Asiakassegmentoinnin edut splash 01

Asiakassegmentoinnin edut

Vähittäiskaupan luonne on muuttunut merkittävästi viime vuosina, ja sen myötä myös asiakkaiden odotukset ovat muuttuneet. Tämän päivän asiakkaat etsivät muutakin kuin vain varsinaista tuotetta vähittäismyymälöissä asioidessaan: asiakkaat arvostavat myös yrityksiä, jotka ymmärtävät heidän henkilökohtaiset tarpeensa ja vastaavat heidän kasvaviin odotuksiinsa. Tämän saavuttaakseen vähittäiskauppiaan on ensimmäiseksi luovuttava kaikille sopivien ratkaisujen tarjoamisesta asiakkailleen, ja otettava käyttöön henkilökohtaisempi lähestymistapa.

Tässä kuvaan astuu asiakassegmentointi.

Asiakassegmentointi tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että vähittäiskauppias jakaa laajan asiakaskuntansa pienempiin alaryhmiin – usein uuden sukupolven kassajärjestelmän avulla. Sen jälkeen valitaan oleellisimmat ryhmät ja lisätään ne kassajärjestelmään, joka jatkuvasti päivittää itseään asiakkaiden tehdessä ostoksia tai ollessa muuten tekemisissä kauppiaan tai asiakaspalvelun kanssa.

Hoida asiakashallinta Erplyllä