav info kliendikaardil eksisteeris.
 • Parandatud: Mobiilivaates ei töötanud korrektselt nupp „Kustuta
 • Parandatud: Mittekorrektne andmevälja nimetus (mõnel puhul oli „Kauba saaja“ välja nimetuseks ekslikult „Maksja“)
 • Parandatud: Tootekaardil olevat välja „Tootele pole vaja etikette trükkida“ ei saanud valida

Berlin Back Office versioon 5.7.1

Edasiarendused

 • Müügiarve valiku alt „Veel“ – „Laadi alla e-arve XML“ allalaaditava arve vorming on uuendatud
 • Uuendatud on hiinakeelsed tõlked

Parandused

 • Parandatud: Kui moodul „Lao liikumisel liiguvad pakendid“ ei olnud seadistatud, tekkis probleem laovarude täiendamisel pakendite koguse määramisega
 • Parandatud: Valides arve saatmisel võimaluse „Saada ing. k. e-postiga“, oli saadetava sõnumi sisu kontol vaikimisi seadistatud keeles
 • Otsides müügidokumendil tooteid hankija koodi järgi (varjatud konfiguratsiooniparameeter „search_products_by_code4“ = 1) ei töötanud korrektselt

Berlin Back Office versioon 5.7.0

Uued võimalused

 • Mitmed uued võimalused raportis „Laovarude täiendamine“ (Aruanded -> Laoseis):
  • Tootekogused, mis on „Tellimisel“ või „Lao liikumisel“ kuvatakse nüüdsest eraldi tulpades. Vastaval numbril kursoriga klikkides, avaneb uus aken, kus näete, millisest ostutellimusest või lao liikumise tellimusest vastav number tuleneb ning millal kaup peaks saabuma.
   • “Tellimisel” = kogus ostutellimustel, mis ei ole veel täidetud.
   • “Lao liikumisel” = kogus lao liikumise tellimustel, mis ei ole veel liikunud.
   • Nägemaks neid tulpi, märkige enne raporti avamist linnukesega valik „Kuva ka tellimisel ja teistest ladudest liigutamisel olevaid koguseid
  • Tellitava koguse võib kirjeldada nüüdsest ka pakendi
  • Lisatud on CSV väljund
  • Lisatud on uus valik „Kuva käibevaru päevades/Kuva käibevaru nädalates
  • Varjatud konfiguratsiooniparameetritega on võimalik lisada lisatulpi:
   • “Mitmeks nädalaks on kaupa tellitud” (parameeter “show_weeks_of_ordered_supply_in_stock_replenishment_report”);
   • “Müügihind” (parameeter “show_sales_price_in_stock_replenishment_report”);
   • “Keskmine laohind” ja “Kokku laos” (parameeter “show_warehouse_price_in_stock_replenishment_report”).
  • Loodud on täiendusi klientidele, kes kasutavad seerianumbrite erilahendusi. Parameetrid, nende täienduste osas on “group_stock_replenishment_by_matrix_product”, “serialized_inventory_dimension_name” ja “serialized_inventory_general_product_identifier”.

screen-shot-2016-12-14-at-14-26-33

screen-shot-2016-12-14-at-14-28-33

 • Kreeka kontode jaoks on kliendikaardile ning “Minu ettevõtte info” alla lisatud uus väli “Tax Office” (“Δ.Ο.Υ.”) Mõlemad neist töötavad rippmenüü põhimõttel, kus kasutaja saab maksukontori valida olemasolevast nimekirjast. Lisatud on ka moodul (Seaded –> Kõik seaded –> Maksukontor) kus saab võimalikke valikuid muuta ning lisada.
  • Nii ettevõtte maksukontori, kui kliendi maksukontori number trükitakse kõigile arvetele, arve-saatelehtedele ning kassatšekkidele.
 • Kreeka kontodel valideeritakse nüüdsest kliendikaardil olevat käibemaksukohuslase numbrit. (Siseriiklikud käibemaksukohuslase numbrid peavad olema 9-kohalised ja sisaldama korrektset kontrollnumbrit. Euroopa Liidu käibemaksukohuslase numbrid peavad sisaldama korrektset riigikoodi.)
 • Arve vormile on lisatud järgnevad väljad: (Eksisteerivad juba eelnevas (sinises) Erply versioonis)
  • Viivis
  • Komplekteerija
  • Laokande kuupäev
  • Maksuvabastuse number (vaid USA kontodel)
  • Kauba lisaväärtus (FOB), võrdluses arve netosummaga (Intrastat) (vaid Euroopa Liidu kontodel)
  • Parandatud või hooldatud sõiduk (juhul kui Töökäskude moodul on kontole lisatud)
  • Viide (juhul kui Töökäskude moodul on kontole lisatud)
  • Läbisõit (juhul kui Töökäskude moodul on kontole lisatud)
  • Arvelduse algus- ning lõppkuupäev (juhul kui arve on loodud läbi arvelduskäsu mooduli)
 • Taastatud on moodul “Kliendid” –> “Kontaktisikud”
 • Parameetri “show_other_tax_component_separately_on_invoice” seadistust on muudetud, et see sobituks Kanada maksusüsteemi erisusega. Rakendades selle parameetri, esitatakse kõik maksukomponendid märkega “Muud” kassatšeki väljaprindil eri ridadel.
  • Soovitatud kasutusviis Kanadas: määrake maksumäär iga territooriumi ja piirkonna kohta (nt nimega “Alberta müügimaks”, “BC müügimaks” vm) ning lisage igale neist vastavad komponendid millest see koosneb:  GST + PST, vaid GST või HST. Iga komponendi jaoks peab “Süsteemi koodiks” olema seatud “Muu” (mitte linn/maakond/riik).

screen-shot-2016-12-14-at-14-24-40
Sularahaarve väljatrükk:
screen-shot-2016-12-14-at-14-25-41

Edasiarendused

 • Mitmed muudatused tühistatud ettemaksuarvete osas:
  • Tööriistaribale on lisatud nupp “Tühista”
  • Nuppu “Tühista” ei kuvata, kui järgnev dokument on tellimusest/ettemaksuarvest juba loodud.
  • Tööriistariba nuppu “Arveks” ei kuvata enam tühistatud ettemaksuarvetel ja tühistatud tellimustel, kuna kasutaja ei tohiks tühistatud tellimusest/ettemaksuarvest saada koostada arvet.
  • Tööriistariba nuppu “Väljasta” ei kuvata enam tellimustel ja ettemaksuarvetel, mis on tühistatud.
  • Ettemaksuarve staatuse väljale on lisatud võimalik valik “Tühistatud”.
  • Müügidokumentide nimekirjas (Müük –> Arved) kuvatakse tühistatud tellimuse/ettemaksuarve puhul nüüdsest staatust “Tühistatud”, mitte “Tasumata”.
 • Arvelevõtmise aktidele, laoliikumistele ning mahakandmise aktidele määratakse süsteemi poolt unikaalne number selle esimesel salvestamisel (mitte esmakordsel avamisel). See takistab identsete numbrite määramist neile dokumentidele.
 • Arvelduskäsu moodul võimaldab nüüdsest kuvada arvelduste nimekirjas iga kliendi hetkesaldot.
  • Lisatulp nimetusega “Tasumata” kuvab vaid tasumata summat. Kui kliendil on ettemaks, siis seda siin ei kuvata.
  • Tulpa “Tasumata” saab kasutusele võtta varjatud konfiguratsiooniparameetriga “recurring_billing_enable_unpaid_column” = 1.
  • Kui tasumata summa ületab kahe kuu maksekohustuse, kuvatakse saldo punases, rasvases kirjas. Aluseks olevat kuude arvu annab muuta varjatud konfiguratsiooniparameetri “recurring_billing_large_debt_threshold” abil (vaikimis on väärtuseks 2).
 • Laekumiste seostamise moodulis on võimalik määrata, et seal ei kuvataks muude arvete hulgas ettemaksuarveid. Seda saab teha varjatud konfiguratsiooniparameetriga “payment_association_ignore_prepayment_invoices” = 1.
 • Uued kontod luuakse nüüdsest uuendatud algseadistustega ning uue vaikimisi kasutajagrupiga “Müüja”.
 • Lisatud on uued põhjuskoodid “Sularaha sissemakse” ja “Sularaha väljamakse”
 • Ostutagastusel on nüüdsest lisaväli “Hankija kreeditarve number”
 • Laoseisu kuvatakse lisaks laoliikumistele ka laoliikumiste tellimustel.
 • Uue Kreeka konto loomisel on vaikimisi maksumääradeks nüüdsest 36%, 24%, 17%, 13%, 6%, 0%.
 • Kreek turu tarbeks on loodud uus brand “Q-Zone”. (Varjatud konfiguratsiooniparameeter on branding=qzone).
 • Loodud uus brand ühe edasimüüja jaoks.
 • Lisatud on itaalia keelsed tõlked. Itaalia keele lisamiseks pöörduge palun Erply klienditoe poole.
 • Kreekakeelne tõlge on täiendatud.
 • Hiinakeelne tõlge on täiendatud.
 • Tõstetud on süsteemi turvalisust. (Pärast kontouuendust tuleb www.erply.net serveri klientidel kontole uuesti sisse logida).
 • Lisatud on Javascript’i event “validated.erply.form”. See rakendatakse, kui vorm on salvestatud, vahetult enne selle edastamist.
  • Selle vajadus tuleb esile olukorras, kus teised Javascript’i komponendid ja pluginad võivad viia vormi osas läbi enda valideerimisi ja peatada salvestamise, kui kasutaja on vajutanud “Salvesta” või “Kinnita” nupul. “validated.erply.form” rakendatakse pärast kõiki eelnevaid valideerimisi, kui ollakse kindlad, et vorm saadetakse tagasi süsteemi.
  • Paraku ei paku see garantiid, et vorm ka tegelikult salvestatakse, kuna ka süsteem ise võib väljastada valideerimise vea. Veelgi usaldusväärsem meetod event’ide salvestusvormiga sidumiseks on käivitada kood pärast salvestamist, jälgides Javascript’i muutujat formWasSaved (või spetsiifilisemate soovide korral muutujaid newRecordCreated / existingRecordSaved / recordWasConfirmed).

 

Parandused

 • Parandatud: Müügiraportites ei töötanud korrektselt filter “Võrdle müüke”
 • Parandatud: Kasutajat ei hoiatatud laekumiste kustutamise eest, kui ta kustutas arveid.
 • Parandatud: Müügipakkumistel ei olnud võimalik laadida pilte tooteridadele 15-20.
 • Parandatud: Müügi koondaruanne ei kuvanud kõiki kuid korrektselt.
 • Parandatud: Hiina hieroglüüfe ei kuvatud PDF-idel korrektselt.
 • Parandatud: Kinketšekil ei kuvata enam kliendi boonuspunktide saldot.
 • Parandatud: Aruandegeneraator ei eristanud korrektselt kasutajagrupi õigusi lisada või muuta aruandeid ning ei olnud võimalik seadistada õigust aruannete kustutamiseks.
 • Parandatud: Mõnel juhul ei olnud võimalik kustutada aruandegeneraatori abil loodud aruannet.
 • Parandatud: Maatrikstoote kaardil, sektsioonis Ladu –> Laoseis, olid valed “Tellitud” ja “Liikumisel” väärtused.
 • Parandatud: Mõne valuuta põhivaluutaks märkimise puhul (nt AED) muutus see pärast lehe Seaded –> Üldseadistused salvestamist.