iOS 13.1.2 update will cause the payment and printing integrations on iPad not to work. We are working on an update but in the meantime please do not update to iOS 13.1.2 on your devices that are running Erply POS.

 

OS Catalina update will cause EPSI not to work properly. We are currently working on an update but in the meantime, please do not update to OS Catalina on your devices running Erply POS

Asiakassegmentoinnin edut splash 01

Asiakassegmentoinnin edut

Vähittäiskaupan luonne on muuttunut merkittävästi viime vuosina, ja sen myötä myös asiakkaiden odotukset ovat muuttuneet. Tämän päivän asiakkaat etsivät muutakin kuin vain varsinaista tuotetta vähittäismyymälöissä asioidessaan: asiakkaat arvostavat myös yrityksiä, jotka ymmärtävät heidän henkilökohtaiset tarpeensa ja vastaavat heidän kasvaviin odotuksiinsa. Tämän saavuttaakseen vähittäiskauppiaan on ensimmäiseksi luovuttava kaikille sopivien ratkaisujen tarjoamisesta asiakkailleen, ja otettava käyttöön henkilökohtaisempi lähestymistapa.

Tässä kuvaan astuu asiakassegmentointi.

Asiakassegmentointi tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että vähittäiskauppias jakaa laajan asiakaskuntansa pienempiin alaryhmiin – usein uuden sukupolven kassajärjestelmän avulla. Sen jälkeen valitaan oleellisimmat ryhmät ja lisätään ne kassajärjestelmään, joka jatkuvasti päivittää itseään asiakkaiden tehdessä ostoksia tai ollessa muuten tekemisissä kauppiaan tai asiakaspalvelun kanssa.

Hoida asiakashallinta Erplyllä