Volitatud töötlejad

Oma teenuste pakkumiseks võib ERPLY Grupp kaasata ja kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid, kes seeläbi omavad ligipääsu Kliendi Andmetele. See leht annab ülevaate meie volitatud töötlejatest, kus nad asuvad ja millist rolli nad töötlemisel täidavad. Terminid, mida on sellel lehel kasutatud, kuid ei ole siin määratletud, omavad sama tähendust mis Kasutajatingimustes või Kliendi ja ERPLY vahelises kasutuslepingus (“Leping“).

 

Kolmandad osapooled

ERPLY kasutab kolmandaid osapooli, et pakkuda teenuse infrastruktuuri, ning kliendituge ja teavitusi meie klientidele. Enne kolmanda osapoole kaasamist hindab ERPLY tema privaatsuse, turvalisuse ja konfidentsiaalsuse meetmeid ja sõlmib lepingu, mis tagab vajaliku andmekaitse taseme meie klientidele.

Infrastruktuuri volitatud töötlejad

ERPLY võib kasutada järgmisi volitatud töötlejaid, et majutada Kliendi Andmeid või pakkuda muud infrastruktuuri, mis aitab meil teenust pakkuda:

Nimi

Volitatud tegevus

Riik

Amazon Web Services

Pilveteenuse pakkuja

Ameerika Ühendriigid

LiquidWeb

Pilveteenuse pakkuja

Ameerika Ühendriigid

Hetzner

Pilveteenuse pakkuja

Ameerika Ühendriigid

 

Teised volitatud töötlejad

ERPLY võib kasutada järgmisi volitatud töötlejaid, et pakkuda teisi Teenuse funktsioone:

Nimi

Volitatud tegevus

Riik

Google

E-maili, Majutuse ja Analüüsi teenusepakkuja

Ameerika Ühendriigid

Mailchimp

E-maili teenusepakkuja

Ameerika Ühendriigid

Slack

Klienditoe ja Müügi kommunikeerimise teenusepakkuja

Ameerika Ühendriigid

Chatlio

Müügi kommunikeerimise teenusepakkuja

Ameerika Ühendriigid

JIRA

Klienditoe teenusepakkuja

Austraalia

Teamviewer

Klienditoe teenusepakkuja

Saksamaa

Recurly

Arveldamise teenusepakkuja

Ameerika Ühendriigid

 

Uuendused

Vastavalt ERPLY kasvamisele võivad isikuandmete töötlemisele kaasatud volitatud töötlejad muutuda. Kaasates mõnda uut volitatud töötlejat, teavitame sellest ka konto omanikku vastavalt andmetöötluse lepingus sätestatud tingimustel, kui ka siin. Soovitame külastada seda lehte tihedalt, et olla kursis jooksvate uuendustega.