Asiakassegmentoinnin edut thank you

Asiakassegmentoinnin edut

Vähittäiskaupan luonne on muuttunut merkittävästi viime vuosina, ja sen myötä myös asiakkaiden odotukset ovat muuttuneet. Tämän päivän asiakkaat etsivät muutakin kuin vain varsinaista tuotetta vähittäismyymälöissä asioidessaan: asiakkaat arvostavat myös yrityksiä, jotka ymmärtävät heidän henkilökohtaiset tarpeensa ja vastaavat heidän kasvaviin odotuksiinsa. Tämän saavuttaakseen vähittäiskauppiaan on ensimmäiseksi luovuttava kaikille sopivien ratkaisujen tarjoamisesta asiakkailleen, ja otettava käyttöön henkilökohtaisempi lähestymistapa.

Tässä kuvaan astuu asiakassegmentointi.

Asiakassegmentointi tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että vähittäiskauppias jakaa laajan asiakaskuntansa pienempiin alaryhmiin – usein uuden sukupolven kassajärjestelmän avulla. Sen jälkeen valitaan oleellisimmat ryhmät ja lisätään ne kassajärjestelmään, joka jatkuvasti päivittää itseään asiakkaiden tehdessä ostoksia tai ollessa muuten tekemisissä kauppiaan tai asiakaspalvelun kanssa.

Mikä on asiakasryhmä?

Asiakasryhmä on alaryhmä, joka koostuu samankaltaisista asiakkaista. Kun yritys aloittaa asiakassegmentoinnin, yksilöt jaetaan ryhmiin esimerkiksi sukupuolen, sijainnin, usein ostettujen tuotteiden tai muiden määräävien piirteiden mukaan. Jos mietit kuinka päästä alkuun asiakassegmentoinnissa, aloita luomalla laajoja kategorioita, jotka sopivat suurille määrille asiakkaita. Kun olet saanut valmiiksi nämä yleiskategoriat, voit alkaa pilkkoa niitä pienempiin, tarkempiin ryhmiin. Ei haittaa, vaikka ryhmät menisivät osittain toistensa päällekin, mutta liika limittäisyys voi vaikeuttaa tietojen analysointia.

Vähittäiskaupan ohjelmisto, kuten Erply, antaa yrityksellesi työkalut luoda asiakasryhmiä kanta-asiakaspisteitä ja -hinnoittelua sekä tietojen analysointia varten. Asiakassegmentoinnin avulla voit selvittää ostotrendejä useissa demografisissa ryhmissä, ja luoda vahvempia ja menestyksekkäämpiä markkinastrategioita niiden pohjalta.

 

 

Lue eteenpäin, niin kerromme vielä lisää keinoja asiakassegmentoinnin hyödyntämisestä vähittäismyynnissä!

Segmentointi tähtää asiakkaiden yksilöimiseen

Asiakassegmentointi tekee markkinoinnista, tuotekehityksestä ja myös asiakaspalvelusta tehokkaampaa auttamalla yrittäjää saamaan paremman kuvan eri ryhmistä asiakaskuntansa sisällä. On muistettava, ettei kaikilla asiakkailla ole samoja odotuksia yrityksen suhteen. Ilman segmentointia yritysten on usein vaikeaa vastata asiakkaiden odotuksiin, kun asiakkaat nähdään yhtenä ryhmänä useiden erilaisten, kuvaavampien alaryhmien sijaan.

Älykkäämmän datan kerääminen yrityksesi hyväksi

Toinen hyöty segmentoinnista on, että se auttaa vähittäismyyjää saamaan paremman käsityksen omasta suorituksestaan. Myyntiin, markkinointikampanjoihin ja kannustinohjelmiin liittyvät mittarit voidaan jakaa segmentteihin asiakkaiden ostohistorian perusteella. Mikä parasta, useimmat pilviperusteiset kassajärjestelmät kirjaavat ja päivittävät automaattisesti tiedot asiakkaiden ostotapahtumista joka kerta näiden käydessä ostoksilla, ja sen jälkeen synkronoivat tiedon kaikkien myyntipisteiden ja järjestelmään liitettyjen laitteiden kanssa.

Erply seuraa kaikkia asiakkaidesi kanssakäymisiä myymälässäsi. Jokainen ostos, palautus ja tilaus kirjataan ylös, ja voidaan siten hyödyntää raporteissa helppoa analysointia varten. Jotkin tuotteet myymälässäsi saattavat käydä kaupaksi huomattavasti nopeammin kuin toiset. Voit käyttää Erplyä raportoimaan ja tunnistamaan, mitkä asiakkaat ostavat kyseisiä tuotteita muita todennäköisemmin. Jos jokin asiakasryhmä on muita heikompi, voit luoda juuri näille asiakkaille kohdennettuja kampanjoita. Erplyn asiakassegmentointi antaa sinulle hyödyllistä tietoa myyntistrategiasi tueksi.

 

 

Vähittäismyynnissä tätä tietoa voi käyttää hyödyksi usein eri tavoin, ja määrittää myös mikä demografinen ryhmä tai ostajatyyppi on yritykselle otollisin. Tämän voi tehdä selvittämällä, mikä asiakasryhmä

 • Ostaa suurimman määrän kerralla
 • On tuottoisin yritykselle pitkällä tähtäimellä
 • Ostaa useimmin
 • On todennäköisimmin kerta- tai toistuva ostaja

Kun asiakkaat on ryhmitelty eri segmentteihin, ostohistoriaa voidaan käyttää markkinointikampanjoidesi ja koko yritysmallisi vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseen. Mittareita voidaan käyttää uusien kampanjoiden luomiseen tai olemassa olevien muokkaamiseen, samoin kuin vähemmän aktiivisten asiakkaiden tavoittamiseen. Lisäksi asiakassegmentointi antaa yrittäjälle paremman kuvan siitä, kuka ostaa mitäkin, ja tätä taas voidaan hyödyntää tuotevalikoimaa laajennettaessa.

Markkinointikampanjoiden tehostaminen asiakassegmenteillä

Yksi asiakassegmentoinnin suurimmista eduista on markkinointikampanjoiden tehostaminen. Asiakasryhmiä seuraamalla vähittäismyyjä voi tarkastella eri tekijöitä selvittääkseen parhaat tavat uusien asiakkaiden houkuttelemiseen, brändiuskollisuuden rakentamiseen ja tuotetietoisuuden lisäämiseen.

Seitsemän suosituinta asiakassegmenttiä vähittäismyynnissä:

  1. Asiakashankinta: Miten ostajasta tuli asiakas? Tämä tieto auttaa tarkentamaan yrityksen strategiaa tarkastelemalla, ovatko asiakkaat löytäneet yrityksen verkosta vai muiden kanavien kautta. Kategoriat voidaan jakaa edelleen esimerkiksi sosiaalisen median kampanjoihin, muilta kuultuihin suosituksiin, sattumalta myymälään päätymiseen, ja niin edelleen.
  2. Ensiostos: Yritykset tutkivat asiakkaiden ensiostoksia ennustaakseen näiden tulevia tekemisiä. Näiden tietojen segmentointi auttaa ostajatyyppejä, sitoutuneisuutta ja hintatietoisuutta määriteltäessä.
  3. Käytetyt laitteet: Samoin kuin asiakashankinnassa, laitetyypit määrittävät millaista on asiakkaan ja yrityksen välinen kanssakäynti verkossa. Se taas voidaan jakaa useisiin alakategorioihin, kuten siihen, käydäänkö nettisivuillasi useimmin verkkoselaimen vai mobiililaitteen kautta. Tämä auttaa selvittämään, minkälaisten laitteiden käyttäjät käyvät todennäköisimmin myymälässä ja kenen sitouttaminen on helpointa.
  4. Sijainti: Erilaisia ennustuksia tehdäkseen yritykset voivat tarkastella esimerkiksi asiakkaiden postinumeroita ja etäisyyttä lähimmästä myymälästä. Näiden asiakassegmentoinnin tietojen avulla vähittäiskauppias voi tarkastella, missä asiakkaat asuvat suhteessa omaan ja kilpailijan myymälään, sekä tutkia erilaisia alueellisia ostostrendejä.
  5. Tulotaso: Asiakkaiden tulotaso voidaan segmentoida useilla tavoilla, esimerkiksi postinumeron, iän, sukupuolen jne. mukaisesti. Tämä tieto auttaa vähittäiskauppiaita optimoimaan markkinointikampanjoitaan tulotasojen mukaisesti mainostamalla tiettyjä tuotteita tietyille asiakkaille esimerkiksi sähköpostilla.
  6. Sukupuoli:  Miehillä ja naisilla on ostoksia tehdessään erilaisia tarpeita ja tapoja, ja asiakkaiden jaottelu sukupuolen mukaan auttaa yritystä tutkimaan näitä tapoja ja kehittämään tehokkaita markkinointitaktiikoita. Jaottelu helpottaa myös erikseen miehille tai naisille tarkoitettujen tuotteiden mainostusta verkossa.
  7. Ikä: Vähittäiskauppiaat voivat tehdä useita ennustuksia asiakkaistaan iän perusteella. Esimerkiksi milleniaalit ovat vastaanottavaisempia digimarkkinoinnille, kun taas suuret ikäluokat saattavat olla hyvinkin brändiuskollisia ja ovat usein varakkaampia.

Vähittäiskaupan asiakassegmentoinnin ydin

Hyvin jäsenneltyyn markkinointikampanjaan integroituna asiakassegmentointi on arvokas työkalu erilaisten asiakastyyppien jaotteluun – erityisesti kasvatettaessa brändiuskollisuutta nykyisten asiakkaiden keskuudessa.

Markkinointikampanjoiden ja tuotekehityksen tehostamisen lisäksi asiakassegmentointi on myös loistava tapa lisätä asiakkaiden sitoutuneisuutta. Yritykset voivat seurata asiakkaiden käyttäytymistä eri segmenteissä, ja ratkaista sitä kautta ketkä ovat vastaanottavaisimpia kampanjoille, palkinnoille, kannustimille sekä muistutuksille.

Olit sitten suuri ja tunnettu tai pieni ja aloitteleva vähittäiskauppias, tärkeä osa vähittäismyymälän menestymisessä on omien markkinoiden ymmärtäminen. Asiakassegmentoinnin työkalut auttavat yritystäsi ymmärtämään paremmin eri ryhmiä asiakaskuntasi sisällä sekä tavoittamaan nämä ryhmät paremmin – joko markkinoinnin, asiakaspalvelun, mainosten tai henkilökohtaisen sitouttamisen kautta.

Kiitos! Otamme sinuun pian yhteyttä.