Asiakasuskollisuuden taso, jonka IKEA on kasvattanut vuosien aikana, on erikoinen. Vain vähäiset yritykset tavoittavat tämänlaisia korkeuksia. Ruotsalainen IKEA perustettiin vuonna 1943 huonekaluja valmistavana yrityksenä.

Faktoja IKEA:n menestyksestä

  • IKEA Group:illa on toimintoja 43 maassa.
  • Yhteensä 315 myymälää 27 maassa.
  • Vuonna 2014 käytiin IKEA Group:in myymälöissä 716 miljoonaa kertaa.
  • IKEA.com kotisivuilla oli enemmän kuin 1.5 biljoonaa käyntiä FY14 (tilivuosi 2014) aikana, joka on 15% parempi tulos kuin FY13 (tilivuosi 2013) aikana.
  • IKEA:n valikoima koostuu noin 9,500 tuotteesta.
  • IKEA tuo joka vuosi markkinoille noin 2,000 uutta tuotetta. IKEA:lla on 12 in-house suunnittelijaa ja 60-70 ulkoista suunnittelijaa, jotka työskentelevät sopimuksellisesti.

Pienet tuotehinnat – korkea laatu

IKEA käytti säännöllistä tuotteiden hintojen vähennystä strategisena välineenä kasvun vauhdittamiseen. Tämänlaisesta lähestymistavasta on tullut tyyli ja taide, joka on tehnyt IKEA:n kasvusta kadehdittavan. Yritys yrittää aina viedä itsensä tuotantokustannusten osalta sataprosenttisesti ajan tasalle ennen uuden projektin aloittamista. Pienet tuotehinnat ja korkea tuotelaatu ovat mahdollistuneet alhaisten tuotantokustannusten ansiosta.

Uudelleenstrategisointi

IKEA:n piti uudelleen-strategisoida vuonna 2008 tapahtuneesta globaalisesta lamasta ja yleisestä hintojen noususta johtuen. Näin asemoi yritys itsensä uudelleen pitkäaikaiseen kasvuun entisestä laajemman tuotehintojen vähentämisen ansiosta.

Käyttäjät saivat samoja korkealaatuisia tuotteita alhaisemmilla hinnoilla. Miten tästä tuli mahdollista? Yritys tutki, identifioi ja eliminoi kaikki ylimääräiset elementit, jotka lisäsivät tuotantokustannuksia.

Seuraavaksi investoi IKEA 100% säästöistään ydinliiketoiminnan kehitykseen. Tämä sijoitus auttoi varmistamaan pienien tuotehintojen ylläpidon. On mainitsemisen arvoista, että muissa yrityksissä on 25 prosentin uudelleeninvestointi mahdollista vain huipputasolla.

Lamasta huolimatta ihmiskeskeisen kulttuurin säilyttäminen

Huolimatta taloudellisesta taantumasta, auttoi tämä strategia stabilisoimaan IKEA:n kasvumarginaalin. Yritys piti yllä tähän päivään asti jatkuvan 10-prosenttisen nousunopeuden vuodessa.

Ennen globaalista lamaa nautti IKEA tuottoisaa kasvua kaikilla markinoillaan. Se otti tuskin huomioon negatiivisia kustannuselementtejä tuotantotavoissaan.

Taloudellisesta lamasta huolimatta onnistui yritys säilyttämään ihmiskeskeisen kulttuurin ja draivin tehdäkseen tuotteistaan edullisia suurimmalle osalle asiakkaistaan. Yhtiö ei vähentänyt pääomakustannuksia työntekijöitä irtisanomalla.

Hintojen vähennysstrategia

IKEA eliminoi kaikki negatiiviset elementit, jotka lisäävät tuotantokuluja ja tämä auttoi edistämään hintojen vähennysstrategiaa. Yritys saavutti myös laajaa suosiota ja isomman osuuden markkinaympäristöissään.

Tehdäkseen hintojen vähennysstrategiastaan kestävä, tuli IKEA ulos 4 askeleen suunnitelmalla:

  1. Ensimmäinen suunnitelma oli säilyttää räätälöidyt kiinteistönsä, mutta kehittää myös uusia vähittäiskauppoja.
  2. Yritys omaksui säästötoimet myös toimintoaktiviteettien osalta. Toinen suunnitelma tuo mukanaan tuotannon volüümin kasvun. Tämä varmisti tuottokustannuksien ja raakamateriaalien kustannuksien vähentämisen.
  3. Seuraavaksi kehitti yritys tehokkaamman toimitusketjun protokollan.
  4. Lopulta yhä isompi osa työntekijöistä otti vastuun päätöksenteosta, joka paransi ja nopeutti asiakaskysymyksien ratkaisemista. Kiitos jo vakiintuneen yrityksen sisäisen säästäväisen kulttuurin, ei ollut sekä nykyisillä että uusilla työntekijöillä vaikeuksia kasvustrategiaan sopeutumisessa.

Hintojen vähentäminen olisi ollut tehoton jos IKEA:n tuotteet eivät olisi vastanneet asiakkaiden tarpeita.

 

 

Asiakkaiden tarpeiden huomiointi on erittäin tärkeää!

Suurin osa asiakkaista eivät osta tuotteita, joita he eivät tarvitse (ei edes halvalla). Yritys kommunikoi asiakkaidensa kanssa selvittääkseen heidän mieltymyksensä. Näillä mieltymyksillä on erittäin tärkeä osuus tuotteiden suunnitteluvaiheessa.

IKEA uskoo, että pienet hinnat ovat mahdollisia myös yhdessä laadukkaiden tuotteiden kanssa. Tästä teho-yhdistelmästä on tullut IKEA:n varsinainen strategia ja kuljettaja kestävän yrityskasvun suuntaan.

 

Kokeile järjestelmää 30 päivää maksutta

Aloita tästä