Puhutaan numeroista. Mutta ei tavallisista numeroista, joista katse luiskahtaa yli, vaan olennaisista tiedoista. Numeroista, joita tarvitset oikeiden päätöksien tekemiseksi, tuloksellisuuden parantamiseksi ja myyntinumeroiden kasvattamiseksi. Koko kuvan saamiseksi ei riitä tavallinen myyntiraportti, on tärkeää ottaa huomioon myös muut tekijät. Laaja valikoima raportteja ja erilaiset vähittäismyyntiä kuvaavat indikaattorit auttavat ymmärtämään, kuinka hyvin yrityksellä oikeasti menee ja auttavat asettamaan tavoitteita näiden indikaattorien parantamiseksi.

Erplyn valikoimassa on yli 90 raporttia, joista löytyvät kaikki tiedot, joita tarvitsette yrityksen tehokkaaseen pyörittämiseen. Päätökset, jotka eivät perustu konkreettisiin numeroihin ja tietoihin, eivät välttämättä ole perusteltuja – tämän takia ovat raportit avain yrityksenne menestykseen. Seuraavaksi katsomme, kuinka Erply mahdollistaa yrityksen pyörittämisessä tietopohjaisten päätöksien tekemisen.

Mikä myy ja mikä ei?

Millaiset tuotteet myyvät ja millaiset eivät? Erplyn tuotteittain esitetystä Myyntiraportista näette heti, mikä on kaupassanne kuumaa tavaraa ja minkälaiset myyntiartikkelit yleensä jäävät hyllyille. Raporteista heijastuu myös asiakkaiden maku, erityisesti, jos pyöritätte ravintolaa tai kaupassanne on hiljattain myyntiin tullut uusi tuote. Erplyn tuotepohjainen Myyntiraportti kuvaa kyseisen tuotteen osalta myytyjen yksiköiden määrän, myynnistä saadun tulon ja kaikki mahdolliset käytettävissä olevat alennukset. Saatte tarkkaan selville, kuinka menestyvä tuote on tai ei ole kyseessä. Osuitteko naulaan kantaan tai menikö ihan ohi? On aika katsoa numeroita ja vapautua ylimääräisestä taakasta, joka ei tuota tuloa.

Myynti yhteenveto raportti

Kun vaivaudut tutkimaan myyntiraporteista aikaisempia myyntinumeroita, pystyt ennustamaan, kuinka hyvin tai huonosti voi kyseinen tuote tulevaisuudessa menestyä. Katso, kuinka hyvin myivät erikoistarjoukset ja harkitse, olisiko viisasta ottaa näitä tuotteita tällä kertaa tuotevalikoimaan, perustuen viime vuoden myyntinumeroihin. Raportti avautuu hiiren napsautuksella ja jottei teidän tarvitsisi käydä läpi koko vuoden tilastoja, voit rajoittaa ajanjakson tiettyihin päivämääriin tai lyhyempään ajanjaksoon.

Raporteista saamienne tietojen ansiosta olette tietoisia muutoksista, joita teidän pitää tehdä myyntilukujen kasvattamiseksi, millaisille tuotteille pitäisi tehdä alennuskampanjoita ja millaisista tuotteista kannattaa vähäisen myyntimenestyksen takia luopua. Erplyn raporteissa on parasta se, että niitä voi luoda mihin tahansa tuotteeseen tai palveluun liittyen, joka on ainakin kerran käynyt läpi tai rekisteröity varastossa tai myynneissä. Puhuen inventaariosta – ‘‘vanhan hyvän’’ käsin tehdyn inventaarion ajat ovat historia. Jokaisen myytävän tuotteen osalta on Erplyn raportointijärjestelmässä mahdollista määrätä tuotteen minimi-kappalemäärä, jonka saavuttaessa antaa järjestelmä signaalin, että on aika täydentää varastoa. Kun varasto on saavuttamassa minimi-kappalemäärää tai on sen jo saavuttanut, voitte yhdellä hiiren napsautuksella välittää järjestelmästä käsin määrätylle toimittajalle uuden tilauksen.

Tuntekaa asiakkaidenne kulutustottumuksia

Tuntematon ‘‘oletuksellinen asiakas’’ ei ole ainoa mahdollinen valinta asiakkaan asettaessa asiakkaan profilia. Erplyn järjestelmä mahdollistaa asiakkaiden ja heidän osto- ja myyntitietojen tietokannan luomisen, josta näette tarkalleen, kuka vierailee kaupassanne, mitä hän ostaa ja jopa sen, millaista maksutapaa hän käyttää. Teidän ‘‘suur-kuluttaja’’ asiakkaat ovat yritystoiminnallenne arvokkaita myyntimoottoreita, tästä syystä on myös tärkeää heidän lojaalisuudensa säilyttäminen. Tässä auttaa kanta-asiakkaille suunnattu taitava markkinointi. Käyttäkää asiakkaiden myyntitietoja, luodakseen heille suunnattuja myyntikampanjoita, taatakseen heidän palaavan ostoksille yhä uudelleen ja uudelleen.

Tarjoatteko asiakkaillenne lojaalisuusohjelmaa ja voivatko he kerätä kanta-asiakaspisteitä? Erply mahdollistaa Kanta-asiakkaan pisteraportin luomisen, jossa on jokaisen asiakkaan nimi, yhteystiedot, kanta-asiakaskortin numero, viimeinen transaktio ja paljon muuta tarvittavaa. Raportin perusteella voitte lähettää asiakkaille sähköpostia, muistuttaaksenne heille, mitä heidän tarvitsee tehdä päästääkseen seuraavalle tasolle – vaikka pelkästään pari ostoa. Tai että he ovat keränneet tarvittavan määrän pisteitä, jota käyttää. Asiakasraportit auttavat realisoimaan asiakkaiden potentiaalista ostovoimaa kaupassanne tehokkaammin.

Kanta-asiakkaan pisteraportin generoit Raportit → Asiakkuudenhallinta (CRM).

Yritystoiminta kustannustehokkaammaksi

Voiton tienaaminen on jokaisen yrittäjän prioriteetti numero yksi. Ensisilmäyksellä tuntuu, että olette myyntinumeroista päätellen saavuttamassa tavoitteitanne, mutta minkälainen on kuva, kun vertaatte tuloja kustannuksiin? Erplyn perusteelliset raportit heittävät valoa yrityksenne kustannuksiin, jotka ovat sidottuja kauppojen ja palvelujen ostamiseen, sekä mahdollistavat keskittymisen suurempiin kustannuseriin. Kustannuksenne saattavat tähän asti olla hallinnassanne, mutta millaisiksi voivat ne kehittyä tulevaisuudessa? Kun otatte vastaan uutta inventaariota, voitte tallentaa tapahtuman ajan ja tapahtumaan sidotut kulut. Näin olette tietoisia kasvumarginaalistanne ja pystytte ennustamaan tuleviin tilauksiin liittyviä kustannuksia.

Myös työvoimakustannukset ovat jokaisen yrittäjän merkittävä huolenaihe. Ovatko työntekijöihin liittyvät kustannukset olleet aina kaikkein tehokkaampia? Millaisia muutoksia voitte tehdä myyntinumeroiden parantamiseksi? Millaiset ovat päivän ‘‘kuolleet tunnit’’? Sellaisilla tunneilla ei ehkä ole viisainta käyttää lisä-työvoimaa – eli analysoikaa tietojanne ja kuluttakaa rahaa niin, että se tienaa jotain myös takaisin. Lopuksi, yksikään yrittäjä ei halua ajatella kadotettua rahaa tai varkauksia, vaikka molemmat ovat mahdollisia. Tulojen yhteeveto tehdään Erply X-raportissa, joka generoidaan kassapäivän päättyessä konkreettisen päivän ja kassan osalta ja Z-raportissa, joka generoidaan enempien päivien ja kassojen osalta.

Yhden vähittäismyyntiketjun kaupat samanaikaisesti seurattavissa

Tiedättekin jo, millaisia mahdollisuuksia tarjoavat Erplyn raportit. Mutta kun teidän kaupat kuuluvat yhteen vähittäismyyntiketjuun, voitte keskittää yhteen ja samaan raportointiprosessiin kaikkien kauppojen tiedot. Haluatteko tietää, millaisen kaupan myynti on suurin ja millainen tuote myy parhaiten? Vähittäismyyntiketjun raportointi yhdistyy Erplyn taustajärjestelmään, mahdollistaen jokaisen kaupan myyntituloksien ja -tietojen näkemisen yhdestä paikasta käsin. Yhden pääkäyttäjän kautta, johon ovat liitetty kaikki muut käyttäjät, mahdollistetaan pääsy ketjuun kuuluvien kauppojen kaikkiin tietoihin. Vähittäismyyntiketjun raportointi sisältää kaikkia tietokantaan koottuja tietoja, jotka voi ryhmittää ja esittää raportissa. Näin voitte tutkia, millaisissa kaupoissa ovat myyntinumerot korkeampia, katsoa viikottaisia raportteja ja kaikkia muita Erplyn raportteja, joita voi luoda tietokannassa löytyvän pohjalta vähittäismyyntiketjun pääkäyttäjälle.

Kaikkien myyntipisteiden tiedot ovat Erplyn avulla reaaliaikaisesti tavoitettavissa. Käyttäkää niitä heti yrityksenne hyväksi. Joissakin kaupoissa kaupankäynti ei etene ja haluaisitteko nähdä siellä enemmän asiakkaita? Ottakaa apuun sosiaalinen media, luokaa postaus uudesta tuotteesta, uudesta kampanjasta tai rajoitetun ajan kestävästä alennuksesta.

Raporttigeneraattori

Erply tarjoaa laajan valikoiman erilaisia raportteja, mutta mitä tehdä, jos haluttua raporttia ei kuitenkaan niiden seasta löydy? Jokaisella yrityksellä on omat tarpeet ja te voitte tarvita tiettyjä tietoja esittelevää raporttia, mihin luottaa vaikka alennuskampanjan luomisessa, asiakkaille massasähköpostin luomisessa tai yritystoimintaan liittyvän päätöksen tekemisessä. Jos ette löydä olemassolevasta valikoimasta haluttua raporttia, käyttäkää Erplyn Raporttigeneraattoria sopivia tietoja käyttäen tarvittavan raporttin luomiseen. Kun tieto-objektit ovat korrektisti yhdistetty, voitte generoida niistä helpon raportin ja siirtää tulokset Excel:iin. Mahdollisten raporttien joukossa voi esimerkiksi olla:

 

  • Asiakkaat postinumeroittain tai myynneittäin
  • Asiakaskohtainen myynti
  • Tapahtuman tyyppi postinumeroittain
  • Sijaintikohtainen palvelun tai tuotteen myynti
  • Työntekijäkohtainen töihin myöhästymisen esiintymistiheys

 

Erplyn raporttigeneraattori on voimakas työväline, jonka käyttömahdollisuudet ovat periaatteessa rajattomia. Käytössänne on runsas valikoima reaaliajassa saapuvia tietoja, jotka mahdollistavat päätöksien tekemisen heti (toisin kuin tavalliset kassajärjestelmät, jotka generoivat raportin vasta päivän päätteeksi, kun myynti on loppunut). Tässä oli vain muutama esimerkki siitä, miten Erplyn raportit voivat auttaa teitä parantamaan myyntituloksia – mikäli haluatte lisätietoja, ottakaa meihin yhteyttä!

 

Kokeile järjestelmää 30 päivää maksutta

Aloita tästä