FIFO ja myytyjen tuotteiden kustannusten laskeminen thank you

Kiitos lähettämistäsi lisätiedoista! Yrityskonsulttimme ottaa sinuun pian yhteyttä. Mukavaa päivänjatkoa!

Varastosiirtojen hallinta kasvavassa yrityksessä

Varaston laskennalla saat pidettyä silmällä yrityksesi tehokkuutta ja sen vaihto-omaisuutta. Myymätön varasto lasketaan vaihto-omaisuudeksi, ja kun se odottelee hyllyssä, on tiedettävä tarkasti, kuinka se vaikuttaa sekä tulokseen että yrityksen verotukseen. Tätä varten käytetään laskentakaavaa myytyjen tuotteiden kustannuksille – saatat törmätä myös englanninkieliseen termiin COGS eli Cost of Goods Sold.

Kustannuksissa huomioidaan kaikki tuotteet, jotka yrityksesi myy ja joista se saa lopulta tuottoa. Myytyjen tuotteiden kustannusten laskemiseen voidaan käyttää kahta tapaa: FIFO eli First In, First Out -periaate, jossa ensimmäiseksi varastoon tuodut tuotteet myydään ensimmäisenä, sekä keskimääräisten tai painotettujen keskimääräisten kulujen periaate.

Molemmilla tavoilla on etunsa, mutta jos haluat saada täsmällistä tietoa varastosi arvosta, suosittelemme käyttämään FIFO -periaatetta. Varastoon liittyvät kustannukset saattavat vaihdella aikaa myöten, ja on keskeistä laskea täsmällisesti kyseiset muutokset.

 

FIFO -varastointiperiaatteen käyttö

FIFOa käyttäessä yritys olettaa, että varaston vanhimmat tuotteet myydään ensimmäiseksi, vaikka näin ei aina käytännössä kävisikään. FIFO onkin suosittu päivittäistavarakaupoissa sekä muissa tuoretuotteita myyvissä yrityksissä, mutta sillä on paljon käyttöä myös muille vähittäiskauppiaille.

Vähittäiskauppiaana et luultavasti monista syistä johtuen tilaa kaikkia tuotteitasi kerralla:

  • Saatavuus tavarantoimittajilta vaihtelee
  • Tilat tuotteiden säilyttämiseen ovat rajalliset
  • Tuotteet ovat kausittaisia, eikä niitä kannata varastoida sesongin ulkopuolella

Kaikki nämä muuttujat vaikuttavat varastoosi, joten on todennäköistä, että tavaraa saapuu tasaiseen tahtiin, eikä yhtenä valtavana tilauksena. Kaikkien tuotteiden kustannukset on silti tiedettävä. FIFOa käytettäessä myydyn varaston arvo lasketaan sen vanhimman arvon mukaisesti, jolloin arvonmääritys on tarkempaa ja tehokkaampaa. Kustannukset merkitään tuloslaskelmaan vanhimpien tuotteiden kustannusten mukaisesti.

 

 

Varaston laskenta FIFOn avulla

Otetaan esimerkkinä, kuinka FIFO -periaatetta voidaan käyttää kirjakaupassa.

Kaupassa on kolme paria kirjatukia, joiden kustannukset ovat 15, 25 ja 10 euroa järjestyksessään. Kaikki kirjatuet hankittiin huhtikuussa. Kaksi paria kirjatukia myytiin.

FIFO tarkoittaa, että laskemme myytyjen tuotteiden kustannuksiksi (COGS) 15€+25€=40€, eli ensimmäisinä varastoon tulleiden ja sitten myytyjen tuotteiden kustannukset. Jäljelle jääneen kirjatukiparin kustannukset, 10€, ovat näin ollen viimeisimmän hankinnan kustannukset.

 

FIFO verrattuna keskimääräisiin kustannuksiin

Käytetään samaa esimerkkiä keskimääräisten kustannusten laskemiseen. Kirjakaupassa on jälleen samat kolme paria kirjatukia, kustannuksiltaan 15, 25 ja 10 euroa. Myytyjen tuotteiden kustannusten laskemiseksi lasketaan kaikkien kolmen keskiarvo.

15€+25€+10€=50€. Jaetaan saatu 50€ tuotteiden määrällä eli kolmella, jolloin saadaan keskiarvoksi 16,66€. Näin ollen kahden myydyn tuotteen kustannukset ovat 33,33€, ja hyllyyn jäljelle jääneen 16,66€. Jos asiakas sitten tarjoaisi jäljelle jääneestä tuotteesta 12€, ei sitä keskiarvoperiaatteen mukaisesti kannattaisi sillä hinnalla myydä, koska tuote jäisi tappiolle. Todellisuudessa tuolla 12 eurolla tehtäisiin kuitenkin voittoa.

FIFO laskee myytyjen tuotteiden kustannukset (COGS) paljon keskiarvoa tarkemmin, sillä se ottaa huomioon jokaisen tuotteen erikseen, kun taas keskiarvolaskennassa käytetään tuotteille vain yleistä keskiarvoa.

Varaston laskenta keskiarvon avulla voi olla hyödyllistä, jos tuotteita on suuri määrä ja laskutoimitus on saatava tehtyä nopeasti, mutta FIFOn avulla saavutetaan enemmän pitkän tähtäimen hyötyjä yrityksesi toiminnassa.

Keskiarvon laskeminen voi olla myös haastavaa, sillä jos samankaltaisia tuotteita ei pystytä erottelemaan toisistaan täsmälleen oikein, vääristää se koko lopputuloksen. Yksittäisen tuotteen kuluja on myös vaikeaa seurata keskiarvoperiaatteella, ja jos kulut vaihtelevat usein, saatat päätyä alihinnoittelemaan tuotteen.

 

Kuinka FIFO parantaa tulosta

Huomioi inflaatio

Inflaation laskeminen on osa yrityksen omistamista. FIFOn käyttö auttaa vähentämään inflaatiosta aiheutuvia kuluja, sillä kun tuotteiden kustannukset nousevat, voit säätää hinnoittelun vanhimman varastoerän perusteella ja tehdä sillä enemmän voittoa kuin inflaatio uudempien tuotteiden kohdalla mahdollistaisi.

 

Pysy selvillä tuotteista joiden kysyntä kasvaa

Yrittäjän on huomioitava varastonhallinnassaan arvio siitä, mitä tuotteita on ostettava lisää, ja kuinka paljon, jotta kysyntään voidaan vastata. FIFOn käyttö auttaa ymmärtämään ja määrittämään tuotteisiin liittyviä trendejä, etenkin silloin, kun yrityksesi keskittyy kausituotteisiin. FIFO taipuu myös molempiin inventaariokäytäntöihin: jatkuvaan (varastokirjanpito on jatkuvasti ajan tasalla ympäri vuoden) tai jaksoittaiseen (inventaario tehdään tiettyinä aikoina vuodesta).

FIFO -varastointiperiaate auttaa laskemaan pisteen, jonka jälkeen kulut nousevat. Keskiarvolaskennan avulla samaa ei voi tehdä – kustannukset lasketaan uudelleen vasta, kun hankit uuden erän tuotteita. Siihen mennessä hinnat ovat usein jo muuttuneet.

 

 

Laske myyntikelvoton varasto

Voit käyttää FIFOn arvolaskelmaa ennustamaan yrityksesi kassavirtaa, etenkin kun aikaisempia FIFO-laskelmia voidaan käyttää lähtökohtana, johon verrata reaaliaikaista tietoa. Kun varastotuotteitasi ei voi myydä tai niiden päiväys on mennyt, niistä tulee vanhentuneita. FIFOn käyttö auttaa vähentämään riskiä suurten vanhentuneiden, myyntikelvottomien erien kertymiseen.

 

Tue markkinointia tilastoilla

FIFOn avulla voit myös tehdä sen dataan perustuvia markkinointistrategioita, kuten luoda kampanjan suositulle tuotteelle. Saat myös reaaliaikaisen kuvan tuotteiden kierrosta, jolloin voit parantaa marginaaleja ja ostokustannusten määrää, vaikuttaen siten myös yrityksen tulokseen.

Keskiarvoperiaatteen avulla trendien seuraaminen on vaikeampaa, ja koska se laskee vain keskiarvoiset kustannukset, saatat tietämättäsi olla tilanteessa, jossa myytkin tuotteita hinnalla, joka ei tuota yrityksellesi lainkaan voittoa.

 

Ylläpidä ajantasaisia varastotietoja

Kun lähestyt sijoittajia tai tapaat kirjanpitäjän, tuloslaskelmassa on merkittynä myös yrityksesi tämänhetkinen markkinahinta, joka antaa paremman kuvan yrityksesi menestymisestä. Yrityksestä riippuen myös Verohallinto saattaa odottaa FIFOn käyttöä, joten FIFOn ja keskiarvoperiaatteen erojen tietäminen on tärkeää.

 

FIFO -varastointiperiaate omassa yrityksessäsi

Jos et vielä ole ottanut FIFO -periaatetta käyttöön, on aika aloittaa. Erply Kassajärjestelmän varastonhallinta käyttää FIFOa ja sen toimintoja järjestelmään sisään rakennettuina, tarjoten siten selkeän ja helpon tavan laskea varastosi arvo.