Vähittäismyyntiteknologia kehittyy nopeasti ja yrittäjien pitää pysyä mukana. Pilviteknologia on muuttanut monet prosessit helpommaksi, mahdollistaen yrityksille nopeamman maksujen prosessoinnin, varastonhallinnan ja muiden toimintojen toteuttamisen. Aikaisemmin olivat sekä vähittäiskauppiaat että ja kauppiaat sidottuja perinteisiin kassakoneisiin, palvelimen ylläpitoon ja monimutkaisten ohjelmistojen asentamiseen.

Uuden ajan ohjelmisto tarjoaa vapautta vähittäismyyntiyrityksen kaikkien puolien hallinnoimiseksi riippumatta sijainnistanne. Perinteisten vähittäismyyntijärjestelmien tapauksessa ovat asiakastuki ja tekninen tuki harvoin ilmaisia ja paikallisesti asennettu ohjelmisto vaatii erikseen päivittämistä. Pilvipohjaisten ratkaisujen tapauksessa asennetaan päivitykset ja ratkaistaan ongelmat asiakkaille melkein huomaamattomasti. Pilvipohjainen vähittäismyyntijärjestelmä on tulevaisuuden ratkaisu. Ennen tämän tyyppisen järjestelmän hankkimista olisi fiksua selvittää itselleen, mitä yrityksenne oikeasti tarvitsee. Seuraavaksi kerromme pilvipohjaisen kassajärjestelmän viidestä tärkeimmästä toiminnosta.

1. Riippumattomuus verkkoyhteydestä

Internet on voimakas työkalu, mutta käyttäessä verkko-pohjaista vähittäismyyntijärjestelmää voivat yhteysongelmat koitua hyvinkin kalliiksi. Harkitessaan pilvipohjaista järjestelmää on tärkeää selvittää, millaiset toiminnot eivät lopeta toimimistaan verkkoyhteyden katketessa. Yritykselle tärkeä tieto ei ehkä tarvittaessa ole saatavilla. Onko mahdollisuus myyntitransaktioihin? Pääsetkö käsiksi varastotietoihin? Tämäntyyppisten mahdollisten ongelmien takia eivät monet isot vähittäiskauppiaat ole vielä valmiit siirtymään perinteisestä Windows-pohjaisesta vähittäismyyntijärjestelmästä uuteen.

Samalla tarjoaa pilvipohjainen vähittäismyyntijärjestelmä myös verratonta mobiilisuutta. Kun asiakkaita on paljon ja tablet-laite on ulottuvilla, voi jokaisesta vapaasta työntekijästä tulla uusi kassa. Antakaa hänelle vain tablet-laite ja hän voi auttaa asiakkaita.

Verkkoyhteydestä riippuvuusongelman ratkaisemiseksi tallentaa Erply aina osan tiedoista selaimen muistiin. Tämä tarkoittaa, että käyttäjällä on pääsy vähittäismyyntiohjelmaan jopa verkkoyhteyden katketessa. Myyntitransaktioita voidaan jatkaa ja verkkoyhteyden palatessa synkronoidaan tiedot pilveen.

2. Tietoturva

Yrittäjän kannalta liittyy pilvipohjaiseen vähittäismyyntijärjestelmään merkittävästi pienemmät kustannukset, mutta myös pienemmät riskit: ei ole palvelimia, joita pitäisi huoltaa ja korvata, jotka veisivät arvokasta varastotilaa. Ei ole tarvetta kuluttaa aikaa ohjelmiston päivittämiseen eikä ottaa riskiä virheiden tapahtumisesta päivityksen aikana (mitä jos yksi kassoista jää päivittämättä?). Ei tarvitse opettaa työntekijöitä käyttämään erikoisohjelmistoa – tätä aikaa voi käyttää tärkeämpien taitojen opettamiseen. Edut ovat kiistattomia.

Mikä on varjopuoli? Yrityksenne tiedot ovat arvokkaimpia varojanne, jotka pitää turvata joka tapauksessa. Koko tietokannan jonkun toisen käsiin luottaminen voi aluksi näyttää ajattelemattomalta.

Erplyllä on palvelimia monissa maissa, joissa toimimme. Tietonne eivät ylitä kansallisia rajoja, jos se ei ole välttämätöntä. Jokaiseen host-palvelimeen pääsy on tiukasti rajoitettu korttien ja turvallisuusprotokollien avulla. Palvelimet ovat ympärivuorokautisessa valvonnassa. Luottokorttitietoja säilytetään kolmannen osapuolen PCI-standardin mukaisessa verkossa. Jokaisen vähittäiskauppiaan asiakastietoihin pääsee käsiksi vain turvallisuusprotokollien kautta ja salasanat ovat salattuja.

3. Skaalautuvuus

Yrityksenne kasvaessa muuttuvat vastaavasti myös vaatimuksenne vähittäismyyntijärjestelmälle. Tämä tarkoittaa, että tarvitsette aikaisempaa enemmän yksittäistä palvelintilaa, uusia toimintoja ja enemmän joustavuutta. Yrityksen kasvaessa voi vähittäiskauppajärjestelmän tarjoaja laajentaa tallennustilaa tai rakentaa yksittäisen palvelinkeskuksen. Samalla saatatte huomata, että nykyinen järjestelmä ei vastaa riittävästi yrityksessänne syntyviin sääntöihin ja työvirtaan. Pilvipohjaisten palvelujen tarjoajat mainostavat usein näiden helppoutta ja käyttömukavuutta, mutta eivät kai yksinkertaistetut työvirrat ja toiminnot ala jossain vaiheessa rajoittamaan yrityksenne kasvua?

Asiakkaiden ainutlaatuisten tarpeiden toteuttamiseksi kehitti Erply voimakkaan vähittäismyyntijärjestelmän integrointi API:n, jonka avulla pystyvät yritykset mukauttamaan ohjelmistoa vastaamaan omiin tarpeisiin. Järjestelmän voi integroida periaatteessa jokaiseen ohjelmistoon. Voitte antaa teidän (tai meidän) kehittäjien luoda kirjanpito-, verkkokauppa-, varasto-, osto- ym järjestelmät.

4. Toimintojen runsaus

Vaikka pilvipohjaisen vähittäismyyntiohjelmiston yksi tärkeimmistä eduista on joustavuus ja sopeutuvuus, ei tarkoita se välttämättä rajoitettuja tai pelkistettyjä toimintoja. Jokainen yritys tarvitsee tiettyjä perustoimintoja, esimerkiksi transaktioiden tallentamista, varastonhallintaa ja raportointia. Mutta miten eteenpäin? Kuinka kasvattaa yritystä?

Esimerkiksi asiakassuhteiden hallinto. Suuryritykset käyttävät asiakassuhteiden monitorointiin, myynti- ja markkinointikampanjoiden hallitsemiseen, asiakaspalautteen seuraamiseen ja yleiseen palvelulaadun parantamiseen tietokantoja ja asiakassuhteiden hallitsemisen ohjelmistoa (CRM). Pienemmille yrityksille on CRM:in ostaminen vähittäiskauppa- ja varastonhallintajärjestelmän lisäksi liian kallista.

Erplyn sisäänrakennettu asiakassuhteiden hallinnan toiminto tarjoaa kaikille työntekijöille kaiken olemassaolevan tiedon jokaisesta asiakkaasta. Erplyn asiakassuhteiden hallinnan toiminto helpottaa asiakashistorian serantaa ja auttaa työntekijöitä muistamaan asiakkaiden tarpeet ja mieltymykset. Erplyssä on jokaisen asiakkaan ostohistoria vain parin klikkauksen päässä, jotta tuotteiden palauttaminen ja vaihtaminen toimisi nopeasti ja kivuttomasti.

5. Tuki

Pilvessä on kaikki helpompaa. Pilvipohjaisen vähittäiskauppaohjelmiston tai muun ohjelmiston valinnalla vähennätte työkuormaanne merkittävästi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ongelmia ei olisi ollenkaan. Jokaisen ohjelmiston käytössä, jopa pilvipohjaisen, syntyy työtekijöillänne joko aikaisemmin tai myöhemmin myös kysymyksiä. Mistä saa apua?

Onko kehittäjä julkaisut hyödyllisen toimintojen tietokannan, josta tarvittaessa käyttäjä löytää nopeaa apua? Ovatko intuitiiviset ohjeet saatavilla (esimerkiksi videona)? Kuinka helppoa on tavoittaa asiakaspalvelijaa, mikäli kysymys on hankala? Onko saatavilla suurempien vähittäismyyntiorganisaatioiden tarpeisiin vastaavaa korkeatasoista tukea?

 

Siirtyminen pilvipohjaisiin vähittäismyyntiratkaisuihin ei ole väliaikainen muoti-ilmiö. Teknologia kehittyy ja muuttuu yhä älykkäämmäksi, nopeammaksi ja turvallisemmaksi. Teidän on yksinkertaisesti arvioitava tarpeenne, selvitettävä kaikki tarvitsemanne toiminnot ja valittava pilvipohjaisen palvelun tarjoaja, joka vie yrityksenne tulevaisuuteen.

 

Kokeile järjestelmää 30 päivää maksutta

Aloita tästä